Jak przebiega EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI i jakie są jej etapy [ZOBACZ] • JakwyjśćZdługów.pl

Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Jak przebiega EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI i jakie są jej etapy [ZOBACZ]

Dziś dowiesz się jak wygląda egzekucja z nieruchomości i jakie są jej etapy. Zatem, jeśli łącznej wartości przedmiotów tworzących majątek dłużnika, daleko jest do pokrycia jego zaległości pożyczkowych, to obiektem egzekucji staje się często nieruchomość.

W takiej sytuacji bowiem, (kiedy osoba zadłużona jest tej nieruchomości właścicielem), trudno o rozsądniejsze i bardziej pewne wyjście z punktu widzenia wierzyciela. Mimo że procedura egzekucji z nieruchomości wymaga od niego sporego zaangażowania, wliczając w to również czas.

Egzekucja z nieruchomości – etapy

By rozpocząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, wierzyciel musi przedłożyć odpowiedniemu komornikowi wniosek o jego wszczęcie.

egzekucja-z-nieruchomosci-etapy-jak-przebiega

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Tytuł egzekucyjny – wymagany

We wniosku tym powinien wskazać, że egzekucja dotyczy właśnie nieruchomości zadłużonego. Poza tym, wniosek powinien mieć tytuł wykonawczy – ściślej, egzekucyjny, wraz z klauzulą wykonalności.

Za tytuł egzekucyjny może służyć np. orzeczenie sądu (prawomocne i/lub domagające się natychmiastowego wykonania). Może być to także inne orzeczenie, nie wyłączając ugody bądź aktu, które ustawowo podlegają wykonaniu poprzez sądową egzekucję.

Tytuł egzekucyjny może stanowić również odpowiedni akt notarialny, w którym osoba zadłużona dobrowolnie poddała się egzekucji.

Co ważne, wierzyciel w takiej sprawie nie może skierować owego wniosku do dowolnego komornika. Musi być to komornik pod egidą tego sądu rejonowego, który obejmuje swym okręgiem nieruchomość docelowej egzekucji.

Wezwanie dłużnika do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości

Wówczas komornik wysyła dłużnikowi wezwanie do spłacenia długu w ciągu 2 tygodni, za czym idzie też wystąpienie komornika o wpis w księdze wieczystej traktujący o egzekucji.

Kiedy wezwanie do zapłaty zostanie dłużnikowi doręczone, od tej chwili nieruchomość należy uznać za zajętą.

Jeśli chodzi jednak o inne osoby (nieświadome egzekucji), nieruchomość staje się zajęta również w stosunku do nich „dopiero” po wykonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Gdy nieruchomość zostanie zajęta, od tej pory rozporządzanie nią nie wpływa na postępowanie egzekucyjne.

Nabywca owej nieruchomości – jeśli chce – ma prawo brać udział w postępowaniu jako dłużnik.

Tego typu opcja nakierowana jest na ochronę interesów wierzyciela, gdyż w jej rezultacie zbycie nieruchomości odkąd została zajęta, nie wiąże się z możliwością uzyskania z tej racji odpowiednich kwot pieniężnych.

Generalnie, zajęcie nieruchomości przez komornika, nie pozbawia dłużnika jej zarządu. Wyłącznie wówczas, gdy właściwe realizowanie zarządu może wyglądać tylko w ten sposób, sąd ma zwyczaj oddawać nieruchomość w zarząd komuś innemu.

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości

Następnie, procedura egzekucyjna wymaga dokonania opisu oraz oszacowania nieruchomości. Działania te mogą zostać podjęte przy spełnieniu dwóch kryteriów.

 • Pierwsze z nich brzmi: muszą minąć dwa tygodnie od terminu zajęcia nieruchomości.
 • Drugie natomiast: wierzyciel ma obowiązek złożyć wniosek o dokonanie opisu i wspomniane szacowanie. Trzeba nadmienić, że ów wniosek można złożyć nieco wcześniej, razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Kogo komornik musi zawiadomić o terminie opisu i oszacowania?

Zawiadomienie o terminie opisu i oszacowania, komornik powinien przesłać do wszystkich znanych mu uczestników.

Komornik zawiadamia również, przez publiczne obwieszczenie w budynku sądu i w lokalu wójta, prezydenta miasta czy burmistrza, wszystkich innych uczestników, którzy roszczą sobie jakieś prawa do zajmowanej nieruchomości, aby ewentualnie zgłosiły swoje prawa.

Oszacowanie nieruchomości należy do biegłego. Wliczać będzie się w nie m.in. wartość nieruchomości, budynku i pozostałych urządzeń, różnych pożytków. Poza tym, oddzielnie zawarta zostanie wartość całości, obok zaś wartość poszczególnych jej części.

Ze względu na to, iż wartość nakreślona w oszacowaniu stanowi jeden z kluczowych aspektów postępowania egzekucyjnego (ma bowiem bezpośrednie odzwierciedlenie w ostatecznej kwocie uzyskanej z egzekucji), m.in. na tę czynność komorniczą można złożyć skargę.

O tym, czym jest skarga na czynności komornika i jak ją złożyć <– pialiśmy w tym poradniku – zobacz jak to się robi!

Kieruje się ją do sądu rejonowego, a termin na jej wniesienie to dwa tygodnie od dnia, w którym opis i oszacowanie nieruchomości zostały sporządzone.

Jeśli zaś nie były one sfinalizowane w terminie z zawiadomienia, termin dla skargi przewidziany jest od dnia otrzymania przez uczestnika zawiadomienia. W nim komornik powiadamia o finalizacji opisu i oszacowania.

Skargę tę rozpatruje sąd przypisany danemu komornikowi, a powinien to zrobić w ciągu tygodnia od dnia wpłynięcia skargi do sądu bądź od tego dnia, w którym zostały uzupełnione luki w skardze.

Tutaj przyszłaby pora na omówienie wszystkiego, co związane z licytacją nieruchomości, lecz tak się składa, że całkiem niedawno poświęciłam temu zagadnieniu cały osobny tekst. Uznajmy zatem, że nieruchomość została sprzedana w licytacji.

Nadmienię tylko, że jeśli nieruchomość na żadnej z dwóch licytacji komorniczej nie zostanie sprzedana, to komornik umarza postępowanie egzekucyjne z nieruchomości i ponownie może być ona wszczęta, dopiero po roku od daty umorzenia.

Co dalej?

Pieniądze pozyskane wskutek zbycia nieruchomości – co się z nimi dzieje? Ich łączna kwota jest otóż podstawą do wykonania planu podziału. Sporządza go komornik, kiedy tylko nabywca nieruchomości złoży właściwą sumę na rachunek depozytowy sądu.

Hierarchia zaspokojenia uczestników zależy od rodzaju wierzytelności i wygląda w ten sposób:

 1. Koszty egzekucji
 2. Alimenty
 3. Wynagrodzenie za pracę, za 3 miesiące, do wielkości najniższej pensji za pracę, a także renty odszkodowawczej, z tytułu niezdolności do pracy, kalectwa bądź śmierci oraz koszt pogrzebu dłużnika
 4. Należności pod hipoteką morską albo przywilejem na statku morskim
 5. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy, należności którym przysługuje ustawowe pierwszeństwo, należności ciążące na nieruchomości zanim dokonano wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji bądź zanim złożono wniosek o dokonanie tego wpisu do zbioru dokumentów
 6. Należności za pracę niezaspokojone w trzeciej kolejności
 7. Należności podatkowe, jeśli nie zaspokojono ich w piątej kolejności
 8. Należności wierzycieli prowadzących egzekucję
 9. Cała reszta należności

Jeśli dzielona kwota jest zbyt mała, by zaspokoić całokształt należności i praw tej samej kategorii, wtedy należności należące do kategorii 4 i 5 zaspokajane są w hierarchii właściwej ich pierwszeństwu. Pozostałe należności natomiast, adekwatnie do rozmiaru każdej z nich.

Co do planu podziału, można wnieść przeciwko niemu zarzuty i są na to 2 tygodnie od dnia, w którym wyszło zawiadomienie o sporządzeniu planu.

Wówczas sam fakt pojawienia się zarzutów wstrzymuje realizację planu (co do tego jego fragmentu, który doczekał się zarzutów).

Jeśli jednak wszystko działa bez zarzutów, wtedy działa i organ egzekucyjny, który po prostu plan wykonuje.

Czy komornik może zająć wspólną nieruchomość?

Tytuł wykonawczy który wydał sąd, przeciwko dłużnikowi będącemu w związku małżeńskim, stanowi podstawę do zajęcia przez komornika nieruchomości, która rzecz jasna wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jeśli któryś z małżonków sprzeciwi się komornikowi przy zajęciu nieruchomości, to komornik ma wtedy obowiązek powiadomić wierzyciela, który zlecił zajęcie danej nieruchomości i od teraz, wierzyciel ma jeden tydzień na wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Jeśli wierzyciel nie zrobi tego w ciągu tygodnia, to egzekucja z nieruchomości – zostanie umorzona.

Jak widać po wszystkim, co zostało opisane, egzekucja z nieruchomości zabiera wiele czasu i jest bardzo zawiła.

A jednak, w wielu przypadkach okazuje się być ona niezastąpioną metodą na odzyskanie przez wierzycieli choćby jakiejś części należnych im pieniędzy.

Artykuły, które także musisz przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,74 out of 5)
Loading...

8 Comments

 1. r45

  Dzień dobry, zależałoby mi na ochronie nieruchomości (kredyt mieszkaniowy w CHF – obsługuję z opóźnieniami, ale co miesiąc – mieszkają w nim moi rodzice – mieszkanie kupione za ich środki, kredyt na mnie, bo pracowałam w banku (;/) i miałam lepsze warunki kredytowania, no i ze spadkiem nie będzie zachodu. chciałabym mieszkanie albo przekazać siostrze albo zrobić współwłasność – o ile to pomoże ale boje się podpaść pod kk. (stan : umowa wypowiedziana, przedsądowe wezwanie do zapłaty z 22.01.18 – odpisałam ze nie mam kasy, sami mnie zwolnili z pracy (!) i teraz nie mogę znaleźć nowej, samotnie wychowuje córkę z niepełnosprawnością – na razie cisza)

  – zajecie komornicze – pożyczka w parabanku 5.700 zł

  – zajecie rachunków – ZUS – składki własne od dz.g – nie miałam kasy żeby płacić, złożyłam wniosek o umorzenie – czekam

  – pożyczka tzw, bezzwrotna idea bank – mam ugodę z wierzycielem – spłacam po 250 zł

  – pożyczka + karta kredytowa Citi – łącznie ok 30 tys do spłaty – nie spłacam

  i jeszcze kilka innych drobniejszych kart kredytowych, limitów odnawialnych i chwilówek :( czy może mi pani jakoś pomóc?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli masz już wypowiedzianą umowę kredytową na tą nieruchomość, to przepisanie mieszkania na siostrę czy kogokolwiek innego nic nie da, za późno aby w ten sposób bronić mieszkanie prze licytacją komorniczą. Przeczytaj czym jest skarga pauliańska i będziesz wiedzieć o co chodzi. Generalnie zadłużyłaś się niesamowicie mocno! pożyczki w parabankach, zaległe składki w ZUS0ie, „bezzwrotne pożyczki”, karty kredytowe, chwilówki i limity odnawialne?? obawiam się, że tu i teraz nic się już nie da z tym zrobić, totalnie za późno zaczęłaś myśleć o konsekwencjach niespłacaniach zobowiązań, nie wiem co Ci poradzić w tak ciężkiej sytuacji…

 2. Anna

  Mąż ma problem z komornikiem, ma dług ok 20.000 zł, ma wpis w nieruchomości, teraz dostał wezwanie do sądu w charakterze dłużnika z zajętej nieruchomości, czego możemy się spodziewać oraz co możemy zrobić?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o procedurę zajęcia nieruchomości za długi, to dłużnik najpierw otrzymuje wezwanie do zapłaty długu w danym terminie, oraz następuje wpis w księdze wieczystej. Jeśli dochodzi do sytuacji, gdzie sąd wzywa dłużnika do stawienia się w sądzie, to oczywiście należy to uczynić. Być może sąd rozpoznał jakieś braki w dokumentacji i chce tę kwestię wyjaśnić w obecności dłużnika. Mąż powinien pojawić się na takiej rozprawie!

 3. Irena

  Czy syn może uczestniczyć w licytacji komorniczej? Po podziale majątkowym, mój były mąż jest mi winien ponad 100 tyś. zł. Posiada on nieruchomość tj. budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, ale jako współwłaściciel ze swoim synem. Moje pytanie brzmi: czy jak dojdzie do licytacji komorniczej nieruchomości, to czy syn będzie mógł brać w niej udział?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeżeli licytowany jest udział Twojego męża we wspomnianej nieruchomości, to syn jako nie dłużnik, może wziąć udział w licytacji części ułamkowej budynku.

 4. Arek

  Mam ponad 100.000 długu, od ponad roku komornik czyści mi konto, pierwszy był Getin Bank, nie zdając sobie sprawy z wysokości zadłużenia, brałem następne kredyty, potem chwilówka i to mnie dobiło, przepisałem dom na dzieci ale i tak dojdzie do licytacji nieruchomości. Miałem kontakt z 3 firmami, które miały mi pomóc, ale tylko dług się powiększył.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Nie jestem przekonana do firm, które pomagają wyjść z długów, mam wrażenie, że istnieją one tylko po to, aby wyciągnąć jakieś pieniądze z zdesperowanych dłużników szukających pomocy gdzie tylko się da. Jeśli dojdzie do egzekucji domu, to niestety oprócz spłacenia całości zadłużenia przed licytacją komorniczą, nie jesteś w stanie zrobić nic więcej…

NAPISZ KOMENTARZ