Grozi mi egzekucja z nieruchomości – czy mogę przekazać komuś to mieszkanie?

Od czerwca 2000 r. jestem opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego brata. W tym czasie nie miałem żadnych dochodów do 2014 r. (świadczenie pielęgnacyjne). Za pieniądze brata (renta rodzinna po ojcu) kupiłem mieszkanie na siebie.

Obecnie wszczęto egzekucję z tej nieruchomości (niespłacony kredyt). Czy jest możliwe przepisanie tej nieruchomości na brata (niejako samo oskarżyć się o przywłaszczenie)?


Zadłużone mieszkanie – czy możesz przekazać je osobie ubezwłasnowolnionej?

Zgodnie z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO), do spraw związanych z opieką nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, stosuje się przepisy dotyczące opieki nad małoletnim.

Ustawa nakłada na opiekuna obowiązek sprawowania opieki nad ubezwłasnowolnionym, kierując się jego dobrem. Stosownie do treści art. 155 § 1, opiekun sprawuje piecze zarówno nad osobą, jak i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Jego działania podlegają jednak kontroli sądu – co w zamierzeniu ma przeciwdziałać nadużywaniu praw opiekuna.

Nadzór sądu nad działalnością opiekuna, a majątek ubezwłasnowolnionego

Opiekun nie może swobodnie dysponować majątkiem podopiecznego. Art. 156 wskazuje, że opiekun powinien uzyskać zgodę sądu na dokonanie ważnych spraw, z udziałem majątku ubezwłasnowolnionego.

Wydaje się więc, że przeznaczenie pieniędzy z majątku ubezwłasnowolnionego brata na zakup mieszkania, wymagało takiej zgody sądu.

Ponadto, to obowiązkiem sądu opiekuńczego, jest nadzorować sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym, poprzez obserwowanie bieżącej działalności opiekuna, a także udzielając mu wskazówek oraz poleceń.

Sąd w tym zakresie, może domagać się przedstawienia mu wszelkich dokumentów związanych ze sprawowaniem opieki.

Natomiast opiekun (zgodnie z art. 166 § 1 i 2), ma obowiązek składać sądowi rachunki z zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego. Chyba, że dochody ubezwłasnowolnionego nie przekraczają kosztów jego utrzymania – wówczas opiekun składa ogólne sprawozdanie z zarządzania majątkiem.

Przysporzenie na rzecz ubezwłasnowolnionego – czy zgoda sądu jest wymagana?

Biorąc to wszystko pod uwagę, przed zakupem mieszkania za pieniędzy brata, powinieneś otrzymać od sądu zgodę na takie działanie. Sąd mógł wziąć pod uwagę, że mieszkanie jest niezbędne do prawidłowego sprawowania opieki nad bratem.

W takim przypadku zakup był prawidłowy, z punktu widzenia prawa. Tym samym, nie możesz domagać się uznania go za nieważny, albo uznać, że przywłaszczyłeś sobie pieniądze brata.

Jeśli chodzi o przekazanie mieszkania bratu, wprawdzie możesz dokonać przysporzenia na jego rzecz, np. darowizny, ale i to powinno zostać poprzedzone zgodą sądu.

Jeśli jednak na nieruchomości toczy się egzekucja, sąd może nie zgodzić się na włączenie go do majątku ubezwłasnowolnionego. Wszystko zależy od jego decyzji, przepisy w tej kwestii nie udzielają precyzyjnej odpowiedzi.

Gorzej, jeśli sąd w ogóle nie wiedział o zakupie nieruchomości. Wówczas może uznać, że nie wywiązujesz się prawidłowo ze swojej roli, z premedytacją uszczuplasz majątek podopiecznego i w związku z tym – pozbawić Cię statusu opiekuna.

Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Możesz spróbować uzyskać zgodę sądu, na wzięcie pożyczki w imieniu brata. Wzmocnij ją uzasadnieniem, w którym napiszesz, że grozi wam utrata mieszkania, które jest niezbędne do prawidłowego sprawowania opieki.

Kwota z pożyczki powinna pozwolić spłacić przynajmniej część zadłużenia. Ty nie otrzymasz kredytu, ze względu na dług, ale brat może go skutecznie uzyskać.

Możesz także wystosować do sądu wniosek o zgodę na przeznaczenie części majątku ubezwłasnowolnionego brata, na spłatę kredytu. Uzasadnij to tak samo – koniecznością zachowania mieszkania ze względu na dobro brata.

Podsumowując

Działanie z wykorzystaniem majątku brata, za plecami sądu, może skończyć się utratą prawa do opieki. Jak wskazałem, sąd ma nie tylko obowiązek nadzorować Twoje działania względem brata, ale także udzielać Ci wskazówek.

Jeśli nie masz żadnych źródeł, z których mógłbyś pokryć kwotę zadłużenia, rozsądnym wyjściem będzie zwrócenie się do sądu o zgodę na skorzystanie z majątku brata lub zaciągnięcia w jego imieniu pożyczki.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Grozi mi egzekucja z nieruchomości – czy mogę przekazać komuś to mieszkanie?”
  1. Sorry że to powiem, ale tacy ludzie jak ty nie powinni nigdy sprawować nad nikim opieki – poza tym tobie przydałby się solidny nadzór.. !! moim zdaniem sąd powinien ukarać Cię – a nie zgadzać się na zaciąganie na chorego brata pożyczek…

Comments are closed.