Skarga kasacyjna a egzekucja komornicza

Komornik zajął moje konto debetowe, Sąd Rejonowy wydał postanowienie przed egzekucją o wstrzymaniu wykonania na czas postępowania Skargi Kasacyjnej… Należność główna 3075,- zajęto 9600,- Bank pozwolił na zajęcie mojego konta z linii kredytowej…

O fakcie dowiedziałam się trzy dni po zajęciu debetu. Nikt nie negocjował, czy zapłacę, choć nigdy nie stawiałam oporów… Dziś nie mam nawet na świeczkę na grób… siedzę w domu i czekam co zrobi komornik, w odpowiedzi na moją skargę na jego czynności.

Nie mogę się skontaktować z komornikiem osobiście, bo od tygodnia są święta… lub przyjmuje on w czasie niedostępnym dla klientów.. Komornik ma godziny urzędowania kiedy ludzie są w pracy i muszą pokonać kilometry, aby do komornika dojechać…


Skarga kasacyjna a egzekucja komornicza

Witam serdecznie, niestety jest tak, jak Pani napisała. W polskim systemie prawnym skargę kasacyjną wnosimy od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji – wyrok/postanowienie. I jedyną instytucją uprawnioną do rozpoznania skargi kasacyjnej jest Sąd Najwyższy.

Cała procedura może trwać wiele miesięcy, w czasie których strony, które nie podjęły próby ugodowego rozpoznania sprawy – na tym ostatecznym już etapie – mogą nadal próbować sobie zaszkodzić.

Co prawda napisała Pani, że w jej sprawie sąd rejonowy wydał zabezpieczenie, które co do zasady powinno zablokować czynności egzekucyjne po stronie wierzyciela, ale skoro doszło do wszczęcia i prowadzenia egzekucji, ten prawdopodobnie działając umyślnie, niniejszym postanowieniem w ogóle się nie przejął, działając teraz na Pani szkodę.

Bezprawnie wszczęta egzekucja, a skarga na czynność komornika

Jeżeli rzeczywiście jest tak, że Pani przeciwnik procesowy umyślnie posłużył się tytułem wykonawczym, czyli prawomocnym orzeczeniem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, kiedy na Pani wniosek sąd rejonowy wydał postanowienie zabezpieczające przed egzekucją, postąpiła Pani jak najbardziej słusznie, wnosząc skargę na czynność komornika.

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Dołączenie do skargi odpowiednich dokumentów, a najistotniejsze jest postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia w przedmiocie wstrzymania zaskarżonego orzeczenia do czasu rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej, powinno skutkować jej rozpoznaniem na Pani korzyść.

Zabezpieczenie przed egzekucją do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej

Zabezpieczenie wydane przez sąd rejonowy powinno uchronić Panią przed egzekucją, która w tym momencie – do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej – nie powinna mieć w ogóle miejsca.

Wiem, że jest Pani w nieprzyjemnej, trudnej sytuacji, jednak komornik nie może pozostawać bezczynny, wiążą go bowiem terminy i przepisy prawa.

I tak w myśl zasadzie przewidzianej w art. 767 § 5 kpc. komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga na czynność komornika – termin rozpoznania

W najbliższym czasie powinna Pani otrzymać oficjalne pismo z kancelarii komorniczej. Bowiem pomimo rozczarowania, jakie Pani doznaje z uwagi na to, że nie może nawiązać kontaktu z komornikiem, zobowiązany jest on w terminie 3 dni od wpłynięcia do jego kancelarii Pani skargi ustosunkować się do niej.

I myślę, że jeśli jest ona zasadna, a tak wynika z tego, co Pani napisała, komornik od razu zaniecha dalszych czynności egzekucyjnych i cofnie zajęcie.

Niestety jak już się przyzwyczailiśmy, odpowiadając na pytania wielu osób – dłużników – bardzo często spotykają się oni z ogromnymi problemami, wynikającymi z błędnych wyliczeń i bezprawnych potrąceń.

Zatem musi Pani trzymać rękę na pulsie i pomimo tego, że nie udało się spotkać osobiście z komornikiem, dzwonić nawet kilka razy w ciągu dnia do jego kancelarii i pytać, czy wniesiona skarga na czynności komornika została już rozpoznana.

Jeśli zdarzyłoby się tak, że komornik uznałby Pani skargę za niezasadną, musi Pani również przypilnować, by została ona w jak najkrótszym czasie przekazana do sądu.

A kiedy wpłynie już do właściwego sądu, tu Pani musi również pilnować, by termin przewidziany do rozpoznania skargi przez sąd został zachowany. W myśl zasadzie przewidzianej w art. 7672 § 1 kpc sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

Niestety w praktyce wiele postępowań wynikłych ze skargi na czynność komornika „wlecze” się miesiąca. Tak nie może dziać się w Pani przypadku, przede wszystkim kiedy nie ma Pani środków do życia.

Proszę pamiętać, że jeśli postępowanie będzie odwlekać się z tygodnia na tydzień, ma Pani prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

Skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Mam nadzieje jednak, że wszystko szybko się wyjaśni i już na dniach komornik cofnie zajęcie. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze