Przedawnienie długu u komornika, bankowego, ZUS i spadkowego

Długi po pewnym czasie przedawniają się, jest to bardzo często pocieszająca wiadomość, ale nie jest jeszcze wystarczająco precyzyjna. Terminy przedawnienia długów różnią się w zależności od rodzaju roszczeń.

Postanowiliśmy więc zebrać kilka najważniejszych, by rozwiać w tym zakresie wątpliwości. Zaczniemy od kwestii najbardziej złożonej, a więc od przedawnienia egzekucji komorniczej.

Z poniższego poradnika dowiesz się:

 • kiedy przedawnia się dług u komornika
 • kiedy przedawnia się dług bankowy
 • kiedy przedawniają się długi spadkowe
 • kiedy przedawnia się dług w ZUS

… a więc do dzieła:

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika to częsty przedmiot dociekań: czy komornicy mogą w ogóle egzekwować przedawniony dług? Niestety, jest to możliwe. Z praktyki wynika, że kancelarie komornicze uginają się od przedawnionych długów.

przedawnienie-długu
Przedawnienie długu u komornika

Można jednak tego uniknąć – mimo że kiedy wierzyciel tylko złoży wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym, komornik zostaje zobligowany do wszczęcia egzekucji.

Trzeba dodać, że komornicy nie są upoważniani do analizy zasadności, czy wymagalności obowiązku, jeśli ten został objęty tytułem wykonawczym. Komornikowi nic zatem do tego, czy dług, który egzekwuje, jest przedawniony, czy też nie.

Mało tego – organ egzekucyjny nie jest też wyposażony w wiedzę co do tytułu, z którego zobowiązanie zadłużonego pochodzi. Jedyne co obchodzi komornika, to fakt, czy wniosek egzekucyjny spełnia formalne wymagania. Dlatego weryfikuje tylko tę kwestię.

Dłużnicy są jednak w stanie bronić się przed przedawnionym długiem. Niezbędne jest w tym celu powództwo przeciwegezekucyjne. Wytacza się je przed najbliższym sądem. Sąd nie ma obowiązku badania z urzędu zarzutu przedawnienia. To dłużnik musi więc wykazać inicjatywę.

Aktualizacja: sądy mają już obowiązek badania, czy dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu. Nowelizację (Dz.U. z 2018 r., poz. 1104) wprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przedawnienie nie znaczy, że długu już w ogóle nie ma. Oznacza tylko (i aż), że gdy upłynie określony wynikający z ustawy czas, wierzyciel nie ma już prawa do przymusowej egzekucji takiego długu.

Tu przychodzi czas na garść ważnych faktów: jeśli roszczenie potwierdzone jest orzeczeniem sądowym (prawomocnym), przedawnia się ono po dziesięciu latach od uprawomocnienia. Wyjątkiem od reguły są jednak odsetki, które zostały stwierdzone w orzeczeniu. Termin przedawnienia takich odsetek to trzy lata.

Jeżeli wierzyciel składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, kiedy wyżej wymienione terminy upłyną, osoba zadłużona zyskuje możliwość obrony przed egzekucją.

Zrobi to, gdy wytoczy powództwo przeciwegzekucyjne. Innymi słowy, gdy będzie w ten sposób domagać się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – właśnie z racji przedawnienia należności bądź nawet tylko odsetek.

Pierwsza ważna sprawa: taki zarzut przedawnienia długu trzeba wnieść do sądu – jego adresatem nie ma być komornik sądowy. Druga, równie ważna: gdy dług się jednak spłaci, nie zwracając uwagi na fakt, że być może został przedawniony, nie można niestety domagać się zwrotu pieniędzy.

Przedawnienie długu bankowego

Kiedy mówimy o przedawnieniu długu bankowego, możemy mieć na myśli dwie tak naprawdę różne sprawy. Może chodzić bowiem o kwestię debetu na koncie bankowym, ale też o wykorzystany (bądź nawet przekroczony) limit dostępny na karcie kredytowej.

Każdy z tych dwóch rodzajów roszczeń posiada inną specyfikę, a co za tym idzie, dotyczą ich inne terminy przedawnienia. Kiedy w grę wejdzie przedawnienie debetu na koncie, odnosi się do tego art. 731 Kodeksu Cywilnego.

Znajdziemy w nim informację, iż roszczenie, które wynika z umowy rachunku bankowego, przedawnia się wraz z upływem dwóch lat.

Debet na koncie zalicza się do roszczeń, których źródłem jest umowa rachunku bankowego. To sedno.

Nie można przy tym zapomnieć, że przedawnienie liczy się od terminu wymagalności debetu. Jest nim data, na którą przypada powinność spłacenia debetu, nie zaś data powstania tego debetu na koncie!

Zupełnie inną kwestią jest natomiast limit kredytu na karcie kredytowej. Taką kartę przyznaje się bowiem w ramach zwykłej umowy o kredyt. Jest zatem oczywiste, że nie ma mowy o roszczeniu wynikającym z umowy rachunku bankowego.

By ustalić, jak wygląda termin przedawnienia bankowego kredytu, musimy sięgnąć do art. 117 Kodeksu cywilnego. Ten stanowi, że termin przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej to trzy lata. Także i w tej sytuacji – tak samo jak w razie dowolnego rodzaju roszczenia – bieg przedawnienia długu liczy się od daty, w którym nastąpiła wymagalność kredytu.

… a teraz:

Przedawnienie długów spadkowych

Jeszcze do 18 października 2015 roku prawo wyglądało w ten sposób, że spadkobierca był zobowiązany spłacić cały dług po bliskim zmarłym, niezależnie od innych czynników. Następowało to wówczas, gdy po upływie sześciu miesięcy spadkobierca nie złożył odpowiedniego oświadczenia, odrzucając spadek lub nakreślając inny sposób przejęcia długu.

Od ww. daty ten stan rzeczy zmienił się i odtąd, w razie milczenia spadkobiercy, “opcją domyślną” jest przejęcie długu, ale jedynie do wysokości przejętego majątku.

W kontekście przedawnienia długów spadkowych jest to informacja niezwykle istotna. To spadkobierca musiałby bowiem wyjść z inicjatywą, by wziąć na siebie całość długu. W innym przypadku dług spadkowy może nawet przestać istnieć.

Wystarczy, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnego spadku w stanie czynnym. Spadkobierca domyślnie odpowiada za długi spadkowe, ale tylko w granicach wartości stanu czynnego spadku (majątku).

Może być i tak, że wartość stanu czynnego wynosi 5 tysięcy złotych, a dług po zmarłym opiewa na 50 tysięcy. W takiej sytuacji przejmujemy w zasadzie… 10% długu faktycznego. Cała reszta długu “przedawnia się” dla nas automatycznie (choć nie jest to nazywane przedawnieniem w sensie formalno-prawnym).

Jeśli chodzi natomiast o przedawnienie sensu stricto, to w przypadku długów spadkowych, termin przedawnienia nie różni się najczęściej od innych długów. Należność zmienia po prostu właściciela. Jeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie niespłacony kredyt, ten przedawni się więc po trzech latach.

Śmierć spadkodawcy-dłużnika nie przerwie biegu przedawnienia. Jeśli więc zawita u Ciebie wierzyciel spadkowy i zażąda spłaty długu, np. po Twoim zmarłym ojcu, przy czym od śmierci minęło już ponad 3 lata, jest wielce prawdopodobne, że dług uległ już dawno przedawnieniu, i to w całości. Istnieje właściwie gwarancja, że przedawnione są przynajmniej pewne jego raty.

Zarzut przedawnienia

Rzecz jasna, dług ulega przedawnieniu wraz z chwilą, gdy dłużnik (w tym spadkobierca długu) podnosi w sądzie zarzut przedawnienia. W zasadzie, dzieje się tak z chwilą, kiedy sąd oddala powództwo.

Jeśli poinformujesz wierzyciela, że znasz swoje prawa (również na piśmie), akt taki nie będzie mieć mocy prawnej. Wierzyciel może jednak zniechęcić się do kontynuowania czynności windykacyjnych. Zacznie bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że nie jesteś naiwny i że windykacja długu może być dla niego problematyczna.

Przedawnienie długu w ZUS

Długi w ZUS obejmuje pięcioletni termin przedawnienia, ale co ważne, nie jest ono koniecznie tożsame z wygaśnięciem zobowiązania. To dlatego, że bieg przedawnienia może zostać zawieszony albo przerwany. Gdy następuje zawieszenie, obliczanie biegu przedawnienia zostaje wstrzymane. Kiedy okres zawieszenia zakończy się, bieg doczekuje się kontynuacji.

W praktyce zatem zawieszenie skutkuje wydłużeniem okresu przedawnienia.

Kiedy bieg przedawnienia zostaje zawieszony?

Ma to miejsce choćby wówczas, gdy zawrze się z ZUS umowę o odroczenie daty płatności z tytułu składek lub umowę o rozbicie zobowiązania na raty. Kiedy taką umowę się zawrze, w tym samym dniu bieg przedawnienia ulega zawieszeniu. Trwa w takim stanie aż do dnia terminu płatności (która została odroczona z tytułu składek) bądź do terminu ostatniej z rat.

Profitem pozostaje w tej opcji fakt nienaliczania odsetek za zwłokę, poczynając już od kolejnego dnia (licząc od tego, w którym wniosek o przyznanie takich ulg wpłynął).

Bieg terminu przedawnienia długu jest zawieszany także od dnia, w którym podjęto pierwsze działania ukierunkowane na egzekucję należności z tytułu składek.

Działania, o jakich zadłużony został poinformowany – aż do dnia finalizacji postępowania egzekucyjnego. Zawieszenie następuje również wtedy, gdy decyzja jest uzależniona od ustalenia zagadnienia wstępnego (co rozstrzyga inny organ, może być to sąd).

Takie zawieszenie kończy się w dniu, w którym decyzja innego organu została decyzją definitywną. Również i w tej sytuacji, kiedy orzeczenie sądu zyskało uprawomocnienie, choć nie przez okres dłuższy niż dwa lata.

Przedawnienie długu – podsumowanie

Jak widać, w przypadku każdego z rodzaju roszczenia przepisy ustalają konkretne terminy przedawnienia długu, często związanych jest z nimi wiele niuansów, przez co zagadnienie bywa wcale nie takie oczywiste; tym bardziej że prawo bardzo często ulega zmianom. Nie pozostaje nam nic innego, niż być z nim w miarę na bieżąco, szczególnie kiedy sytuacja tego od nas wymaga.

Przedawnienie długu – wzór pisma

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Sprawdź czy przedawnienie długów dotyczy również Ciebie!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

42 komentarzy w “Przedawnienie długu u komornika, bankowego, ZUS i spadkowego”
 1. Raz przytrafiło mi się przedawnienie długu za niezapłaconą karę za brak biletu w komunikacji miejskiej. Trochę dziwne, bo pewnego dnia po prostu przyszedł list, że moje roszczenie przedawniło się… to dziwne bo zwykle ponoć podmioty nie informują że dług przedawnił się, wręcz przeciwnie – próbują nawet wykorzystać niewiedzę dłużnika. Prawo w tej kwestii powinno suę zmienić, cuekawe ile ludzi w Polsce spłaciło przedawniony dług z niewiedzy hehe. No ilu?

 2. Najczęściej chyba przedawniają się długi za mandaty ;) miałem tą przyjemność doświadczyć takiego przedawnienia ha! Piękne uczucie kiedy dostajesz taki list :-)))))

 3. Cichy Robert

  Mam właśnie przedawnione długi w egzekucji komorniczej, są to dwa długi za dwa różne debety na koncie w banku, a więc jest to dług bankowy. Minęło już 7 lat i mam zamiar podnieść przedawnienie długu. Bank chyba sprzedał mają wierzytelność komuś innemu, bo rok temu skontaktowała się ze mną firma windykacyjna “x” a teraz 2 tygodnie temu firma windykacyjna “y” więc ktoś handluje moimi długami licząc na to, że komuś ten dług w końcu spłacę :D Za pierwszym razem zignorowaliśmy pismo o zapłatę, teraz gdy przyszło kolejne pismo muszę podnieść zarzut przedawnienia się długo, bo inaczej co rok pewnie będę mnie gnębić tymi durnymi pismami. Pozdro

  1. Janina Gołębiecka

   Dokładnie, warto podnieść zarzut przedawnienia długu i raz na zawsze mieć z tym spokój, co do handlowania długami, to jest to bardzo popularna metoda dla wierzycieli i firm windykacyjnych na pozbycie się długu, który sprawia trudności w ściągnięciu należności. Ostatnio nawet pisaliśmy artykuł na temat: jak działają giełdy długów/giełdy wierzytelności <-- tak więc zapraszam do zapoznania się z tym mechanizmem, ponieważ naprawdę warto wiedzieć co dzieje się z naszymi długami!

 4. Warto byłoby też napisać czym jest przerwanie biegu przedawnienia, bo ludzie będą myśleć, że skoro od zaciągnięcia i niespłacenia ostatniej raty długu, minęło powiedzmy 5 lat, to dług zawsze przedawni się, a tak nie jest, wierzyciel może co jakiś czas przerywać bieg przedawnienia, warto o tym napisać w artykule, bo nie widzę tej kwestii.

 5. Bardzo proszę o informację po ilu latach przedawnia się dług u komornika.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj @Najmanka – dług potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty – przedawnia się po dziesięciu latach. Termin przedawnienia długu komorniczego liczony jest od daty prawomocności orzeczenia. Wtedy rodzaj długu, bankowy, spadkowy, ZUS-owski traci znaczenie. Jeśli miało miejsce postępowanie sądowe które zakończyło się prawomocnym orzeczeniem sądu, to wtedy po 10 latach przedawni się każdy dług. Mają miejsce nawet sytuacje, w których to komornik dochodzi nawet przedawnionego długu, bo taki ma obowiązek. Dłużnik musi wtedy podnieść zarzut przedawnienia, bo tylko jego inicjatywa unieważni przedawniony dług. Jak zatrzymać egzekucję komorniczą przedawnionego długu? wystarczy, że skierujesz do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

 6. Mnie interesuje przedawnienie długu bankowego u komornika, jak to jest? mam wtedy dług bankowy, czy dług u komornika? pogubiłam się…

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli masz dług, nie ważne jaki, potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym bądź nakazem zapłaty, to przedawnia on się po dziesięciu latach od daty prawomocności orzeczenia, czyli od dnia w którym zapadł wyrok sądowy. Niestety jednak, skierowanie sprawy do komornika powoduje przerwanie biegu przedawnienia wyroku, nawet kiedy egzekucja komornicza została umorzona, wtedy to termin przedawnienia długu zaczyna biec od początku.

   1. Czyli jak sprawa trafi do komornika to data ewentualnego umorzenia jest datą rozpoczęcia biegu przedawnienia?? Czy dobrze rozumiem??

    1. Janina Gołębiecka

     Tak dokładnie Tomku, data umorzenia egzekucji komorniczej, jest datą rozpoczęcia biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia zaczyna biec na nowo. Ci sprytniejsi wierzyciele, aby dług nie przedawnił się, co jakiś czas wznawiają egzekucję, czasem tylko po to, aby dług nie przedawnił się. Pozdrowienia!

 7. Znalazłam na długi.info długi syna i nawet nie wiadomo czego ten dług dotyczy, napisane jest tylko,że kategoria przeterminowania powyżej 2 lat. Chciałabym mu pomóc tylko nie wiem od czego zacząć.Wiem,że jakieś długi spłaca, gdyż kilka lat temu miał bardzo poważny wypadek i pozostały długi z kredytów bankowych ( obecnie spłaca) jak i z umów komórkowych i tv. Może ktoś mi pomoże,od czego zacząć wyjaśnić te wystawione na długi.info długi.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli dane syna pojawiły się w tym prywatnym rejestrze długów, to polecam, aby syn sprawdził cały swój profil pobierając raport BIK oraz należy sprawdzić też KRD i ERIF. O tym gdzie i jak sprawdzić swoje długi <-- można przeczytać w tym poradniku. Niestety, Ty jako matka, nie jesteś w stanie tego zrobić za niego, ponieważ to jest niezgodne z prawe. Ponadto, rejestrując się w BIK-u, KRD i ERIF, trzeba zweryfikować swoją tożsamość dosyłając danem rejestrowi zdjęcie lub skan dowodu osobistego.

 8. Witam. Kiedy dług za usługi internetowe i TV się przedawnia? Wierzyciel straszy mnie sądem, jednak znalazłam informacje, że te długi się przedawniają po 2 latach, wierzyciel twierdzi że po 3, jak jest naprawdę?

  1. Janina Gołębiecka

   Roszczenia operatora internetu czy abonamentu TV z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ulegają przedawnieniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego roszczenia operatora i każdego następnego wierzyciela (czyli np. firmy windykacyjnej która to np. dług kupiła) przedawniają się dopiero po upływie 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne, a nie po 2 latach, tak jak myślisz. 3- letni termin przedawnienia jasno wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po takim terminie przedawniają się właśnie roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (a przecież roszczenie o zapłatę rachunku za internet, abonament TV czy telefon, jest właśnie związane z prowadzenie działalności gospodarczej przez danego operatora). A więc 3 lata moja droga.

 9. Witam serdecznie, mieszkam od prawie 2 lat w Niemczech. Wyjechałem z kraju między innymi aby rozpocząć życie od nowa i dosłownie uciec od wykańczającej nagonki urzędów ZUS oraz innych wierzycieli którzy mnie nękali sprawami które się nagromadziły podczas prowadzenia mojej działalności którą wyrejestrowałem w 2012. Wczoraj dostałem list z zoll.de że mam zapłacić wymienione zaległości. Powołali się na “Rechtsgrundlage fur Ersuchen von Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums ist art. 76 Abs.2 i. V. m Art. 84 VO (EG) Nr. 883/04 des Rates vom 29.04.2004. Durchfuhrungs -VO (EG) Nr. 987/09 v. 16.09.2009. Znalazłem polski odpowiednik tych ustaw.

  Moje pytanie jest takie: Czy muszę to spłacać? Nie wiem na chwile pisania tego wpisu, ile jest czasu do przedawnienia 6 czy dziesięć lat ? Jakie procedury, czynności powinienem w pierwszej kolejności wykonać ?

  1. Janina Gołębiecka

   Piotrze, nie miałam nigdy do czynienia z takimi sprawami, więc raczej nie jestem Ci w stanie cokolwiek doradzić. Czy to przypadkiem nie jest Europejski Tytułu Egzekucyjny, lub Europejski Nakaz Zapłaty? jeśli tak jest, to tego co słyszałam, można się bronić przed ETE Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. Są dwa sposoby, po pierwsze, może złożyć wniosek o kontrolę w rozumieniu art. 19 rozporządzenia, a po drugie, można też złożyć wniosek o sprostowanie lub cofnięcie tego zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, powołując się na art. 10 rozporządzenia.

 10. Z tego co mi wiadomo zobowiązania wobec państwa czyli długi w ZUS czy US nie mogą być egzekwowane na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty chyba że czegoś nie wiem może fachowiec to zweryfikuje

  1. Janina Gołębiecka

   Jakiś czas temu weszły w życie nowe przepisy, które bardzo ułatwiają polskim urzędom skarbowym ściąganie należności od zagranicznych dłużników, którzy dzięki wyjazdowi za granicę unikają zapłaty zobowiązań podatkowych z Polski. Nowa ustawa która została wprowadzona w życie, zakłada wzajemną pomoc i wspieranie się pomiędzy państwami Unii Europejskiej i to nie tylko chodzi o samo ściganie dłużnika skarbowego, ale także możliwość przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika za granicą. Urząd Skarbowy czy ZUS może zwrócić się do innych krajów w obrębie Unii Europejskiej o pomoc w wyegzekwowaniu długu, jeśli wysokość należności pieniężnej bądź łączna wysokość kilku należności wobec US czy ZUS-u, po przeliczeniu na euro według kursu ostatnio ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE przed dniem wysłania wniosku o udzielenie pomocy, nie jest niższa niż 1.500 euro. Tak mówi z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

 11. Jeżeli posiadam od ponad 20 lat tytuł wykonawczy, przedawnienie było przerywane przez komornika, który umarzał postępowanie i bank sprzedał dług firmie windykacyjnej lub innej instytucji, to czy ta instytucja może przerywać ciągłość przedawnienia biorąc komornika? Mój dług był już chyba 3 razy sprzedawany.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli egzekucja komornicza była wszczęta przez nowego wierzyciela, to egzekucja naturalnie przerywa bieg przedawnienia. Samo kupienie/sprzedanie długu, nie ma wpływu na bieg przedawnienia. Dług stwierdzony wyrokiem sądowym ulega przedawnieniu po 6 latach (kiedy było po 10 latach).

 12. Witam, mąż zaciągnął pożyczkę w 2008 roku i w piątek 6 lipiec 2018 rok dostał z firmy windykacyjnej BEST do zapłaty. Chciałabym się zapytać, czy ten dług się nie przedawnił? ponieważ przysłali pismo z informacją o planowanym zajęciu ruchomości jak to można rozumieć?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli po drodze od 2008 roku nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, to najwidoczniej dług został przedawniony. Musisz wysłać pismo do firmy windykacyjnej BEST, podnosząc zarzut przedawnienia. Wzór wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM.

 13. Mam zasadzony dług z 2013 roku, do tej pory wierzyciel nie zrobił nic w tej sprawie. W związku z tym podlegam nowej ustawie o przedawnieniu wyroku czy starej gdzie okres wynosił nie 6 a 10 lat?

 14. Mama zmarła 6 lat temu i zostawiła na swoim koncie bankowym debet. Przeprowadziłam sprawę spadkową. Czy taki dług w banku ulega przedawnieniu?

  1. Janina Gołębiecka

   Oczywiście, dług bankowy ulega przedawnieniu jak inne rodzaje długów. Warto tu przytoczyć art. 731 Kodeksu cywilnego, który mówi, że: roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się po dwóch latach. Przepis ten nie dotyczy roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. Dwuletni termin przedawnienia ujemnego salda na rachunku bankowym, dotyczy wszelkich roszczeń, które wprost wynikają z umowy rachunku bankowego, a więc także zaległości związanych z debetem na koncie bankowym.

   Termin przedawnienia debetu na koncie bankowym wynosi więc 2 lata i biegnie od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalnym (czyli bieg przedawnienia zaczyna się od dnia w którym miała nastąpić spłata debetu).

 15. wyrok sądu 2007 r. przerywany nieskutecznymi egzekucjami się przedawni po 6 latach wg. nowych zasad.

  1. Janina Gołębiecka

   Zgadza się, nowe przepisy już obowiązują, teraz jest to 6-letnik okres przedawnienia, jeśli chodzi o roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

 16. Jakiś czas temu okazało się, przy zakładaniu karty kredytowej, że moja mama ma dług za niespłacone odsetki (47zł). W 1999r. wzięła kredyt w jakiejś nieznanej i chyba już nieistniejącej instytucji (nie był to na pewno bank) i spłacała go nieterminowo, ale należność spłaciła. Teraz właśnie okazało się, że ma niespłacone odsetki za ten właśnie kredyt (za nieterminową spłatę rat). termin spłaty zobowiązana minął w 2004r. Jak spłacić ten dług?

  1. Janina Gołębiecka

   Dług za niespłacone odsetki przedawnił się więc, można podnieść zarzut przedawnienia, ale dopiero kiedy kiedy wierzyciel skontaktuje się z pożyczkobiorcą o spłatę zaległej należności, jeśli firma pożyczkowa już nie istnieje, to raczej nikt po te odsetki się nie zgłosi. Jeśli doszło do sytuacji, że firma pożyczkowa już nie istnieje, a w BIK-u lub KRD wciąż widać te zaległe odsetki, to na Waszym miejscu skontaktowałabym się z rejestrem w którym te odsetki widać, z prośbą o usunięcie wpisu, skoro wierzyciel już nie istnieje i nie ma możliwości spłaty tego długu.

 17. Witam. Mam kilkanaście zadłużeń jak: chwilówki i kredyty bankowe… większość jest u komornika jako zbieg egzekucji, a niektóre są cofnięte i sprzedane funduszom które dzwonią i pytają o spłatę ale z nimi nie rozmawiam. Czy jesteście mi w stanie pomóc ustalać plan spłaty tych zadłużeń? wynegocjować mniejsze kwoty, część umorzyć udowadniając bankom i chwilówkom przedawnienia jak się da? bo długi są z 2013 i 2014 roku.

 18. Witam, mam długi wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej prowadzanej w latach 1998-2001. Wyroki sądowe nakazujące spłatę zadłużenia zostały wydane w latach 2001-2004 i od tego czasu toczą się egzekucje komornicze, nieskuteczne i w większości zaprzestane z braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. Czy istnieje możliwość przedawnienia przed sądem powyższych wierzytelności?

 19. Witam w 2013 r mój były wziął na mnie telefon i przy okazji kilka sprzętów, za nic nie płacił, dług na tą chwilę wynosi ponad 20 tys. zł. już z odsetkami komorniczymi i sądowymi. Na tą chwile dług przejęła firma windykacyjna która daje możliwość spłacania tego w ratach, czy ja muszę to płacić? czy ulegnie to przedawnieniu? proszę o pomoc.

 20. Sąd wydał w roku 2017 sądowy nakaz zapłaty na przedawniony dług i nie sprawdził, że należność dla Orange już wiele lat temu się przedawniła. Nie wiem czy do mnie wysłano zawiadomienie, gdyż od kilku lat nie mieszkam pod adresem który znał operator Orange i nigdy nie mogłem odebrać odebrać żadnej korespondencji, gdyż od wielu lat nie byłem zameldowany pod adresem ani tam nie mieszkałem.

  Orange mój przedawniony dług sprzedał, a nowy nabywca sądownie na przedawniony od kilku lat dług uzyskał sądowy nakaz zapłaty, a w ubiegłym komornik. Co zrobić gdy sąd wydał nakaz zapłaty na dawno przedawnioną należność?

 21. Małgorzata

  Chodzi o spłatę długów przez zajęcie komornicze. Mam duże zadłużenie, nawet bardzo duże, bo ok. 60.000 zł, jest to suma kredytów. Sprawa jest u komornika który zabiera mi po 500 zł co miesiąc i jest to spłacane po kolei od pierwszego zajęcia. Moje pytanie jest takie: czy jeżeli nie zdążę którejś pożyczki spłacić przed upływem czasu przedawnienia, to zostanie mi to umorzone? czy będę spłacać nawet i 10 lat, aż wyjdę na czysto?

 22. W 2002 roku dostałem bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, miesiąc później postanowienie sądu rejonowego zaopatrzone też w klauzulę wykonalności, w 2003 roku postanowienie sądu o egzekucji należności pieniężnej (czy ważne jest kiedy była licytacja nieruchomości?czy jeśli była w 2011r coś to zmienia?).

  Później w 2014 roku bank zrobił cesje na podst. art 509KC na rzecz Centrum Finansowe Banku S.A. Czy w tym roku tj. 2019 dług się przedawnił lub wcześniej? Nadmienię, że sprawa cały czas jest prowadzona przez jednego komornika.

 23. Witam. Otóż mam taki problem. Mam zadłużenie bankowe w kwocie 10tys złotych. Pracuje, mam też komornika z którym dogadałem się w sprawie spłaty w ratach, sam zaproponowałem 500 zł miesięcznie. Tu też mam takie pytanie czy jeżeli już mam tego komornika i spłacam po te 500zl miesięcznie, to czy komornik może też zabrać mi rozliczenie z Urzędu Skarbowego PIT? i czy jest szansa na zastosowanie pisma o częściowe umorzenie tego długu? Dodaje że kredyt brałem jakieś 10lat temu.

 24. Pobrałam od Państwa wniosek o przedawnienie celem przedłożenia w firmie ULTIMO. Wysłali do mnie pismo z informacją o zadłużeniu z 2005 r. rzekomy debet w banku 300 zł, teraz chcą 850. Zadzwoniłam i okazało się, że było to zagranie taktyczne, bo podobno kupili też od banku inne moje zadłużenie, tym razem kredyt również z 2005 roku który teraz wynosi prawie 17 tys. złotych.

  Faktycznie kredyt brałam, ponieważ w tym czasie poważnie chorowałam, ale część została spłacona normalnie, część wpłacałam komornikowi. Nawet jeśli nie spłaciłam go do końca, niestety nie mam już tych kwitów, to wątpię by mogła to być tak duża kwota, bo kredyt był na 10tys zł.

  Poprosiłam o przesłanie dokumentów, no i mają moje umowy z bankiem, ale nie są to oryginały i nie mają informacji o wpłatach jakie wpływały na poczet tego zadłużenia. Jest za to nakaz zapłaty długu wobec Providenta, na którym jest kilka dat.

  Data wystawienia 9.07.2014, data z pieczątki choć jest to kopia, więc nie wiem jak ją rozumieć 9.03.2015, data na pieczątce sądu 25.02.2015 oraz ostatnia data przybita pieczątką z boku 16.06.2016.

  Przez ostatnie 10 lat nikt nie kontaktował się ze mną w tej sprawie, nie płaciłam też w tym czasie żadnych pieniędzy na poczet tych wymagań, które stawia teraz przede mną ULTIMO, a biorąc pod uwagę czas, który upłynął, nie wiem nawet czy tych zaległości już nie pospłacałam.

  Miałam trudny czas w życiu w tamtym okresie związany z chorobą, nie poczuwam się do spłaty tych zobowiązań i chciałabym dowiedzieć się czy mogę wysłać pismo do tej firmy o przedawnienie tych roszczeń? oraz czy dług przedmiotowy to kwota podstawowa, czy ta której teraz ode mnie wymagają. No i jakiej reakcji spodziewać się od tej firmy windykacyjnej?

 25. Witam. Proszę Mi odpowiedzieć. Jestem Emerytem miałem działalność w w trakcie zawału i po nie płaciłem za dług wobec ERY/T-mobile. Dostałem od Komornika Pana Bogiela “Postanowienie na Wniosek Wierzyciela o Umorzeniu postępowania” art .825 pkt 1 k.p.c. Nakaz zapłaty był 19-05-2009 sygnatura akt 1 Nc zaopatrzony w klauzule wykonalności 02-02-2010. Dużo paragrafów cyfr. Kazał zapłacić sobie koszty 187 zł które zapłaciłem.

  Emerytura jest w sumie 860 nie podlegająca zajęciom żadnym. Nie posiadam żadnego Majątku po za starym autem 19 letnim jechać do lekarza. Stan mój jest nieciekawy bo nawala kręgosłup, dwunastnica, żołądek i z chodzeniem są problemy wymiana stawu biodrowego, refluks bolesny. Wzrok siada. Mam zadłużenie w ZUS na 80 tysięcy co nie jest realne by spłacić. Czy mogę wystąpić o Upadłość Konsumencką? Serdecznie pozdrawiam Marek lat 68.

Comments are closed.