Komornik zabrał całą wypłatę jaka znajdowała się na koncie bankowym męża

Dziś mąż wrócił z pracy i okazało się, że komornik zabrał mi całą wypłatę, jaka znajdowała się na koncie bankowym męża, komornik nic nie zostawił, czy miał takie prawo?

Dodam, że nie otrzymaliśmy pisma, że konto bankowe zostaje zablokowane przez komornika, proszę o radę.


Komornik zabrał mi całą wypłatę

Pierwsze pytanie, jakie powinnam w tym momencie zadać, to: czy długi męża mają charakter alimentacyjny? bo jeśli tak, to komornik może wtedy zająć z konta bankowego dłużnika, całą dostępną sumę pieniędzy.

Jeśli natomiast dług męża nie jest za alimenty, to komornik nie może zająć całej kwoty na koncie bankowym! Przy egzekucji z rachunku bankowego, komornik powinien pozostawić do dyspozycji 1575 zł miesięcznie. Limit kwoty wolnej od zajęcia odnawia się co miesiąc.

Kwota 1575 zł wynika z art. 54 Prawa bankowego, które mówi, że kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego wynosi 75% minimalnej krajowej brutto, skoro minimalna krajowa brutto na 2018 rok wynosi 2100 zł, to 75% z tej kwoty to kwota 1575 zł.

Źródło:

Art. 54. Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kolejna sprawa, jeśli konto bankowe Twojego męża jest również Twoim kontem, czyli jesteś jakby współwłaścicielką tego konta bankowego, to możesz domagać się od komornika, zwolnienia Twojej części środków pieniężnych zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym.

Art. 8912. Egzekucja z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka

§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika.

Jak odzyskać pieniądze z zablokowanego przez komornika konta bankowego?

Przede wszystkim należy niezwłocznie udać się do banku i poprosić któregoś z pracowników, aby udzielił nam informacji, jaki komornik zablokował konto bankowe, wtedy powinniśmy otrzymać informację, które pozwolą na skontaktowanie się z „zachłannym” komornikiem.

Następnie należy albo zadzwonić, albo udać się osobiście do kancelarii komorniczej i zażądać zwolnienia z zajęcia przez komornika kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego.

Jeśli komornik będzie kręcił nosem i nie pójdzie na współprace, to należy wtedy złożyć skargę na komornika, wzór skargi pobierzesz z działu WZORY PISM. Pobrany wzór skargi trzeba tylko wydrukować i wypełnić, a na końcu podpisać.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Blokowanie całego konta bankowego przez komornika zdarza się na okrągło. Już wkrótce, gdy wejdą w życie nowe przepisy, komornik nie będzie mógł bez powiadomienia dłużnika, blokować jego rachunek bankowy. Dłużnik z tego co wiem, będzie miał 7 dni na odwołanie się od tej decyzji przed komornikiem.

Mam nadzieję, że uda Wam się odzyskać niesłusznie zablokowaną przez komornika całą kwotę na rachunku bankowym. Taki rodzaj egzekucji komorniczej rodzi bardzo wiele kontrowersji, ale już nie długo to się zmieni…

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze