Mam emeryturę z której potrącane jest zajęcie komornicze, dwa razy w roku otrzymuje większe świadczenia za deputat węglowy. Z tego również ZUS potracą dla komornika. Na konto wchodzi emerytura pomniejszona o zajecie komornicze, mimo to bank zatrzymuje część emerytury na poczet zajęcia komorniczego. To pytam ile razy z jednej emerytury można zabrać na zajęcie komornika? Bank twierdzi ze ma takie prawo?!

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Jeśli chodzi o emeryturę, to kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% świadczenia. Czyli komornik ma prawo zabrać 25% emerytury na poczet zajęcia komorniczego.

Jeśli zatem mamy do czynienia z kwotą powiedzmy 1.000 zł, to do Pani ręki (na konto bankowe) powinno trafić 750 zł.

Emeryturę wypłaca ZUS i to ZUS decyduje o wysokości przelewanej kwoty co miesiąc. I tak jak Pani pisze, na konto bankowe wpływa kwota pomniejszona o zajęcie komornicze, do tego momentu wszystko jest w porządku.


Bank zajmuje część emerytury

Niepokoi mnie fakt, że bank postanowił niczym Janosik, dziabnąć jeszcze parę złotych z pieniędzy które się Pani należą w pełnej kwocie jaką ZUS do Pani przelewa… jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe.

Zbieg egzekucji

A może doszło do zbiegu egzekucji, gdzie o Pani świadczenie emerytalne upomina się inny komornik? i ściąga pieniądze od banku? (choć nie powinno mieć to miejsca).

Zbieg egzekucji komorniczej, to termin który określa sytuację, w której do jednego wynagrodzenia czy świadczenia, zgłasza się kilku komorników. Prawo Polskie (KPC) na szczęście reguluje taką sytuację i mówi, że pracodawca bądź świadczeniodawca (ZUS w Pani przypadku), powinien listownie powiadomić kolejnego już komornika o tym, że doszło do zbiegu egzekucji komorniczych.

Wtedy to, na komornikach roszczących sobie prawa do Pani świadczenia, ciąży obowiązek „dogadania się” i pozostawienie tylko jednego komornika. Zbieg egzekucji komorniczej nie nakłada na Panią żadnych obowiązków.

Zatem zbieg egzekucji komorniczych nie ma dla dłużnika żadnego znaczenia i nie wpływa w żaden sposób na wysokość zajęcia komorniczego z emerytury.

Alimenty

Kolejna możliwość to alimenty nie płacone na czas. Niestety alimenty nie podlegają żadnym kwotom wolnym od zajęcia komorniczego. Tutaj komornik/komornicy mogą zająć dużą część emerytury lub nawet całą.

Ile mogą potrącić z emerytury?

Podsumowując: 25% – tyle komornik może potrącić Pani ze świadczenia emerytalnego. Jeśli nie ma Pani zaległych alimentów, to należy udać się do ZUS-u po oświadczenie o potrącaniu przez ZUS kwoty zajęcia komorniczego.

Następnie należy złożyć wizytę bankowi i przedłożyć oświadczenie z ZUS-u. Teraz niech bank przedłoży dokumenty, na których podstawie potrąca Pani pieniądze na zajęcie komornicze. Myślę, że w tym punkcie sprawa powinna się bardziej wyklarować. Życzę wszystkiego dobrego!

Udostępnień 1