Czy komornik może… tak zaczyna się duża większość pytań zadawanych przez dłużników gdy zaczynają mieć do czynienia z komornikiem. W momencie kiedy komornik przystępuje do egzekucji komorniczej, wykorzysta On każdą dosłownie szansę na ściągnięcie jakiejkolwiek kwoty z zadłużonej osoby. Zajęcie komornicze to ostateczność w rękach wierzyciela, ostatnia deska ratunku, więc wierzyciel i komornik zrobią wszystko, aby „ściągnąć” z dłużnika jak najwięcej się da!

Czy komornik może…

co-może-komornik

Co może komornik? sprawdź!

Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących tego, co i ile komornik może zająć.

TY jako osoba mająca problemy z komornikiem, MUSISZ wiedzieć co może komornik a czego nie.

Jeśli nie posiądziesz właściwej wiedzy, komornik będzie zabierał Ci co tylko będzie chciał i wcale nie przyzna się przed Tobą, że nie ma do tego prawa! Komornik wykorzysta Twoją naiwność i niewiedzę bez wahania

Zapraszam Cię do przestudiowania najczęściej poruszanych kwestii:

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Tak. Komornik ma prawo zająć zwrot podatku lub nadpłatę celem pokrycia zadłużenia w prowadzonym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym!

Obowiązująca od 8. września 2016 r. Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311) dodaje do K.p.c. art. 902[2] § 1. Mówi, że:

Zajęcie środków pieniężnych w postaci nadpłaty lub zwrotu podatku dochodowego może mieć miejsce. Urząd Skarbowy jednak ma pierwszeństwo, jeśli dłużnik ma jakiekolwiek zaległości podatkowe, to nadpłatę lub zwrot podatku, Urząd Skarbowy może przejąć w pierwszej kolejności na poczet tych zaległości, dopiero nadwyżka trafi do komornika.

Czy komornik może zająć emeryturę?

Egzekucja komornicza z emerytury to do tej pory najbardziej popularna metoda ściągania długów. Emerytura podlega jednak ochronie kwot wolnych od potrąceń.

Komornik może zająć emeryturę ale nie w całości. Obowiązuje go wymóg pozostawienia emerytowi co najmniej 75% z emerytury minimalnej. W tym roku (2018r.) minimalna emerytura wynosi 1.000 zł brutto czyli 854zł netto, w takim wypadku komornik musi pozostawić do dyspozycji emeryta co najmniej 640 zł.

Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

czy-komornik-może-wejść-do-mieszkania

Jeśli dłużnik jest zameldowany w nieruchomości nie należącej do dłużnika, np. kiedy wynajmuje mieszkanie, to komornik ma prawo wejść do mieszkania osoby trzeciej.

Co więcej, komornik ma prawo zająć ruchomości które znajdzie w wynajmowanym mieszkaniu, jeśli okazałoby się, że ruchomości te należą do kogoś innego, np. współlokatora, to współlokator ma prawo do wystąpienia z powództwem egzekucyjnym o zwolnienie tych rzeczy spod egzekucji.

Zajęte wtedy przez komornika przedmioty, trafią z powrotem w ręce współlokatora.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Tak, komornik może zająć zasiłek chorobowy. Komornicy bardzo często zajmują także zasiłek macierzyński, wyrównawczy i opiekuńczy. Komornik jednak zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • jeśli dłużnik ma zaległości alimentacyjne, to komornik może zająć nie więcej niż 60% zasiłku,
 • zaspokojenie należności innych niż zaległości alimentacyjne podlega zajęciu 25% zasiłku,

Warto pamiętać, że to ZUS a nie komornik, oblicza kwotę która pójdzie na poczet egzekucji komorniczej!

Czy komornik może zająć stypendium socjalne?

Czytając art. 831 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego (KPC), dowiemy się, że egzekucji komorniczej nie podlegają wsparcia i stypendia przyznawane przez Skarb Państwa.

Wyjątkiem są tutaj świadczenia alimentacyjne, na które komornik ma prawo zająć stypendium socjalne czy wsparcie z budżetu Skarbu Państwa!

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Tak, komornik ma prawo zająć konto bankowe, warto jednak wiedzieć, że komornik nie ma prawa zająć całej kwoty jak znajduje się na koncie (chyba, że masz zaległości w alimentach), wtedy komornik może zająć całą kwotę.

Jeśli jednak Twoje zadłużenie to nie są alimenty, to komornik musi pozostawić Tobie do dyspozycji 1500zł. Limit ten odnawia się każdego miesiąca. Każda złotówka powyżej tej kwoty zostanie przejęta przez komornika!

Komornik, aby namierzyć Twoje konto/konta bankowe, posługuje się wyszukiwarką OGNIVO.

Czy komornik może zablokować konto bankowe?

Tak jak wyżej, komornik ma prawo zablokować nam konto bankowe, jednak tylko do kwoty 1500zł/miesięcznie. Absurdalnym wydaje się fakt, że kiedy komornik zajmie/zablokuje nam konto bankowe, to Bank nie ma obowiązku powiadamiania Nas (właścicieli konta) o tym fakcie!

Obowiązek powiadomienia o zablokowaniu konta ciąży na komorniku, dlatego bardzo ważnym jest, aby zawsze podawać aktualny adres korespondencyjny!

Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców?

Komornik nie ma prawa do prowadzenia egzekucji komorniczej na majątku dzieci dłużnika/dłużników! Żadne dziecko nie odpowiada majątkowo za dług/długi swoich rodziców/rodzica.

Bardziej już prawdopodobne staje się dziedziczenie długów przez dzieci.

Czy komornik może zająć telefon komórkowy?

Komornik ma prawo zająć każdą rzecz (ruchomość) która do Ciebie należy i która ma wartość na tyle dużą, aby opłacało się komornikowi ją oddać na licytację komorniczą.

Komornik najczęściej zabiera:

 • telewizor
 • pralkę
 • zmywarka
 • laptop
 • komputer stacjonarny
 • telefon komórkowy
 • samochód
 • skuter itp.

Na szczęście istnieje też pojęcie „przedmiot do zaspokajania podstawowych potrzeb”.

Jeśli komornik przejmie ruchomość która niezbędna jest Tobie do codziennego funkcjonowania, to możesz złożyć skargę na czynności komornika i prawdopodobnie odzyskasz daną rzecz którą zabrał komornik, a która niezbędna Ci jest do codziennego funkcjonowania!

Czy komornik może zająć konto bankowe nie należące do dłużnika?

Komornik nie ma prawa zająć konta bankowego nie należącego do dłużnika bo z jakiej niby racji?

Przypuśćmy, jeśli wynagrodzenie dłużnika trafia na konto bankowe osoby trzeciej, to komornik skieruje do pracodawcy wniosek o „zajęcie wynagrodzenia za pracę/umowy zlecenia” i wtedy pracodawca zobowiązany będzie do przelewania pieniędzy na konto komornika, natomiast to co zostanie, pracodawca przeleje na konto osoby trzeciej.

Czy komornik może zająć konto bankowe bez powiadomienia?

Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o zajęciu jego konta bankowego! Ten obowiązek nakłada na komornika art. Art. 889. § 1. 2) cytuję:

„zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.”

a także Art. 889. § 2:

„Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.”

Czy komornik może zająć 500 plus?

czy-komornik-może-zająć-500-plus

Nie. Komornik nie ma prawa zająć rządowego świadczenia 500 plus. To świadczenie całkowicie wyłączone jest spod egzekucji komorniczej. Powstają nawet specjalne rachunki bankowe (subkonta), do których żaden komornik nie będzie miał nawet wglądu.

Takie działania mają miejsce ponieważ wielu nieuczciwych komorników zabierało wielokrotnie świadczenie 500+ wbrew prawu. Niestety niewiedza dłużników nie pomaga w walce z tym rodzajem oszustwa! dlatego powstają specjalne subkonta dla wpłat z programu 500+.

Czy komornik może zająć alimenty i zasiłek rodzinny?

Alimenty oraz zasiłek rodziny wolne są od zajęć komorniczych, ponieważ tak naprawdę są to pieniądze dzieci. Aby uchronić się od niedomówień i być może celowych pomyłek windykatorów, warto założyć osoby rachunek bankowy na świadczenia rodzinne, czyli: 500+, alimenty czy zasiłek rodzinny.

Można wykonać jeszcze jeden krok celem ochrony świadczeń i zasiłku przed komornikiem, mianowicie można udać się do MOPS-u i poprosić udostępnienie wypłacania świadczeń „do ręki”.  Wtedy żaden komornik nawet przez „pomyłkę” nie zajmie ani złotówki!

Czy komornik może zająć konto socjalne?

Konto socjalne w banku działa na takiej samej zasadzie co zwykłe konto bankowe. Jedyną różnicą jest fakt, że na konto socjalne spływają tylko i wyłącznie środki pochodzące ze świadczeń socjalnych.

Komornik nie ma prawa zająć konta socjalnego. Konta socjalne zakłada się w banku celem ochrony środków które pochodzą z różnych świadczeń:

 • alimenty,
 • 500+,
 • zasiłek rodzinny,
 • zasiłki pielęgnacyjne i dodatki pielęgnacyjne,
 • becikowe,
 • świadczenia rodzicielskie,
 • zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • świadczenia z pomocy społecznej i wiele  innych…

W jakim banku założyć konto socjalne?

Konto socjalne można założyć w niemal każdym banku, np. PKO BP, mBank, BOŚ Bank, ING, Credit Agricole, Raiffeisen BANK czy NEST Bank.

Czy komornik może zablokować kartę kredytową?

spłata-karty-kredytowej

Środki na karcie kredytowej, limit na koncie czy debet na koncie dopóki nie zostaną użyte przez właściciela konta, są majątkiem banku! Komornik zatem nie ma prawa zająć ani karty kredytowej, ani przyznanego limitu na koncie czy zwiększenia debetu!

Pieniądze na karcie kredytowej nie należą do klienta banku, są majątkiem banku dopóki nie zostaną użyte. Są jedynie do dyspozycji klienta banku!

Czy komornik może zablokować konto za granicą?

Komornik działa jedynie w swoim rewirze, rewir komornika określa obszar właściwości sądu rejonowego. Jeśli jednak wierzyciel wie, że dłużnik posiada majątek w innej części kraju, np. nieruchomość, to wierzyciel wtedy może wybrać komornika z danej części Polski.

A jak to się ma do konta zagranicznego dłużnika?

Polski komornik nie ma prawa zająć/zablokować konta dłużnika poza granicami Polski. Zgodnie z art. 11104 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy komornik może zablokować konto walutowe?

Na pytanie czy komornik może zająć/zablokować rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej – odpowiem, że TAK.

Jeśli prowadzisz konto walutowe w walucie innej niż polski złoty, to komornik otrzyma od banku należność w złotówkach przeliczoną wg. danego kursu.

Bank samodzielnie przeliczy i przekaże na konto komornika złotówki otrzymane ze sprzedaży waluty. (art. 889 ze zn. 1 k.p.c.).

Zajęcie konta walutowego zdarza się bardzo często i tego typu sprawy rozwiązywane są przez bank niemal z automatu.

Czy komornik może zająć konto bankowe w Niemczech?

Jeśli Twoim stałym miejsce zamieszkania są Niemcy, to wierzyciel będzie potrzebował do zajęcia środków na niemieckim koncie bankowym:

Mając wymagany nakaz, wierzyciel będzie mógł nawiązać kontakt z niemieckim komornikiem, ponieważ polski komornik może działać jedynie na terenie Polski,

Działania egzekucyjne poza granicami Polski, mogą być potraktowane przez dane Państwo, jako naruszenie suwerenności kraju!

art. 833 § 2 – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101)

Czy komornik może zająć auto zarejestrowane za granicą?

To, że samochód nie jest zarejestrowany w Polsce, dla komornika nie stanowi większego problemu, a więc komornik może zająć auto zarejestrowane za granicą!

…jednak

Komornik niestety nie wie i nie będzie wiedział, czy auto zarejestrowane za granicami Polski którym poruszasz się po Polsce, należy do Ciebie czy nie! jeśli auto byłoby zarejestrowane w Polsce, to komornik z łatwością by je namierzył.

O aucie zarejestrowanym poza granicami Polski – komornik nie wie nic i jego działania będą bezskuteczne. Chyba, że sami pojedziemy tym autem do komornika i przyznamy się, że auto należy do Nas. Wtedy komornik zajął by auto bez mrugnięcia okiem.

Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

czy-komornik-może-zabrać-agd-rtv

Czy komornik może zająć rzecz nie będącą własnością dłużnika? oczywiście, że nie! Niestety jednak, egzekucja komornicza na ruchomości (rzeczach) dość często odbywa się bez udziału dłużnika.

Wtedy to, komornik zajmie każdą rzecz z której dłużnik korzysta lub nią dysponuje i która prezentuje sobą jakąś wartość materialną, często wtedy w ręce komornika trafiają rzeczy, które nie są własnością dłużnika a np. współlokatora.

Co nie podlega egzekucji:

 • niezbędne urządzenia domowe
 • zapasy żywności
 • opał
 • narzędzia potrzebne do pracy zarobkowej z wyłączeniem pojazdów mechanicznych!

Jeśli jakiekolwiek rzeczy osoby trzeciej trafią w ręce komornika, to ma on prawo zażądać zwolnienia zajętego majątku od egzekucji komorniczej. Powództwo takie wytoczyć należy przez sąd.

Czy komornik może zająć lodówkę, telewizor?

Praktyka komorników nie jest jednolita jeśli chodzi o zajmowanie lodówki czy telewizora. O wszystkim decydują okoliczność w których znajduje się dłużnik.

Co mówią przepisy:

art. 829 pkt 1 k.p.c. mówi, że nie podlegają egzekucji „przedmioty urządzenia domowego, pościel bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla Dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu”.

Czyli przedmioty które służą nam w codziennym życiu i są niezbędne do naszych życiowych potrzeb. Czyli np. pralka lub lodówka.

Jeśli jednak będzie to bardzo droga pralka czy lodówka, to taki przedmiot potraktuje komornik jako atrybut bogactwa i zajmie Nam tę ruchomość.

Większość komorników z reguły nie zajmuje takich sprzętów jak:

 • pralki
 • lodówki
 • zmywarki
 • płyty indukcyjne
 • kuchenki gazowe

Co zrobić gdy komornik zajmie lodówkę lub pralkę ?

Każda czynność komornika może zostać zaskarżona poprzez złożenie skargi na czynności komornika (art. 767 k.p.c.).

Skargę taką wysyła się komornikowi w terminie do 7 dni od zajęcia.

Czy komornik może zająć meble kuchenne lub łóżko?

Komornik, jak pisałam we wcześniejszym podpunkcie, nie może zająć rzeczy które niezbędne są Nam do funkcjonowania a w tym meble kuchenne oraz łóżko!

Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wyszczególnia niektóre rzeczy które nie są Nam niezbędne do funkcjonowania, są w śród nich:

 • meble stylowe i stylizowane,
 • działa sztuki
 • dywany ze skóry naturalnej i dywany wełniane
 • srebrne lub złote sztućce
 • futra ze skór szlachetnych
 • kryształy, porcelana i szkło ozdobne.

Podsumowując, komornik nie może zająć mebli kuchennych ani łóżka, chyba że są to drogie meble stylizowane noszące znamię atrybutu bogactwa!

Czy komornik może zająć ciągnik rolnikowi?

Minister Zbigniew Ziobro podpisał w 2016 roku rozporządzenie na mocy którego umożliwia zadłużonym rolnikom dalszą produkcję.

„Przychody z tej działalności będą mogły być przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Dzięki takiemu podejściu, egzekucja nie przesądzi o ewentualnej likwidacji gospodarstwa rolnego.”

Zmiany w egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi wyłączają spod zajęcia:

„…podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.”

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wiesz już co może zabrać komornik a czego nie, co może zablokować czy co może zająć. Mam nadzieję, że zapoznałeś się z całym poradnikiem, dzięki wiedzy którą zdobędziesz czytając mój poradnik, zaoszczędzisz sobie wielu nerwów i nieporozumień. Nie daj się komornikowi!

1 Udostępnień