Zbieg egzekucji komorniczych [kilku komorników] i zajęcie emerytury :/

Witam, parę lat temu wzięłam kilka pożyczek, na początku pożyczki te spłacałam na czas, lecz w pewnym momencie wplątałam się w tzw. pętlę pożyczkową i spłacałam tylko nieliczne pożyczki i tylko te mam spłacone.

Niestety niektóre pożyczki zostały i zaczęły się problemy, w tej chwili wychodzi na to, że mam 3 komorników, a więc kilku komorników prowadzi egzekucję.

Chociaż jeden z komorników przekazał sprawę komornikowi z mojej miejscowości, w rezultacie na koncie mam 2 komorników (między innymi tego, co przekazał sprawę), z emerytury komornik pobiera mi kwotę 632 zł, komornik z mojej miejscowości no i został trzeci komornik, temu spłacam sama dobrowolnie od 400 do 500 zł, ale on właśnie też jest na koncie bankowym – nie wiem, czy to zrozumiale napisałam, ale nie wiem co mam robić, bo płacę chyba całej trójce komorników… co zrobić, gdy mam kilku komorników?


Kilku komorników jeden dłużnik

kilku-komorników-zbieg-egzekucji-komorniczych
Mam kilku komorników – czy to zgodne z prawem? czy to zbieg egzekucji komorniczych?

Z tego, co Pani pisze, wynika, że w tym momencie ma Pani trzy niespłacone pożyczki u trzech różnych wierzycieli. A zgodnie z obowiązującym prawem każdy z nich ma prawo złożyć wniosek egzekucyjny u wybranego przez siebie komornika.

I tak właśnie się stało w Pani przypadku. Dlatego przez pewien okres trzech różnych komorników prowadziło przeciwko Pani postępowania egzekucyjne.

W chwili obecnej tak jak Pani napisała, jedna ze spraw została przekazana do łącznego prowadzenia zapewne komornikowi właściwemu według miejsca Pani zamieszkania, dlatego wierzytelność w tym momencie ściąga od Pani już nie trzech komorników, a dwóch komorników, jednak nadal wierzycieli w sprawie jest trzech.

Jak przebiega egzekucja komornicza z emerytury, na jakiej podstawie i co może Pani zrobić? Już wyjaśniam!

Egzekucja komornicza – ile komornik zabierze emerytowi

Komornik, jako sądowy organ egzekucyjny działa na wniosek wierzyciela, jednak zawsze zgodnie i w granicach prawa. Komornik zobowiązany jest przede wszystkim przestrzegać norm dotyczących ograniczenia egzekucji, w przeciwnym razie zarówno dłużnik, jak i wierzyciel ma prawo złożyć do sądu skargę na czynność komornika.

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Egzekucja z emerytury

Prowadząc egzekucję z emerytury, komornik zobowiązany jest stosować m.in. przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 pkt 5 niniejszej ustawy ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie (w Pani przypadku z emerytury) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141 sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (czyli m.in. długi pochodzące z pożyczek, kredytów, chwilówek) – do wysokości 25% świadczenia – tak. dalej art. 140 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na których poczet zostały dokonane zajęcia.

W razie zbiegu egzekucji sądowych organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu – tak kolejny ust. 2 art. 140 ustawy o emeryturach i rentach.

Jednakże w myśl zapisu art. 141 ust. 2 każdorazowo kwota emerytury lub renty wolna od egzekucji i potrąceń wynosi 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Jak powyższe przełożyć na życie zadłużonego emeryta? Już wyjaśniam!

W Pani przypadku pomimo dwóch toczących się jednocześnie postępowań egzekucyjnych komornicy zobowiązani są pozostawić do Pani dyspozycji 75% pobieranej emerytury – jest to kwota netto, nie mniej jednak niż 825 zł netto miesięcznie.

Potrąceń, a więc i samych wyliczeń dokonuje ZUS, przekazując odpowiednią kwotę komornikowi, a pozostałą wypłacając Pani. To na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że niezależnie jak dużo długów Pani będzie miała i ilu komorników będzie prowadzić egzekucje, zawsze w Pani dyspozycji musi pozostać kwota wolna od zajęcia, jaką podałam powyżej.

Komornik zajął rachunek bankowy emeryta – ile pieniędzy może zabrać z konta?

Domniemywam, że skoro jest Pani emerytką, to pobierane świadczenie stanowi Pani jedyny dochód. Jeżeli tak jest, to z potrąconej już emerytury, która wpływa Pani na rachunek bankowy, „drugi” komornik co do zasady nie ma prawa zająć już ani grosza.

Pisze Pani jednak, że komornik z emerytury zabiera aż 600 zł. Wychodzi za ten, że pobiera Pani emeryturę w kwocie wyższej niż 2 000 zł netto miesięcznie. Jest to istotne o tyle, że kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowych obecnie wynosi 1 575 zł.

Oznacza to tyle, że jeśli komornik zajął Pani rachunek bankowy, a Pani będzie bezczynna,  bank może przekazać komornikowi wszystkie środki ponad podaną kwotę. Jeśli tak jest, radzę skontaktować się z komornikiem i złożyć wniosek o zdjęcie zajęcia z rachunku bankowego. Poniżej zamieszczam gotowy wzór wniosku:

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

O egzekucji z rachunku bankowego pisaliśmy już wielokrotnie!

Ubocznie dodam jeszcze, że skoro „pierwszy” komornik dokonuje już zajęcia emerytury w określonym przez ustawę zakresie, to komornik, do którego dokonuje Pani dobrowolnych wpłat ma jakby związane ręce.

Jeden komornik zamiast kilku

Oznacza to tyle, że gdyby zaniechała Pani tych dobrowolnych wpłat na konto komornika, nie pozostałoby nic innego wierzycielowi, który zlecił tę egzekucję jak przyłączenie się do egzekucji prowadzonej przez „pierwszego” komornika, który zajmowaną kwotę (te 632 zł) dzieliłby wówczas na wszystkich trzech wierzycieli.

Mam nadzieje, że wyjaśniłam Pani wątpliwości i pomogłam rozwiązać problem, nad którym się Pani zastanawiała. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze