Czy komornik może zająć, wejść, zabrać? [PRZEWODNIK] dla Ciebie

Czy komornik może… tak zaczyna się duża większość pytań zadawanych przez dłużników, gdy zaczynają mieć do czynienia z komornikiem. W momencie, kiedy komornik przystępuje do egzekucji komorniczej, wykorzysta On każdą dosłownie szansę na ściągnięcie jakiejkolwiek kwoty z zadłużonej osoby.

Zajęcie komornicze to ostateczność w rękach wierzyciela, ostatnia deska ratunku, więc wierzyciel i komornik zrobią wszystko, aby “ściągnąć” z dłużnika jak najwięcej się da!

UWAGA: Na samym dole artykułu zamieściłam wzory pism komorniczych, które pomogą Wam w walce z komornikiem!

Czy komornik może…

co-może-komornik
Co może komornik? sprawdź!

Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących tego, co i ile komornik może zająć.

TY jako osoba mająca problemy z komornikiem, MUSISZ wiedzieć co może komornik a czego nie.

Jeśli nie posiądziesz właściwej wiedzy, komornik będzie zabierał Ci, co tylko będzie chciał i wcale nie przyzna się przed Tobą, że nie ma do tego prawa! Komornik wykorzysta Twoją naiwność i niewiedzę bez wahania

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Tak. Komornik ma prawo zająć zwrot podatku lub nadpłatę celem pokrycia zadłużenia w prowadzonym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym!

Obowiązująca od 8. września 2016 r. Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311) dodaje do K.p.c. art. 902[2] § 1. Mówi, że:

Zajęcie środków pieniężnych w postaci nadpłaty lub zwrotu podatku dochodowego może mieć miejsce. Urząd Skarbowy jednak ma pierwszeństwo, jeśli dłużnik ma jakiekolwiek zaległości podatkowe, to nadpłatę lub zwrot podatku, Urząd Skarbowy może przejąć w pierwszej kolejności na poczet tych zaległości, dopiero nadwyżka trafi do komornika.

Czy komornik może zająć emeryturę?

Egzekucja komornicza z emerytury to do tej pory najbardziej popularna metoda ściągania długów. Emerytura podlega jednak ochronie kwot wolnych od potrąceń.

Komornik może zająć emeryturę, ale nie w całości. Obowiązuje go wymóg pozostawienia emerytowi co najmniej 75% z emerytury minimalnej. W tym roku (2018 r.) minimalna emerytura wynosi 1.000 zł brutto, czyli 854 zł netto, w takim wypadku komornik musi pozostawić do dyspozycji emeryta co najmniej 640 zł.

Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

czy-komornik-może-wejść-do-mieszkania

Jeśli dłużnik jest zameldowany w nieruchomości nienależącej do dłużnika, np. kiedy wynajmuje mieszkanie, to komornik ma prawo wejść do mieszkania osoby trzeciej.

Co więcej, komornik ma prawo zająć ruchomości, które znajdzie w wynajmowanym mieszkaniu, jeśli okazałoby się, że ruchomości te należą do kogoś innego, np. współlokatora, to współlokator ma prawo do wystąpienia z powództwem egzekucyjnym o zwolnienie tych rzeczy spod egzekucji.

Zajęte wtedy przez komornika przedmioty, trafią z powrotem w ręce współlokatora.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Tak, komornik może zająć zasiłek chorobowy. Komornicy bardzo często zajmują także zasiłek macierzyński, wyrównawczy i opiekuńczy. Komornik jednak zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • jeśli dłużnik ma zaległości alimentacyjne, to komornik może zająć nie więcej niż 60% zasiłku,
 • zaspokojenie należności innych niż zaległości alimentacyjne podlega zajęciu 25% zasiłku,

Warto pamiętać, że to ZUS, a nie komornik, oblicza kwotę, która pójdzie na poczet egzekucji komorniczej!

Czy komornik może zająć stypendium socjalne?

Czytając art. 831 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego (KPC.), dowiemy się, że egzekucji komorniczej nie podlegają wsparcia i stypendia przyznawane przez Skarb Państwa.

Wyjątkiem są tutaj świadczenia alimentacyjne, na które komornik ma prawo zająć stypendium socjalne, czy wsparcie z budżetu Skarbu Państwa!

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Tak, komornik ma prawo zająć konto bankowe, warto jednak wiedzieć, że komornik nie ma prawa zająć całej kwoty, jak znajduje się na koncie (chyba że masz zaległości w alimentach), wtedy komornik może zająć całą kwotę.

Jeśli jednak Twoje zadłużenie to nie są alimenty, to komornik musi pozostawić Ci do dyspozycji 1500 zł. Limit ten odnawia się każdego miesiąca. Każda złotówka powyżej tej kwoty zostanie przejęta przez komornika!

Komornik, aby namierzyć Twoje konto/konta bankowe, posługuje się aplikacją OGNIVO.

Czy komornik może zablokować konto bankowe?

Tak jak wyżej, komornik ma prawo zablokować nam konto bankowe, jednak tylko do kwoty 1500 zł/miesięcznie. Absurdalnym wydaje się fakt, że kiedy komornik zajmie/zablokuje nam konto bankowe, to Bank nie ma obowiązku powiadamiania nas (właścicieli konta) o tym fakcie!

Obowiązek powiadomienia o zablokowaniu konta ciąży na komorniku, dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze podawać aktualny adres korespondencyjny!

Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców?

Komornik nie ma prawa do prowadzenia egzekucji komorniczej na majątku dzieci dłużnika/dłużników! Żadne dziecko nie odpowiada majątkowo za dług/długi swoich rodziców/rodzica.

Bardziej już prawdopodobne staje się dziedziczenie długów przez dzieci.

Czy komornik może zająć telefon komórkowy?

Komornik ma prawo zająć każdą rzecz (ruchomość), która do Ciebie należy i która ma wartość na tyle dużą, aby opłacało się komornikowi ją oddać na licytację komorniczą.

Komornik najczęściej zabiera:

 • telewizor
 • pralkę
 • zmywarka
 • laptop
 • komputer stacjonarny
 • telefon komórkowy
 • samochód
 • skuter itp.

Na szczęście istnieje też pojęcie “przedmiot do zaspokajania podstawowych potrzeb”.

Jeśli komornik przejmie ruchomość, która niezbędna jest Ci do codziennego funkcjonowania, to możesz złożyć skargę na czynności komornika i prawdopodobnie odzyskasz daną rzecz, którą zabrał komornik, a która niezbędna Ci jest do codziennego funkcjonowania!

Wzór skargi na komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Czy komornik może zająć konto bankowe nienależące do dłużnika?

Komornik nie ma prawa zająć konta bankowego nienależącego do dłużnika, bo z jakiej niby racji?

Przypuśćmy, jeśli wynagrodzenie dłużnika trafia na konto bankowe osoby trzeciej, to komornik skieruje do pracodawcy wniosek o „zajęcie wynagrodzenia za pracę/umowy zlecenia” i wtedy pracodawca zobowiązany będzie do przelewania pieniędzy na konto komornika, natomiast to, co zostanie, pracodawca przeleje na konto osoby trzeciej.

Czy komornik może zająć konto bankowe bez powiadomienia?

Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o zajęciu jego konta bankowego! Ten obowiązek nakłada na komornika art. Art. 889. § 1. 2) cytuję:

“zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.”

a także Art. 889. § 2:

“Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.”

Czy komornik może zająć 500 plus?

czy-komornik-może-zająć-500-plus

Nie. Komornik nie ma prawa zająć rządowego świadczenia 500 plus. To świadczenie całkowicie wyłączone jest spod egzekucji komorniczej. Powstają nawet specjalne rachunki bankowe (subkonta), do których żaden komornik nie będzie miał nawet wglądu.

Takie działania mają miejsce, ponieważ wielu nieuczciwych komorników zabierało wielokrotnie świadczenie 500+ wbrew prawu. Niestety niewiedza dłużników nie pomaga w walce z tym rodzajem oszustwa! dlatego powstają specjalne subkonta dla wpłat z programu 500+.

Czy komornik może zająć alimenty i zasiłek rodzinny?

Alimenty oraz zasiłek rodziny wolne są od zajęć komorniczych, ponieważ tak naprawdę są to pieniądze dzieci. Aby uchronić się od niedomówień i być może celowych pomyłek windykatorów, warto założyć osoby rachunek bankowy na świadczenia rodzinne, czyli: 500+, alimenty czy zasiłek rodzinny.

Można wykonać jeszcze jeden krok celem ochrony świadczeń i zasiłku przed komornikiem, mianowicie można udać się do MOPS-u i poprosić udostępnienie wypłacania świadczeń “do ręki”.  Wtedy żaden komornik nawet przez “pomyłkę” nie zajmie ani złotówki!

Czy komornik może zająć konto socjalne?

Konto socjalne w banku działa na takiej samej zasadzie co zwykłe konto bankowe. Jedyną różnicą jest fakt, że na konto socjalne spływają tylko i wyłącznie środki pochodzące ze świadczeń socjalnych.

Komornik nie ma prawa zająć konta socjalnego. Konta socjalne zakłada się w banku celem ochrony środków, które pochodzą z różnych świadczeń:

 • alimenty,
 • 500+,
 • zasiłek rodzinny,
 • zasiłki pielęgnacyjne i dodatki pielęgnacyjne,
 • becikowe,
 • świadczenia rodzicielskie,
 • zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • świadczenia z pomocy społecznej i wiele  innych…

W jakim banku założyć konto socjalne?

Konto socjalne można założyć w niemal każdym banku, np. PKO BP, mBank, BOŚ Bank, ING, Credit Agricole, Raiffeisen BANK czy NEST Bank.

Czy komornik może zablokować kartę kredytową?

spłata-karty-kredytowej

Środki na karcie kredytowej, limit na koncie czy debet na koncie, dopóki nie zostaną użyte przez właściciela konta, są majątkiem banku! Komornik zatem nie ma prawa zająć ani karty kredytowej, ani przyznanego limitu na koncie czy zwiększenia debetu!

Pieniądze na karcie kredytowej nie należą do klienta banku, są majątkiem banku, dopóki nie zostaną użyte. Są jedynie do dyspozycji klienta banku!

Czy komornik może zablokować konto za granicą?

Komornik działa jedynie w swoim rewirze, rewir komornika określa obszar właściwości sądu rejonowego. Jeśli jednak wierzyciel wie, że dłużnik posiada majątek w innej części kraju, np. nieruchomość, to wierzyciel wtedy może wybrać komornika z danej części Polski.

A jak to się ma do konta zagranicznego dłużnika?

Polski komornik nie ma prawa zająć/zablokować konta dłużnika poza granicami Polski. Zgodnie z art. 11104 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy komornik może zablokować konto walutowe?

Na pytanie, czy komornik może zająć/zablokować rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej – odpowiem, że TAK.

Jeśli prowadzisz konto walutowe w walucie innej niż polski złoty, to komornik otrzyma od banku należność w złotówkach przeliczoną wg danego kursu.

Bank samodzielnie przeliczy i przekaże na konto komornika złotówki otrzymane ze sprzedaży waluty. (art. 889 ze zn. 1 k.p.c.).

Zajęcie konta walutowego zdarza się bardzo często i tego typu sprawy rozwiązywane są przez bank niemal z automatu.

Czy komornik może zająć konto bankowe w Niemczech?

Jeśli Twoim stałym miejsce zamieszkania są Niemcy, to wierzyciel będzie potrzebował do zajęcia środków na niemieckim koncie bankowym:

Mając wymagany nakaz, wierzyciel będzie mógł nawiązać kontakt z niemieckim komornikiem, ponieważ polski komornik może działać jedynie na terenie Polski,

Działania egzekucyjne poza granicami Polski, mogą być potraktowane przez dane Państwo, jako naruszenie suwerenności kraju!

art. 833 § 2 – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101)

Czy komornik może zająć auto zarejestrowane za granicą?

To, że samochód nie jest zarejestrowany w Polsce, dla komornika nie stanowi większego problemu, a więc komornik może zająć auto zarejestrowane za granicą!

…jednak

Komornik niestety nie wie i nie będzie wiedział, czy auto zarejestrowane za granicami Polski, którym poruszasz się po Polsce, należy do Ciebie czy nie! jeśli auto byłoby zarejestrowane w Polsce, to komornik z łatwością by je namierzył.

O aucie zarejestrowanym poza granicami Polski – komornik nie wie nic i jego działania będą bezskuteczne. Chyba że sami pojedziemy tym autem do komornika i przyznamy się, że auto należy do nas. Wtedy komornik zająłby auto bez mrugnięcia okiem.

Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika?

czy-komornik-może-zabrać-agd-rtv

Czy komornik może zająć rzecz niebędącą własnością dłużnika? oczywiście, że nie! Niestety jednak egzekucja komornicza na ruchomości (rzeczach) dość często odbywa się bez udziału dłużnika.

Wtedy to, komornik zajmie każdą rzecz, z której dłużnik korzysta lub nią dysponuje i która prezentuje sobą jakąś wartość materialną, często wtedy w ręce komornika trafiają rzeczy, które nie są własnością dłużnika a np. współlokatora.

Co nie podlega egzekucji:

 • niezbędne urządzenia domowe
 • zapasy żywności
 • opał
 • narzędzia potrzebne do pracy zarobkowej z wyłączeniem pojazdów mechanicznych!

Jeśli jakiekolwiek rzeczy osoby trzeciej trafią w ręce komornika, to ma on prawo zażądać zwolnienia zajętego majątku od egzekucji komorniczej. Powództwo takie wytoczyć należy przez sąd.

Czy komornik może zająć lodówkę, telewizor?

Praktyka komorników nie jest jednolita, jeśli chodzi o zajmowanie lodówki czy telewizora. O wszystkim decydują okoliczność, w których znajduje się dłużnik.

Co mówią przepisy:

art. 829 pkt 1 k.p.c. mówi, że nie podlegają egzekucji “przedmioty urządzenia domowego, pościel bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla Dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu”.

Czyli przedmioty, które służą nam w codziennym życiu i są niezbędne do naszych życiowych potrzeb. Czyli np. pralka lub lodówka.

Jeśli jednak będzie to bardzo droga pralka czy lodówka, to taki przedmiot potraktuje komornik jako atrybut bogactwa i zajmie nam tę ruchomość.

Większość komorników z reguły nie zajmuje takich sprzętów jak:

 • pralki
 • lodówki
 • zmywarki
 • płyty indukcyjne
 • kuchenki gazowe

Co zrobić, gdy komornik zajmie lodówkę lub pralkę ?

Każda czynność komornika może zostać zaskarżona poprzez złożenie skargi na czynności komornika (art. 767 k.p.c.).

Skargę taką wysyła się komornikowi w terminie do 7 dni od zajęcia.

Czy komornik może zająć meble kuchenne lub łóżko?

Komornik, jak pisałam we wcześniejszym podpunkcie, nie może zająć rzeczy, które niezbędne są nam do funkcjonowania a w tym meble kuchenne oraz łóżko!

Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wyszczególnia niektóre rzeczy, które nie są nam niezbędne do funkcjonowania, są wśród nich:

 • meble stylowe i stylizowane,
 • działa sztuki
 • dywany ze skóry naturalnej i dywany wełniane
 • srebrne lub złote sztućce
 • futra ze skór szlachetnych
 • kryształy, porcelana i szkło ozdobne.

Podsumowując, komornik nie może zająć mebli kuchennych ani łóżka, chyba że są to drogie meble stylizowane noszące znamię atrybutu bogactwa! Zajrzyj teraz do wpisu: czy komornik może zająć meble?

Czy komornik może zająć ciągnik rolnikowi?

Minister Zbigniew Ziobro podpisał w 2016 roku rozporządzenie, na mocy którego umożliwia zadłużonym rolnikom dalszą produkcję.

“Przychody z tej działalności będą mogły być przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Dzięki takiemu podejściu, egzekucja nie przesądzi o ewentualnej likwidacji gospodarstwa rolnego.”

Zmiany w egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi wyłączają spod zajęcia:

“…podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.”

Wzory pism komorniczych, które mogą Ci się przydać:

Jeśli potrzebujesz któryś z poniższych wzorów, to wystarczy, że go pobierzesz, wydrukujesz i uzupełnisz swoimi danymi, by następnie wniosek doręczyć komornikowi osobiście lub drogą listowną (listem poleconym).

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia renty lub emerytury

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek-do-wierzyciela-o-zawieszenie-odstąpienie-od-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wiesz już, co może zabrać komornik a czego nie, co może zablokować czy co może zająć. Mam nadzieję, że zapoznałeś się z całym poradnikiem, dzięki któremu wiedzę, jaką zdobędziesz, czytając mój poradnik, zaoszczędzisz sobie wielu nerwów i nieporozumień. Nie daj się komornikowi!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

79 komentarzy w “Czy komornik może zająć, wejść, zabrać? [PRZEWODNIK] dla Ciebie”
 1. Franciszek

  Witam. Mam pytanie. Jeśli syn jest dłużnikiem i jest zameldowany u rodziców, a na stałe mieszka za granicą, czy komornik ma prawo wejść do rodziców i zająć ich mienie. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik w toku czynności egzekucyjnych zajmuje rzeczy będące we władaniu dłużnika i nie ma obowiązku badać kto jest właścicielem zajmowanego przedmiotu. Zajęcie przedmiotu odbywa się przez wpisanie tego przedmiotu do protokołu zajęcia. Jeśli syn narobił długów mieszkając z rodzicami i posługiwał się adresem rodziców, to bardzo prawdopodobne, że komornik może prędzej czy później pojawić się pod tym adresem. Czy komornik może wejść do mieszkania/domu w którym dłużnik już nie przebywa? to zależy na jakiego komornika trafią rodzice syna dłużnika. Oczywiście jeśli już komornik pojawi się pod adresem rodziców, to trzeba oznajmić komornikowi, że syn od tego i tego roku nie mieszka tutaj, a przebywa za granicą. Jeden komornik może powiedzieć grzecznie: “dziękuję i do widzenia”, a drugi komornik może mimo wszystko chcieć wejść do mieszkania, aby się “rozejrzeć”.

   Komornik, który wie, że dana ruchomość nie należy do dłużnika, nie powinien jej zajmować. Warto także mieć wtedy pod ręką dowody zakupu wartościowych rzeczy (jeśli to możliwe), które komornik może spróbować zająć (tak na wszelki wypadek).

   Natomiast gdyby komornik w toku prowadzonych czynności komorniczych, zajął jakiś przedmiot [np. laptop] należący do osoby trzeciej, trzeba wskazać komornikowi właściciela takiego przedmiotu. Wtedy wskazana osoba otrzymuje odpis protokołu zajęcia zgodnie z:

   Art. 847. § 1. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.

   § 2. Dłużnik powinien przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny – niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu ruchomości, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajęciu osoby wskazane przez dłużnika.

   Wtedy właścicielowi zajętego przedmiotu przysługuje powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienie ruchomości spod egzekucji w terminie 30 dni – art. 841 kpc.

   Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

   Teraz żeby trochę uspokoić sytuację, gdy dojdzie przez komornika do zajęcia ruchomości osoby trzeciej, to wystarczy wezwać wierzyciela, aby zwolnił zajęte przez komornika przedmioty z zajęcia komorniczego. Żaden wierzyciel nie będzie ryzykował oczywistej przegranej w sądzie i poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych…

   Mam jednak dość dużą pewność, że komornik po otrzymaniu informacji, że syn już nie mieszka z rodzicami, nie zechce wejść do mieszkania, aby zająć cokolwiek…

   Pozdrawiam.

 2. Proszę Pani, czy polski komornik może zająć niemieckie konto bankowe? byłem w Niemczech ponad rok i pracowałem tam legalnie, za 2-3 miesiące znów wyjeżdżam, mam w Polsce komornika a zarobione do tej pory pieniądze zostawiłem na niemieckim koncie bankowym, czy komornik z Polski może zająć niemieckie konto??

  1. Janina Gołębiecka

   Polski komornik może działać tylko na terenie terytorium Polski, a więc nie może on zajmować kont bankowych zgromadzonych poza granicami Polski (bank zagraniczny), polski komornik nie ma do tego prawa bo naruszyłby suwerenność drugie Państwa. Jano mówi o tym art. 1110 $4 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast 18 tycznia 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. które wprowadza europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, a więc o wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na zagranicznym koncie bankowym dłużnika. Wniosek ten będzie realizowany przez właściwe organy Państwa miejsca wykonania zabezpieczenia.

 3. czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? jestem studentem i mieszkamy we trzech w wynajmowanym mieszkaniu, jeden z kolegów otrzymał list od komornika, że wobec niego wszczęta została egzekucja komornicza. Bardzo proszę o informację, czy komornik będzie mógł zająć przedmioty nie należące do dłużnika? w mieszkaniu mam dość drogi laptop, tv i konsole PS4, nie chciałbym tego stracić…

  1. Janina Gołębiecka

   Jeżeli obawiasz się o swoje własne przedmioty pozostawione w mieszkaniu, w którym przybywa osoba co do której komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, to jak najszybciej przygotuj dowody zakupów wymienionych przez Ciebie przedmiotów, oraz wyciągi z Twojego konta bankowego, które potwierdzą, że to Ty zakupiłeś te przedmioty. Jeśli nie udowodnisz komornikowi, że ruchomości zostały zakupione za Twoje pieniądze, to komornik będzie mógł te przedmioty zająć. W razie czego przysługuje Ci jeszcze powództwo przeciwegzekucyjne, które składa się w sądzie.

 4. Mam dwa konta bankowe w dwóch różnych bankach, jedno konto w polskich złotych a drugie konto w Euro, bo byłem kilka miesięcy w pracy za granicą, czy komornik może zająć konto walutowe? wiem że komornik posługuje się systemem OGNIVO i pewnie to konto walutowe znajdzie, ale czy może je zająć skoro jest prowadzone w euro? a nie PLN?

  1. Janina Gołębiecka

   Bez względu na to w jakiej walucie masz otwarte rachunki bankowe, komornik może wszystkie je zablokować i zająć. Bank po zajęciu konta przez komornik automatycznie przewalutuje pieniądze w danej walucie zgromadzone na Twoim rachunku bankowym i przesyła złotówki na konto komornika. A więc tak, komornik może zająć konto walutowe.

 5. Kupiłam niedawno nową lodówkę, czy komornik może ją zabrać? stara się zepsuła więc nie było wyjścia, musieliśmy kupić nową. Obawiam się, że jak przyjdzie do mnie komornik do domu, i zobaczy, że stoi nowa lodówka to zechce ją zająć, gdzie my w tedy z dziećmi będziemy trzymać jedzenie? stąd moje pytanie do Pani ekspertki, czy komornik może zabrać lodówkę?? czy chronią nas jakieś prawa? w końcu tu chodzi o wyżywienie mojej rodziny…

  1. Janina Gołębiecka

   Według art. 829 pkt 1 k.p.c., który jasno mówi że: nie podlegają egzekucji “przedmioty urządzenia domowego, pościel bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla Dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu”.

   Lodówka to przedmiot urządzenia domowego, a więc komornik nie powinien zajmować lodówki, bo służy ona codziennym czynnościom! Ale to i tak generalnie zdecyduje o tym komornik podczas czynności terenowych w Twoim domu, bo do podjęcia decyzji o zajęciu lodówki czy jej pozostawieniu, komornik weźmie pod uwagę szereg innych okoliczności. Niestety praktyka komorników w kwestii zajmowania pralek czy lodówek nie jest jednolita i wszystko tak jak pisałam, będzie zależeć od okoliczności konkretnej sprawy i uznania przez komornika danej rzeczy za niezbędny przedmiot urządzenia domowego.

 6. Pani Janino, moja córka miała niedawno komunię Świętą, zebrała jej sie pewna suma pieniędzy (kilka tys zł) boję się, że komornik może te pieniądze przejąć, czy mogłaby Pani szybko odpowiedzieć czy komornik może zająć konto dziecka za długi rodziców? to są pieniądze należące do mojej córki, założyliśmy jej konto oszczędnościowe w banku, żeby nauczyć ją oszczędzania itd, tylko teraz mi dopiero przyszło do głowy, że tą kasę może zarekwirować komornik?!

  1. Janina Gołębiecka

   Większość banków umożliwia założenie dziecku samodzielnego konta bankowego po ukończeniu 13 lat, gdzie dziecko uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jest też kilka banków, które oferują założenie konta dziecku poniżej 13 roku życia, w takim przypadku, konto dla dziecka połączone jest z rachunkiem rodzica. Jeśli więc masz zajęcie konta bankowego i otworzysz dziecku połączone konto bankowe z Twoim, to wydaje mi się że komornik zajmie środki z konta dziecka. Jeśli więc pytasz: czy komornik może zająć konto dziecka za długi rodziców, to moja odpowiedź brzmi: TAK. Ponieważ rachunek bankowy dziecka będzie przynależeć do Twojego zajętego rachunku bankowego, a dziecko poniżej 13 roku życia nie ma nawet częściowej zdolności do czynności prawnych. Lepiej więc pieniądze z komunii trzymać w przysłowiowej “skarpecie”. Pozdrawiam.

 7. Witam mam takie pytanie, dostałem pismo od komornika sądowego, że się u mnie pojawi za długi mojego ojca. Jednak nie jest on zameldowany od 8 lat i nie przebywa w Polsce, także jest rozdzielność majątkowa od ponad 10 lat. Czy muszę wpuścić komornika do mieszkania? jak nawet mieszkanie jest prawnie własnością mojej mamy? proszę o odpowiedź – dziękuję i pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli jest rozdzielność majątkowa, to możesz albo już teraz wysłać oświadczenie do komornika, żeby się nawet do Was nie fatygował, bo macie rozdzielczość majątkową, albo możesz okazać zaświadczenie o rozdzielczości gdy komornik się u Was zjawi. Co do pytania: czy muszę wpuścić komornika do mieszkania? tak, jeśli komornik będzie chciał wejść do mieszkania, to będziesz miał obowiązek go wpuścić, jeśli tego nie zrobisz, komornik będzie mógł zadzwonić na Policję i zażądać eskorty Policji.

   Za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

   Ale tak jak pisałam, jeśli masz dokument potwierdzający rozdzielczość majątkową, to nie ma obaw. Komornik nie będzie mógł od Was nic zająć… Poza tym, nawet jakbyście nie mieli rozdzielczości majątkowej, to po oświadczeniu komornikowi, że dłużnik nie mieszka w tym mieszkaniu od 8 lat, komornik powinien zrezygnować z wejścia do mieszkania.

 8. Dzień dobry, mam pytanie czy za dług rodzica komornik może wejść na konto dziecka pełnoletniego, które nie mieszka już kilka lat z matką, a jest tylko zameldowane w mieszkaniu? Chodzi o zadłużenie mieszkania.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o same długi jako takie, to wiedz, że osoba pełnoletnia (rodzic), ma pełną zdolność prawną i może zaciągać pożyczki, kredyty co tylko zechce. Analogicznie, odpowiedzialność za te długi, ponosi tylko ta osoba i odpowiada za spłatę swoich długów, swoim majątkiem. Więc ani bank, ani firma pożyczkowa,czy inna instytucja finansowa nie ma prawa żądać o dzieci dłużnika spłaty długu ich rodzica/rodziców.

   Sprawa nieco się komplikuje, gdy w grę wchodzi czynsz. Mowa tutaj o zobowiązaniach solidarnych: Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

   A więc, jeśli jesteś zameldowana w mieszkaniu, a rodzic nie płaci czynszu, to administracja budynku, może dochodzić płacenia tego czynszu również od Ciebie, bo prawnie jesteś tam zameldowana. W takiej sytuacji nie widzę drogi ucieczki przed odpowiedzialnością za dług czynszowy…

   Z drugiej strony, znalazłam też poniższy przepis:

   Art.688[1]. Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat:

   §1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
   §2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

   Nie ma tu nic mowy o odpowiedzialności za czynsz osób, które w mieszkaniu nie przebywają a są tam zameldowane. Co zrobić w takiej sytuacji?

   Musisz porozmawiać z wierzycielem, a więc z administracją, która zarządza czynszami. Przedstaw im całą sytuację, że nie mieszkasz tam od lat, weź ze sobą jakąś korespondencję zaadresowaną na Ciebie, która przychodzi na Twój inny adres pod, którym mieszkasz i poproś administrację o umorzenie wobec Ciebie egzekucji komorniczej. Komornik umorzy egzekucję tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. Więc zasuwaj z nimi porozmawiać.

 9. Witam. Proszę o informację, czy komornik może wystawić na licytację mieszkanie, jeżeli wartość mieszkania nie pokryje całkowicie zadłużenia i jeśli jest hipoteka w innym banku niż wierzyciel. Obecnie przebywam za granicą, czy istnieje szansa żeby dogadać się z komornikiem na spłatę ratalną bez sprzedaży mieszkania? Proszę jeszcze o informację co w sytuacji gdy jest kilku komorników, trzeba do każdego wpłacać czy można spłacić po kolei. Z góry bardzo dziękuję za informację.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj. Egzekucja z nieruchomości jest możliwa, nawet jeśli wartość mieszkania w pełni nie pokrywa wielkości zadłużenia. Jeśli chcesz nie dopuścić do licytacji komorniczej mieszkania, to powinnaś szybko skontaktować się z wierzycielem i to z nim negocjować ewentualne zatrzymanie egzekucji z nieruchomości. Negocjacje z komornikiem na niewiele się zdadzą, ponieważ komornik jedynie wypełnia obowiązki, których zakres określił wierzyciel we wniosku o wszczęcie wobec Ciebie egzekucji komorniczej. Jeśli masz kilku komorników, to pierwszeństwo do zajęcia a następnie zlicytowania mieszkania ma komornik, który zgłosił się do Ciebie jako pierwszy. Inni komornicy mają natomiast prawo zająć inne składniki Twojego majątku, lecz nie ten sam składnik, który został już zajęty. Jeśli do jednej rzeczy zgłosiło się np. dwóch komorników, to dochodzi wtedy do zbiegu egzekucji <-- więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 10. Mam dług u komornika. Czy komornik może zająć rower dziecka jeżeli jest to prezent od taty?

  1. Janina Gołębiecka

   Zależy na jakiego komornika trafisz, są komornicy co nie odebrali by dziecku rowerka, a są komornicy, którzy nie zawahają się tego zrobić, więc teoretycznie jest taka możliwość, że rower dziecka zostanie zajęty przez komornika, ale praktycznie rzadko się to zdarza.

 11. Dzień dobry, mam kredyt hipoteczny zabezpieczony hipoteką na 2 nieruchomościach. Kredyt ten spłacam regularnie. Niestety w innym banku grozi mi egzekucja komornicza. Czy komornik może zlicytować te nieruchomości choć praktycznie są one własnością innego banku niż wierzyciel? Czy to nie jest działanie na szkodę banku udzielającego hipoteki?

  1. Janina Gołębiecka

   Może dojść do sytuacji, gdzie komornik zajmie na polecenie wierzyciela nieruchomość obciążoną hipoteką. Wtedy to, wierzyciel hipoteczny (bank który udzielił kredytu na nieruchomość) otrzymuje pieniądze pochodzące ze sprzedaży tej nieruchomości jeszcze przed wierzycielem, który wszczął postępowanie egzekucyjne. Może więc być tak, że ten ostatni wierzyciel nie otrzyma żadnych pieniędzy na zaspokojenie swoich wierzytelności. Ale to nie wszystko, bo może też być tak, że w wyniku sprzedaży nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego, nawet wierzyciel hipoteczny nie uzyska zaspokojenia spłaty zadłużenia w całości (kredyt we franku). Samo jednak niespłacanie przez dłużnika innego zobowiązania, i terminowe spłacanie kredytu hipotecznego, nie stanowi podstawy do rozwiązania z dłużnikiem umowy kredytu hipotecznego. Wszystko tak naprawdę zależy od wierzyciela, któremu jesteś winien pieniądze, jeśli zleci on egzekucję z nieruchomości, to nieruchomość którą wciąż spłacasz, może stać się obiektem zainteresowania komornika. Wtedy przy sprzedaży nieruchomości na aukcji komorniczej, najpierw pieniądze z uzyskanej sprzedaży dostaje wierzyciel hipoteczny (ma on pierwszeństwo), a dopiero później wierzyciel, który wszczął egzekucję komorniczą.

 12. witam serdecznie, mam rentę rodzinną po zmarłym mężu i mam zajęcie komornicze, komornik zajął mi zgodnie z ustawą 25% renty, mąż oprócz renty w Polsce otrzymywał również rentę zagraniczną. Teraz rok po śmierci otrzymałam pismo z Zakładu ubezpieczeń społecznych z Madrytu, że przysługuje mi renta wdowia i mam pytanko jaki % czy całość renty może mi zająć komornik renty zagranicznej?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Ewo, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, gdzie dłużnik nad którym ciąży egzekucja komornicza, będzie otrzymywał rentę zagraniczną po zmarłym mężu. Niestety nie udzielę Ci odpowiedzi, bo po prostu jej nie znam. Wydaje mi się tylko, że jeśli renta zagraniczna po mężu, trafiać będzie na Twoje konto bankowe, to komornik będzie musiał zastosować się jedynie do kwoty wolnej przy egzekucji z konta bankowego, która wynosi na 2018 rok 75% minimalnej krajowej brutto, czyli 1575 zł, limit tej kwoty odnawia się co miesiąc.

 13. Witam, mojemu mężowi grozi egzekucja komornicza. Mieszkanie, w którym razem mieszkamy z dziećmi jest wyłącznie jego. Jak zabezpieczyć ruchomości moje i dzieci np. w postaci komputerów, telefonów, telewizorów PS4 keybordu itp.. Mam z mężem rozdzielność majątkową od kilku lat.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli mieszkanie należy tylko i wyłącznie do męża, to komornik będzie mógł wytoczyć przeciwko mężowi egzekucję z nieruchomości (o ile wierzyciel zaznaczył ten rodzaj egzekucji we wniosku o wszczęcie egzekucji). Jeśli natomiast rozchodzi się o zabezpieczenie ruchomości, które znajdują się w mieszkaniu dłużnika, to jeśli nie posiadasz rachunków czy faktur, które potwierdzają, że przedmioty zostały kupione za Twoje pieniądze, z Twojego konta bankowego, to komornik je zajmie. Warto w takich przypadkach ukryć te przedmioty przed komornikiem, najlepiej trzymać je poza domem, np. u przyjaciół. Jeśli nie macie takiej opcji, to pozostaje sprzedanie tychże przedmiotów na znanym portalu aukcyjnym i za te same pieniądze, kupienie tych samych przedmiotów, ale już płacąc za nie z Twojego konta bankowego, tak aby móc z łatwością udowodnić komornikowi, że zakupione przedmioty należą jedynie do Ciebie.

 14. Od 28.10.2017 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: uchylono art. 57

  (art. 57 brzmiał: Za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

 15. Mam pytanie. Zmarł mój dziadek. Mój rodzic, który ma długi dostał informację, że pieniądze pozostałe na koncie bankowym zmarłego dziadka mu się należą. Chce teraz podać bankowi moje konto do przelania tych pieniędzy. Czy komornik/ lub inna instytucja może wejść na moje konto i zająć te pieniądze?

  1. Janina Gołębiecka

   Tak, to może okazać się dla Ciebie pewnym problemem, bo jeśli komornik dowie się, że spadek po zmarłym dziadku, który odziedziczył Twój rodzic i zlecił przekazanie tych pieniędzy na Twoje konto bankowe, to komornik za jakiś czas może żądać od Ciebie wydanie tej kwoty na rzecz spłaty długu Twojego rodzica. Dlatego radziłabym, abyś swojego konta bankowego do tego nie mieszała.

 16. Mój syn zgodził się na podział majątku w którym jego była przepisała mu notarialne samochód, który i tak był na niego, na który syn wziął kredyt. Kredyt miała spłacać była synowa. Kiedy syn podpisał rozwód, na niego został kredyt a ona zmieniła zdanie… Zwolniła go z firmy, wyrzuciła z kredytem z mieszkania. Jak obudził się, założył sprawę do której prawdopodobnie nie doszło, bo podział majątku był zapisany u notariusza. To znaczy ten samochód. Synowa wniosła do komornika o zwrot kosztów za jej prawnika 7 tyś. Komornik zajął konto syna na które wpływają pieniądze nie systematycznie. Teraz jest jeszcze długu ok 5 tyś. Czy komornik maże zająć jeszcze samochód? Jeśli tak, to czy małe systematyczne wpłaty zablokują zajęcie?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik ma prawo zająć samochód, jeśli jednak wpłaty na konto komornika przebiegają w ustalonej wysokości, bez żadnych opóźnień, to wątpię, aby komornik miał brać się za licytację auta, skoro do spłaty pozostało tylko 5.000 zł.

 17. Czy komornik może zabrać gotówkę? Jeśli tak, to gdzie ją ukryć? Czy sejf będzie dobrym rozwiązaniem? I jeszcze jedna sprawa, posiadając samochód, nie zarejestrowany na siebie, jest możliwość aby komornik się nim interesował/mógł go zająć? Dostrzegając kluczyki gdzieś w zasięgu wzroku? Czy lepiej schować kluczyki od auta? Jeśli tak to gdzie je schować? Jak mocno przeszukują komornicy mieszkania? Jest to dosłownie kipisz centymetr po centymetrze czy jak? I jeśli wpisze np. telewizor do tego swojego protokołu, to czy wyniesie go od razu czy będzie stał w domu jakiś czas? Gdzieś mi migło, że nie zabierają telewizorów starszych niż 5 lat, liczonych od daty produkcji, to prawda?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik ma prawo zabrać z domu dłużnika gotówkę. Nawet jeśli ukryjesz ją głęboko w kieszeni spodni czy kurtki, to komornik i tak ma prawo, aby przeprowadzić inspekcję tego co masz w danej chwili przy sobie. Kluczyki od auta lepiej gdzieś głęboko schować, niby nie jest to Twój samochód i możesz udowodnić to przedstawiają komornikowi dowód rejestracyjny samochodu, ale z tego co wiem, są komornicy którzy mogą próbować i tak te auto Tobie zabrać, mimo, że nie należy ono do Ciebie. Gotówki lepiej w domu nie trzymaj jeśli spodziewasz się wizyty komornika. Komornik często nie zabiera zajętych przedmiotów z domu dłużnika, a daje je pod jego nadzór, oklejają przedmioty taśmą komorniczą.

 18. Witam. Szukam odpowiedzi na nurtujący mnie temat.

  W lipcu otrzymałam zasiłek rodzinny z Niemiec – kindergeld wraz z wyrównaniem na rachunek walutowy. 7 września komornik zajął w/w świadczenia. (1200 Euro) Napisałam w terminie skargę na czynności komornika. Bardzo boje się wyniku skargi. Pozostałam z trójką dzieci i 1500 zł które pozostało na koncie. Czy jest szansa na wygraną walkę z tą “luką w prawie”? Bardzo proszę o jakieś przypisy, artykuły na podstawie których mogłabym podjąć obronę. W internecie niema pomocnych artykułów. Zamierzam walczyć o pieniądze moich dzieci nawet jeśli musiałabym pozwać nasze Państwo.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Monika, zasiłek rodzinny z Niemiec (Kindergeld) nie podlega zajęciu komorniczemu tak sama jak nie podlegają zajęciu polskie odpowiedniki zasiłku rodzinnego. Prosiłaś o podstawę prawną, więc oto ona: zgodnie z art. 833 K.p.c.: “§6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.”

   Komornik nie ma prawa zwracać się do niemieckiego urzędu, aby urząd nie wypłacał Ci zasiłku rodzinnego kindergeld, bo władza polskiego komornika aż tak daleko nie sięga… problem jednak pojawia się, gdy komornik zajął konto bankowe na które wpływa zasiłek rodzinny Kindergeld, złożenie skargi na taką czynność komornika to właściwy krok jaki podjęłaś. Przed złożeniem skargi na komornika mogłaś jeszcze pofatygować się do kancelarii komorniczej i tam na miejscu próbować skłonić komornika do odstąpienia od zajęcia kindergeld. Ale skoro skargę już złożyłaś, to cierpliwie czekaj na odpowiedź.

 19. witam. jestem dłużnikiem i od lat mieszkam za granicą, nie posiadam zameldowania w Polsce, dlatego podałem kiedyś adres do korespondencji w sądzie przy sprawie o podwyżce alimentów mojej ciotki, została ona upoważniona do odbioru mojej korespondencji, oraz płaci za mnie alimenty, tzn ja daje jej pieniądze na kilka miesięcy na przód, a ona płaci je co miesiąc, nigdy u niej nie mieszkałem, ani nie bylem tam zameldowany, a mimo to ciocia dostała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, co mogę z tym zrobić? brać od razu adwokata czy co, czy komornik w ogóle ma prawo wejść do domu w którym ja nigdy nawet nie mieszkałem? pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik pukając do drzwi Twojej ciotki i otrzymując informację od niej, że tu nie mieszkasz, a za granicą, nie powinien wchodzić do mieszkania cioci.

 20. Witam. Jestem emerytem, komornik potrąca mi 25 % z emerytury na poczet zadłużeń. Chcę podjąć pracę, czy pensja również będzie obciążona potrąceniami? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

 21. Witam, mam pytanie. Czy komornik może wejść do mieszkania, które wynajmuje moja dziewczyna a ja u niej mieszkam i mam tam swoje rzeczy ? Bo ostatnio dostałem telefon od Pana dzielnicowego , ze komornik zwrócił się do niego w celu ustalenia mojego miejsca zamieszkania. Ja poinformowałem dzielnicowego ze mieszkam u dziewczyny ale to ona wynajmuje ten lokal.

  1. Janina Gołębiecka

   Cześć Michał. Komornik pewnie żądał ustalenia Twojego adresu, aby wiedzieć na jaki adres wysyłać zaadresowaną do Ciebie korespondencję. Wizyta komornika w miejscu zamieszkania, to naprawdę rzadkość i ostateczność dla komornika. Jeśli jednak miałoby kiedyś dojść do tego, że komornik kiedyś by Cię odwiedził, to niestety ma on prawo wejść do mieszkania, którego dłużniki nie jest właścicielem. Dla komornika wystarczy, że dłużnik przebywa/zamieszkuje pod danym adresem i już komornik ma prawo do tego mieszkania wejść. Zupełnie dla komornika nie liczy się fakt, z jakiego tytułu przebywasz zamieszkujesz pod danym adresem.

 22. Witam, czy komornik może zająć wynagrodzenie bez powiadomienia dłużnika? zawszę dostaję 2400 netto wypłaty, jednak w tym miesiącu dostałam tylko 1530 zł, jak się okazało jest to kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia. Te informacje przekazał mi pracodawca, komornik nie powiadomił mnie o tym, że zajmie mi wynagrodzenie… co robić? czy komornik miał prawo tak postąpić?

  1. Janina Gołębiecka

   Tak, komornik w pierwszej kolejności informuje pracodawcę, a dopiero później dłużnika. Komornik nie potrzebuje zgody dłużnika na zajęcie jego wynagrodzenia.

 23. Dzień dobry, czy komornik może zająć lodówkę i meble kuchenne? dostaliśmy pismo, że wkrótce komornik złoży nam wizytę w miejscu zamieszkania. Obawiam się o zajęcie lodówki i mebli kuchennych bo są to nowe rzeczy, niedawno je kupiliśmy, jak ewentualnie ustrzec się przed komornikiem? czy jest coś co mogę zrobić?

 24. Pani Janinko, czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? ja długów nie posiadam żadnych ale mój lokator z którym wynajmuję mieszkanie, pochwalił się że ma komornika i może być tak, że pewnego dnia komornik przyjdzie do tego naszego wynajmowanego mieszkania. Chyba nikt by nie był zadowolony z takiej wiadomości, w salonie często zostawiam laptopa, ipada i tablet. Telewizor kupiliśmy na spółkę. Boję się, że mogę to stracić… czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?? proszę o szybką odpowiedź…

 25. Dobry wieczór, mam do Pani takie delikatn pytanie, mianowicie czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców? rodzice mają długi na prawie 30 tys zł i maja komornika od niedawna, ja mieszkam z rodzicami, dokładam się do czynszu i boje się, że komornik zajmie moje wynagrodzenie także. Oboje rodziców mają juz zajęte pensje, ja siedzę jak na szpilkach, bo nie wiem czy odpowiadam w jakis sposób za długi rodziców? czy nie? co Pani o tym myśli?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik nie ma prawa zajmować wygrodzenia dziecka rodziców, którzy mają długi. Tylko rodzice odpowiadają za swój dług.

 26. Zastanawiam co moze zrobic komornik jak nic nie mam? wynajmuję lokal, wszystkie meble, AGD i rtv należą nie do mnie a do właściciela mieszkania, mamy podpisaną umowę najmu, czy komornik może mi coś zrobić? ściągnąć jakoś pieniądze? pracuję na umowę o pracę ale zarabiam minimalną krajową więc komornik z pensji nie zabiera mi nic (całe szczęście). Co się stanie jak komornik nie będzie mógł mi nic zabrać?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli nic nie posiadasz co mógłby zająć komornik na poczet egzekwowanego długu, to po kilku miesiącach komornik umorzy egzekucję komorniczą i teraz od wierzyciela będzie zależeć, kiedy tą egzekucję wznowi on ponownie.

 27. co zrobić żeby komornik nie zabrał auta? jest to VW Golf 4 wartości jakieś 6-7 tys zł. Proszę o porady.

  1. Janina Gołębiecka

   Jak komornik sprawdza czy dłużnik posiada pojazd? wystarczy, że komornik sprawdzi CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, ale aby go zająć, komornik musi fizycznie to auto znaleźć, a Ty nie masz obowiązku informowania komornika, gdzie parkujesz:-)

 28. Czy komornik w drodze egzekucji może wejść na mieszkanie w którym bez zameldowania przebywa dłużnik, dodatkowo właściciel ma podpisaną intercyzę bo jest współmałżonkiem dłużnika?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli dłużnik zamieszkuje w tym lokalu, to komornik może do niego wejść.

   1. Intercyza nie chroni tego lokalu? jest to mieszkanie własnościowe

    1. Janina Gołębiecka

     Intercyza może chronić przedmioty przed zajęciem komorniczym, ale komornik do tego lokalu wejść ma prawo, bo zamieszkuje w nim dłużnik.

 29. Witam. Mam pytanie. Mianowicie mój mąż ma długi – czy komornik sądowy może zająć komputer i drukarkę, które należą do mnie? na laptopie są dokumenty z pracy, zdjęcia, materiały do wykonywania pracy. Mąż z niego nie korzysta, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Niestety nie mam na niego ani rachunku, ani faktury – laptop ma już około 5 lat i po prostu po tak długim czasie nie przechowuje dowodu zakupu. Kolejna rzecz, która mnie zastanawia jest to: czy komornik może zająć moje rzeczy osobiste? Np. torebkę, biżuterię czy obrączki, które oboje z mężem nosimy? Dziękuję za odpowiedź.

  1. Janina Gołębiecka

   Art. 841. Powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji

   § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
   § 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
   § 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

   Jeśli nie posiadasz ani faktury, ani paragony, to może jeszcze wtedy pomóc wyciąg z konta bankowego (jeśli to możliwe). Ostatnią linią obrony w przypadku gdy komornik zajmuje rzeczy osoby trzeciej nie będącej dłużnikiem, jest powołanie swoich świadków, którzy pod przysięgą zeznają, że przedmiot zajęty przez komornika nie należy do dłużnika.

   Twoje rzeczy osobiste są bezpieczne, komornik będzie egzekwować dług z majątku osobistego dłużnika. Nie jestem pewna co do obrączki dłużnika i jego biżuterii, to zależy na jakiego komornika traficie, ale lepiej dla bezpieczeństwa schować obrączkę męża.

   1. Co do obrączek są z najniższej próby i szczerze to mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że mąż straci swoja. Jeżeli chodzi o świadków to niestety nie mam nikogo kto mógłby potwierdzić. Długi są z dawnych lat. Jeszcze daleko przed Naszym poznaniem. Ogólnie to mąż miał bardzo nieciekawa młodość, często się przeprowadzał i sumie żadne z wezwań do zapłaty do niego nie dotarło – dlatego też chcemy te długi uregulować i mam nadzieję, że uda się porozumieć z wierzycielami i zyskać trochę czasu na spłatę. Albo, że wierzyciele rozłożą dług na raty, które będziemy w stanie spłacać.

   2. Mam jeszcze jedno pytanie – czy komornik może zająć mój prywatny telefon albo telefon służbowy męża? – mianowicie mąż korzysta z telefonu służbowego w domu, ma na nim kontakty do osób z którymi współpracuje.
    Dziękuję za odpowiedź
    Pozdrawiam serdecznie

    1. Janina Gołębiecka

     Telefon służbowy Twojego męża jest własnością firmy dla której Twój mąż pracuje, komornik nie powinien go więc zajmować.

     1. Pani Janina a o mój telefon mogę być spokojna czy komornik również może chcecie go zająć?

     2. Janina Gołębiecka

      To zależy od komornika moja droga, generalnie jeśli jest to dobry smartfon coś warty więcej, to komornik może chcieć taki smartfon zająć.

     3. Telefon zakupiony był za kwotę około 400 zł. Z tym, że na telefon mam fakturę (telefon na raty) którą spłaciłam przed zawarciem związku małżeńskiego.
      Pani Janino wiem, że zadaje dużo pytań, ale po prostu wolę wiedzieć. Mąż dostał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej z ruchomości. Pismo przyszło pod koniec września 2018 roku na adres pod którym nigdy nie mieszkał, a był tylko zameldowany. Na piśmie nie ma żadnej kwoty, którą mówiłaby o zadłużeniu. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jestem z dnia 18.11.2011, zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia 13.02.2012 roku. Czy w takim przypadku jest szansa, że jeżeli wierzyciel nie skierował wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej przed 14.02.2018 r. to dług może być przedawniony?

 30. ADAM WIKTOR

  Spadek po zmarłym ojcu przypadł dwóm córkom i żonie po 1/3. W skład masy spadkowej wchodzi dom z dwoma mieszkaniami i działka budowlana. Jedna z córek ma niespłacone zobowiązania z tyt. Ugody z bankiem. Co może zająć komornik? Czy może zlicytować całość? Jak druga z córek i żona zmarłego mogą pozostać bez naruszania ich części? Na razie podziału rzeczowego nie dokonano.

 31. Czy komornik może ściągać przeterminowany nakaz zapłaty? Nakaz pochodzi z 2011 r. a w myśl przepisów taki nakaz przedawnia się chyba po 6 latach. W tym okresie wierzyciel nie podjął żadnej próby dochodzenia pieniędzy. Teraz po ponad 7 latach komornik zablokował konto na kwotę dwukrotnie wyższą od treści wyroku. Czy odsetki nie powinny być pobrane za max 3 lata? A nie 7?

 32. Mam problem z komornikiem, zajął on moją całą wypłatę z umowy zlecenie, z dnia na dzień zostałam bez środków do życia, komornik ponadto nie powiadomił mnie, że ma zamiar wejść na moją wypłatę, zwracam się do Pani z prośbą o poradę czy coś w tej chwili da się z tym zrobić? najbardziej interesuje mnie, czy komornik może zająć wynagrodzenie bez powiadomienia dłużnika?? to chyba mało humanitarne aby z dnia na dzień odcinać dłużnikowi możliwość otrzymania wypłaty, a co z kwotą wolną od zajęcia z wynagrodzenia, która na 2018 rok wynosi przecież 1530 zł? czy mam złożyć na komornika skargę? skargę na jego czynności? byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź!

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli Twoje wynagrodzenie jakie otrzymujesz z umowy zlecenia jest jedynym wygrodzeniem i ma ono charakter powtarzalny, to komornik mimo, że zajął całą kwotę wynagrodzenia, będzie usiał zmodyfikować kwotę zajęcia i zastosować kwotę wolną przy egzekucji z wynagrodzenia, która wynosi tak jak piszesz 1530 zł. Do tego jednak będziesz musiała wysłać komornikowi oświadczenie, że Twoje wynagrodzenie jest jedynym wynagrodzeniem jakie otrzymujesz i ma ono charakter powtarzalny… Wzór oświadczenia znajdziesz w dziale WZORY PISM. Życzę powodzenia!

 33. Witam. Mam pytanie, ponieważ kiedyś zdarzyło mi się że komornik po prostu wszedł do mieszkania i dokonywał od razu licytacji ruchomości osób trzecich bez wcześniejszego zajęcia ani poinformowania dłużnika, chciałbym wiedzieć jak to wygląda prawnie czy musi być właśnie to wcześniejsze zajęcie czy komornik może w drodze jakiegoś wyjątku zrobić co chce i kiedy chce bez np ogłoszenia o licytacji itd. Czy jeśli np wszyscy oprócz dłużnika zabiorą swoje ruchomości z domu na czas egzekucji, i jeśli uzna komornik że nic wartościowego tam nie ma to czy może wrócić za kilka dni i bez uprzedzenia brać co mu się podoba pod tym adresem. Pozdrawiam.

 34. Witam. Otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie około 3000 zł żona ma przyznane sądownie zaspokojenie potrzeb rodziny w kwocie 1300 zł zostaje mi na koncie około 1700 zł spodziewam się w niedługiej przyszłości komornika co wtedy komornik ma prawo zrobić czy zostawi mi kwotę wolną od zajęcia komorniczego czy zasądzone dla żony 1300 zł ma pierwszeństwo przed zajęciem komornika Czy komornik może zająć całą sumę pozostawiając mi tylko kwota wolna od zajęcia a żona nie dostanie nic

 35. Witam serdecznie, mam takie pytanie czy jak mam długi które pochodzą mniej-więcej z lat 2007-2010. W roku 2013 wziąłem ślub z żoną, mamy też rozdzielczość majątkową, żona posiada mieszkanie i pytanie moje czy jak teraz żona wpisze mnie jako współwłaściciela tego mieszkania, to komornik może nam je zabrać? nie jestem tam zameldowany, żona chce po prostu żeby cześć tego mieszkania też była moja, co możemy zrobić w tej sytuacji, proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Mirek

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Mirek, na Waszym miejscu nie ryzykowałabym, bo komornik uzyska wtedy prawo do tego, aby Twój udział w mieszkaniu wystawić na licytację komorniczą, co wiązać się będzie dla Was z dodatkowymi komplikacjami. Komornik całego mieszkania Wam nie będzie mógł zająć, jednak myślę, że gra nie jest warta świeczki, myślę, że powinno zostać tak jak jest, a więc całe mieszkanie niech należy do Twojej żony :-).

 36. Witam, mam komornika i mam nakaz zapłaty, komornik zajął konto bankowe i zwrot z US. Moje miesięczne dochody są rożne i na razie nie było pisma do pracodawcy odnośnie zajęcia. Mieszkam w mieszkaniu siostry, która mieszka za granicą, wszytko co jest w mieszkaniu jest siostry lub mojej mamy która tez już nie mieszka w tym mieszkaniu. Dodam, że czekam na sprawę w sądzie, ponieważ wniosłem sprzeciw od nakazu do zapłaty (trochę skomplikowana sprawa dwóch dłużników, drugi nie odbierał poczty i nie przebywa na terenie polski w tej chwili). Poprzedni komornik odstąpił od czynności z braku uzyskania wymaganej kwoty. Czy komornik może zając przedmioty nie należące do mnie tylko do siostry, matki lub ojczymy jeżeli były kupione w Niemczech? i nie ma rachunku, gdyż były kupione jako używane?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik nie ma prawa zajmować przedmiotów nie należących do samego dłużnika, zresztą sam spójrz: Art. 845. Zajęcie ruchomości

   § 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

   § 2(3). W przypadku złożenia przez osobę trzecią skargi na zajęcie, miesięczny termin do wniesienia powództwa, o którym mowa w art. 841 powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji § 1, zaczyna biec dla tej osoby od dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę.

   Jeśli nie macie rachunków, aby potwierdzić, że dane przedmioty znajdujące się w mieszkaniu nie należą do Ciebie a do osoby trzeciej, to zawsze możesz udowodnić to powołując świadków.

 37. przemysław

  Witam mam takie pytanie, czy komornik może zablokować wpłaty np na raty kredytu, gazu, prądu? pracuje za granicą i dzwonili do mnie dziś z gazowni że mam zaległości w rachunkach ( mieszkaniem opiekuje się mój brat który płaci rachunki na bieżąco) jednak pani w gazowni powiedziała ze wpłaty są zajmowane przez komornika ( brat płaci z swojego rachunku bankowego). Jakiś czas temu miałem już z tym komornikiem problemy ponieważ dogadałem się z nim co do spłaty rat itd…po 5miesiącach wracam do PL a tu bank chce mi wypowiedzieć kredyt ( wtedy brata nie było mieszkanie stało puste także nikt nie odbierał awizo) pojechałem do banku i okazało się że pieniądze tak są na rachunku tak były wpłacane ale są zamrożone przez komornika… pojechałem do komornika, aby zapytać się co się dzieje usłyszałem od pani komornik ups zapomnieliśmy odblokować panu konto zdarza się… prawie straciłem mieszkanie a teraz znowu się zaczyna… czy to jest normalne postępowanie komornika? Pozdrawiam

 38. Czy komornik może zająć np kwotę od 100zł do 500zł wysłaną na konto dłużnika ale od osoby z rodziny czy znajomego ?

 39. Witam, mam 19 lat i mieszkam z mamą, która niestety ma razem z moim tatą długi niemożliwe do spłacenia, „nazbierane” przez całe życie. Niedługo na pewno odwiedzi nas komornik, dlatego stąd moje pytanie – czy komornik ma prawo zabrać moje rzeczy?

  Praktycznie wszystko co mam jest kupione za moje oszczędzane i zarobione pieniądze, wszystko znajduje się w moim pokoju. Czy mam prawo nie wpuścić komornika do pokoju? lub nie pozwolić zabrać moich rzeczy?

  Przez całe życie zbierałam aparaty fotograficzne zarówno cyfrowe jak i analogowe i mam ogromną kolekcje książek, bardzo zależy mi na tych rzeczach, a niestety nawet jakbym chciała to nie mam możliwości żeby u kogoś je przetrzymać.

  Do tego potrzebuję komputera do nauki na maturę, bo biorę udział w internetowym kursie przygotowawczym. Bardzo proszę o odpowiedz, to dla mnie naprawdę ważne, szczególnie ze starałam się pomóc rodzicom jak mogłam, w wakacje pracowałam dla nich, bo chciałam jakoś pomóc, teraz pomagam mamie w pracy, bo jesteśmy aktualnie same w Polsce i dorabiam na korepetycjach, co daje taki efekt, ze nie mam na nic czasu ani chwili wytchnienia.

  Jestem zmęczona tą sytuacją i tym, że moje starania idą na marne, więc chciałabym chociaż mieć pewność ze mogę zachować swoje rzeczy bez obaw, że zabierze je komornik.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Julia, komornik nie ma prawa zająć Tobie nic, co należy do Ciebie, a więc co zostało przez Ciebie zakupione, dobrze by było, gdybyś dysponowała dowodami zakupu tych przedmiotów. Jeśli chodzi o pytanie, czy komornik może wejść do Twojego pokoju, to odpowiedź niestety jest twierdząca, komornik będzie mógł do niego wejść. Ale tak jak pisałam, jeśli kupiłaś jakiś przedmiot i należy on do Ciebie, to komornik nie będzie miał prawa go zajmować…

   Gdyby mimo wszystko komornik jednak zajął Ci coś za długi rodziców, to przysługuje Ci powództwo ekscydencyjne. Trzymam kciuki serdecznie pozdrawiam!

 40. Witam,
  mam taką sytuację, że komornik pobrał pieniądze z limitu w koncie i j/w opisane, że pieniądze należą do banku, to komornik nie powinien ich zająć, a raczej bank nie powinien ich oddać.
  Proszę o odpowiedź czy jakieś przepisy prawa to regulują.
  Pozdrawiam.

Comments are closed.