Witam. Chciałam sprzedać mieszkanie i pospłacać część zobowiązań, bo na wszystkie niestety nie starczy, mieszkanie też jest obciążone hipoteką. Właśnie się dowiedziałem, że komornik dokonał wpisu w księdze wieczystej.

Art. 924. § 1. K.p.c. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

Moje pytanie brzmi, czy można dogadać się z komornikiem na spłatę ratalną zadłużenia i wykreślenie wpisu i czy komornik może wystawić mieszkanie do licytacji, jeżeli to i tak nie pokryje całości zobowiązania wobec wierzyciela?

Proszę jeszcze o informację co w sytuacji jeżeli jest kilku komorników, czy muszę w jednym czasie spłacać wszystkich czy w miarę możliwości każdego po kolei. Dziękuję.


Zacznę od tego, że egzekucja z nieruchomości ma miejsce tylko wtedy, gdy wierzyciel podczas składania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej, zaznaczy w nim, że komornik ma przeprowadzić egzekucję z nieruchomości. Tak wygląda przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Który komornik będzie prowadził egzekucję z nieruchomości? Prawo jasno formułuje, że prowadzenie egzekucji z nieruchomości należeć będzie do komornika działającego przy sądzie, który znajduje się w okręgu w jakim nieruchomość się znajduje. Oczywiście wierzyciel ma prawo wybrać z tego okręgu danego komornika.

Kto jest uczestnikiem egzekucji z nieruchomości? Podczas egzekucji z nieruchomości, uczestnikami postępowania komorniczego poza samym wierzycielem i dłużnikiem, są osoby, które mają jakieś prawa do zajętej przez komornika nieruchomości, mogą to być prawa:

  • prawa rzeczowe,
  • prawa osobiste,
  • prawa wieczyste,
  • inne roszczenia.

Czy komornik może wystawić nieruchomość na licytację komorniczą, skoro jej sprzedaż i tak nie pokryje mojego zadłużenia? Skoro mieszkanie obciążone jest hipoteką, to środki ze sprzedaży mieszkania trafią w pierwszej kolejności do wierzyciela hipotecznego (banku w którym zaciągnąłeś kredyt na mieszkanie), a to co zostanie, przeznaczone zostanie na spłatę długu, który egzekwuje komornik.

Co jeśli mam kilku komorników? Musisz wiedzieć, że nie jest możliwa egzekucja długów prowadzona przez dwóch lub więcej komorników na tej samej rzeczy czy świadczeniu, tak mówi art. 773 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 773. Zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw:

§ 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.

§ 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

A więc pierwszeństwo w momencie zbiegu egzekucji ma komornik, który jako pierwszy zgłosił się do zajmowanej rzeczy czy świadczenia. Jeśli powiedzmy, komornik Jan Kowalski wszczął wobec Ciebie egzekucję z nieruchomości dnia 1 czerwca 2018 roku, a po miesiącu dołączył do zajęcia tej samej nieruchomości drugi komornik, to pierwszeństwo do przeprowadzenia egzekucji, a później licytacji komorniczej nieruchomości ma pierwszy komornik, czyli Jan Kowalski.

Jeśli masz kilku komorników, a każdy z nich próbuje zająć inny składnik Twojego majątku, np. jeden komornik zajmuje rachunek bankowy, drugi komornik zajmuje pensję, a trzeci komornik próbuje zająć samochód, to wtedy nie dochodzi do zbiegu egzekucji. Posiadanie kilku komorników na różnych składnikach majątku jest więc zgodne z prawem.

Musisz też wiedzieć, że mając kilku komorników może dojść do nadmiernej i uciążliwej dla dłużnika egzekucji i masz prawo wnioskować wtedy o ograniczenie egzekucji. Wzór wniosku znajdziesz w dziale wzory pism.

Czy można dogadać się/negocjować z komornikiem na spłatę ratalną zadłużenia i wykreślenie wpisu w księdze wieczystej? Komornik działa tylko w ściśle określonym zakresie, który określi we wniosku o wszczęcie egzekucji Twój wierzyciel. Komornik nie ma możliwości, ani prawa negocjować w imieniu wierzyciela spłaty zadłużenia. Zamiast więc podejmować próby negocjacji z komornikiem, skontaktuj się z samym wierzycielem.

Jeśli „dogadasz” się z nim, to komornik może umorzyć na wniosek wierzyciela egzekucję z nieruchomości i wykreślić wpis z księgi wieczystej:

§ 2. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku.

Artykuły, które warto abyś przeczytał: