Przedawnienie długu u komornika, bankowego, ZUS i spadkowego • JakwyjśćZdługów.pl

Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Przedawnienie długu u komornika, bankowego, ZUS i spadkowego

Długi po pewnym czasie przedawniają się. Jest to bardzo często pocieszająca wiadomość, ale nie jest jeszcze wystarczająco precyzyjna. Terminy przedawnienia długu różnią się w zależności od rodzaju roszczeń. Postanowiliśmy więc zebrać kilka najważniejszych, by rozwiać w tym zakresie wątpliwości. Zaczniemy od kwestii najbardziej złożonej, a więc od egzekucji komorniczej.

Z poniższego poradnika dowiesz się:

 • kiedy przedawnia się dług u komornika
 • kiedy przedawnia się dług bankowy
 • kiedy przedawniają się długi spadkowe
 • kiedy przedawnia się dług w ZUS

… a więc:

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika to częsty przedmiot dociekań: czy komornicy mogą w ogóle egzekwować przedawniony dług? Niestety, jest to możliwe. Z praktyki wynika, że kancelarie komornicze uginają się od przedawnionych długów.

przedawnienie-długu

Przedawnienie długu

Można jednak tego uniknąć – mimo że kiedy wierzyciel tylko złoży wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym, komornik zostaje zobligowany do wszczęcia egzekucji. Trzeba dodać, że komornicy nie są upoważniani do analizy zasadności czy wymagalności obowiązku, jeśli ten został objęty tytułem wykonawczym. Komornikowi nic zatem do tego, czy dług, który egzekwuje, jest przedawniony, czy też nie.

Mało tego – organ egzekucyjny nie jest też wyposażony w wiedzę co do tytułu, z którego zobowiązanie zadłużonego pochodzi. Jedyne, co obchodzi komornika, to fakt, czy wniosek egzekucyjny spełnia formalne wymagania. Dlatego weryfikuje tylko tę kwestię.

Dłużnicy są jednak w stanie bronić się przed przedawnionym długiem. Niezbędne jest w tym celu powództwo przeciwegezekucyjne. Wytacza się je przed najbliższym sądem. Sąd nie ma obowiązku badania z urzędu zarzutu przedawnienia. To dłużnik musi więc wykazać inicjatywę.

Przedawnienie nie znaczy, że długu już w ogóle nie ma. Oznacza tylko (i aż), że gdy upłynie określony, wynikający z ustawy czas, wierzyciel nie ma już prawa do przymusowej egzekucji takiego długu.

Tu przychodzi czas na garść ważnych faktów: jeśli roszczenie potwierdzone jest orzeczeniem sądowym (prawomocnym), przedawnia się ono po dziesięciu latach od uprawomocnienia. Wyjątkiem od reguły są jednak odsetki, które zostały stwierdzone w orzeczeniu. Termin przedawnienia takich odsetek to trzy lata.

Jeżeli wierzyciel składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, kiedy wyżej wymienione terminy upłyną, osoba zadłużona zyskuje możliwość obrony przed egzekucją.

Zrobi to, gdy wytoczy powództwo przeciwegzekucyjne. Innymi słowy, gdy będzie w ten sposób domagać się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – właśnie z racji przedawnienia należności bądź nawet tylko odsetek.

Pierwsza ważna sprawa: taki zarzut przedawnienia długu trzeba wnieść do sądu – jego adresatem nie ma być komornik sądowy. Druga, równie ważna: gdy dług się jednak spłaci, nie zwracając uwagi na fakt, że być może został przedawniony, nie można niestety domagać się zwrotu pieniędzy.

Przedawnienie długu bankowego

Kiedy mówimy o przedawnieniu długu bankowego, możemy mieć na myśli dwie tak naprawdę różne sprawy. Może chodzić bowiem o kwestię debetu na koncie bankowym, ale też o wykorzystany (bądź nawet przekroczony) limit dostępny na karcie kredytowej.

Każdy z tych dwóch rodzajów roszczeń posiada inną specyfikę, a co za tym idzie, dotyczą ich inne terminy przedawnienia. Kiedy w grę wejdzie przedawnienie debetu na koncie, odnosi się do tego art. 731 Kodeksu Cywilnego.

Znajdziemy w nim informację, iż roszczenie, które wynika z umowy rachunku bankowego, przedawnia się wraz z upływem dwóch lat.

Debet na koncie zalicza się do roszczeń, których źródłem jest umowa rachunku bankowego. To sedno.

Nie można przy tym zapomnieć, że przedawnienie liczy się od terminu wymagalności debetu. Jest nim data, na którą przypada powinność spłacenia debetu, nie zaś data powstania tego debetu na koncie!

Zupełnie inną kwestią jest natomiast limit kredytu na karcie kredytowej. Taką kartę przyznaje się bowiem w ramach zwykłej umowy o kredyt. Jest zatem oczywiste, że nie ma mowy o roszczeniu wynikającym z umowy rachunku bankowego.

By ustalić, jak wygląda termin przedawnienia bankowego kredytu, musimy sięgnąć do art. 117 Kodeksu cywilnego. Ten stanowi, że termin przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej to trzy lata. Także i w tej sytuacji – tak samo jak w razie dowolnego rodzaju roszczenia – bieg przedawnienia długu liczy się od daty, w którym nastąpiła wymagalność kredytu.

… a teraz:

Przedawnienie długów spadkowych

Jeszcze do 18 października 2015 roku prawo wyglądało w ten sposób, że spadkobierca był zobowiązany spłacić cały dług po bliskim zmarłym, niezależnie od innych czynników. Następowało to wówczas, gdy po upływie sześciu miesięcy spadkobierca nie złożył odpowiedniego oświadczenia, odrzucając spadek lub nakreślając inny sposób przejęcia długu.

Od w/w daty ten stan rzeczy zmienił się. Odtąd, w razie milczenia spadkobiercy, „opcją domyślną” jest przejęcie długu, ale jedynie do wysokości przejętego majątku.

W kontekście przedawnienia długów spadkowych, jest to informacja niezwykle istotna. To spadkobierca musiałby bowiem wyjść z inicjatywą, by wziąć na siebie całość długu. W innym przypadku, dług spadkowy może nawet przestać istnieć.

Wystarczy, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnego spadku w stanie czynnym. Spadkobierca domyślnie odpowiada za długi spadkowe, ale tylko w granicach wartości stanu czynnego spadku (majątku).

Może być i tak, że wartość stanu czynnego wynosi 5 tysięcy złotych, zaś dług po zmarłym opiewa na 50 tysięcy. W takiej sytuacji, przejmujemy w zasadzie… 10% długu faktycznego. Cała reszta długu „przedawnia się” dla nas automatycznie (choć nie jest to nazywane przedawnieniem w sensie formalno-prawnym).

Jeśli chodzi natomiast o przedawnienie sensu stricto, to w przypadku długów spadkowych, termin przedawnienia nie różni się najczęściej od innych długów. Należność zmienia po prostu właściciela. Jeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie niespłacony kredyt, ten przedawni się więc po trzech latach.

Śmierć spadkodawcy-dłużnika nie przerwie biegu przedawnienia. Jeśli więc zawita u Ciebie wierzyciel spadkowy i zażąda spłaty długu, np. po Twoim zmarłym ojcu, przy czym od śmierci minęło już ponad 3 lata, jest wielce prawdopodobne, że dług uległ już dawno przedawnieniu, i to w całości. Istnieje właściwie gwarancja, że przedawnione są przynajmniej pewne jego raty.

Zarzut przedawnienia

Rzecz jasna, dług ulega przedawnieniu wraz z chwilą, gdy dłużnik (w tym spadkobierca długu) podnosi w sądzie zarzut przedawnienia. W zasadzie, dzieje się tak z chwilą, kiedy sąd oddala powództwo.

Jeśli poinformujesz wierzyciela, że znasz swoje prawa (również na piśmie), akt taki nie będzie mieć mocy prawnej. Wierzyciel może jednak zniechęcić się do kontynuowania czynności windykacyjnych. Zacznie bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że nie jesteś naiwny i że windykacja długu może być dla niego problematyczna.

Przedawnienie długu w ZUS

Długi w ZUS obejmuje pięcioletni termin przedawnienia, ale co ważne, nie jest ono koniecznie tożsame z wygaśnięciem zobowiązania. To dlatego, że bieg przedawnienia może zostać zawieszony albo przerwany. Gdy następuje zawieszenie, obliczanie biegu przedawnienia zostaje wstrzymane. Kiedy okres zawieszenia zakończy się, bieg doczekuje się kontynuacji.

W praktyce zatem, zawieszenie skutkuje wydłużeniem okresu przedawnienia.

Kiedy bieg przedawnienia zostaje zawieszony?

Ma to miejsce choćby wówczas, gdy zawrze się z ZUS umowę o odroczenie daty płatności z tytułu składek lub umowę o rozbicie zobowiązania na raty. Kiedy taką umowę się zawrze, w tym samym dniu bieg przedawnienia ulega zawieszeniu. Trwa w takim stanie aż do dnia terminu płatności (która została odroczona z tytułu składek) bądź do terminu ostatniej z rat.

Profitem pozostaje w tej opcji fakt nienaliczania odsetek za zwłokę, poczynając już od kolejnego dnia (licząc od tego, w którym wniosek o przyznanie takich ulg wpłynął).

Bieg terminu przedawnienia długu jest zawieszany także od dnia, w którym podjęto pierwsze działania ukierunkowane na egzekucję należności z tytułu składek.

Działania, o jakich zadłużony został poinformowany – aż do dnia finalizacji postępowania egzekucyjnego. Zawieszenie następuje również wtedy, gdy decyzja jest uzależniona od ustalenia zagadnienia wstępnego (co rozstrzyga inny organ, może być to sąd).

Takie zawieszenie kończy się w dniu, w którym decyzja innego organu została decyzją definitywną. Również i w tej sytuacji, kiedy orzeczenie sądu zyskało uprawomocnienie, choć nie przez okres dłuższy niż dwa lata.

Przedawnienie długu – podsumowanie

Jak widać, w przypadku każdego z rodzaju roszczenia przepisy ustalają konkretne terminy przedawnienia długu, często związanych jest z nimi wiele niuansów, przez co zagadnienie bywa wcale nie takie oczywiste; tym bardziej, że prawo bardzo często ulega zmianom. Nie pozostaje nam nic innego, niż być z nim w miarę na bieżąco, szczególnie, kiedy sytuacja tego od nas wymaga.

 

Sprawdź czy przedawnienie długów dotyczy również Ciebie!

  Kim jesteś, czyli o tym, kto odwiedza tego bloga!
  Dług w PROFI CREDIT - grożą więzieniem?!
  Długi w chwilówkach i pożyczkach - jak zarobić na pisaniu?
  Ugoda z ULTIMO? negocjować? hmmm nie sądzę...!!!
  Wpadliśmy z narzeczonym w pętle długów - jak z nich WYJŚĆ?
Udostępnień 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

PORADNIK:JAK NIE PŁACIĆ DŁUGÓW?

Zobacz co robić, żeby uniknąć płacenia długów! tylko LEGALNE SPOSOBY!

13 Comments

 1. ola d.

  Raz przytrafiło mi się przedawnienie długu za niezapłaconą karę za brak biletu w komunikacji miejskiej. Trochę dziwne, bo pewnego dnia po prostu przyszedł list, że moje roszczenie przedawniło się… to dziwne bo zwykle ponoć podmioty nie informują że dług przedawnił się, wręcz przeciwnie – próbują nawet wykorzystać niewiedzę dłużnika. Prawo w tej kwestii powinno suę zmienić, cuekawe ile ludzi w Polsce spłaciło przedawniony dług z niewiedzy hehe. No ilu?

 2. Adam B.

  Najczęściej chyba przedawniają się długi za mandaty ;) miałem tą przyjemność doświadczyć takiego przedawnienia ha! Piękne uczucie kiedy dostajesz taki list :-)))))

 3. Cichy Robert

  Mam właśnie przedawnione długi w egzekucji komorniczej, są to dwa długi za dwa różne debety na koncie w banku, a więc jest to dług bankowy. Minęło już 7 lat i mam zamiar podnieść przedawnienie długu. Bank chyba sprzedał mają wierzytelność komuś innemu, bo rok temu skontaktowała się ze mną firma windykacyjna „x” a teraz 2 tygodnie temu firma windykacyjna „y” więc ktoś handluje moimi długami licząc na to, że komuś ten dług w końcu spłacę :D Za pierwszym razem zignorowaliśmy pismo o zapłatę, teraz gdy przyszło kolejne pismo muszę podnieść zarzut przedawnienia się długo, bo inaczej co rok pewnie będę mnie gnębić tymi durnymi pismami. Pozdro

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Dokładnie, warto podnieść zarzut przedawnienia długu i raz na zawsze mieć z tym spokój, co do handlowania długami, to jest to bardzo popularna metoda dla wierzycieli i firm windykacyjnych na pozbycie się długu, który sprawia trudności w ściągnięciu należności. Ostatnio nawet pisaliśmy artykuł na temat: jak działają giełdy długów/giełdy wierzytelności <-- tak więc zapraszam do zapoznania się z tym mechanizmem, ponieważ naprawdę warto wiedzieć co dzieje się z naszymi długami!

 4. Darlik44

  Warto byłoby też napisać czym jest przerwanie biegu przedawnienia, bo ludzie będą myśleć, że skoro od zaciągnięcia i niespłacenia ostatniej raty długu, minęło powiedzmy 5 lat, to dług zawsze przedawni się, a tak nie jest, wierzyciel może co jakiś czas przerywać bieg przedawnienia, warto o tym napisać w artykule, bo nie widzę tej kwestii.

 5. Najmanka

  Bardzo proszę o informację po ilu latach przedawnia się dług u komornika.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj @Najmanka – dług potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty – przedawnia się po dziesięciu latach. Termin przedawnienia długu komorniczego liczony jest od daty prawomocności orzeczenia. Wtedy rodzaj długu, bankowy, spadkowy, ZUS-owski traci znaczenie. Jeśli miało miejsce postępowanie sądowe które zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu, to wtedy po 10 latach przedawni się każdy dług. Mają miejsce nawet sytuacje, w których to komornik dochodzi nawet przedawnionego długu, bo taki ma obowiązek. Dłużnik musi wtedy podnieść zarzut przedawnienia, bo tylko jego inicjatywa unieważni przedawniony dług. Jak zatrzymać egzekucję komorniczą przedawnionego długu? wystarczy, że skierujesz do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

 6. Aśka/poz

  Mnie interesuje przedawnienie długu bankowego u komornika, jak to jest? mam wtedy dług bankowy, czy dług u komornika? pogubiłam się…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli masz dług, nie ważne jaki, potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym bądź nakazem zapłaty, to przedawnia on się po dziesięciu latach od daty prawomocności orzeczenia, czyli od dnia w którym zapadł wyrok sądowy. Niestety jednak, skierowanie sprawy do komornika powoduje przerwanie biegu przedawnienia wyroku, nawet kiedy egzekucja komornicza została umorzona, wtedy to termin przedawnienia długu zaczyna biec od początku.

 7. kat_dark

  Znalazłam na długi.info długi syna i nawet nie wiadomo czego ten dług dotyczy, napisane jest tylko,że kategoria przeterminowania powyżej 2 lat. Chciałabym mu pomóc tylko nie wiem od czego zacząć.Wiem,że jakieś długi spłaca, gdyż kilka lat temu miał bardzo poważny wypadek i pozostały długi z kredytów bankowych ( obecnie spłaca) jak i z umów komórkowych i tv. Może ktoś mi pomoże,od czego zacząć wyjaśnić te wystawione na długi.info długi.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli dane syna pojawiły się w tym prywatnym rejestrze długów, to polecam, aby syn sprawdził cały swój profil pobierając raport BIK oraz należy sprawdzić też KRD i ERIF. O tym gdzie i jak sprawdzić swoje długi <-- można przeczytać w tym poradniku. Niestety, Ty jako matka, nie jesteś w stanie tego zrobić za niego, ponieważ to jest niezgodne z prawe. Ponadto, rejestrując się w BIK-u, KRD i ERIF, trzeba zweryfikować swoją tożsamość dosyłając danem rejestrowi zdjęcie lub skan dowodu osobistego.

 8. kat_dark

  Serdecznie dziękuję za poradę.Pozdrawiam:)

NAPISZ KOMENTARZ