Nadmierna egzekucja – WNIOSEK o ograniczenie egzekucji komorniczej

Witam, potrzebuję wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego. Pani komornik ściąga mi już pieniądze bezpośrednio z emerytury i zaczęła także egzekwować pieniądze z mojego konta bankowego, na które wpływa emerytura, zostawiając na nim kwotę wolną od zajęcia. Muszę dodać, że na to konto wchodzi tylko i wyłącznie moja emerytura.

Czy to jest zgodne z prawem, że egzekwuje się ode mnie 25% mojej emerytury i później jest jeszcze raz z konta bankowego egzekwowana kwota niepodlegająca egzekucji, czyli ok. 1500 złotych?

Oznacza to dla mnie, że nie mogę na tym koncie mieć nigdy oszczędności, gdyż zajmie je komornik? Oczywiście, że mogę te pieniądze wypłacać regularnie i chować do przysłowiowej “skarpety”.

Ale chciałabym wiedzieć:

– Czy działanie komornika jest zgodne z prawem?
– Na jaki paragraf mogę się powołać, jeżeli działanie komornika jest bezpodstawne?
– Czy należy upomnieć się o zwrot wyegzekwowanych pieniędzy, jeżeli działanie komornika okaże się niezgodne z prawem?


Wniosek o ograniczenie egzekucji

wniosek-o-ograniczenie-egzekucji

Komornik na wniosek wierzyciela może prowadzić egzekucję komorniczą na różnych składnikach majątku dłużnika. Czyli komornik może zająć wynagrodzenie lub emeryturę, a ponadto może też zająć rachunek bankowy czy ruchomości (przedmioty).

Ponieważ jak wskazuje art. 803 KPC., organ egzekucyjny prowadzi postępowanie komornicze na podstawie składników majątku, które wskazał wierzyciel w tytule wykonawczym.

Art. 803. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Oczywiście, jeśli wierzyciel nie wymienił we wniosku do komornika którychś składników majątku dłużnika, to komornik sam z siebie nie ma prawa zajmować tych składników majątku dłużnika. Egzekucja jest zawsze prowadzona na podstawie składników majątku dłużnika, które zostały wymienione we wniosku o wszczęcie egzekucji, a tak wygląda przykładowy wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji komorniczej:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji
Ale jest i drugi przepis, który w takiej sytuacji należy przytoczyć, jest to art. 799 KPC., który mówi, że:

§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Nadmierna egzekucja

A więc wierzyciel ma obowiązek, aby wszcząć egzekucję na dłużniku w sposób najmniej dla niego uciążliwy! Czyli przepis ten stanowi niejaką ochronę przed nadmierną egzekucją i przekroczeniem przez komornika zasad współżycia społecznego.

Komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję komorniczą w sposób adekwatny do wysokości zadłużenia, a także do sytuacji dłużnika, w jakiej się on obecnie znajduje.

Jeśli więc okazałoby się, że Twoje zadłużenie jest nie tak duże, aby komornik prowadził egzekucję na kilku składnikach Twojego majątku (zajęcie emerytury i egzekucja z konta bankowego), to taką egzekucję trzeba uznać za nadmierną…

Co w takim razie zrobić, gdy komornik zajął kilka składników majątku, a dług wcale nie jest tak duży? dłużnik może wtedy złożyć u komornika wniosek o ograniczenie egzekucji z konta bankowego. Wzór wniosku poniżej:

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Nadmierna egzekucja zdarza się dość często, bo wierzyciele zaznaczają we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wszystkie składniki majątku dłużnika, które są im znane, a komornik, zasłaniając się takim wnioskiem, realizuje taką egzekucję, z czego tylko się da…

Dopóki więc dłużnik nie sprzeciwi się nadmiernej egzekucji, komornik dalej będzie zajmował, co tylko będzie mógł, co oczywiście zostało wymienione we wniosku o wszczęcie egzekucji.

A co zrobić, gdy po złożeniu wniosku o zawieszenie egzekucji z innych składników majątku dłużnika, komornik nadal egzekwuje dług z kilku składników majątku?

Skarga na zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego

Jeśli pomimo ograniczenia egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika albo kiedy wystarczające byłoby prowadzenie tej egzekucji z jednego tylko składnika majątku dłużnika (np. tylko z emerytury), komornik wciąż prowadzi egzekucję z kilku składników, to dłużnik ma prawo w myśl art. 767 KPC. wnieść skargę na komornika.

Art. 767. Skarga na czynności komornika

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Konstruując skargę na komornika, trzeba w niej umieścić ponownie wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z określonego składnika majątku, a więc jeszcze raz wnosimy o ograniczenie egzekucji komorniczej do jednego tylko składnika majątku dłużnika, czyli w Twoim przypadku tylko do zajęcia emerytury.

Skargę na komornika po zmianie przepisów składa się bezpośrednio u komornika, komornik ma następnie 3 dni na rozpatrzenie skargi i ustosunkowanie się do niej (zostaniesz powiadomiona listownie). Jeśli komornik uzna, że wystąpiła nadmierna egzekucja komornicza, to umorzy on zajęcie danego składnika Twojego majątku (np. konta bankowego) i dług będzie egzekwowany np. tylko z Twojej emerytury.

Jeśli natomiast komornik nie zgadza się z tymi zarzutami i wcale nie uważa, że doszło do nadmiernej egzekucji, to komornik musi Twoją skargę i wszystkie akta sprawy, przekazać do sądu rejonowego i sąd wtedy w terminie 7 dni podejmie ostateczną decyzję i zapadnie wyrok.

Wzór skargi na komornika <— ściągniesz w dziale wzory pism i wniosków lub poniżej:

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Jakie pytania padają najczęściej, jeśli chodzi o nadmierną egzekucję?

 1. czy komornik może zająć wynagrodzenie i konto bankowe?
 2. czym jest nadmierna egzekucja i jak się bronić?
 3. czy komornik może zająć kilka składników majątku dłużnika?
 4. jak napisać wniosek o ograniczenie egzekucji komorniczej
 5. wniosek dłużnika o ograniczenie egzekucji komorniczej
 6. darmowy wniosek o ograniczenie egzekucji komorniczej wzór
 7. ograniczenie postępowania egzekucyjnego
 8. wniosek o ograniczenie zajęcia komorniczego wzór

Podsumowanie

Złóż wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej z innych składników Twojego majątku, a jeśli komornik nie przyzna Ci racji i wciąż zajmować będzie Twoją emeryturę i konto bankowe, to złóż skargę na komornika, której wzór znajdziesz w dziale: WZORY PISM.

Trzymam za Ciebie kciuki, aby udało Ci się ograniczyć egzekucję komorniczą do tylko jednego składnika Twojego majątku, np. do emerytury. Koniecznie daj mi znać w komentarzu pod tym materiałem, co udało Ci się osiągnąć w tej kwestii. Pozdrawiam.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

11 komentarzy w “Nadmierna egzekucja – WNIOSEK o ograniczenie egzekucji komorniczej”
 1. Witam, dziękuję za poradę. Udało mi się zatrzymać egzekwowanie pieniędzy z konta bankowego. Przebiegło sprawnie i bez “scen”. Mam jeszcze inne pytanie.

  Znalazłam jeszcze jedno zawiadomienie o egzekucji z roku 2012, ale nie wiem czy egzekucja się odbyła. Pytałam w ZUS-ie i powiedziano mi, ze ZUS nie wie jaki komornik w przeszłości pobierał ode mnie pieniądze. Dokumenty przetrzymywane są tylko przez 5 lat. Jakoś w to uwierzyć nie mogę. Takie pisma przechowuje się przecież dłużej. Mogłabym tez podjąć kontakt do komornika, ale wiem, ze i tutaj jest mowa o 5 latach archiwizacji. Przynajmniej tak twierdzi obecny komornik. Poza tym nie chciałabym niepotrzebnie “wzburzać fal na spokojnym morzu”. Jaką drogę należy obrać, by dotrzeć to tej informacji? Dziękuję. Iwona.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj, cieszę się że udało Ci się powstrzymać tą nadmierną egzekucję komorniczą. Jeśli zaczniesz węszyć, być może przez przypadek przypomnisz komuś o tym długu. Radzę zostawić sprawy tak jak są.

 2. Tak. Tez tak zdecydowałam. Dziękuję.

  Ale tak informacyjnie dla nas wszystkich. Jak długo są przechowywane nasze akta po egzekucji u komornika lub gdzie indziej – mam na myśli archiwum. Co mowa przepisy na ten temat?
  Pozdrawiam
  Iwona

 3. Witam. Jeden z komorników, a mam ich dwóch na koncie bankowym przesłał dokumenty do mojego pracodawcy i automatycznie zgodnie z prawem zostało mi od tego miesiąca potrącone 60% wynagrodzenia. Z pierwszym komornikiem jak również wierzycielem jestem już dogadany i rozłożyłem założenie na raty (wpłaciłem już opłatę uwiarygadniają a i podpisałem ugodę) czekam tylko na zdjęcie zajęcia z konta.

  Moje pytanie brzmi następująco: czy komornik który ściąga już ponad połowę mojego wynagrodzenia od pracodawcy ma prawo blokować moje konto bankowe i zabierać mi z niego pozostałą kwotę do wysokości kwoty wolnej ustalonej na 1560 zł miesięcznie? Bardzo proszę o w miarę możliwości szybką odpowiedź.

 4. Olka/Krosno

  Właśnie szukam jak napisać wniosek o ograniczenie egzekucji komorniczej, też mam podobną sytuację, komornik zajął moje konto bankowe i wynagrodzenie jednocześnie, czy jeśli wyślę do komornika wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego, to pozostanie mi u tego komornika tylko jedno zajęcie? zajęcie wynagrodzenia? Musze pobrać ten wniosek, bo to co wyprawia komornik to łamanie prawa… a jak komornik się nie zastosuje do mojego wniosku o ograniczenie egzekucji, to mam wysłać do nieg skargę tak?

 5. U mnie to samo, potrzebuję wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego, bo z wypłaty 4.000 zł na rękę komornik pół zabiera sobie i jeszcze zajmuje mi nadwyżkę pieniędzy na koncie bankowym, tzn jak przekroczę tymi już potrącanymi środkami kwotę 1575 zł to komornik czyści mi konto… i tak w kółko… :((((((

  1. Janina Gołębiecka

   Pobierz proszę wniosek o ograniczenie egzekucji z konta.

 6. ŁÓDZKI komornik też zajął mi konto i pensję, zaraz pobiorę to ograniczenie postępowania egzekucyjnego z konta bankowego, bo wiem, że komornik nie postępuje zgodnie z prawem. Na pewno wie co robi i pewnie liczy na to, że ja się nie połapię… dzięki temu blogowi właśnie się połapię – dziękuję!

Comments are closed.