Jak przebiega EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI i jakie są jej etapy [ZOBACZ]

Dziś dowiesz się, jak wygląda egzekucja z nieruchomości i jakie są jej etapy. Zatem, jeśli łącznej wartości przedmiotów tworzących majątek dłużnika, daleko jest do pokrycia jego zaległości pożyczkowych, to obiektem egzekucji staje się często nieruchomość.

W takiej sytuacji bowiem (kiedy osoba zadłużona jest tej nieruchomości właścicielem), trudno o rozsądniejsze i bardziej pewne wyjście z punktu widzenia wierzyciela. Mimo że procedura egzekucji z nieruchomości wymaga od niego sporego zaangażowania, wliczając w to również czas.

Egzekucja z nieruchomości – etapy

egzekucja-z-nieruchomosci-etapy-jak-przebiega
Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

By rozpocząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, wierzyciel musi przedstawić odpowiedniemu komornikowi wniosek o jego wszczęcie.

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Tytuł egzekucyjny – wymagany

We wniosku tym powinien wskazać, że egzekucja dotyczy właśnie nieruchomości zadłużonego. Poza tym wniosek powinien mieć tytuł wykonawczy – ściślej, egzekucyjny, wraz z klauzulą wykonalności.

Za tytuł egzekucyjny może służyć np. orzeczenie sądu (prawomocne lub domagające się natychmiastowego wykonania). Może być to także inne orzeczenie, nie wyłączając ugody bądź aktu, które ustawowo podlegają wykonaniu poprzez sądową egzekucję.

Tytuł egzekucyjny może stanowić również odpowiedni akt notarialny, w którym osoba zadłużona dobrowolnie poddała się egzekucji.

Co ważne, wierzyciel w takiej sprawie nie może skierować owego wniosku do dowolnego komornika. Musi być to komornik pod egidą tego sądu rejonowego, który obejmuje swym okręgiem nieruchomość docelowej egzekucji.

Wezwanie dłużnika do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości

Wówczas komornik wysyła dłużnikowi wezwanie do spłacenia długu w ciągu 2 tygodni, za czym idzie też wystąpienie komornika o wpis w księdze wieczystej traktujący o egzekucji.

Kiedy wezwanie do zapłaty zostanie dłużnikowi doręczone, od tej chwili nieruchomość należy uznać za zajętą.

Jeśli chodzi jednak o inne osoby (nieświadome egzekucji), nieruchomość staje się zajęta również w stosunku do nich “dopiero” po wykonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Gdy nieruchomość zostanie zajęta, od tej pory rozporządzanie nią nie wpływa na postępowanie egzekucyjne.

Nabywca owej nieruchomości – jeśli chce – ma prawo brać udział w postępowaniu jako dłużnik.

Tego typu opcja nakierowana jest na ochronę interesów wierzyciela, gdyż w jej rezultacie zbycie nieruchomości odkąd została zajęta, nie wiąże się z możliwością uzyskania z tej racji odpowiednich kwot pieniężnych.

Na ogół, zajęcie nieruchomości przez komornika, nie pozbawia dłużnika jej zarządu. Wyłącznie wówczas, gdy właściwe realizowanie zarządu może wyglądać tylko w ten sposób, sąd ma zwyczaj oddawać nieruchomość w zarząd komuś innemu.

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości

Następnie, procedura egzekucyjna wymaga dokonania opisu oraz oszacowania nieruchomości. A więc wierzyciel musi złożyć poniższy wniosek do komornika:

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Działania te mogą zostać podjęte przy spełnieniu dwóch kryteriów.

 • Pierwsze z nich brzmi: muszą minąć dwa tygodnie od terminu zajęcia nieruchomości.
 • Drugie natomiast: wierzyciel ma obowiązek złożyć wniosek o dokonanie opisu i wspomniane szacowanie. Trzeba nadmienić, że ów wniosek można złożyć nieco wcześniej, razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Kogo komornik musi zawiadomić o terminie opisu i oszacowania?

Zawiadomienie o terminie opisu i oszacowania, komornik powinien przesłać do wszystkich znanych mu uczestników.

Komornik zawiadamia również, przez publiczne obwieszczenie w budynku sądu i w lokalu wójta, prezydenta miasta czy burmistrza, wszystkich innych uczestników, którzy roszczą sobie jakieś prawa do zajmowanej nieruchomości, aby ewentualnie zgłosiły swoje prawa. Kodeks postępowania cywilnego

Oszacowanie nieruchomości należy do biegłego. Wliczać będzie się w nie m.in. wartość nieruchomości, budynku i pozostałych urządzeń, różnych pożytków. Poza tym oddzielnie zawarta zostanie wartość całości, obok zaś wartość poszczególnych jej części.

Ze względu na to, iż wartość nakreślona w oszacowaniu stanowi jeden z kluczowych aspektów postępowania egzekucyjnego (ma bowiem bezpośrednie odzwierciedlenie w ostatecznej kwocie uzyskanej z egzekucji), m.in. na tę czynność komorniczą można złożyć skargę.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

O tym, czym jest skarga na czynności komornika i jak ją złożyć <— pialiśmy w tym poradniku – zobacz, jak to się robi!

Kieruje się ją do sądu rejonowego, a termin na jej wniesienie to dwa tygodnie od dnia, w którym opis i oszacowanie nieruchomości zostały sporządzone.

Jeśli zaś nie były one sfinalizowane w terminie z zawiadomienia, termin dla skargi przewidziany jest od dnia otrzymania przez uczestnika zawiadomienia. W nim komornik powiadamia o finalizacji opisu i oszacowania.

Skargę tę rozpatruje sąd przypisany danemu komornikowi, a powinien to zrobić w ciągu tygodnia od dnia wpłynięcia skargi do sądu bądź od tego dnia, w którym zostały uzupełnione luki w skardze.

Tutaj przyszłaby pora na omówienie wszystkiego, co związane z licytacją nieruchomości, lecz tak się składa, że całkiem niedawno poświęciłam temu zagadnieniu cały osobny tekst. Uznajmy zatem, że nieruchomość została sprzedana w licytacji.

Nadmienię tylko, że jeśli nieruchomość na żadnej z dwóch licytacji komorniczej nie zostanie sprzedana, to komornik umarza postępowanie egzekucyjne z nieruchomości i ponownie może być ona wszczęta, dopiero po roku od daty umorzenia.

Co dalej?

Pieniądze pozyskane wskutek zbycia nieruchomości – co się z nimi dzieje? Ich łączna kwota jest otóż podstawą do wykonania planu podziału. Sporządza go komornik, kiedy tylko nabywca nieruchomości złoży właściwą sumę na rachunek depozytowy sądu.

Hierarchia zaspokojenia uczestników zależy od rodzaju wierzytelności i wygląda w ten sposób:

 1. Koszty egzekucji
 2. Alimenty
 3. Wynagrodzenie za pracę, za 3 miesiące, do wielkości najniższej pensji za pracę, a także renty odszkodowawczej, z tytułu niezdolności do pracy, kalectwa bądź śmierci oraz koszt pogrzebu dłużnika
 4. Należności pod hipoteką morską albo przywilejem na statku morskim
 5. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, należności, którym przysługuje ustawowe pierwszeństwo, należności ciążące na nieruchomości, zanim dokonano wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji bądź zanim złożono wniosek o dokonanie tego wpisu do zbioru dokumentów
 6. Należności za pracę niezaspokojone w trzeciej kolejności
 7. Należności podatkowe, jeśli nie zaspokojono ich w piątej kolejności
 8. Należności wierzycieli prowadzących egzekucję
 9. Cała reszta należności

Jeśli dzielona kwota jest zbyt mała, by zaspokoić całokształt należności i praw tej samej kategorii, wtedy należności należące do kategorii 4 i 5 zaspokajane są w hierarchii właściwej ich pierwszeństwu. Pozostałe należności natomiast, adekwatnie do rozmiaru każdej z nich.

Co do planu podziału, można wnieść przeciwko niemu zarzuty i są na to 2 tygodnie od dnia, w którym wyszło zawiadomienie o sporządzeniu planu.

Wówczas sam fakt pojawienia się zarzutów wstrzymuje realizację planu (co do tego jego fragmentu, który doczekał się zarzutów).

Jeśli jednak wszystko działa bez zarzutów, wtedy działa i organ egzekucyjny, który po prostu plan wykonuje.

Czy komornik może zająć wspólną nieruchomość?

Tytuł wykonawczy, który wydał sąd, przeciwko dłużnikowi będącemu w związku małżeńskim, stanowi podstawę do zajęcia przez komornika nieruchomości, która rzecz jasna wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jeśli któryś z małżonków sprzeciwi się komornikowi przy zajęciu nieruchomości, to komornik ma wtedy obowiązek powiadomić wierzyciela, który zlecił zajęcie danej nieruchomości i od teraz, wierzyciel ma jeden tydzień na wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Jeśli wierzyciel nie zrobi tego w ciągu tygodnia, to egzekucja z nieruchomości – zostanie umorzona.

Podsumowanie

Jak widać, aby dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, musi zajść wiele procesów. Egzekucja z nieruchomości zabiera naprawdę wiele czasu i jest bardzo zawiła. A jednak w wielu przypadkach okazuje się ona niezastąpioną metodą na odzyskanie przez wierzycieli choćby jakiejś części należnych im pieniędzy.

Artykuły, które także musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

34 komentarzy w “Jak przebiega EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI i jakie są jej etapy [ZOBACZ]”
 1. Dzień dobry, zależałoby mi na ochronie nieruchomości (kredyt mieszkaniowy w CHF – obsługuję z opóźnieniami, ale co miesiąc – mieszkają w nim moi rodzice – mieszkanie kupione za ich środki, kredyt na mnie, bo pracowałam w banku (;/) i miałam lepsze warunki kredytowania, no i ze spadkiem nie będzie zachodu. chciałabym mieszkanie albo przekazać siostrze albo zrobić współwłasność – o ile to pomoże ale boje się podpaść pod kk. (stan : umowa wypowiedziana, przedsądowe wezwanie do zapłaty z 22.01.18 – odpisałam ze nie mam kasy, sami mnie zwolnili z pracy (!) i teraz nie mogę znaleźć nowej, samotnie wychowuje córkę z niepełnosprawnością – na razie cisza)

  – zajecie komornicze – pożyczka w parabanku 5.700 zł

  – zajecie rachunków – ZUS – składki własne od dz.g – nie miałam kasy żeby płacić, złożyłam wniosek o umorzenie – czekam

  – pożyczka tzw, bezzwrotna idea bank – mam ugodę z wierzycielem – spłacam po 250 zł

  – pożyczka + karta kredytowa Citi – łącznie ok 30 tys do spłaty – nie spłacam

  i jeszcze kilka innych drobniejszych kart kredytowych, limitów odnawialnych i chwilówek :( czy może mi pani jakoś pomóc?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli masz już wypowiedzianą umowę kredytową na tą nieruchomość, to przepisanie mieszkania na siostrę czy kogokolwiek innego nic nie da, za późno aby w ten sposób bronić mieszkanie prze licytacją komorniczą. Przeczytaj czym jest skarga pauliańska i będziesz wiedzieć o co chodzi. Generalnie zadłużyłaś się niesamowicie mocno! pożyczki w parabankach, zaległe składki w ZUS0ie, “bezzwrotne pożyczki”, karty kredytowe, chwilówki i limity odnawialne?? obawiam się, że tu i teraz nic się już nie da z tym zrobić, totalnie za późno zaczęłaś myśleć o konsekwencjach niespłacaniach zobowiązań, nie wiem co Ci poradzić w tak ciężkiej sytuacji…

 2. Mąż ma problem z komornikiem, ma dług ok 20.000 zł, ma wpis w nieruchomości, teraz dostał wezwanie do sądu w charakterze dłużnika z zajętej nieruchomości, czego możemy się spodziewać oraz co możemy zrobić?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o procedurę zajęcia nieruchomości za długi, to dłużnik najpierw otrzymuje wezwanie do zapłaty długu w danym terminie, oraz następuje wpis w księdze wieczystej. Jeśli dochodzi do sytuacji, gdzie sąd wzywa dłużnika do stawienia się w sądzie, to oczywiście należy to uczynić. Być może sąd rozpoznał jakieś braki w dokumentacji i chce tę kwestię wyjaśnić w obecności dłużnika. Mąż powinien pojawić się na takiej rozprawie!

 3. Czy syn może uczestniczyć w licytacji komorniczej? Po podziale majątkowym, mój były mąż jest mi winien ponad 100 tyś. zł. Posiada on nieruchomość tj. budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, ale jako współwłaściciel ze swoim synem. Moje pytanie brzmi: czy jak dojdzie do licytacji komorniczej nieruchomości, to czy syn będzie mógł brać w niej udział?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeżeli licytowany jest udział Twojego męża we wspomnianej nieruchomości, to syn jako nie dłużnik, może wziąć udział w licytacji części ułamkowej budynku.

 4. Mam ponad 100.000 długu, od ponad roku komornik czyści mi konto, pierwszy był Getin Bank, nie zdając sobie sprawy z wysokości zadłużenia, brałem następne kredyty, potem chwilówka i to mnie dobiło, przepisałem dom na dzieci ale i tak dojdzie do licytacji nieruchomości. Miałem kontakt z 3 firmami, które miały mi pomóc, ale tylko dług się powiększył.

  1. Janina Gołębiecka

   Nie jestem przekonana do firm, które pomagają wyjść z długów, mam wrażenie, że istnieją one tylko po to, aby wyciągnąć jakieś pieniądze z zdesperowanych dłużników szukających pomocy gdzie tylko się da. Jeśli dojdzie do egzekucji domu, to niestety oprócz spłacenia całości zadłużenia przed licytacją komorniczą, nie jesteś w stanie zrobić nic więcej…

 5. Komornik zablokował mi rachunek bankowy i zajął pensję, co miesiąc ściąga mi 600 zł, długu mam 2700 zł. Dziś dostałem pismo, że komornik zajął mi nieruchomość – mieszkanie własnościowe, czy komornik zlicytuje mi mieszkanie?

  1. Janina Gołębiecka

   Nie widzę podstaw do tego, aby zajmować dłużnikowi nieruchomość za tak mały dług! tym bardziej, że ten dług systematycznie spłacasz! Jak widać, czasami działania komorników są nad wyraz aktywne, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ komornik ma obowiązek, aby prowadzić egzekucję na dłużniku w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika, a nie wydaje się, aby egzekucja z nieruchomości miała być nieuciążliwą dla dłużnika prawda? Nie martw, zanim dojdzie do opisu i oszacowania nieruchomości, zdążysz cały dług spłacić… Warto abyś przeczytała też wpis: co znaczy sposób prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika, gdzie również znajduje się pomocny wzór pisma.

 6. Witam. 5 lat temu zmarł mój mąż. Mieliśmy kredyt hipoteczny, nie miałam jak spłacać rat. Zostałam z 5-tką dzieci, bez pracy. Komornik siedzi mi na koncie bankowym, z wypłaty nie może mi nic ściągnąć bo zarabiam 1470 zł.

  Moje pytanie jest: czy jeśli zacznę spłacać komorników od siebie na razie po 1 tys. zł., a potem więcej, to czy komornik ma prawo zabrać mi tą nieruchomość? chce zacząć spłacać dług, ale boje się, ze po jakimś czasie komornik zlicytuje mi dom. Proszę o szybko odp. Pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Musisz wiedzieć, że komornik działa tylko i wyłącznie na zlecenie wierzyciela, jeśli masz zaległy kredyt hipoteczny, to Twój wierzyciel (bank w którym masz kredyt), może we wniosku o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej, zlecić egzekucję z nieruchomości.

   W takiej sytuacji komornik nie będzie miał wyjścia, bo będzie musiał rozpocząć proces przygotowania nieruchomości na której ciąży kredyt hipoteczny, do licytacji komorniczej. Banki zawsze najpierw próbują innych metod egzekwowania zadłużenia na dłużniku, jak np. egzekucja z wynagrodzenia, egzekucja ze świadczeń czy np. egzekucja z ruchomości.

   Zlecenie komornikowi przez bank przejęcia nieruchomości, to ostateczność. Jeśli natomiast jesteś w stanie wpłacać na konto komornika aż 1.000 zł miesięcznie, to myślę, że bank będzie z tego tytułu zadowolony i nie powinien posuwać się aż do zajęcia obciążonej kredytem hipotecznym nieruchomości.

   Pamiętaj, że jeśli uzgodnisz z wierzycielem (z bankiem) dogodne raty spłaty kredytu, czyli gdy zawrzesz z bankiem ugodę, to bank ma obowiązek umorzyć egzekucję komorniczą na wniosek wierzyciela i od tego momentu swoje długi będziesz spłacać wprost do banku z pominięciem komornika, niestety i tak poniesiesz koszty egzekucji wynoszące w Twoim przypadku 5% wpłacanej na rzecz długu kwoty.

 7. Jestem zadłużona przeważnie w chwilówkach, komornik zabiera mi z pensji 300 zł. Mam pytanie: wiem że mam przeterminowane długi i co w tedy? czy sąd sam udowodni ten fakt?

  A drugie pytanie: jest tak, że mam pożyczkę pod hipotekę od prywatnego inwestora, spłacam regularnie i po spłacie tej pożyczki mieszkanie przechodzi na mnie tak mam w umowie.

  Pytanie brzmi: czy w takim przypadku za te długi które teraz mam mogę mieć licytację komorniczą mieszkania, które jest obciążone kredytem? nawet ta firma wypowiedziała mi umowę, ale to tylko dla tego, bo chcę po spłacie tego kredytu żeby mieszkanie przeszło na córkę, bo żeby mi nie odebrali mieszkania za tutejsze długi. Proszę o odpowiedz.

 8. Witam, mam sprawę: wyrok Sądu rok 95′ nakazał spłatę długu, komornik zajął moje mieszkanie, od tylu lat było parę licytacji ale nic z nich nie wyszło, w tym okresie nie płaciłam czynszu już nigdy ( zadłużenie 160 tyś u spółdzielni), ostatnia licytacja została wygrana przez kogoś ale Sąd orzekł o nieprawidłowości i została ona umorzona.

  Teraz na hipotece nie ma wpisów oprócz Uwagi Komornika o wszczętej egzekucji. Komornik nie odpisał na moje pismo aby pokazać za co nadal jest prowadzona egzekucja oraz ściąganie mi z emerytury ponad 400 zł od 23 lat..nie odbiera telefonów również.

  Czy mam prawo do złożenia pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego?? Abym mogła sprzedać mieszkanie spłacić dług w spółdzielni i mieć święty spokój? Mam 75 lat.

 9. Wycena mieszkania przez biegłą sądową, witam, mąż ma zadłużenie w urzędzie skarbowym i w poniedziałek mamy wycenę mieszkania przez biegłą sądową, która będzie z Komornikiem. Mam pytanie czy komornik obecny na wycenie może zająć również sprzęty tego typu jak komputer, telewizor? i czy jest jakieś wyjście z sytuacji, aby uniknąć egzekucji z mieszkania?

 10. Witam. Dostałam od komornika pismo z informacją o zajęciu nieruchomości. Mieszkanie jest moje i mojego byłego męża. Po rozwodzie mąż założył nową rodzinę i się wyprowadził, jednak nadal jest tutaj zameldowany. Pismo od komornika do ex zostało cofnięte, ponieważ nie znany jest adres jego pobytu.

  Czy komornik faktycznie zajmie mieszkanie mimo, że nie jestem jego jedyną właścicielką? Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Będę wdzięczna za pomoc.

 11. Witam serdecznie. Chodzi o dług za mieszkanie i licytację komorniczą domu dzieci… Razem z bratem otrzymaliśmy dom w spadku. Mieszkamy w UK a dom w PL. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że nasz dom będzie licytowany 5.12.18 za dług za mieszkanie rodziców. Brat tam wciąż zameldowany, ja od lat już nie. Czy możemy uratować nasz dom od licytacji komorniczej? Bardzo prosimy o radę. Z poważaniem. Monika i Paweł.

 12. Mój tato strasznie się zadłużył. Jest zadłużony do tego stopnia że nikt nie jest w stanie spłacić jego zadłużenia. Unikał banków i nie odpowiadał na listy. Podejrzewamy, że zalega na ok 1 milion złotych. Mieszkanie własnościowe zostało zastawione na poczet jednego banku, teraz przyszło pismo że kolejny bank podpisał się pod hipotekę. Czy to w ogóle możliwe?

 13. Witam, mam sporo długów, na szczęście spory majątek który i tak chcę sprzedać, jest to duża nieruchomość i jest to ciężko sprzedać, od kilku miesięcy nie stać mnie na spłacanie rat. Dostałam już list z sądu ale odwołuje się od tego, żeby komornik mi nie wszedł na nieruchomość. Nieruchomość jest z córką na pół – połowa jest jej. Tak naprawdę chciałabym bardzo zarobić pieniążki żeby spłacać długi i żyć normalnie, miałam firmę która musiałam zawiesić bo mnie już nie stać na utrzymanie. Ręce mam związane.

 14. Ojciec ma bardzo duży dług, mama i państwo są wierzycielami, a ja notarialnym opiekunem mieszkania. Komornik dowiedział się, że ojciec jest właścicielem mieszkania. Pytań mam kilka, czy komornik zajmie mieszkanie jeśli ojciec po trochu spłaca dług? Czy jeśli jestem notarialnie opiekunem, to czy komornik może zająć to mieszkanie mimo to i jaki jest okres od dostarczenia pisma o tym, że dowiedział się komornik o własności i czy ja będę miała jakieś kłopoty z prawem z tytułu opieki notarialnej nad mieszkaniem?

  Ojciec mieszka za granicą a w jego mieszkaniu mieszkają ludzie którzy się opiekują mieszkaniem, płacą czynsz prąd itp, ale umowa podpisana przeze mnie, co w sytuacji jeśli komornik zajmie to mieszkanie.

 15. Witam, ja mam takie pytanie, mamy dług z mężem 37 000 tys. Od niedawna zostaliśmy właścicielami domu w którym dożywotnio mają zamieszkanie dziadkowie, czy komornik może zająć dom? czy jest możliwość dogadania się z komornikiem w jakiś sposób? i rozłożenia długu na raty? co możemy zrobić w tej sytuacji? czy jest to z góry jakaś przegrana sprawa? dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 16. Witam, chodzi o zajęcie przez komornika nieruchomości na wniosek wierzyciela. Wzięłam pożyczkę pod zastaw nieruchomości. Mam problem ze spłatą, czy wierzyciel może zająć mi inne mieszkanie na którą nie była brana pożyczka? Wierzyciel wskazał komornikowi Kw z z jakich ma wszcząć egzekucję. I tam jest właśnie ta KW dotyczącą mieszkania pod zastaw którego nie była brana pożyczka.

 17. Mieszkam na stale w Danii. Mam dług wobec banku. Odbyłam kare pozbawienia wolności. Dług rośnie nadal, bo dochodzą odsetki. Ja spłacam dług . Czy mogę kupić tutaj dom na kredyt? nie będę miała następnych kłopotów?

 18. Małgorzata

  Witam, chciałbym napisać wniosek do wierzyciela o wstrzymanie egzekucji na mieszkaniu, żebym mogła sama je sprzedać za większą kwotę niż komornik i pospłacać cześć kredytów, jak mam to napisać? proszę bardzo o pomoc, bo jeśli to komornik sprzeda nieruchomość, to spłaci mała część zadłużenia, lub wcale. Proszę mi pomóc jakoś… jak to ująć w piśmie żeby było dobrze?

 19. Dzień dobry. Mam dług alimentacyjny, spory bo zasądzono alimenty na podstawie dochodu z zagranicy (10 000pln/mc) z którego musiałem zrezygnować ze względów zdrowotnych, leczenie (w kraju) oraz rekonwalescencja a potem szukanie pracy zajęło mi na tyle długi okres, że alimenty narosły do kwoty aż 17 000, w chwili obecnej rzeczoznawca wycenia moją nieruchomość którą wierzycielka chce zlicytować, dług wynosi ok 10-12% wartości mieszkania, co mogę zrobić oprócz spłaty długu w całości by opóźnić lub wycofać licytację mieszkania? Obecne zarobki nie pozwalają mi na “satysfakcjonującą” spłatę zadłużenie (2500 netto). Jest jakieś wyjście? Sprawa o obniżenie w toku, z oczywistych względów opóźniana przez wierzycielkę.

 20. Witam. W 2009r rodzice przestali spłacać kredyt – 400.000 złotych. Bank sprzedał dług firmie windykacyjnej. Komornik zajął nieruchomość i konta rodziców. Do dnia dzisiejszego nieruchomość nie została sprzedana. Minęło 10 lat, nikt nam nic nie zlicytował i nie zabrał. Listów nie przysyłają od wierzyciela. Mogę się spodziewać że zadłużenie na chwilę obecną wynosi kilka milionów? Kiedy następuje przedawnienie długów- czy w ogóle następuje? Proszę o radę.

 21. Witam! Kupiłam mieszkanie notarialnie, zapłaciłam gotówką i w akcie notarialnym było, że mieszkanie jest bez zadłużenia i osoby są wymeldowane, a sprawdziłam skrzynkę i dostałam list od komornika do pana który tam mieszkał 10 lat temu… zgłosiłam to, ale w urzędzie mówią, że to będzie trwało latami, że tego pana szukają … i dostawać będziemy listy i mamy cały czas to zgłaszać .. a chodzi o to, że w tym mieszkaniu nie mieszkam, mieszkam za granicą, ale cały czas się remontuję tam i mnie nie ma na miejscu, a obawiam się, że jak komornik przyjdzie to zajmie mi mieszkanie, mogę to gdzieś wyżej zgłosić? Obawiam się tego wszystkiego co dalej mogę?

 22. Dzień dobry! Czy komornik może zlicytować mi dom? Mam zajęcie komornicze na wysokość ok 10 tys złotych, zadłużenie spłacane regularnie po minimum 300 zł miesięcznie, mąż mój także ma zajęcie komornicze na wysokość ok 30 tys zł, także spłacane regularnie po minimum 300 zł. O ile ja się jeszcze mogę dogadać z wierzycielem, to wierzyciel męża nie chce się dogadać z nim – żąda spłat po minimum 2 tys zł. W tej chwili nie mamy nic, co byśmy mogli sprzedać i spłacić te zadłużenia. Mieszkamy z moimi rodzicami, którzy ostatnio wspomnieli, że chcieli by na nas przepisać dom w którym mieszkamy w zamian za dożywotnia opiekę. I tu jest moje pytanie: czy przy regularnych spłatach długu, komornik mógłby zlicytować dom, gdyby został na nas przepisany?

 23. Jestem bardzo zadłużona. Kredyty w bankach i chwilówki. Przyszło pierwsze pismo z sądu. Mąż nie wiedział o moich pożyczkach. Boje się, że komornik zabierze mieszkanie. Jestem z mężem właścicielami. Mamy nieletniego syna. Co zrobić, aby nie zlicytowano mieszkania. Czy rozdzielność majątkowa coś pomoże? A może zrzec się swojej połowy mieszkania na syna lub męża?

 24. Witam. Komornik sprzedał moje mieszkanie na licytacji komorniczej. Proszę o informację co mam dalej poczynić. Czy powinnam zgłosić do urzędu skarbowego lub do urzędu gminy i zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? Chcę jak najszybciej mieć to za sobą, ale nie wiem co zrobić, żeby było dobrze wszystko zamknięte. Dziękuję.

 25. Potrzebuję wniosku: jak mogę napisać o wstrzymanie licytacji nieruchomości. Wierzyciel pobiera z wypłaty mi i che jeszcze zlicytować moje nieruchomości rolne, a komornik mnie naciska, żebym im to oddala, ale przecież pracodawca mój im płaci część mojego wynagrodzenia przez dłuższy czas i nie wiem co mam z tym zrobić, proszę o pomoc jak mam napisać rezygnacje, żeby nie zlicytowali moich działek?

 26. Witam. Czy jeżeli jest 3 właścicieli jednego mieszkania, z tego 2 właścicieli ma komornika i jest już wpis do księgi wieczystej. Czy komornik może zalicytować mieszkanie? i co może zrobić ten 3 właściciel, który nie ma komornika? Jak może tą sprawę załatwić? Czy może zostać bez mieszkania? Dziękuję

 27. Czy komornik, jeśli zabrał pół pola, które było więcej warte niż dług, może żądać jeszcze pieniądze? nadmienię, że to pole nie zostało sprzedane, a komornik zabrał je parę lat temu, co mogę zrobić w tym wypadku? komornik cały czas żąda zapłaty długu, który już powinien być spłacony zabierając pole, które ponoć jest jeszcze niesprzedane już od dłuższego czasu, co mogę w tym wypadku zrobić?

 28. Dzień dobry. Syn mojej cioci „prowadząc działalność gospodarczą” wpadł w długi. Był rozwód, nie płacił alimentów, potem alkohol „nałóg”. Brał kredyty, gdzie je otrzymał tzn. Idea Bank, Getin Bank, zadłużenie w ZUS i US. W końcu zapił się na śmierć, zostawiając 80 -letnią kobietę z długami. Nieszczęściem w tym jest to, że jego mama, a moja ciocia darowała mu nieruchomość tzn. Dom i garaż około 2010 r. i wtedy stał się właścicielem tych nieruchomości.

  Po jego śmierci dzieci zrzekły się spadku po ojcu. Na przyjęcie spadku zgodziła się jego mama. Postanowieniem sądu została spadkobiercą domu, który wybudowała, garażu i długów, które na dzień dzisiejszy wynoszą około 175 tys., postępowanie komornicze trwa. Przymusowa hipoteka na domu i garażu z ZUS-u. Nosiłem się z zamiarem zakupu tego domu i spłaty zadłużenia, ale to nie ma sensu. W poniedziałek tzn. 07.10.2019 r. mamy spotkać się z komornikiem. Jakie kroki podjąć, aby pomóc mojej bliskiej osobie?

Comments are closed.