Dodatkowa praca a komornik, chcę podjąć drugą pracę, ile zajmie mi komornik?

Dzień dobry, mam pytanie: mąż ma komornika na wynagrodzeniu i komornik zostawia mu 1530 zł i mąż chce podjąć drugą pracę na zlecenie dodatkowo.

Mam pytanie: czy komornik z dodatkowej pracy na zlecenie też zajmie coś? jeśli tak, to ile na potrzeby spłaty kredytu komornik zajmie?


Wynagrodzenie za pracę – kiedy podlega ochronie?

dwa-zrodla-dochodu-a-komornik
Dwa źródła dochodu a komornik – jak postąpi organ egzekucyjny? czy dodatkowa praca ma sens?

Obowiązujące przepisy prawne dokładnie precyzują ograniczenie egzekucji, wskazując na te składniki majątku dłużnika, które w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego zajęte być nie mogą.

O ograniczeniu egzekucji mówią m.in. art. 829 oraz art. 831 kpc.

Jeżeli chodzi natomiast o wynagrodzenie za pracę, to w myśl zapisu art. 833 kpc. wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Przywołując zatem na art. 87 § 1 kodeksu pracy, wskazać należy, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108.

I jak mówi dalej § 3 niniejszego przepisu §, potrącenia te mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Natomiast art. 871§ 1 wskazuje, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Wynagrodzenie za pracę – kwota wolna od zajęcia 2018

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 2 1000 zł brutto. A więc w dyspozycji dłużnika (przy długu innym niż dług alimentacyjny) w każdym miesiącu pozostać musi kwota nie niższa niż 1 530 zł netto miesięcznie.

Jeżeli jednak egzekucji podlega dług alimentacyjny, zajęcie alimentacyjne ma pierwszeństwo przed innymi zajęciami i jest niezależne od wysokości osiąganego dochodu.

Wynagrodzenie dłużnika przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych może zostać zajęte w wysokości 60%, nawet kiedy jest to wynagrodzenie minimalne. Wówczas do dyspozycji dłużnika pozostaje jedynie kwota 612 zł netto.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o działo (czyli tzw. umów cywilnoprawnych) nie jest niestety chronione przepisami kodeksu pracy – również tymi, które mówią o ograniczeniu egzekucji.

Co za tym idzie, w tym przypadku nie ma mowy o ochronie płacy minimalnej – komornik ma prawo zając całe wynagrodzenie dłużnika świadczącego pracę w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Wyjątek od powyższej zasady znaleźć można w treści art. 833 § 2 kpc., który mówi, iż ograniczenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę stosuje się również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Zatem ochronie przed zajęciem komorniczym podlegać będzie wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w sytuacji, kiedy:

 • będzie to jedyne źródło dochodu dłużnika,
 • umowa zlecenia ma charakter powtarzalny.

W sytuacji, którą opisałaś, praca zlecona ma być pracą dodatkową, mąż twój bowiem posiada już pracę stałą. Rozumiem, że jest wam trudno, kiedy macie na „karku” egzekucję z wynagrodzenia i mąż chcę dorobić, jednak musisz wiedzieć, że w tej sytuacji wynagrodzenie z umowy zlecenia może zostać w 100% zajęte przez komornika.

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a zajęcie komornicze

Są jednak sposoby na uniknięcie zajęcia całego wynagrodzenia i wynagrodzenia dodatkowego. Długi należy spłacać, dlatego ja doradzam kontakt bądź z wierzycielem, bądź z komornikiem oraz przedstawienie mu propozycji dokonywania dobrowolnych wpłat.

Wyjaśnienie trudnej sytuacji materialnej może spotkać się ze zrozumieniem zarówno komornika, jak i wierzyciela. Nie znam szczegółów sprawy, nie wiem, w jakiej wysokości jest Wasze zadłużenie i czy prowadzone postępowanie egzekucyjne jest skuteczne, czy spłacacie dług, czy komornik zajął część wynagrodzenia za pracę męża.

Myślę jednak, że skoro mąż zdecydował się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, by nie stracił motywacji i zapału do pracy, nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy komornik zabierze wam całe wypracowane pieniądze.

Tak jak napisałam powyżej, zastanówcie się w domu, jaką część dochodu możecie przeznaczyć na spłatę długu, a następnie skontaktujcie się z komornikiem i zaproponujcie dobrowolne wpłaty w sytuacji, kiedy ten odstąpi od zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za pozytywne rozwiązanie wszystkich kwestii.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Artykuły, które warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Dodatkowa praca a komornik, chcę podjąć drugą pracę, ile zajmie mi komornik?”
 1. Mam dwie umowy o pracę. Pierwszą na cały etat, drugą na 1/4 etatu. Z pierwszej umowy o pracę zabiera mi 300 złotych czy ma prawo z drugiej umowy o pracę zabrać wszystko? Proszę o odpowiedź bo nie wiem czy ma sens druga praca…

Comments are closed.