Przebywam za granicą, w Polsce mam konto bankowe na które wszedł komornik i nie mogę wypłacić ani złotówki. Czy komornik tak może? nie pozostawiając mi nic do wydania?

Zajmowanie przez komorników rachunków bankowych, to jeden z najpopularniejszych sposobów na wyegzekwowanie należnych wierzytelności.

Komornik ma o tyle ułatwione zadanie, że aby znaleźć konto bankowe dłużnika, wystarczy, że wystąpi o takie informacje do Krajowej Izby Rozliczeniowej, cała operacja odbywa się elektronicznie dzięki systemowi OGNIVO.

Komornicy od jakiegoś czasu mają jeszcze łatwiej, bo mogą za pośrednictwem banków, kierować zapytania do Centralnej informacji o rachunkach bankowych, co umożliwia komornikowi zdobycie wszystkich numerów kont bankowych, które należą do dłużnika.

I to nie tylko rozchodzi się o banki spółdzielcze czy komercyjne, ale także o SKOK-i [Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa], które to rachunki bankowe jeszcze niedawno, nie były przez komornika do wykrycia.

Z tego co mi obecnie wiadomo, to jak do tej pory, w pełni zaufane konto, którego nie znajdzie komornik, to SKRILL lub VIABUY.

Jak jeszcze komornik poszukuje konta bankowego dłużnika? komornik może to zrobić na drodze czynności terenowych, czyli nie wkluczając również przeszukania mieszkania, czy podpytania pracodawcy, czy biura rachunkowego, które prowadzi dłużnikowi rozliczenia, tu kłania się art. 761 kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny (komornik) może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Posiadając już wszystkie informacje na temat tego, gdzie dłużnik posiada rachunek/rachunki bankowe, komornik przystępuje do zajęcia konta bankowego.

Jeśli chodzi o zwykłe komercyjne banki, to komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego przez elektroniczne zawiadomienie, które opatrzone jest elektronicznym podpisem komornika.

Jeśli chodzi o zajęcie rachunku bankowego w SKOK-u, to komornik musi w tym wypadku zająć takie konto bankowe tradycyjnie, czyli wysyłając pocztą zawiadomienie o zajęciu.

Warto wiedzieć też, że komornik nawet nie musi znać numerów konto bankowych dłużnika, jeśli do któregokolwiek banku wpłynie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego dłużnika, to wszystkie rachunki zgromadzone w tymże banku – zostaną przez komornika zajęte.

Przejęte zostają nie tylko środki które obecnie znajdują się koncie/kontach, ale i przyszłe środki, które dopiero na to konto wpłyną.

A co jeśli dłużnik prowadzi rachunek wspólnie z małżonkiem? czy mimo to środki zgromadzone na koncie bankowym zostaną zajęte? odpowiedź brzmi TAK! Czytając art. 8912 §1 kodeksu postępowania cywilnego, dowiemy się, że:

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Zajęcie rachunku bankowego – kwota wolna od potrąceń

Ile komornik powinien zostawić na koncie bankowym dłużnikowi? jeśli długi które posiadasz, to długi alimentacyjne, to komornik może zająć wszystkie środki zgromadzone na rachunku/rachunkach.

Jeśli natomiast Twoje długi są inne niż alimentacyjne, to komornik po niedawnej nowelizacji prawa, może zająć wszystko ponad kwotę wolną od zajęcia, kwota ta, to równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ten sposób dłużnik ma zapewnione środki do życia. Wobec tego obecnie, przy kwocie minimalnej która wynosi 2100 złotych brutto, kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego, to 1575 zł. A więc każda kwota powyżej 1575 zł może zostać zajęta przez komornika.

O zajęciu konta bankowego powinien wkrótce poinformować Cię komornik, bank nie ma takiego obowiązku. Jeśli komornik zajął Ci wszystkie środki zgromadzone na koncie/kontach bankowych, a Twoje długi mają charakter inny niż alimentacyjny, to przysługuje Ci złożenie skargi na czynności komornika <- w tym poradniku dowiesz się dokładnie jak to zrobić.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Jak założyć konto socjalne? w jakim banku? [PORADNIK]

Ile komornik może zabrać z konta w tym roku?

Jaką kwotę komornik musi mi zostawić na koncie bankowym?

Blokada konta bankowego przez komornika, jak go przechytrzyć?

Czy komornik może zabrać pieniądze z MOJEGO konta bankowego

Blokada konta socjalnego a wypłata pieniędzy

Zajęcie komornicze z rachunku bankowego i pensji – SKARGA na komornika

Co zrobić żeby komornik NIE ZABRAŁ wszystkich pieniędzy na koncie bankowym?