Skarga na czynności komornika – to właśnie temat dzisiejszego wpisu. Niektórzy dłużnicy są zupełnie świadomi faktu, że możliwość owej skargi na komornika im przysługuje. Taka ogólna wiedza jednak nie wystarczy… Przepisy, które dotyczą instytucji skargi na czynności komornicze, określono dokładnie w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 767-768). Tutaj te regulacje streszczę.

Czemu służy skarga na czynności komornika?

skarga-na-czynności-komornika

Instytucja skargi na czynności komornika jest narzędziem służącym zaskarżeniu, które wymierzone może być nie tylko w komornicze czynności, ale też zaniechania komornika.

Zaniechanie rozumiemy tutaj jako okoliczność niedokonania przez komornika sądowego danej czynności, której dokonać powinien.

Środek skargi nie uprawnia nas do tego, by zaskarżać jakiekolwiek inne organy egzekucyjne.

Oznacza to, że nie przysługuje nam skarga na, na przykład, czynności sądowe. Zasadniczą funkcją skargi na czynności komornika jest kontrola organu egzekucyjnego.

Kontrola taka jest potrzebna, jeśli występują wątpliwości co do tego, czy poczynania komornika są legalne. W razie takich wątpliwości, skargę rozpatruje sąd rejonowy, do którego przypisany jest komornik i dokonuje wspomnianej kontroli.

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Ze skargą taką, jest w stanie wystąpić w zasadzie ktokolwiek, kogo prawa (wskutek działań komorniczych) uległy naruszeniu lub zagrożeniu.

Nieważne przy tym, czy prawa te zostały naruszone/zagrożone przez czynności przeprowadzane przez komornika, czy też poprzez zaniechanie przez niego jakiejś czynności.

Taki stan prawny pozwala stwierdzić, że nie jedynie dłużnik i wierzyciel mogą składać skargi na komornicze czynności.

Równie dobrze może to zrobić nawet osoba trzecia. Jeśli wykaże ona interes prawny i wyjdzie na jaw, że jej prawa zostały naruszone, jest to możliwe.

Oprócz tego, komornicze czynności mogą być zaskarżane przez prokuratora oraz sąd. Może to zrobić również inny organ, od którego wyszło żądanie wszczęcia egzekucji. Uprawniona do skargi na czynności komornika jest także organizacja społeczna.

Forma skargi i jej zawartość

Skarga na czynności komornika powinna spełnić pełną listę formalnych kryteriów przypisanych pismom procesowym.

A zatem, w skardze musi być zawarte oznaczenie sądu, do którego tę skargę kierujemy. Oznaczone muszą być też wszystkie strony postępowania, łącznie z adresami.

W skardze na czynności komornika musi znaleźć się również oznaczenie rodzaju pisma. Poza tym, musimy wskazać sygnatury akt komorniczych. A teraz sedno: konieczne jest, by określić, jaką to konkretną czynność bądź zaniechanie zgłaszamy.

Przedostatnim elementem będzie wniosek o zmianę, uchylenie albo realizację czynności oraz uzasadnienie tego wniosku. Na końcu oczywiście podpisujemy się.

O czym należy bezwzględnie pamiętać?

Niezwykle istotną i niepomijalną sprawą jest konieczność dołączenia do skargi właściwej liczby odpisów, czyli jeden odpis dla każdego z uczestników oraz odpis dla samego komornika sądowego.

Urzędnik państwowy zrobił coś źle, ucierpieliśmy na tym, chcemy odwołać się do organu państwowego – świetnie, mamy takie prawo!

Trzecia ważna sprawa: gdy wnosimy skargę, jednocześnie możemy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, które jest w toku. Zarówno o zawieszenie częściowe, jak i całościowe.

Skarga na czynności komornika – termin

Jeśli chodzi o skargę na czynności komornika (a nie zaniechanie), tę powinno się wnieść do sądu w przeciągu siedmiu dni, licząc od dnia, w którym:

  • została dokonana dana czynność komornicza, jeśli strona zdobyła wiadomość o czynności
  • osoba, której prawa wskutek czynności komornika uległy naruszeniu bądź zagrożeniu zawiadomiła o tym
  • siedem dni jest też liczone od chwili, w której strona dowiedziała się o czynności

Jeżeli jednak mówimy o zaniechaniu dokonania czynności, siedmiodniowy okres liczony jest od dnia, kiedy ta czynność powinna wejść w życie.

Dodam jeszcze, że termin wniesienia skargi na komornika, może zostać przywrócony przez sąd, jeśli skarżący nie dotrzymał tego terminu nie ze swojej winy!

Jeśli natomiast skarga zostanie złożona po terminie, lub będzie zawierać formalne braki, to skarga zostanie odrzucona. Pozytywnym aspektem jest to, że nawet gdy sąd odrzuci skargę na komornika, to i tak sąd ma on obowiązek sprawdzić prawidłowość czynności komornika.

Art. 767 § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Wniosek do sądu o działania nadzorcze

Jeśli na skargę jest za późno, to możesz jeszcze złożyć wniosek o działania nadzorcze nad komornikiem, który nic nie kosztuje, niestety sąd nie jest wtedy zobligowany do rozpoznania i uwzględnienia takiego wniosku – jest to niewątpliwa wada tego wniosku.

Skarga na czynności komornika – opłata

Co jeszcze należy zrobić, wnosząc skargę do komornika? oczywiście należy zapłacić 100 zł. Do skargi należy więc dołączyć jeszcze dowód uiszczenia tej kwoty. Z drugiej strony, możliwe jest wnioskowanie o zwolnienie z opłaty.

Skarga na czynności komornika – gdzie złożyć i jak przebiega rozpatrzenie jej?

UWAGA: począwszy od dnia 8 września 2016 roku wszystkie skargi na czynność komornika trzeba składać do samego komornika, nawet gdy postępowanie prowadzone przez komornika, zostało wszczęte przed tą datą.

Od dnia złożenia skargi, komornik w terminie do trzech dni, będzie zobligowany do sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej czynności, lub wskazania powodu zaniechania.

W momencie, gdy komornik sądowy skargi nie uwzględnia, to będzie musiał przekazać swoje wyjaśnienia, skargę i akta sprawy, do właściwego sądu.

Jeśli natomiast komornik złożoną skargę w całości uwzględnia, to ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie skarżącego i wszystkie osoby zainteresowane.

PS. a czy można zaskarżyć bezczynność komornika?

Trzeba mieć świadomość, że jeśli wierzyciel narzeka na bezczynność organu egzekucyjnego, nie musi to się kończyć jedynie na narzekaniu, lecz złożenie skargi na czynności komornika nie jest możliwe.

Dlaczego? To dosyć proste – w świetle prawa, nie można utożsamiać ze sobą bezczynności z zaniechaniem działania (choć to intuicyjne).

Prawnie, pojęcia te nie są jednak równoznaczne. Z tej racji, omawiany tutaj środek, nie może być zastosowany wobec bezczynnego komornika.

Wierzyciel może posłużyć się natomiast innym narzędziem – skargą na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Jest to jednak totalnie inny środek.


Wszystkie przepisy które dotyczą składania skargi na czynność komornika i jej rozpoznawania, znajdziecie w artykułach, począwszy od: art. 767  Kodeksu postępowania cywilnego.

Skarga na czynności komornika – wzór

 

Koniecznie przeczytaj także:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!