Czy komornik ma prawo zabrać mi całą wypłatę i oprócz tego zabrać jeszcze 25% mojej niskiej emerytury 892 zł? Która będzie pomniejszona o 25%, a moja praca na umowę zlecenie dochód 1087 jest zabierana w całości. Z mojej emerytury opłacam media, a praca i z niej zarobek jest przeznaczany na życie i leki…


Komornik nie ma prawa zająć Ci całego wynagrodzenia, nawet jeśli jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie. Jeśli komornik zajął Ci całość, to musisz złożyć do komornika oświadczenie, że wynagrodzenie pochodzące z tytułu umowy zlecenie jest Twoim jedynym dochodem i ma on charakter powtarzalny.

Wzór takiego oświadczenia znajdziesz w dziale wzory pism. Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć komornikowi. Tutaj sprawę może skomplikować emerytura, którą otrzymujesz, ponieważ jeśli komornik potraktuje ją jako „dochód” a nie osobne świadczenie, to komornik może wciąż zajmować Ci pensję pochodzącą z umowy zlecenie.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Ale oczywiście warto takie oświadczenie do komornika złożyć. Gdybyś nie miała emerytury, to sprawa byłaby jasna, komornik musiałby potraktować Twoją umowę zlecenie jak normalną umowę o pracę i zastosować kwotę wolną od zajęcia, która należy się osobom zatrudnionym na umowie o pracę.

Jeśli chodzi o egzekucję z emerytury, to komornik może zająć 25% jej wysokości, a więc komornik w tej kwestii postępuje zgodnie z prawem. Jeśli świadczenie emerytalne wynosi, które otrzymujesz wynosi 892 zł, to komornik może z tego zająć jedynie 223 zł, a więc do dyspozycji komornik powinien pozostawić Ci 669 zł.

Źródło:

Art. 140. Granice potrąceń.

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Podsumowując, złóż oświadczenie do komornika, że wynagrodzenie, które otrzymujesz z tytułu umowy zlecenie, jest jedynym wynagrodzeniem jakie otrzymujesz i ma ono charakter ciągły. Jeśli chodzi o emeryturę, to zajęcie przez komornika 25% jej wysokości, jest absolutnie zgodne z prawem.

Artykuły, które koniecznie musisz przeczytać: