Skarga na czynności komornika [WSKAZÓWKI] dla dłużnika!

Kategoria: KomornikSkarga na czynności komornika [WSKAZÓWKI] dla dłużnika!
Tadeusz zapytał 2 lata temu

Witam,

czy skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu, przy którym działa komornik czy do komornika? Jakie jest termin na wniesienie skargi i czy coś trzeba płacić? komornik, który ściąga ode mnie dług, nie postępuje zgodnie z prawem i chcę złożyć na niego pisemną skargę.

Tylko nie wiem, o co z tą skargą na komornika dokładnie chodzi, czy może mi Pani krok po kroku wyjaśnić złożenie skargi na komornika? i na co powinienem uważać? pierwszy raz to będę robił, więc jestem zielony w tym temacie.

Mam jakieś zastrzeżenia do tego, jak komornik zajmuje się moją sprawą i jestem dłużnikiem. Chcę, aby czynności komornika poddane były kontroli i ocenie sądu.

Skargę chcę złożyć, jak najszybciej się da, czyli jak tylko poinstruuje mnie Pani jak tę skargę złożyć.

11 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj, szkoda, że nie podałeś, o co konkretnie masz zarzuty do komornika, wówczas mogłaby spróbować odnieść się do Twojej sprawy i biorąc pod uwagę stan faktyczny spróbować znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Pytasz, jednak o skargę na czynność komornika, bo ją wybrałeś jako środek zaskarżenia czynności egzekucyjnych podjętych przez komornika, dlatego na początku pragnę Ci wyjaśnić, iż skargę regulują przepisy art. 767 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.

Skargę na komornika wnosi się do sądu, przy którym działa dany komornik, jednak robi się to za pośrednictwem komornika.

Dlatego skargę należy złożyć w kancelarii komornika, który w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi ma obowiązek sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności jeśli nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazać je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy – tak § 5 art. 767 kpc.

Skarga na czynności komornicze powinna zawierać wszystkie elementy pisma procesowego – dane stron (dłużnik, wierzyciel), sygn. akt sprawy egzekucyjnej, osnowę wniosku, zarzuty do komornika dotyczące dokonanej czynności lub zaniechania, uzasadnienie.

Skargę na komornika można wnieść na formularzu, który zapewne otrzymałeś od komornika w pierwszej korespondencji. Formularz skargi można również pobrać poniżej:

Skargi złożonej do komornika nie trzeba opłacać. Jeśli jednak komornik nie uwzględnił zarzutów skarżącego i przekazał skargę do sądu, wówczas skarżący zostanie wezwany do uiszczenia opłaty sądowej od skargi w kwocie 50 zł.

Odnośnie terminu do złożenia skargi na czynność komornika, to wynosi on tydzień od daty dokonania przez komornika danej czynności, lub od dnia, w którym strona powzięła informację w tym zakresie.

Na koniec dodam jeszcze, że nadzór nad pracą komorników sądowych sprawują właściwi ze względu na miejsce położenia kancelarii komorniczej prezesi sądów rejonowym. Być może warto udać się na rozmowę z prezesem i naświetlenie mu wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych przez komornika działań.

Pozdrawiam!

Artykuły warte przeczytania:

Grażyna odpowiedział 2 lata temu

Chce złożyć skargę na komornika. A ściśle mówiąc na opłaty, którymi obciążyć mnie komornik. Miałam dług w firmie pożyczkowej w wys. 300 zł. E-sąd skierował sprawę do komornika, nie wiedziałam, że sprawa trafiła do sądu. Komornik z mojego wynagrodzenia i renty ściągnął ponad 1000 zł (zadłużenie 300 zł). Ponadto mimo moich próśb, nie powiadomił ZUS o zakończeniu egzekucji, wskutek czego nadal dokonano mi potrącenia. Na moje prośby komornik odmówił mi wyjaśnień skąd taka kwota 700 zł za czynności komornicze.

ANNA odpowiedział 2 lata temu

Zabranie pieniędzy z konta przez komornika bez powiadomienia. Komornik zabrał kwotę z egzekucji bez powiadomienia. Środki zostały zabrane w dniu 13 czerwca, a pismo do mnie zostało wysłane w dniu 17 czerwca. Dzisiaj, czyli w dniu 25 czerwca odebrałam pismo z poczty. Czy tak powinno być? Oczywiście złożę skargę na komornika, bo to jawna kradzież! Co jeszcze powinnam zrobić?

Klaudiusz odpowiedział 2 lata temu

Ania, bo to jest tak zawsze, że komornik wcześniej dokona zajęcia konta bankowego zanim powiadomi dłużnika o toczącej się egzekucji komorniczej, dlaczego tak się dzieje? ponieważ niemal każdy dłużnik w pośpiechu czyścił by swoje konto lub konta bankowe aby nic komornikowi nie zostawiać do zajęcia, dlatego zawsze komornik wcześniej zajmuje konto, a dopiero później wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Nie wiem czy Twoja skarga na komornika coś wniesie do sprawy i według mnie szkoda Twojego czasu.

Kasia odpowiedział 2 lata temu

Witam, komornik zabrał mi całą wypłatę, jest to umowa zlecenie, czy powinnam składać na komornika skargę, że nie zastosował w moim przypadku kwoty wolnej od zajęcia? czy to coś da? jak odzyskać pieniądze? kwotę wolną którą powinien zostawić komornik? proszę o pomoc!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj Kasiu,

komornik zajął Ci wszystkie środki z umowy zlecenie, ponieważ nie wie, czy jest to Twoje jedyne źródło dochodu i czy ma ono charakter powtarzalny. Jeśli chcesz odzyskać pieniądze od komornika, to musisz wysłać do niego jedno oświadczenie i wniosek o zwrot pieniędzy.

W pierwszej kolejności przeczytaj: ile komornik może zabrać z umowy zlecenie <– ten artykuł odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Znajdziesz tam również potrzebne wzory pism.

Szymek odpowiedział 2 lata temu

Mi komornik zajął i pensje i konto bankowe na które ta potrącona pensja wpływała. Złożył na niego skargę i w kilka dni komornik cofnął zajęcie konta. skarga zadziałała! Pozdrawiam i nie bójcie się skarżyć komornika. Jego także obowiązuje prawo…

Darek odpowiedział 11 miesięcy temu

p.komornik zajęła mi emeryturę, na alimenty , wszystko uregulowałem , dalej prowadzi egzekucję , zostały złozone dokumenty przez prawnika strony poświadczające nie prawdę, /czyt. kłamstwa / odmawia mi wydania dokumentów celem zrobienia fotokopii, celowe działanie celem podmiany dokumentów , w wezwaniu komorniczym błąd w wskazaniu osoby która nie znam , powiadomiłem tel . że żądam zaprzestania egzekucji i przywrócenia stanu pierwotnego przed egzekucyjnego. DOSTAŁEM PISMO ZE SPROSTOWANIEM DANYCH PERSONALNYCH, wskazałem że działania są bezpodstawne komornika w/g prawa płaciłem alimenty w wysokości 1\10 przez okres trwania rozprawy, wskazałem moje wpływy i zwroty z konta wierzyciela , przez okres 4 m-cy komornik milczy i zasłania się pandemią , Dał czas na sprostowanie dokumentów stronie jestem tego pewny dzwoniąc p. asesor się wygadała o takim dokumencie  . JAK MAM SIE BRONIĆ SKORO MOJE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI RP są pogwałcane przez osoby reprezentujące prawo .

Darek odpowiedział 11 miesięcy temu

przepraszam .
DZIĘKUJE ZA PORADĘ , MIŁEGO DNIA

Ks25 odpowiedział 3 miesiące temu

Zleciłem radcy prawnemu napisanie skargi na komornika z powodu wszczęcia egzekucji na podstawie nakazu zapłaty przedawnionego roszczenia który to bieg nie został przerwany. Radca chce napisać tę skargę nie na gotowym wzorze. Czy jest to dopuszczalne, czy będzie szansa na wniesienie poprawek lub uzupełnienie skargi?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności muszę napisać, że z tego, co piszesz wynika, że zleciłeś sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi w osobie radcy prawnego i nie masz do niego zaufania. Takie stanowisko do niczego Cię nie zaprowadzi. Uważam, że jeśli masz obawy co do kompetencji wybranej osoby, należy wymówić jej zlecenie.

Niemniej nie masz racji w swoich obawach. Wybrany przez Ciebie radca słusznie planuje przygotowanie skargi na czynność komornika bez korzystania z formularza, który otrzymałeś w piśmie informującym o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, czyli na formularzu, który doręczył Ci komornik.

Powyższe wynika z regulacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a dokładnie art. 767.

Zgodnie z niniejszym przepisem:

3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

3 1. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.

3 2. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

3 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza.

Jak widzisz, skarga na czynność komornika może być złożona na wzorze przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości – jednak nie musi. Zazwyczaj adwokaci i radcowie posiadają własne formularze, które modyfikują pod danego klienta.

Odnośnie uzupełnienia skargi to jest to możliwe, o ile nie upłynie jeszcze termin do jej złożenia. Niemniej jeśli w Twojej sprawie chodzi o egzekucję przedawnionego długu, to wystarczy, że w skardze zostanie podniesiony jedynie zarzut przedawnienia roszczenia.

Piszę tak dlatego, że sąd – o ile sam komornik nie uwzględnił skargi – będzie badać zarzut nie przez pryzmat tego, co w niej zostało napisane, lecz biorąc pod uwagę dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności mających wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Twoja odpowiedź