Licytacja nieruchomości za niewielki dług? [niewspółmierność egzekucji]

Witam, mam zadłużenie na kwotę 16 tysięcy kredytu gotówkowego. Przez brak środków kredyt nie był spłacany, przez co komornik wszedł na nieruchomość. W tym momencie znaleźliśmy kupca na nieruchomość, jednak otrzymaliśmy zawiadomienie z sądu rejonowego o wpisie do księgi wieczystej o rozpoczęciu egzekucji komorniczej. Kwota sprzedaży nieruchomości to 450 tys.

  1. Czy możemy w dalszym ciągu sprzedać nieruchomość i spłacić zadłużenie komornicze?
  2. Czy skuteczne będzie wydanie pisma do wierzyciela, z prośbą o danie czasu na sprzedaż nieruchomości, co będzie równoważyło się w niedługim czasie ze spłaceniem całego zadłużenia?
  3. Czy skuteczne będzie wysłanie pisma do sądu rejonowego o wstrzymanie egzekucji z nieruchomości ze względu na nieadekwatną kwotę zadłużenia do wartości nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika

Witam, już na wstępie napiszę, że moim zdaniem pomysł wierzyciela na egzekucję z nieruchomości, której wartość rynkowa wynosi 450 000 zł, przy należności głównej sięgającej jedynie 16 000 zł, to patrząc na względy ekonomiczne trudno uznać go za trafiony.

Prawnie postępowanie takie nazywa się niewspółmiernością prowadzonej egzekucji do jej celów.

Czym jest niewspółmierność egzekucji i jak dłużnik może się przed nią bronić?

Zatem bardzo dobrze, że myślicie o podniesieniu zarzutu niewspółmierności egzekucji. O powyższym mówi art. 799 § 1 kpc. w brzmieniu:

“Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika”.

Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji z nieruchomości

I dalej jak stanowi zapis § 2 niniejszego przepisu, w sytuacji, kiedy egzekucja z jednej części majątku wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik ma prawo żądać zawieszenia egzekucji z pozostałych składników jego majątku.

Niestety powyższe rozwiązanie wiąże jedynie wierzyciela i to od niego zależy wybór sposobu prowadzenia egzekucji.

W teorii wierzyciel powinien wybrać sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika z zastosowaniem współmierności egzekucji do jej celu.

Zatem jeśli zadłużenie wynosi jedynie kilkanaście tysięcy złotych, a postępowanie egzekucyjne może być prowadzone skutecznie z innego składnika majątku dłużnika niż o wiele więcej wartej nieruchomości, to w przypadku wniosku egzekucyjnego obejmującego licytację nieruchomości można już mówić o nadużywaniu przez wierzyciela egzekucji.

Niestety w praktyce sprawy wielu dłużników nie wyglądały już tak pięknie. W przeszłości przecież dochodziło do licytacji komorniczych całych majątków w celu egzekucji stosunkowo niewielkich długów.

Jak uchronić się przed licytacją majątku?

Nic nie piszesz, czy w danym momencie w jakikolwiek sposób spłacacie zadłużenie oraz, czy prowadzona przez komornika egzekucja np. z wynagrodzenia za pracę jest skuteczna.

Szkoda, bo ma to ogromne znaczenie przy podjęciu próby wykazania, że egzekucja z nieruchomości jest nie tylko nadmiernie dla was uciążliwa, ale także niezasadna w realiach danej sprawy.

Wracając jednak do waszych pytań – komornik związany jest wnioskiem wierzyciela i jeśli ten wystąpi o prowadzenie egzekucji z zastosowaniem więcej niż jednego sposobu np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunku bankowego, egzekucja majątku ruchomego dłużnika czy egzekucja z nieruchomości, to komornik nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego inaczej, niż to wynika z wniosku wierzyciela.

Jednakże jako dłużnikom przysługuje wam prawo żądania ograniczenia egzekucji, o którym mówi art. 799 § kpc.

Zatem możecie wnosić o zaprzestanie egzekucji z nieruchomości oraz cofnięcie wpisu z księgi wieczystej, jeśli uprawdopodobnicie, że egzekucja z innego składnika majątkowego jest skuteczna.

I tak, jeśli w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, komornik dokonuje potrąceń np. z wynagrodzenia za pracę, to jest to przesłanka do zawieszenia egzekucji z nieruchomości.

Więc jeśli chcecie sprzedać przedmiotową nieruchomość tylko po to, by zaspokoić wierzyciela, u którego dług wynosi mniej niż 10% wartości tej nieruchomości i by uchronić się przed licytacją komorniczą, to moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł.

Bo jeśli będziecie swój dług sukcesywnie spłacać, to do sprzedaży komorniczej, w tej konkretnej sprawie może w ogóle nie dojść.

Zwolnienie nieruchomości od zajęcia – negocjacje z wierzycielem

Jeśli natomiast plan sprzedaży nieruchomości powstał w związku z innymi przedsięwzięciami, to w tym momencie, by mogło dojść do transakcji kupna-sprzedaży najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie kontaktu z wierzycielem.

Bo tylko wierzyciel może w krótkim czasie zdjąć zajęcie, wycofując wniosek egzekucyjny.

Jeśli uda się wam dogadać z wierzycielem, to w przeciągu kilku dni będziecie mieć wolną drogę do notariusza.

Droga oficjalna – pisma, prośby, wnioski – to rozwiązanie, dla osób które mają dużo czasu. Jeżeli dla was jednak liczy się każdy dzień lepiej umówić się na spotkanie z pełnomocnikiem wierzyciela i w ten sposób przedstawić mu swoje argumenty.

Przede wszystkim na waszą korzyść jest realna różnica wysokości zadłużenia do wartości zajętej nieruchomości.

Podnieść zatem należy niewspółmierność egzekucji oraz prawo złożenia skargi w tym przedmiocie, gdyby komornik podjął kroki zmierzające do egzekucji nieruchomości, a pierwsze to przystąpienia do opisu i oszacowania.

W sytuacji, gdy wierzyciel nie przychyli się do waszej prośby i nie cofnie wniosku egzekucyjnego obejmującego nieruchomość, w myśl cytowanego powyżej przepisu macie prawo zwrócić się do sądu w tym przedmiocie podnosząc okoliczności, o którym napisałam powyżej.

Myślę, że macie argumenty, które powinny wpłynąć na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Życzę powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Licytacja nieruchomości za niewielki dług? [niewspółmierność egzekucji]”
  1. Dzień dobry, chodzi o Uniknięcie wyceny nieruchomości i jej sprzedaży przez komornika. Proszę o informację czy jest możliwość zakupu u Państwa wzoru pisma o zaprzestanie egzekucji ze względu na niewspółmierność egzekucji? Dług w wysokości 245 00 zł. nieruchomość warta 500 000 zł. zamieszkała przez rodzinę. Istnieje możliwość podania wynagrodzenia, oraz konta bankowego wysokości 4000 zł. Ewentualnie informacji od pracodawcy o przebywaniu na urlopie bezpłatnym do miesiąca marca, od miesiąca kwietnia nastąpi wypłata wynagrodzenia.

  2. Dzień dobry, chodzi o zajęcie nieruchomości przez komornika, komornik zajął już moją pensję i rachunki bankowe, teraz otrzymałam informację o zajęciu nieruchomości, jak mam postąpić, aby komornik zwolnił nieruchomość z zajęcia? dług wynosi niecałe 10.000 zł, z czego część około 1000 zł została już spłacona, bardzo proszę o informację. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Aneta.

Comments are closed.