Co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców? już tam nie mieszkam... • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców? już tam nie mieszkam…

Mam długi w Polsce, które spłacam choć nieregularnie. Niedawno przyszło mi pismo o rozpoczęciu procedury zajęcia ruchomości. Czy w sytuacji, gdy od 2 lat mieszkam za granicą i jestem wymeldowany, czy komornik może wejść do mieszkania które nie należy do dłużnika? jeśli tak, to co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców zwłaszcza, gdy nie ma tam żadnych należących do mnie rzeczy?


Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – co znaczy dla dłużnika?

Komornik działa na wniosek wierzyciela, rzadziej z urzędu.

O zakresie egzekucji mówi art. 799 kpc, zgodnie z którym wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornika może min.:

 • dokonać przeszukania i zajęcia majątku dłużnika – wchodząc również do zajmowanego przez niego domu/mieszkania nawet jeśli nie jest jego własnością
 • dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury
 • prowadzić egzekucje z rachunku bankowego
 • skierować egzekucję do pojazdu mechanicznego

A na rozszerzony wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję również z nieruchomości dłużnika.

Jednakże organ egzekucyjny zobowiązany jest stosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika i jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku – tak przepis art. 799 kpc.

Czego nie może zabrać komornik z mieszkania?

W toku prowadzonej egzekucji w myśl zasadzie przewidzianej w art. 829 kpc nie podlegają egzekucji:

 • przedmioty urządzenia domowego takie jak: pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów\
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Egzekucja z ruchomości – ochrona osoby trzeciej

Komornik przystępujący do egzekucji z ruchomości dokonuje ich zajęcia. Mówi o tym przepis art.845 kpc i następne.

Komornik może zatem wejść do mieszkania dłużnika które nie należy do niego i zająć przedmioty pozostające w jego władaniu, czyli te z których dłużnik korzysta, jak również ruchomości które znajdują się w posiadaniu wierzyciel lub osoby trzeciej – która nie jest ani dłużnikiem ani wierzycielem.

W praktyce osobą trzecią są osoby z dłużnikiem zamieszkujące – rodzice, rodzeństwo, małżonek, partner, współlokator.

Zgodnie z obowiązującym prawem komornik może dokonać zajęcia ruchomości dłużnika będących we władaniu osoby trzeciej tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

I tu zwrócić uwagę należy na dopuszczalność zajęcia ruchomości również bez zgody osoby trzeciej, gdy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej.

Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.

 Powództwo przeciwegzekucyjne, czyli ochrona przez bezprawną egzekucją

Odpowiadając zatem na pytanie: co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców?– w twoim przypadku komornik nie ma prawa wejść do mieszkania mamy skoro ty w nim nie mieszkasz. Jednak tak jak napisałam –  komornik może o fakcie tym nie wiedzieć, utożsamiając adres do doręczeń z adresem zamieszkania.

Aby uniknąć problemów i nie narażać mamy na niepotrzebne nerwy radzę jak najszybciej skontaktować się z kancelarią komorniczą i przedstawić swoją sytuację. Pierwszy kontakt może być telefoniczny. W kolejnym czasie możesz złożyć wyjaśnienia komornikowi na piśmie.

Przede wszystkim musisz wykazać, że adres mamy jest jedynie adresem do korespondencji, bowiem ty od dwóch lat przebywasz za granicą. Co ważne, zaznacz również, że w przedmiotowym mieszkaniu nie znajduje się twój majątek.

Jeżeli jednak doszło by do sytuacji, kiedy komornik zapukał by do drzwi mieszkania mamy, a następnie nie dał wiary jej wyjaśnieniom wiedz, że przysługuje jej powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji, o którym mowa w art. 841 kpc.

Mam nadzieje, że do takiej sytuacji jednak nie dojdzie. Dlatego radzę nie bagatelizować sprawy i nie obarczać nią mamy, tylko jak najszybciej podjąć kontakt z komornikiem i wyjaśnić sprawę. Myślę, że kwestia jest do rozwiązania! Życzę wszystkiego dobrego!

Skarga na czynności komornika

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Najczęściej szukane:

 1. Czego nie może zabrać komornik z mieszkania
 2. Kiedy komornik może wejść do mieszkania
 3. Co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców
 4. Co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców
 5. Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika
 6. Czy komornik może wejść do mieszkania które nie należy do dłużnika

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...


5 komentarzy

 1. dd

  Witam, za jaki dług komornik może zająć mieszkanie? mam 11.000 zł zadłużenia, a do tego mieszkanie własnościowe, boję się, że komornik może to mieszkanie mi zająć. Proszę podpowiedzieć, za jakie długi możliwa jest licytacja komornicza mieszkania? będę wdzięczna…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Generalnie nie ma różnicy jaki masz dług, bo jeśli wierzyciel wymieni we wniosku o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji egzekucję z nieruchomości, to komornik będzie starać się zająć Twoje mieszkanie, jeśli inne formy egzekwowania długu okażą się dla komornika bezskuteczne. A więc z dużym prawdopodobieństwem najpierw komornik będzie chciał zająć Ci wynagrodzenie lub konto bankowe, jeśli to nie pomoże, komornik na wniosek wierzyciela może zająć Ci mieszkanie.

 2. Karolina

  Witam. W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej popadłam w długi i grozi mi postępowanie komornicze. Jestem samotną matką i mieszkam w domu rodziców, tam jestem zameldowania i tam też jest zarejestrowana firma. Czy komornik i firmy windykacyjne mogą wejść i zająć rzeczy rodziców? Ja nie mam nic na siebie, żadnego majątku. Proszę o poradę bo są to ludzie starsi i boję się że tego nie wytrzymają…

 3. Aneta

  Czy komornik może zająć jakieś rzeczy z domu rodzinnego w którym ma się meldunek, ale się tam od długich lat nie mieszka i nie posiada się nic w domu rodzinnym? i czy jeśli ja jako dłużnik jestem niewypłacalna, to może komornik żądać spłaty moich długów od moich rodziców? i jak można uniknąć zajęcia konta bankowego, gdyż już nastąpiło pierwsze zajęcie części pensji?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Komornik nie ma prawa zajmować przedmiotów nienależących do dłużnika, a na samą wiadomość od rodziców, że nie mieszkasz pod ich adresem od lat, nie powinien nawet wchodzić do domu. Czy komornik może żądać spłaty długu dziecka od jego rodziców? oczywiście, że nie! Jesteś osobą dorosłą i sama osobiście swoim majątkiem odpowiadasz za swoje długi i swoją sytuację finansową, komornik nie ma prawa żądać od Twoich rodziców, by spłacali Twoje długi.

   Jeśli komornik zajął Twoją pensję, to nie może zająć Ci konta bankowego na które ta pensja wpływa, bo wtedy Twoje pieniądze podlegały by podwójnemu potrąceniu. Jeśli z jakichś przyczyn komornik mimo wszystko zajmie Twoje wynagrodzenie i Twoje konto bankowe, to musisz złożyć u komornika wniosek o zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia ze względu na zajęcie już wynagrodzenia. Wzór wniosku znajdziesz w dziale „wzory pism„.

NAPISZ KOMENTARZ