CZY komornik może zająć dwa źródła dochodu??

Forum prawneKategoria: KomornikCZY komornik może zająć dwa źródła dochodu??
d3 zapytał 2 lata temu

Witam. Chodzi o dwie umowy o pracę u różnych pracodawców a komornik. Czy komornik może zająć dwa źródła dochodu? Rozważam możliwość podpisania kolejnej umowy o prace z wynagrodzeniem minimalnym.

Pierwsze wynagrodzenie jest zajęte przez komornika do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Moje pytanie: co z drugim wynagrodzeniem u drugiego pracodawcy? do jakiej kwoty będzie zajęte? czy oba zakłady pracy będą dokonywały potrąceń tylko do minimalnej kwoty wynagrodzenia?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

niestety nie jest tak dobrze jak myślisz.

Otóż kwota wolna od zajęcia przy wynagrodzeniu za pracę jest jedna.

Dla wyjaśnienia napiszę, że przy długach innych niż alimentacyjne przy zajęciu wynagrodzenia za pracę stosuje się dwa limity:

  • kwotowy – kwota wolna od zajęcia odpowiada płacy minimalnej
  • procentowy – kwota zajęcia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia dłużnika.

Dodam, że potrącenia procentowe stosuje się wówczas, gdy kwota wolna od zajęcia przewyższy kwotę minimalnego wynagrodzenia, czyli wówczas gdy płaca dłużnika na dany miesiąc przekracza dwukrotność minimalnego wynagrodzenia.

Dla przykładu napiszę:

Jeśli mamy do czynienia z wynagrodzeniem niższym np. 3 000 zł pracodawca stosuje kwotowe limity potrąceń, wypłacając dłużnikowi pensję minimalną, a nadwyżkę przekazując komornikowi.

Natomiast gdy pensja dłużnika wynosi 6 000 zł, wówczas pracodawca stosuje już procentowe limity potrąceń, dzieląc na dwie części pensje dłużnika – 50% dla pracownika, 50% dla komornika.

Wyjaśnię, że powyżej opisane reguły mają zastosowanie również w sytuacji, gdy dłużnik zatrudniony jest w kilku zakładach pracy. W takiej sytuacji – jak już napisałam na wstępie, występuje jedna kwota wolna od zajęcia.

Dlatego jeśli masz dwa zatrudnienia i z obu stosunków pracy uzyskujesz płacę minimalną, tylko jedna jest chroniona od zajęcia, natomiast druga może zostać zajęta w 100%.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Otóż obaj pracodawcy otrzymają wezwanie do dokonywania potrąceń. Następnie wystosują do komornika pismo zwrotne informujące o niemożności dokonywania potrąceń z uwagi na uzyskiwany przez dłużnika dochód w kwocie minimalnej (wolnej od zajęcia).

Po otrzymaniu takich informacji komornik podejmie działania zmierzające do zajęcia wynagrodzeń zgodnie z opisanymi przeze mnie regułami.

Nie możesz więc liczyć, że egzekucja z wynagrodzenia nie zostanie przeprowadzona. Przed zajęciem możesz jednak podjąć kontakt z komornikiem, wnosząc o zaprzestanie zajęcia wynagrodzenia za pracę pod warunkiem dokonywania dobrowolnych wpłat miesięcznych.