Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika, to niejako sprzedaż publiczna, a więc każdy może być jej uczestnikiem. Licytacja komornicza może obejmować sprzedaż przeróżnych obiektów – choćby domów czy mieszkań (w grę wchodzą zarówno spółdzielcze, jak i własnościowe). Może być to też nieruchomość obciążona hipoteką na rzecz wierzyciela. Masz więcej pytań w tym temacie? Niniejszy artykuł udzieli Ci na nie odpowiedzi.

Co do zasady, komornicza licytacja z nieruchomości może być przeprowadzona jedynie wtedy, gdy nieruchomość ta jest własnością dłużnika. Jak dobrze sugeruje nazwa, komorniczą licytację nieruchomości dłużnika, prowadzi oczywiście komornik sądowy, nad którym nadzór sprawuje sąd lokalizacyjnie adekwatny do nieruchomości.

Przygotowanie do licytacji komorniczej

By sprzedanie nieruchomości w ramach publicznej licytacji było w ogóle możliwe, w pierwszej kolejności nieruchomość ta musi zostać zajęta. Przez kogo? Przez komornika, rzecz jasna.

Dokonując zajęcia nieruchomości, komornik bezzwłocznie wzywa dłużnika, aby ten uregulował dług w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu wezwania.

Mamy już zatem dwie czynności niemal równoległe, a trzeba dodać jeszcze trzecią: dokonanie wpisu do hipoteki. Wpisu traktującego o wszczęciu egzekucji.

Złożenie wniosku o opis oraz oszacowanie

Dłużnik może oczywiście – mimo otrzymania wezwania – nic sobie z niego nie robić. W takiej jednak sytuacji wierzyciel również może; może legalnie wystąpić do komornika z wnioskiem o wykonanie opisu wraz z oszacowaniem nieruchomości.

Komornik jest tu jednak tylko pośrednikiem, ponieważ to biegły dokonuje owego oszacowania. Kiedy zarówno opis, jak i oszacowanie zostaną dokonane, a wszelka konieczna dokumentacja doczeka się skompletowania, mamy widoki na licytację.

Wówczas bowiem sąd w parze z komornikiem ogłaszają, jaki jest termin odbycia się licytacji komorniczej.

Co ważne, licytacja ta nie może odbyć się wcześniej niż po minięciu dwóch tygodni, licząc od dnia, gdy opis z oszacowaniem nieruchomości uprawomocniły się.

Wiadomość nt. licytacji powinna natomiast zostać udostępniona publicznie nie później niż dwa tygodnie przed jej odbyciem się.

jak-wygląda-licytacja-komornicza-nieruchomosci

Obwieszczenie o licytacjach komorniczych

Termin, miejsce oraz opis nieruchomości; takie dane muszą znaleźć się w owym ogłoszeniu, a trafi ona do budynku sądu, urzędu gminy, której rejon obejmuje nieruchomość, a także do lokalnej gazety cieszącej się poczytnością.

Bez rękojmi ani rusz

Jak napisałam, w licytacji komorniczej nieruchomości, może wziąć udział każdy, ale ściślej – każdy, kto przed jej rozpoczęciem uiści rękojmię o wartości 1/10 oszacowania nieruchomości.

Rękojmia ta jest zatrzymywana w przypadku licytanta, któremu udzielono przybicie. Wszystkim innym licytantom rękojmie są zwracane.

W sytuacji, gdy licytant zwycięski nie wpłaca wykrzyczanej ochoczo kwoty, jego rękojmia przepada bezpowrotnie.

Przeznacza się ją wtedy na pokrycie kosztów egzekucji, zaś nadwyżkę lokuje się w sumie uzyskanej w drodze egzekucji. W razie jej umorzenia, rękojmia trafia do Skarbu Państwa.

Przebieg komorniczej licytacji nieruchomości

Komornik prowadzi całą licytację, a ma ona formę całkiem klasyczną – odbywa się bowiem tylko ustnie. Co do pierwszego przewidzianego terminu licytacji nieruchomości, cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż 3/4 oszacowania nieruchomości.

Dlaczego „pierwszy termin”? Bo za pierwszym razem może się nie udać. Kiedy nieruchomość pozostaje niesprzedana, wierzyciel składa wniosek o następny termin licytacji.

Drugi termin licytacji komorniczej oznacza jednak niższą cenę wywoławczą, a mianowicie 2/3 kwoty oszacowania nieruchomości.

Do dwóch razy sztuka

Wierzyciel ma, rzecz jasna, możliwość przejęcia nieruchomości na własność (za cenę wywoławczą). Tym niemniej, jeśli nie ma on takiego zamiaru, a obydwie licytacje okażą się fiaskiem, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Wtedy nieruchomość musi poczekać jeszcze bite sześć miesięcy, by znów wzięto ją w karby egzekucji.

Zasady

W licytacji komorniczej, jak w każdej innej, zwycięzcą zostaje ten, kto zaoferuje po prostu najwyższą cenę. Wówczas komornik uroczyście udziela przybicia takiemu zwycięzcy.

Jeśli uczestniczyłeś w jakiejkolwiek licytacji bądź pamiętasz ją z filmów, mówi Ci coś pewnie okrzyk „xxx po raz pierwszy… xxx po raz drugi… po raz trzeci… i sprzedane panu”.

Nazywa się to wezwaniami licytantów do kolejnych postąpień z ich strony. Po trzykrotnym wezwaniu – jeśli panuje cisza i nikt w tym czasie nie zgłasza się z wyższą ceną – ostatni licytant otrzymuje przybicie.

Takie przybicie ma nieomal moc prawną – idzie za nim sprzedaż nieruchomości licytantowi, który wyskoczył z najlepszą ofertą.

Coraz bliżej własność

Gdy postanowienie o przybiciu (dokonuje go sąd) uprawomocni się, licytant staje się oficjalnie nabywcą nieruchomości, zostając zarazem zobowiązanym do wpłacenia zaoferowanej kwoty w ciągu czternastu dni po otrzymaniu wezwania.

Wpłatę taką uiszcza się na rachunek depozytowy sądu. Oczywiście, jest ona pomniejszona o wartość rękojmi, którą nabywca jeszcze jako licytant wpłacał w gotówce.

Kiedy wpłata dotrze, sąd wyda postanowienie, iż własność została przysądzona. Oznacza to tyle, że świat ujrzał nowego właściciela starej nieruchomości. Idzie z tym w parze nowy wpis w księdze wieczystej.

Co ciekawe, taki nowy właściciel otrzymuje prawo egzekwowania od przebywających tam jeszcze lokatorów, by opuścili nieruchomość i pozabierali z niej wszystkie swoje rzeczy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień