Co gdy komornik ściąga przedawniony dług? [PORADNIK]

Dzień dobry, w czerwcu 2018 roku ma wejść nowa ustawa o przedawnieniu długów z 10 na 6 lat dla konsumentów. Chciałem dowiedzieć się, co się stanie z długami przedawnionymi przed wejściem nowej ustawy?

To znaczy, jeżeli teraz mam potrącaną część emerytury przez komornika za przedawnione długi, to po wejściu nowej ustawy, komornik lub sąd automatycznie przestanie potrącać mi część emerytury?

Czy coś się zmieni, czy nadal będę miał potrącaną emeryturę? Teraz te wszystkie długi mają więcej niż 10 lat.


… gdy komornik ściąga przedawniony dług …

Mamy już drugą połowę czerwca, a nad ustawą wciąż trwają poprawki, więc nie wiadomo kiedy tak naprawdę ustawa ta wejdzie w życie. Poza tym, samo wejście ustawy w życie, nie będzie miało wpływu na dług, który obecnie komornik egzekwuje z Twojej emerytury.

Tak naprawdę, to skoro Twój dług jest przedawniony, to nie powinieneś go w ogóle spłacać. Niestety sąd, który rozpoznaje sprawę, nie sprawdza, czy dług, którego spłaty domaga się wierzyciel, uległ przedawnieniu czy nie. Komornik też nie ma obowiązku tego sprawdzać…

Ponieważ to na dłużniku ciąży obowiązek podniesienie zarzutu przedawnienia długu. Jeśli dłużnik sam tego nie zrobi, to powództwo wierzyciela o spłatę przedawnionego długu, zostanie przez sąd uwzględniony i zapadnie wyrok sądowy, dzięki któremu wierzyciel będzie mógł skierować egzekwowanie długu do komornika, i tak właśnie stało się w Twoim przypadku.

Skoro twierdzisz, że spłacasz przedawniony dług, to mogłeś w sprzeciwie od egzekucji, podnieść przed sądem sprzeciw, podpierając się instytucją przedawnienia długu, wtedy sąd oddaliłby powództwo wierzyciela i dług wobec Ciebie zostałby umorzony.

Nieświadomość dłużników bardzo często wykorzystują firmy windykacyjne, które masowo za grosze kupują na giełdach wierzytelności przedawnione długi, i liczą na to, że dłużnik przed sądem nie podniesie zarzutu przedawnienia. Wtedy firma windykacyjna zwraca się z nakazem zapłaty do komornika, który będzie egzekwował przedawnioną wierzytelność.

… co powinieneś zrobić, gdy komornik ściąga przedawniony dług?

Jeśli jesteś przekonany co do tego, że komornik ściąga od Ciebie przedawniony dług, to powinieneś złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne wraz z zabezpieczeniem tego powództwa. Wzór powództwa przeciwegzekucyjnego <— znajdziesz tu.

Czyli wnosisz do sądu, aby komornik natychmiast przestał ściągać z Twojej emerytury jakiekolwiek pieniądze (zawieszenie egzekucji komorniczej), do momentu, aż sąd wyda ostateczny wyrok w tej sprawie. Sąd będzie miał 7 dni na rozpoznanie sprawy.

Art. 737. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

… wyegzekwowane do tej pory pieniądze – przepadną

Niestety, nawet jakby sąd teraz uznał, że komornik ściągał przedawniony dług, to i tak nie odzyskasz potrąconych dotąd przez komornika pieniędzy, ponieważ komornik nie ma obowiązku sprawdzać prawidłowości składanego przez wierzyciela wniosku w kwestii terminu przedawnienia długu.

Obowiązek sprawdzenia zasadność takiej egzekucji miałeś Ty, bo komornik dostarczył Ci pismo, że wszczyna wobec Ciebie egzekucję komorniczą danego długu, czyli tylko i wyłącznie Ty ponosisz odpowiedzialność za bezpodstawne egzekwowanie przedawnionego zadłużenia.

Podsumowanie

Tak obecnie stanowi prawo, ale z nadejściem nowej ustawy to się trochę zmieni, bo gdy komornik wyśle pismo do dłużnika, że wszczyna wobec niego egzekucję, to na zawiadomieniu od komornika będzie napisane, od kiedy dług jest wymagalny i kiedy się przedawni, to bardzo uprości ludziom podnoszenie zarzutu przedawnienia długu w obliczu czyhającej egzekucji komorniczej!

Koniecznie również przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

6 komentarzy w “Co gdy komornik ściąga przedawniony dług? [PORADNIK]”
 1. Stanisław

  Dziękuję za odpowiedź na temat przedawnionych długów u komornika. Ale chyba wkradła się nieścisłość. Sejm i Senat ustawę o przedawnieniu długów uchwalił a Prezydent 28 maja 2018 roku ustawę podpisał i żadne poprawki nad ustawą już się nie odbywają. Ustawa wchodzi w życie 27 czerwca 2018 roku. Rozumiem, że w mojej sytuacji nic się nie zmieni i komornik będzie dalej potrącał część emerytury. Mam pytanie to kto skorzysta na tej ustawie?

  1. Janina Gołębiecka

   Niepodważalnie pozytywną zmianą w wejściu nowej ustawy będzie to, że wierzyciel nie będzie mógł dochodzić przedawnionego długu od konsumenta. A więc nowy projekt przyznaje sądom możliwość do stwierdzenia przedawnienia długu na korzyść konsumenta, bez względu na to czy konsument podniósł zarzut przedawnienia długu czy też nie. A więc osoby zupełnie nie orientujące się w prawie, będą chronione przez sądy bo to sądy przejmą na siebie możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia – to bardzo ważna zmiana, niemal zmiana rewolucyjna, ponieważ tysiące osób spłaca przedawnione długi, których nie musieli spłacać, gdyby w odpowiednim momencie podnieśli zarzut przedawnienia. Kolejny ogromnym plusem, jest zmiana terminu przedawnienia długu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym lub ugodą dłużnik – wierzyciel z lat 10 do lat 6, to też pozwoli konsumentom na uchylenie się od ogromnej ilości długów.

   Co jeszcze się zmienia? jeśli chodzi o terminy przedawnienia nie krótsze niż dwa lata, zmienia się w ogóle sposób ich liczenia – koniec terminu przedawnienia przypadać ma od teraz zawsze na ostatni dzień roku kalendarzowego. Czyli jeżeli 3 letni termin przedawnienia np. długu bankowego rozpocznie bieg przedawnienia 1 lipca 2018 roku, dług przedawni się nie 1 lipca 2021 rok (jak to teraz jest), tylko ulegnie przedawnieniu już 31 grudnia 2021 roku.

   I ostatnią zmianą jaką szykuje ta ustawa, jest wydłużenie czasu egzekucji z rachunku bankowego. Teraz komornik może zająć konto bankowe dłużnika drogą elektroniczną, i bank po takim “cynku” od komornika zobowiązany jest do natychmiastowego zajęcia środków pieniężnych na koncie dłużnika, co uniemożliwia dłużnikowi jakąkolwiek obronę przed egzekucją. Nowa ustawa przewiduje teraz wydłużenie okresu przekazania długu do co najmniej 7 dni. Jest to okres, w którym dłużnik będzie mógł wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co pozwoli mu na wyjaśnienia sprawy, jeśli egzekucja z rachunku bankowego jest w jego przypadku bezpodstawna.

   Warto też wiedzieć, że stare długi będą objęte dotychczasowymi terminami przedawnienia, jeżeli termin ich nie jest dłuższy od nowego, krótszego terminu ich przedawnienia…

 2. Czy komornik może zająć przedawnione roszczenia? Czy komornik może zająć dług które były 15, 20 lat temu? i czy komornik może mi zabierać z konta pieniądze za stare przedawnione długi? a mam emeryturę i chce wyjechać do dzieci za granicę i otworzyć konto w kraju u dzieci żeby mi przesłali emeryturę na konto w innym kraju i czy mogą mi ściągać tak stare długi?

 3. Czy komornik wedle nowych przepisów też tak jak sąd musi sprawdzać czy dług jest przedawniony? Bo przecież nakazy zapłaty zasądzone przez sąd też się przedawniają…

  1. Janina Gołębiecka

   Od 9 lipca 2018 roku sąd weryfikuje czy dług jest przedawniony, czy też nie, jeśli jest przedawniony, to wtedy sąd oddala powództwo. Dłużnik zostaje więc całkowicie zwolniony z konieczności udziału w postępowaniu. Teraz nieznajomość prawa przez dłużników nie powoduje żadnych konsekwencji dla nich.

 4. mam pytanie moje długi są a właściwie powinny być przeterminowane, a jednak komornicy dwóch zgłosili się do ZUS-u i mam potrącane co zrobić w takim wypadku?

Comments are closed.