Jak KROK po KROKU wygląda komornicza LICYTACJA nieruchomości dłużnika

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika to niejako sprzedaż publiczna, a więc każdy może być jej uczestnikiem.

Licytacja komornicza może obejmować sprzedaż przeróżnych obiektów – choćby domów, czy mieszkań (w grę wchodzą zarówno mieszkania spółdzielcze, jak i własnościowe).

Może być to też nieruchomość obciążona hipoteką na rzecz wierzyciela. Masz więcej pytań na ten temat? Niniejszy artykuł udzieli Ci na nie odpowiedzi.

Co do zasady, komornicza licytacja z nieruchomości może być przeprowadzona jedynie wtedy, gdy nieruchomość ta jest własnością dłużnika. Jak dobrze sugeruje nazwa, komorniczą licytację nieruchomości dłużnika, prowadzi oczywiście komornik sądowy, nad którym nadzór sprawuje sąd lokalizacyjnie adekwatny do nieruchomości.

Przygotowanie do licytacji komorniczej

By sprzedanie nieruchomości w ramach publicznej licytacji było w ogóle możliwe, w pierwszej kolejności nieruchomość ta musi zostać zajęta. Przez kogo? Przez komornika, rzecz jasna.

Dokonując zajęcia nieruchomości, komornik bezzwłocznie wzywa dłużnika, aby ten uregulował dług w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu wezwania.

Mamy już zatem dwie czynności niemal równoległe, a trzeba dodać jeszcze trzecią: dokonanie wpisu do hipoteki. Wpisu traktującego o wszczęciu egzekucji.

Złożenie wniosku o opis oraz oszacowanie

Dłużnik może oczywiście – mimo otrzymania wezwania – nic sobie z niego nie robić. W takiej jednak sytuacji wierzyciel również może legalnie wystąpić do komornika z wnioskiem o wykonanie opisu wraz z oszacowaniem nieruchomości.

Podstawa prawna

Art. 923. Wezwanie dłużnika do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości

Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania.

i…

Art. 942. Opis i oszacowanie zajętej nieruchomości

Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Komornik jest tu jednak tylko pośrednikiem, ponieważ to biegły dokonuje owego oszacowania nieruchomości. Kiedy zarówno opis, jak i oszacowanie zostaną dokonane, a wszelka konieczna dokumentacja doczeka się skompletowania, mamy widoki na licytację nieruchomości.

Wówczas bowiem, sąd w parze z komornikiem ogłaszają, jaki jest termin odbycia się licytacji komorniczej.

Co ważne, licytacja nieruchomości nie może odbyć się wcześniej niż po dwóch tygodniach, licząc od dnia, gdy opis z oszacowaniem nieruchomości uprawomocniły się.

Wiadomość nt. licytacji nieruchomości powinna natomiast zostać udostępniona publicznie nie później niż dwa tygodnie przed jej odbyciem się.

jak-wygląda-licytacja-komornicza-nieruchomosci
Obwieszczenie o licytacjach komorniczych

Termin, miejsce oraz opis nieruchomości; takie dane muszą znaleźć się w owym ogłoszeniu, a trafi ono do budynku sądu, urzędu gminy, której rejon obejmuje nieruchomość, a także do lokalnej gazety cieszącej się poczytnością.

Bez rękojmi ani rusz

Jak napisałam, w licytacji komorniczej nieruchomości może wziąć udział każdy, ale ściślej – każdy, kto przed jej rozpoczęciem uiści rękojmię o wartości 1/10 oszacowania nieruchomości.

Rękojmia ta jest zatrzymywana w przypadku licytanta, któremu udzielono przybicie. Wszystkim innym licytantom rękojmie są zwracane.

W sytuacji, gdy licytant zwycięski nie wpłaca wykrzyczanej ochoczo kwoty, jego rękojmia przepada bezpowrotnie.

Przeznacza się ją wtedy na pokrycie kosztów egzekucji, zaś nadwyżkę lokuje się w sumie uzyskanej w drodze egzekucji. W razie jej umorzenia rękojmia trafia do Skarbu Państwa.

Przebieg komorniczej licytacji nieruchomości

Komornik prowadzi całą licytację, a ma ona formę całkiem klasyczną – odbywa się bowiem tylko ustnie. Co do pierwszego przewidzianego terminu licytacji nieruchomości, cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż 3/4 oszacowania nieruchomości.

Dlaczego „pierwszy termin”? Bo za pierwszym razem może się nie udać. Kiedy nieruchomość pozostaje niesprzedana, wierzyciel składa wniosek o następny termin licytacji.

Drugi termin licytacji komorniczej oznacza jednak niższą cenę wywoławczą, a mianowicie 2/3 kwoty oszacowania nieruchomości.

Do dwóch razy sztuka

Wierzyciel ma rzecz jasna możliwość przejęcia nieruchomości na własność (za cenę wywoławczą). Niemniej, jednak jeśli nie ma on takiego zamiaru, a obydwie licytacje okażą się fiaskiem, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Wtedy nieruchomość musi poczekać jeszcze bite sześć miesięcy, by znów wzięto ją w karby egzekucji.

Jeśli chodzi o drugą licytację nieruchomości, to cena wywoławcza nieruchomości zostanie obniżona do 2/3 sumy oszacowania.

Podstawa prawna

Art. 983. Druga licytacja nieruchomości

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.

Zasady licytacji komorniczej

W licytacji komorniczej, jak w każdej innej, zwycięzcą zostaje ten, kto zaoferuje po prostu najwyższą cenę. Wówczas komornik uroczyście udziela przybicia takiemu zwycięzcy.

Jeśli uczestniczyłeś w jakiejkolwiek licytacji bądź pamiętasz ją z filmów, mówi Ci coś pewnie okrzyk „xxx po raz pierwszy… xxx po raz drugi… po raz trzeci… i sprzedane panu”.

Nazywa się to wezwaniami licytantów do kolejnych postąpień z ich strony. Po trzykrotnym wezwaniu – jeśli panuje cisza i nikt w tym czasie nie zgłasza się z wyższą ceną – ostatni licytant otrzymuje przybicie.

Takie przybicie ma nieomal moc prawną – idzie za nim sprzedaż nieruchomości licytantowi, który wyskoczył z najlepszą ofertą.

Coraz bliżej własność

Gdy postanowienie o przybiciu (dokonuje go sąd) uprawomocni się, licytant staje się oficjalnie nabywcą nieruchomości, zostając zarazem zobowiązanym do wpłacenia zaoferowanej kwoty w ciągu czternastu dni po otrzymaniu wezwania.

Wpłatę taką uiszcza się na rachunek depozytowy sądu. Oczywiście, jest ona pomniejszona o wartość rękojmi, którą nabywca jeszcze jako licytant wpłacał w gotówce.

Kiedy wpłata dotrze, sąd wyda postanowienie, iż własność została przysądzona. Oznacza to tyle, że świat ujrzał nowego właściciela starej nieruchomości. Idzie z tym w parze nowy wpis w księdze wieczystej.

Co ciekawe, taki nowy właściciel otrzymuje prawo egzekwowania od przebywających tam jeszcze lokatorów, by opuścili nieruchomość i pozabierali z niej wszystkie swoje rzeczy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

27 komentarzy w “Jak KROK po KROKU wygląda komornicza LICYTACJA nieruchomości dłużnika”
 1. Chodzi o wpis do księgi wieczystej przez komornika. W 2014 roku wzięłam kredyt w banku BZWBK, przez pół roku kredyt był spłacany. Dziś dowiedziałam się, ze w księdze wieczystej jest wpis komorniczy. Co mogę zrobić by pozbyć się tego wpisu i jak uregulować zadłużenie? Wolała bym sprzedać mieszkanie i spłacić dług, niż żeby komornik sprzedał tę nieruchomość za bezcen…

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli masz wpis do księgi wieczystej, to nie możesz sprzedać mieszkania. Możesz jedynie umówić się z komornikiem i przyprowadzić do niego kupca na transakcję wiązaną, komornik może pozwoli Ci spłacić dług poprzez sprzedaż tej nieruchomości z jego udziałem.

 2. jeżeli na drugiej licytacji nikt nie kupi nieruchomości, to co dzieje się dalej? za jaką kwotę można wtedy kupić nieruchomość? -1 licytacja 3/4 kwoty oszacowania? druga licytacja 2/3 kwoty oszacowania/ -nikt nie kupił nieruchomości, to co dalej?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Jolanta, oto odpowiedź:

   Art. 984.

   § 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się Art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w Art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.

   § 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

   § 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa.

   i

   Art. 985.

   § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy.

   § 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem trzech lat od daty drugiej licytacji, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek przed upływem dwóch tygodni od daty ponownego doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy doręczeniu wezwania.

   Jeśli Twój wierzyciel nie zechce przejąć Twojej nieruchomości, to komornik musi umorzyć postępowanie egzekucyjne i zwolnić nieruchomość, czyszcząc wpisy do księgi wieczystej. Twój wierzyciel po umorzeniu egzekucji będzie mógł ponownie zlecić egzekucje dopiero po pół rocznej przerwie. A więc, jeśli wierzyciel nie przejmie nieruchomości, to zostaje ona nadal Twoją własnością. Masz prawo wtedy nieruchomość sprzedać na własną rękę i spłacić wierzyciela.

 3. Dzień dobry proszę o poradę w sprawie licytacji komorniczej. W styczniu odbędzie się pierwsza licytacja domu w którym mieszkamy. Rodzina pięcioosobowa (najmłodsze dziecko 3 lata). Pytanie brzmi co mamy teraz zrobić czy szukać mieszkania czy czekać dodam, że nie mamy gdzie się wyprowadzić a co gorsze gmina nie posiada żadnych lokali socjalnych ani komunalnych. Czy komornik wyrzuci nas na bruk?

 4. Przeważnie wartość nieruchomości jest zawyżana i nawet przy wylicytowaniu 2/3 za dużo się ryzykuje kupując taką nieruchomość. A co jeżeli poprzedni właściciel się nie wyprowadzi? Mam mu dać mieszkanie zastępcze, bo gmina takiego nie ma? A jak w międzyczasie doprowadzi lokal do ruiny?

 5. Mam pytanie bo nigdzie nie mogę tego doczytać. Przed licytacja wpłacam 1/10 sumy aby przystąpić do licytacji komorniczej. Jednak ktoś oferuje lepszą cenę i nie kupuję nieruchomości. Jak wygląda procedura zwrotu wpłaty?

  1. Janina Gołębiecka

   Z pewnością chodzi Ci o zwrot rękojmi od komornika (Zwrot wadium po licytacji komorniczej), jeśli nie jesteś nabywcą przedmiotu wylicytowanego na aukcji komorniczej. Rękojmia to takie zabezpieczenie na wypadek gdyby licytant nie wykonał obowiązków swoich, czyli wpłata całości sumy którą zaproponował za np. daną nieruchomość… jeśli licytant nie zapłaci w terminie wylicytowanej kwoty, to traci wtedy całą rękojmię a także prawo do zakupu tej nieruchomości.

   Jeśli chodzi o zwrot rękojmi gdy nie wygrało się licytacji, to prawo nie określa dokładnie terminu w jakim komornik ma obowiązek zwrócę tę rękojmię. Spójrz na przepis:

   Art. 8671. Wymóg złożenia rękojmi przez przystępującego do przetargu

   § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

   § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

   Spokojnie trzeba czekać, aż komornik zwróci rękojmię.

 6. Waldemar T.

  Witam, właśnie próbuję się dowiedzieć jak przebiega licytacja komornicza nieruchomości, komornik zajął moje mieszkanie i z tego co wiem, wkrótce zostanie ono wystawione na sprzedaż w drodze licytacji. Wiem, że mogę nie dopuścić do licytacji mieszkania, ale musiałbym wtedy wpłacić całość zadłużenia jakie komornik na mnie egzekwuje, próbuję załatwić całą kwotę, mam jeszcze ponad tydzień czasu, próbuję uzyskać kilka pożyczek od rodziny – zobaczymy jak to pójdzie, nie chcę stracić mieszkania… to w zasadzie jedyne co mam. Pozdrawiam!

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Waldemar, trzymam kciuki, aby udało Ci się zdobyć potrzebne fundusze i nie dopuścić do licytacji mieszkania. Pozdrawiam!

 7. Pani Janino, ile może być licytacji komorniczych nieruchomości? jedna licytacja już odbyła się, wiem, że może ich być więcej, nieruchomość nie sprzedała się, ile licytacji mnie czeka? z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj TT, już spieszę z odpowiedzią na Twoje pytanie. A więc w obrębie jednego postępowania egzekucyjnego mogą mieć miejsce 2 licytacje komornicze przedmiotowej nieruchomości. Gdy nastąpi druga licytacja nieruchomości i nie znajdzie się na nią kupiec (i nieruchomości nie przejmie wierzyciel), to egzekucja zostaje umorzona. Wszczęcie kolejnej egzekucji z tej nieruchomości może nastąpić dopiero po 6 miesiącach.

   Podstawa prawna:

   Art. 985. § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie roku.

 8. Witam, czy jeśli jakaś osoba obca jest zameldowana na stałe w domu, który jest zajęty przez komornika, to czy i tak może zostać wystawiony na sprzedaż? pozdrawiam i dziękuję

  1. Janina Gołębiecka

   Tak, taki domo i tak może zostać zlicytowany przez komornika.

 9. witam ponownie, a jak wygląda sprawa jeśli ta osoba ma w dożywociu pokój, kuchnię i łazienkę zapisaną?

 10. Witam,

  Czy dłużnik może się zameldować np. na 1 dzień przed licytacją komorniczą w swoim mieszkaniu??
  Chodzi o sytuację gdy sprawdziłem w Gminie, że nikt nie jest zameldowany a juz po wpłacie rekojmi i licytacji się okazuje, że ktoś się zameldował??

 11. Jak sprawdzić przed licytacją nieruchomości czy ktoś oprócz dłużnika ma jakieś prawa do mieszkania? mieszkanie nie posiada księgi wieczystej…

 12. Jak wygląda sytuacja z licytacją ruchomości (np. Auta)? Czy jak wygram licytację to autem mogę odjechać od razu czy muszę czekać na wyrok sądu ? Czy komornik w jakiś sposób zabezpiecza ruchomość przed jej ewentualnym zniknięciem?

 13. Witam. Mój wujo był zadłużony na 40 tyś zł i według banku z którego wziął kredyt nie chcieli zabierać mu mieszkania. Wujek co miesiąc miał zabieranie po 700 zł – 1000 zł z konta. A komornik ma takie znajomości w sądzie, że wyrok sądu był negatywny dla wuja. Mimo ze jego na sprawie sądowej nie było, wujo dostał tylko pismo od komornika i zjawienie się na spotkanie.

  Jednak nie trafił na spotkanie z komornikiem i poszedł z tym do swojego adwokata który nie dostał takiego pisma. Po ok miesiącu puka do drzwi nowy najemca który wylicytował mieszkanie.

  Dodam, że mieszkania w tej okolicy do generalnego remontu kosztują ok 130 tyś zł , mimo tego komornik sprzedał to mieszkanie za 90 tys zł . Więc wujo musi się wyprowadzić. Czy należy mu się zwrot pieniędzy czyli zostało 20 tys do spłacenia a komornik zabrał łącznie 110 tyś zł, czyli coś wujowi się należy ze sprzedaży? Czy powinien dać mu dach na głowa? Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

 14. Kupię za gotówkę mieszkanie/dom przed medytacją komorniczą. Katowice i okolice.

 15. Rozważam zakup mieszkania na licytacji komorniczej. Cała procedura jest zrozumiała, zastanawia mnie tylko co dzieje się z obecnymi lokatorami którzy znajdują się w mieszkaniu. Czy fakt licytacji mieszkania jest równoznaczny z obowiązkiem opuszczenia mieszkania? Czy otrzymują oni nakaz opuszczenia mieszkania drogą sądową? Czy jest jakaś gwarancja, że po wygraniu licytacji będę mogła w określonym terminie wprowadzić się do mojego już mieszkania?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 16. Miałam kredyt hipoteczny w BZ WBK SA na 100 000 zł, pod częściową wartość mieszkania na rozwój firmy. Przez rok spłacałam kredyt, potem miałam brak płynności finansowej i wpadłam w długi. Spłacałam komornikowi miesięcznie przez ok 2 lata po 1000 zł i dodatkowo mąż wziął kredyt żeby spłacić cześć zadłużenia w BZ WBK w kwocie 22 000.

  Potem komornik przysłał pismo, że umarza postępowanie z mocy prawa. I jakiś czas był spokój, mogłam spłacać innego komornika. Jesienią 2018 dostałam pismo, że wierzycieli domaga się całości plus odsetki karne od karnych, oszacowali mieszkanie i 29.03 ma dojść do licytacji nieruchomości. Proszę o kontakt i poradę co można zrobić, aby powstrzymać egzekucję mieszkania?

 17. Czy mogę próbować sprzedać nieruchomość która jest wystawiona na licytacje i obecny kupiec może spłacić tym samym wierzycieli ?

 18. mam pytanie: czy jeśli cena mieszkania na pierwszym przetargu jest wystawiona przykładowo 100 000 zł, to jak nikt nie przystąpi do przetargu tylko ja sam, to czy mogę tą cenę negocjować jeszcze na przetargu ze np za 90000 zł bym to kupił? czy niestety 100 000 zł jeśli jest cena minimalna to taka musi zostać?

  1. Jeśli przystąpisz jako jedyny do licytacji nieruchomości, to nawet wtedy nie musisz jej kupować, a samo negocjowanie nie wchodzi w grę. Jeśli jest to pierwsza licytacja/przetarg i chcesz nieruchomość kupić jeszcze niżej, to czekasz na drugą licytację, gdzie cena wywoławcza zostanie obniżona jeszcze niżej.

 19. Wpadłam w spiralę zadłużenia, nie posiadam samochodu, wartościowych rzeczy. Musiałyśmy sprzedać mieszkanie, aby spłacić dług po zmarłej siostrze, dług do ZUS-u był na hipotece mieszkaniowej. Kupiłyśmy kawalerkę 20 m. Na tym mieszkaniu jest we współwłasności siostra i staruszka mama. Jest to jedno pomieszczenie. Jakie grożą mi konsekwencje, jeżeli wierzyciel zleci komornikowi licytację mieszkania? Proszę o poradę.

Comments are closed.