Komornik zabrał MEBLE za długi męża – co Mogę zrobić by je odzyskać?

Mieszkanie w którym mieszkam wraz z mężem, synem i teściową dostałam jako darowizna od córki 4 lata temu. Rok temu komornik pod moją nieobecność zajął meble za długi męża. Wpuściła go teściowa mówiąc, że to jest jej mieszkanie, a syn zamieszkuje duży pokój i zostały zajęte wszystkie meble i sprzęty z tego pokoju.

Ja dowiedziałam się o Tym przypadkiem tydzień temu, kiedy przyszła Pani od komornika, bo mąż nie zapłacił jakiejś raty. Dla mnie był to szok. Dodam iż nie mamy rozdzielności majątkowej. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? jak odzyskać zajęte przez komornika meble?


Wszczęcie egzekucji, co może komornik?

komornik-zajął-meble-na-aukcję-komorniczą

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie przeciwko dłużnikowi egzekucji według wszelkich dopuszczalnych sposobów min z:

  • wynagrodzenia za pracę
  • renty, emerytury
  • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
  • nadpłaty podatku dochodowego
  • a także z ruchomości (samochodu, sprzętu komputerowego, elektronicznego, AGD i RTV, mebli itp. ).

Natomiast skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika, oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela (art. 799 § 1 kpc).

Zgodnie z treścią art. 845kpc, do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.  Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

Komornik zajął ruchomości nie należące do dłużnika – co zrobić?

Komornik, który wszedł do twojego mieszkania miał do tego prawo, bowiem jest ono również miejscem zamieszkania dłużnika, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dokonując zajęcia przedmiotów, komornik sporządza protokół, który zobowiązany jest wydać dłużnikowi. I tak w myśli art. 847 kpc dłużnik, czyli w tej sytuacji twój mąż po otrzymaniu protokołu zajęcia poszczególnych przedmiotów zobowiązany był powiadomić komornika o ruchomościach które zostały zajęte, a których nie jest właścicielem.

Jeżeli taka informacja dociera do komornika, dokonuje on wykreślenia danych przedmiotów z protokołu, ograniczając egzekucję do tych ruchomości, do których prawo własności posiada dłużnik – tak bynajmniej mówią przepisy.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przeciwko twojemu mężowi do chwili obecnej nie otrzymał żadnej informacji, o tym, że przedmioty ruchome przez niego zajęte i wpisane do protokołu nie są własnością dłużnika.

Dlatego nic dziwnego, że w konsekwencji bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak dobrowolnych wpłat ze strony dłużnika, kolejnym podjętym w toku postępowania krokiem jest egzekucja z zajętych ruchomości.

Komornik ma prawo wystawić zajęte sprzęty i meble na sprzedaż, chyba że osoba trzecia dokona zgłoszenia, że przedmioty te należą do niej.

Jak zablokować egzekucje z ruchomości?

O tym mówi art. 841 kpc, dając osobie trzeciej możliwość złożenia do sądu przy którym działa komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

Taki pozew powinnaś złożyć w terminie miesiąca od dnia kiedy dowiedziałaś się o zajęciu mebli, jednak zawsze przed dniem licytacji. Po dokonaniu sprzedaży zgłoszenie żądania będzie spóźnione.

W przedmiocie tym wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sygn.akt II CKN 1071/2000 orzekł, że zgłoszenie żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji jest możliwe do chwili sprzedaży rzeczy.

W pozwie o zwolnienie zajętych ruchomości dla zabezpieczenia swoich interesów powinnaś złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z ruchomości. Pamiętaj, że pozew powinien być merytoryczny.

W nim musisz przedstawić swoje racje i dowody na ich poparcie. Możesz zatem powołać świadków, którzy potwierdzą, że przedmiotowe meble stanowią twoją, a nie męża własność i że nabyłaś je w drodze darowizny od córki.

Co ważne, nawet jeśli zajęte przez komornika przedmioty należą do waszego majątku wspólnego, bo jak piszesz nie masz z mężem rozdzielności majątkowej, jako że egzekwowany w toku postępowania egzekucyjnego dług jest tylko męża, nadal masz prawo żądać zwolnienia zajętych przez komornika mebli spod egzekucji komorniczej.

Działaj zatem szybko, tak by zablokować ewentualną sprzedaż mebli na aukcji komorniczej. Jeśli dojdzie do sprzedaży mebli, to rekompensaty za poniesione straty teoretycznie będziesz mogła domagać się od męża, który pozostał bierny mimo, że widział, że komornik prowadzi egzekucje z przedmiotów, które nie należą do niego lub wyłącznie do niego. Wątpię jednak,  że z możliwości tej w praktyce będziesz chciała skorzystać.

Jeżeli obawiasz się, że do licytacji komorniczej mebli może dojść na dniach, radzę ci udać się do kancelarii komorniczej, spotkać się z komornikiem i jemu przedstawić swoje argumenty wnosząc o wstrzymanie licytacji do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze