Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Jak KROK po KROKU wygląda komornicza LICYTACJA nieruchomości dłużnika

Komornicza licytacja nieruchomości dłużnika, to niejako sprzedaż publiczna, a więc każdy może być jej uczestnikiem. Licytacja komornicza może obejmować sprzedaż przeróżnych obiektów – choćby domów czy mieszkań (w grę wchodzą zarówno spółdzielcze, jak i własnościowe). Może być to też nieruchomość obciążona hipoteką na rzecz wierzyciela. Masz więcej pytań w tym temacie? Niniejszy artykuł udzieli Ci na nie odpowiedzi.

Co do zasady, komornicza licytacja z nieruchomości może być przeprowadzona jedynie wtedy, gdy nieruchomość ta jest własnością dłużnika. Jak dobrze sugeruje nazwa, komorniczą licytację nieruchomości dłużnika, prowadzi oczywiście komornik sądowy, nad którym nadzór sprawuje sąd lokalizacyjnie adekwatny do nieruchomości.

Przygotowanie do licytacji komorniczej

By sprzedanie nieruchomości w ramach publicznej licytacji było w ogóle możliwe, w pierwszej kolejności nieruchomość ta musi zostać zajęta. Przez kogo? Przez komornika, rzecz jasna.

Dokonując zajęcia nieruchomości, komornik bezzwłocznie wzywa dłużnika, aby ten uregulował dług w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu wezwania.

Mamy już zatem dwie czynności niemal równoległe, a trzeba dodać jeszcze trzecią: dokonanie wpisu do hipoteki. Wpisu traktującego o wszczęciu egzekucji.

Złożenie wniosku o opis oraz oszacowanie

Dłużnik może oczywiście – mimo otrzymania wezwania – nic sobie z niego nie robić. W takiej jednak sytuacji wierzyciel również może; może legalnie wystąpić do komornika z wnioskiem o wykonanie opisu wraz z oszacowaniem nieruchomości.

Komornik jest tu jednak tylko pośrednikiem, ponieważ to biegły dokonuje owego oszacowania. Kiedy zarówno opis, jak i oszacowanie zostaną dokonane, a wszelka konieczna dokumentacja doczeka się skompletowania, mamy widoki na licytację.

Wówczas bowiem sąd w parze z komornikiem ogłaszają, jaki jest termin odbycia się licytacji komorniczej.

Co ważne, licytacja ta nie może odbyć się wcześniej niż po minięciu dwóch tygodni, licząc od dnia, gdy opis z oszacowaniem nieruchomości uprawomocniły się.

Wiadomość nt. licytacji powinna natomiast zostać udostępniona publicznie nie później niż dwa tygodnie przed jej odbyciem się.

jak-wygląda-licytacja-komornicza-nieruchomosci

Obwieszczenie o licytacjach komorniczych

Termin, miejsce oraz opis nieruchomości; takie dane muszą znaleźć się w owym ogłoszeniu, a trafi ona do budynku sądu, urzędu gminy, której rejon obejmuje nieruchomość, a także do lokalnej gazety cieszącej się poczytnością.

Bez rękojmi ani rusz

Jak napisałam, w licytacji komorniczej nieruchomości, może wziąć udział każdy, ale ściślej – każdy, kto przed jej rozpoczęciem uiści rękojmię o wartości 1/10 oszacowania nieruchomości.

Rękojmia ta jest zatrzymywana w przypadku licytanta, któremu udzielono przybicie. Wszystkim innym licytantom rękojmie są zwracane.

W sytuacji, gdy licytant zwycięski nie wpłaca wykrzyczanej ochoczo kwoty, jego rękojmia przepada bezpowrotnie.

Przeznacza się ją wtedy na pokrycie kosztów egzekucji, zaś nadwyżkę lokuje się w sumie uzyskanej w drodze egzekucji. W razie jej umorzenia, rękojmia trafia do Skarbu Państwa.

Przebieg komorniczej licytacji nieruchomości

Komornik prowadzi całą licytację, a ma ona formę całkiem klasyczną – odbywa się bowiem tylko ustnie. Co do pierwszego przewidzianego terminu licytacji nieruchomości, cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż 3/4 oszacowania nieruchomości.

Dlaczego „pierwszy termin”? Bo za pierwszym razem może się nie udać. Kiedy nieruchomość pozostaje niesprzedana, wierzyciel składa wniosek o następny termin licytacji.

Drugi termin licytacji komorniczej oznacza jednak niższą cenę wywoławczą, a mianowicie 2/3 kwoty oszacowania nieruchomości.

Do dwóch razy sztuka

Wierzyciel ma, rzecz jasna, możliwość przejęcia nieruchomości na własność (za cenę wywoławczą). Tym niemniej, jeśli nie ma on takiego zamiaru, a obydwie licytacje okażą się fiaskiem, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Wtedy nieruchomość musi poczekać jeszcze bite sześć miesięcy, by znów wzięto ją w karby egzekucji.

Zasady

W licytacji komorniczej, jak w każdej innej, zwycięzcą zostaje ten, kto zaoferuje po prostu najwyższą cenę. Wówczas komornik uroczyście udziela przybicia takiemu zwycięzcy.

Jeśli uczestniczyłeś w jakiejkolwiek licytacji bądź pamiętasz ją z filmów, mówi Ci coś pewnie okrzyk „xxx po raz pierwszy… xxx po raz drugi… po raz trzeci… i sprzedane panu”.

Nazywa się to wezwaniami licytantów do kolejnych postąpień z ich strony. Po trzykrotnym wezwaniu – jeśli panuje cisza i nikt w tym czasie nie zgłasza się z wyższą ceną – ostatni licytant otrzymuje przybicie.

Takie przybicie ma nieomal moc prawną – idzie za nim sprzedaż nieruchomości licytantowi, który wyskoczył z najlepszą ofertą.

Coraz bliżej własność

Gdy postanowienie o przybiciu (dokonuje go sąd) uprawomocni się, licytant staje się oficjalnie nabywcą nieruchomości, zostając zarazem zobowiązanym do wpłacenia zaoferowanej kwoty w ciągu czternastu dni po otrzymaniu wezwania.

Wpłatę taką uiszcza się na rachunek depozytowy sądu. Oczywiście, jest ona pomniejszona o wartość rękojmi, którą nabywca jeszcze jako licytant wpłacał w gotówce.

Kiedy wpłata dotrze, sąd wyda postanowienie, iż własność została przysądzona. Oznacza to tyle, że świat ujrzał nowego właściciela starej nieruchomości. Idzie z tym w parze nowy wpis w księdze wieczystej.

Co ciekawe, taki nowy właściciel otrzymuje prawo egzekwowania od przebywających tam jeszcze lokatorów, by opuścili nieruchomość i pozabierali z niej wszystkie swoje rzeczy.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,14 out of 5)
Loading...


7 komentarzy

 1. Magdalena

  Chodzi o wpis do księgi wieczystej przez komornika. W 2014 roku wzięłam kredyt w banku BZWBK, przez pół roku kredyt był spłacany. Dziś dowiedziałam się, ze w księdze wieczystej jest wpis komorniczy. Co mogę zrobić by pozbyć się tego wpisu i jak uregulować zadłużenie? Wolała bym sprzedać mieszkanie i spłacić dług, niż żeby komornik sprzedał tę nieruchomość za bezcen…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli masz wpis do księgi wieczystej, to nie możesz sprzedać mieszkania. Możesz jedynie umówić się z komornikiem i przyprowadzić do niego kupca na transakcję wiązaną, komornik może pozwoli Ci spłacić dług poprzez sprzedaż tej nieruchomości z jego udziałem.

 2. Jolanta

  jeżeli na drugiej licytacji nikt nie kupi nieruchomości, to co dzieje się dalej? za jaką kwotę można wtedy kupić nieruchomość? -1 licytacja 3/4 kwoty oszacowania? druga licytacja 2/3 kwoty oszacowania/ -nikt nie kupił nieruchomości, to co dalej?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Jolanta, oto odpowiedź:

   Art. 984.

   § 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się Art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w Art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.

   § 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

   § 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa.

   i

   Art. 985.

   § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy.

   § 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem trzech lat od daty drugiej licytacji, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek przed upływem dwóch tygodni od daty ponownego doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy doręczeniu wezwania.

   Jeśli Twój wierzyciel nie zechce przejąć Twojej nieruchomości, to komornik musi umorzyć postępowanie egzekucyjne i zwolnić nieruchomość, czyszcząc wpisy do księgi wieczystej. Twój wierzyciel po umorzeniu egzekucji będzie mógł ponownie zlecić egzekucje dopiero po pół rocznej przerwie. A więc, jeśli wierzyciel nie przejmie nieruchomości, to zostaje ona nadal Twoją własnością. Masz prawo wtedy nieruchomość sprzedać na własną rękę i spłacić wierzyciela.

 3. Edyta

  Dzień dobry proszę o poradę w sprawie licytacji komorniczej. W styczniu odbędzie się pierwsza licytacja domu w którym mieszkamy. Rodzina pięcioosobowa (najmłodsze dziecko 3 lata). Pytanie brzmi co mamy teraz zrobić czy szukać mieszkania czy czekać dodam, że nie mamy gdzie się wyprowadzić a co gorsze gmina nie posiada żadnych lokali socjalnych ani komunalnych. Czy komornik wyrzuci nas na bruk?

 4. Patryk

  KUPIĘ mieszkanie w Pile zanim zajmie je komornik 787886298

 5. gosc

  Przeważnie wartość nieruchomości jest zawyżana i nawet przy wylicytowaniu 2/3 za dużo się ryzykuje kupując taką nieruchomość. A co jeżeli poprzedni właściciel się nie wyprowadzi? Mam mu dać mieszkanie zastępcze, bo gmina takiego nie ma? A jak w międzyczasie doprowadzi lokal do ruiny?

NAPISZ KOMENTARZ