Ile komornik może zabrać z emerytury w 2022?

Witam. Ile może zabrać komornik z emerytury? Otrzymuję najniższą emeryturę i nawet bez zajęcia komorniczego ciężko jest mi powiązać koniec końcem.

Teraz otrzymałam pismo od komornika, że toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne i że komornik zajmie mi emeryturę.

Jeśli więc ma dojść do zabrania części mojej emerytury, to chciałbym wiedzieć, ile to będzie, proszę Panią o pomoc, i wytłumaczenie ile komornik może zająć z emerytury. Pozdrawiam!


Ile komornik może zabrać z emerytury?

ile-komornik-moze-zabrac-z-emerytury
Zobacz, ile może zabrać komornik z emerytury, sprawdź także tabelę, w której opisuje przykładowy kwoty zajęcia komorniczego.

W toku postępowania egzekucyjnego komornik ma prawo dokonać zajęcia emerytury dłużnika. Dlatego mając na uwadze seniorów, którym w pewnym momencie życia powinęła się noga, postanowiliśmy przygotować mini poradnik, który w sposób jasny przestawia, ile komornik zajmie z emerytury, jakie kwoty wolne od zajęcia obowiązują przy wyższych emeryturach, jakie granice zajęcia emerytury występują przy egzekucji długów alimentacyjnych, oraz czy emerytura z KRUS podlega tej samej procedurze egzekucyjnej, co emerytura z ZUS.

Poniżej znajduje się również tabela, dzięki której z łatwością dowiesz się, ile komornik może zabrać z emerytury i ile dostaniesz na rękę.

Egzekucja komornicza z emerytury dłużnika

O ograniczeniu egzekucji z emerytury stanowią przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zgodnie z regulacją zawartą w art. 140 ustęp 1 pkt 3 w przypadku egzekucji długów pochodzących ze zobowiązań prywatnych (kredyty, pożyczki) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącenie z emerytury należnej dłużnikowi może być dokonywane do wysokości 25% niezależnie od ilości wierzycieli.

Natomiast w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji, organ rentowy kwotę stanowiącą nie więcej niż dopuszczalne 25% potrącenia przekazuje temu komornikowi, który jako pierwszy dokonał zajęcia emerytury, a jeżeli nie można ustalić pierwszeństwa, organ rentowy przekaże część emerytury temu organowi, który egzekwuje należność wyższą.

Ograniczenie egzekucji z emerytury – kwota wolna o zajęcia

kwota-wolna-komornik-emerytura

Jednakże zgodnie z zawartą w dalszych przepisach ustawy regulacją, kwota wolna od zajęcia komorniczego przy egzekucji innych długów niż alimentacyjne, oraz należności egzekwowanych w związku z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, lub w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych wynosi 825 zł netto (na rękę).

Egzekucja długu z najniższej emerytury

Najniższa emerytura na rok 2019 wynosi 1 100 zł brutto, czyli 934,59 zł netto. Zatem dłużnik pobierający świadczenie emerytalne w minimalnej wysokości musi liczyć się z potrąceniem komorniczym ponad kwotę wolną od zajęcia – 825 zł netto.

Emeryturę w najniższej wysokości (825 zł na rękę po potrąceniu) otrzyma każdy dłużnik, którego świadczenie jest niższe niż 1 400 zł brutto. Dopiero przy świadczeniach wyższych zastosowanie znajdzie procentowe potrącenie sięgające do 25% świadczenia.

Przykładowe kwoty wolne od zajęcia z emerytury (przykłady)

Zostawiam Wam tabelkę, na której możecie sprawdzić dokładnie, ile zajmie komornik z emerytury przy różnych kwotach świadczenia:

Emerytura bruttoEmerytura nettoEmerytura do wypłaty
1 500,00 zł      1 257,59 zł       882,59 zł
1 800,00 zł      1 499,84 zł      1 049,84 zł
2 000,00 zł     1 661,34 zł       1 161,34 zł
2 300,00 zł     1 903,59 zł       1 328,59 zł
2 500,00 zł     2 065,09 zł      1 440,09 zł
2 800,00 zł     2 307,34 zł      1 607,34 zł
3 000,00 zł     2 468,84 zł     1 718,84 zł

Długi alimentacyjne, a egzekucja z emerytury

Z emerytury, bez względu na jej wysokość, potrącane mogą być również sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego do wysokości 60% świadczenia.

W przypadku, gdy należności alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych dla bieżących należności.

Jak wskazuje art. 141 ustęp 1 pkt 1 niniejszej ustawy – przy egzekucji alimentów z emerytury również obowiązuje kwota wolna od egzekucji i potrąceń i wynosi 500 zł.

Czyli 500 zł jako kwota wolna od zajęcia przy egzekucji długów alimentacyjnych z emerytury, jest dość nowym rozwiązaniem wprowadzonym obowiązującą od 1 lipca 2018 roku nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która dała ochronę dłużnikom alimentacyjnym w postaci kwoty wolnej od zajęcia, która wcześniej im nie przysługiwała.

Emerytura z KRUS, a komornik – ograniczenie egzekucji

Również dla emerytur rolniczych (z KRUS), zastosowanie znajdą regulacje zawarte w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlatego dłużnik pobierający świadczenie emerytalne z KRUS musi liczyć się z faktem, że kwota wolna od zajęcia wynosi:

 • 825 zł – przy egzekucji należności innych niż alimentacyjne
 • 660 zł – przy egzekucji kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego lub pomocy społecznej
 • 500 zł – przy egzekucji alimentów
 • 200 zł – przy egzekucji należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, z uwzględnieniem procentowego potrącenia, o którym pisałam powyżej, oraz corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

13 emerytura a komornik

Czy komornik może zająć 13 emeryturę? „Trzynastka”, czyli trzynasta emerytura będzie całkowicie wolna od zajęcia komorniczego. Trzynasta emerytura będzie wypłacona bez potrzeby składania jakichkolwiek wniosków, czy innych dokumentów. Jeśli jesteś emerytem, to nie musisz robić nic, trzynastka zostanie wypłacona razem z majową emeryturą.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

50 komentarzy w “Ile komornik może zabrać z emerytury w 2022?”
 1. Rozumiem, że na pytanie odpisał komornik!!? Naprawdę z emerytury może zabrać max 25%! więcej jeśli ściąga alimenty! a na rachunku bankowym wolne od zajęcia są trzy średnie pensje, tj ok 12tys!
  Praktyka jest inna bo komornicy “współpracują” z urzędnikami i ZUS i banków!

  1. Janina Gołębiecka

   Nie wiem Janusz skąd czerpiesz informacje, ale jeśli chodzi o zajęcie przez komornika emerytury z tytułu długów alimentacyjnych, to wiedz, że długi alimentacyjne nie są objęte żadną kwotą wolną od zajęcia. Komornik może zatem zająć dłużnikowi alimentacyjnemu całą emeryturę bez względu na to, czy dłużnik będzie miał jakieś środki do życia czy nie…

  2. Janina Gołębiecka

   Jeszcze odnośnie współpracy komornika z US, ZUS i bankami, czy nawet pracodawcami. Taki jest obowiązek tych podmiotów, aby współpracować z organem egzekucyjnym, w innym wypadku grozi im kara pieniężna. Zapraszam międzyczasie do przeczytania artykułu: obowiązki pracodawcy względem komornika.

 2. A co z limitami potrąceń wskazanych w art. 140 ustawy o emeryturach i rentach…?-artykuł wprowadza mocno w błąd!

 3. Mam konto, na którym jedynymi środkami pieniężnymi są środki z emerytury innej osoby, czy komornik ma prawo zająć te pieniądze?

 4. czy komornik może mi zająć konto bankowe jeżeli jedyne wpływy na konto to świadczenia Emerytalne jeżeli może to jaką kwotę dziękuję proszę o podanie mi ustawy i gdzie jej szukać?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik może zająć konto bankowe, ale musi zachować kwotę wolną od zajęcia, wysokość tej kwoty reguluje: Art. 54. Prawa bankowego – Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem, który jasno mówi że: Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   A więc na 2018 rok, kwota wolna przy egzekucji z konta bankowego wynosi 1575 zł, limit ten odnawia się co miesiąc.

 5. Witam. W październiku moja matka idzie na emeryturę. Posiada zajęcie komornicze. Z emerytury się nie utrzyma, więc chce dalej dodatkowo pracować na umowę o pracę. Pytanie: jaka będzie kwota wolna od zajęcia przyjmując, że emerytura i wynagrodzenie za pracę będą w najniższych wartościach krajowych? opłaca się pracować?

  Matka twierdzi, że zostanie jej tylko 75% emerytury, a resztę zgarnie komornik… prawda to? pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o potrącenie komornicze z emerytury i potrącenie z wynagrodzenia, to kwoty wolne od potrącenia znajdują się w innych ustawach i nie widzę podstaw do tego, aby te kwoty ze sobą łączyć lub sumować.

   Przywołując art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. c) emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta świadczenia – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

   Przywołując natomiast art. 835 K.p.c., w momencie, gdy dłużnik ma dochody z kilku źródeł, to podstawę obliczenia stanowi wtedy suma wszystkich dochodów dłużnika. A więc gdyby chodziło o same dochody, to podlegają one zsumowaniu… co do emerytury, to nie jest ona dochodem lecz osobnym świadczeniem.

   A więc według mnie i przepisów, które przywołałam, komornik powinien zająć tylko część emerytury, a jeśli chodzi o wynagrodzenie i pracę na cały etat, to komornika obowiązuje kwota wolna od zajęcia w wysokości 1530 zł. (minimalna krajowa netto).

   UWAGA: zmiana przepisów:

   Od 1 lipca 2017 roku, obowiązują nowe kwoty wolne od zajęcia komorniczego z emerytury i renty i wynoszą one 75% najniższej emerytury czy renty.

 6. Z emerytury komornik moze zabrac 25%. nie wiem Janina skąd czerpiesz informacje

  1. Janina Gołębiecka

   Po prostu są nowe przepisy dotyczące ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nowe przepisy wprowadzają podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dla takich świadczeń jak renta i emerytura do 75% minimalnej renty i emerytury, oczywiście po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe przepisy zostały już wprowadzone i obowiązują od 1 lipca 2017 roku. Jednak wcześniej obowiązywał limit zajęcia z renty czy emerytury wynoszący 50% świadczenia. Pozdrawiam.

 7. Artykuł wprowadza w błąd emerytów i rencistów. Od 1 lipca 2018 r. kwota wolna od potraceń i egzekucji INNEJ niż alimenty wynosi 825 zł.

 8. Do 2001-go roku prowadziłem działalność gospodarcza. Jesienią tego roku, gdy jechałem wraz z zona i córką samochodem, uległem wypadkowi drogowemu nie z mojej winy. W wyniku tego zdarzenia , nie moglem dalej prowadzić działalności gospodarczej. /rozbity samochód, zona w gipsie, moja dłoń w gipsie uniemożliwiała mi prowadzenie samochodu/ musiałem ją zamknąć.

  Pozostały długi wobec moich kontrahentów, zostaliśmy bez środków do życia. Mieszkamy u córki, nie posiadamy żadnych oszczędności, ani majątku. Jesteśmy z zona na emeryturze. Na życie pozostaje nam 1700zl miesięcznie. Proszę o rade, czy mamy szanse aby wyjść z tej sytuacji? Trwa to już 17 lat. Zona jest na emeryturze 5 lat, a ja jeden rok. Zona ma 65 lat a ja 66. Co mamy zrobic aby ja i zona zacząć godnie żyć? Komornik zabiera nam pienadze z naszej emerytury. Żonie zostaje 700 zł, a mnie 1000 zł.

 9. Witam. Mam częściową rentę w wysokości 760 zł netto miesięcznie. Czy komornik mi z takiej kwoty zabierze na długi. Zaznaczam że jest to mój jedyny dochód, mam niepełnosprawność w st. Znacznym i nie dam rady nigdzie pracować. Dziękuję i pozdrawiam.

 10. Witam, są to potrącenia z emerytury brutto czy netto? mam komornika na emeryturze i nie wiem czy pobiera właściwą ilość pieniędzy, wiem że obliczenie wysokości zajęcia stoi po stronie ZUS-u i raczej powinno być, ale życie nauczyło mnie, że to mimo wszystko trzeba sprawdzić…

 11. Posiadam emeryturę w kwocie netto 1244,09 zł spłacam ZUS w systemie ratalnym, mam umowę w kwocie 398,00 zł, a teraz komornik potrąca mi z emerytury 381,00 zł. Na życie zostaje mi 465,09 zł. Czy istnieje zbieżność potrąceń? Nadmieniam że wyrok sądowy jest 2001 roku, który nabrał na mocy prawa klauzulę wykonalności.

 12. Ostatnio dostałem emeryturę w wysokości 1431,56zł i chyba komornik zabrał mi wszystko. Po paru godzinach pieniądze wróciły. Tego samego dnia dostałem pomoc od rodziny na kwotę 600zł na wykupienie okularów leczniczych. Również komornik zabrał.

  Znowu po paru godzinach pieniądze wróciły ale nie w pełnej kwocie. Chciałem powiedzieć, że już mam zajęcie komornicze na emeryturze. O co chodzi? Czy komornik ma prawo zabierać pieniądze od obcych ludzi na leczenie dla mnie?

 13. Mam 800 emerytury raz na trzy miesiące, komornik zabrał przeszło 5 tys. Wiem, że po opłaceniu bank odda mi 1575 zł, ale dlaczego przy tak śmiesznej kwocie, jak moja, odebrano mi taką sumę?

  1. Janina Gołębiecka

   Z tego co piszesz toczą się przeciwko Tobie dwie egzekucje, pierwsza to egzekucja z emerytury, a druga to egzekucja z rachunku bankowego. Jeśli chodzi o zajęcie konta bankowego, to komornika obowiązuje prawo, które mówi, że komornik zobowiązany jest zostawić Ci na koncie bankowym co miesiąc kwotę wolną od zajęcia w wysokości 1657 zł. Wysokość Twoich dochodów nie ma wpływu na wysokość zajęcia z rachunku bankowego.

 14. Dziękuję za szybką odpowiedź :) Mam rozumieć, że co miesiąc będę otrzymywać taką sumę? Oczywiście po opłaceniu długu. W banku powiedziano mi, że zwrócą mi 1755, a Pani, że więcej :) Rozpaczliwie szukam pożyczki na spłacenie komornika i… kula w łeb…

 15. Witam, dzięki Wam wiem ile komornik może zabrać z emerytury w tym roku, ale co z rokiem następnym co się zmieni? wysokość zajęcia? wysokość emerytury? czy wiadomo już jak zajęcie emerytury będzie wyglądać np. w 2018 roku? W chwili obecnej komornik nie może mi nic zająć bo tak niską emeryturę, nie wiem co będzie w przyszłym roku właśnie… ktoś coś?

 16. Czy komornik powinien w zajęciu emerytury uwzględnić, ze mam do spłaty inne kredyty bankowe. Jeżeli zajmie mi emeryturę pozostawiając tylko kwotę wolną, to nie będę miała na spłatę kredytów, nie mówiąc już o życiu.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Krys, niestety ale wydatki dłużnika w ogólnie komornika nie interesują.

 17. Witam, moja emerytura wynosi 1522.77 brutto, tj.1275 netto. Mam zajęcie komornicze, ile powinienem dostać emerytury na rękę? W chwili obecnej emerytury na rękę otrzymuje 922,99 zł. Proszę o informację czy komornik postępuje zgodnie z prawem i pobiera mi prawidłową kwotę z emerytury czy nie…

 18. ile komornik może zabrać z emerytury na którą właśnie złożyłem wniosek? obecnie zarabiam najniższą krajową, a emerytury mam dostać w przybliżeniu około 2300 na rękę, bo rożne są opinie i ciężko jest określić ile może zabrać komornik i co można zrobić aby rozłożyć dług na raty? rozmawiać z ZUS czy komornikiem?

 19. Komornik po 10 latach nie skutecznych poszukiwań mnie, ponieważ mieszkam za granicą, zajął emeryturę, która wpływa na polskie konto w banku. Mimo zajęcia części emerytury zostało również konto w banku zablokowane. Po rozmowie z komornikiem, żeby odblokował konto, ponieważ chcę spłacić dług – konto jest nadal zablokowane. Co mogę zrobić w tej sprawie i czy nadal rosną odsetki jeżeli komornik pobiera część emerytury? Anna.

 20. Piszę w imieniu mojej mamy która jest chora na Alzheimera, komornik zabiera połowę emerytury, chcę oddać ją do zakładu opiekuńczego ale brakuje środków, ja nie pracuje co można z tym zrobić?

 21. Witam serdecznie, mam takie zapytanie do Państwa, czy komornik będzie mógł zająć nową emeryturę mama 4 plus? tak się składa, że odchowałam czworo dzieci i chyba ten rodzaj emerytury należy mi się jak psu kość ;-).

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Janina, gratuluję wychowania czwaro rodzeństwa, aby drugi raz nie rozpisywać się na ten sam temat, polecam Ci przeczytanie niedawnego artykułu: Emerytura MAMA 4+ a komornik. Pozdrawiam serdecznie!

 22. Witam. Jestem na emeryturze, mam zasądzone do płacenia alimenty na dziecko 400 zł/ mc oraz komornika administracyjnego ( ZUS i US razem z wyrokiem sądowym o pierwszeństwie egzekucji przed innymi wierzycielami). Ile zostanie mi z emerytury 1 600 zł. brutto? Kwota zadłużenia przekracza 160 000 zł.

  Z moich wyliczeń wynika, że po odliczeniu alimentów ok . 115 zł może zabierać komornik z ZUS – czy mogę ubiegać się o to by tę kwotę w ogóle mi komornik nie pobierał? bo i tak nie spłaci ona zadłużenia (chyba że będę żył 1000 lat )

 23. Moja emerytura po rewaloryzacji w 2018 to 2190,58 br. zł. Na konto ZUS wysyła 1267,79 pomniejszone o zajęcie komornika. To jak to się ma do zasady konieczności pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia? Może ją coś źle rozumuje? Mnie się wydaje, że komornik robi mnie w balona.

 24. kancelariafenix.pl

  Błędne informacje przedstawiacie Państwo.

  Zgodnie z przepisami maksymalna kwota do potrącenia komorniczego wynikającego z innych tytułów niż alimenty to 25% emerytury. Poniżej podstawa prawna:
  USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  Art. 139 [Należności podlegające potrąceniu]
  1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
  1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
  2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
  a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
  b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
  c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
  3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
  4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
  5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;
  6a) kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
  7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
  9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
  10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.
  2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekraczać zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w kolejności podanej w tym przepisie.
  4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.
  Art. 140 [Granice potrąceń]
  1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:
  1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia;
  2) należności egzekwowanych związanych z:
  a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  do wysokości 50% świadczenia;
  3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.
  2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W razie zbiegu egzekucji sądowych organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.
  2a. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrącania sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5.
  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zbiegu egzekucji sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, z potrąceniem należności alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4.
  4. Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać:
  1) 50% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 6-9;
  2) 60% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;
  3) 65% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.
  5. Jeżeli należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych dla bieżących należności.
  6. W przypadku zbiegu:
  1) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie:
  a) 60% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności alimentacyjne,
  b) 50% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności inne niż alimentacyjne, z zastrzeżeniem lit. c,
  c) 25% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu wyłącznie należności egzekwowane, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3;
  2) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, z potrąceniami innych należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6-9 – stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b;
  3) potrąceń, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 – stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b.
  6a. W przypadku zbiegu potrąceń, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10, z potrąceniami, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-9, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie 70% świadczenia.
  7. Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 4, a także wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom, o których mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustaloną orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub aktem notarialnym procentową wysokość potrąceń ze świadczeń z tytułu należności alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania, ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu potrąceń z renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przy czym granice potrąceń ustala się proporcjonalnie do części renty podlegającej tym potrąceniom.
  Art. 141 [Kwoty wolne od potrąceń]
  1. 14)Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
  1) 500 zł – przy potrącaniu:
  a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;
  2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6-9;
  4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.
  1a.15) Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
  1b.16) Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, o której mowa w ust. 1, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.
  2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
  3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.
  4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego – wyższego świadczenia.

 25. Mam 68 lat, jestem emerytem, moja emerytura jest w wysokości 1900zł dowiedziałem się, że mam zadłużenie w wysokości 50 000 zł, komornik zabiera mi prawie 500 zł z emerytury, chciałbym się dowiedzieć czy gdzieś mogę wziąć kredyt żeby komornika spłacić, prawdopodobnie podżyrowałem kredyt sąsiadowi.

 26. Mirosława

  Jestem osobą starszą która ma jako dochody tylko emeryturę. Mam zajecie komornicze w ZUSie, gdzie komornik zabiera mi połowę mojej emerytury.
  W miesiącu lutym komornik Paweł B. z Poznania zabrał mi drugą część emerytury, tak wiec zostałam z 0 zł. Czy miał on prawo zabrać mi całą emeryturę?

  Mam 75 lat i choruję, mam dużą ilość leków do wykupienia, a w tym miesiącu zostałam bez grosza. Dzwoniłam do Pana komornika, ale sekretarka kazała mi napisać pismo wyjaśniające do komornika Bobka odnośnie mojego drugiego konta, które od 10 lat jest nieczynne, a co ponoć było powodem zabrania mi całej emerytury. Jeśli mam umrzeć z braku leków pisze i proszę o poradę Państwa.

 27. Komornik 2 lata temu zajął mamy emeryturę, gdzie ZUS odprowadził zajęcie do komornika. Wolna kwota trafiała już na konto mamy. Niestety i ta wolna kwota została także zablokowana przez komornika na koncie bankowym. Czy można blokować dwa razy to samo źródło dochodów? Jak dokonać zwolnienia konta bankowego?

 28. Chodzi o zajęcie przez komornika rozliczenia rocznego przez ZUS przy emeryturze787 zł. Dostałam rozliczenie za 2018 r z ZUS-u w wys. 450 zł. Emeryturę mam w wysokości 787 zł. Czy tą nadpłatę będę miała wypłaconą? Bardzo proszę o poradę, bo nie wiem co mam robić, a ZUS jeszcze mi nie przysłał żadnej decyzji, a emeryturę pobieram 15-tego każdego miesiąca. Bardzo proszę o poradę za co z góry dziękuję.

 29. Jestem na emeryturze z której komornik zabiera sobie należną sumę. Ja jestem po 2 operacjach na zakrzepice i po udarze, biorę bardzo drogie leki które są nierefundowane, idę do pracy ale na umowę zlecenie, aby mieć na leki… niestety pani w rachubie powiedziała mi, ze komornik zabierze wszystkie pieniądze. Czy coś można zrobić? Emerytury dostaje 825 zł, za lekarstwa płacę prawie 500 zł co miesiąc, nie ma zamienników…

 30. Witam, mam pytanie dotyczące opłat pobieranych przez komornika, tzn. mam emeryturę, która w części jest przesyłana przez ZUS do komornika a pozostała kwota wypłacana w gotówce przez Pocztę Polską i listonosza. Pytanie moje brzmi ile z kwoty przekazywanej przez ZUS do komornika np. 800,00 PLN pobierane jest przez komornika na poczet jego opłat a jaka kwota przekazywana jest do wierzyciela? Czy są jakieś stałe wartości procentowe, czy może jakieś widełki min. i max i to komornik decyduje ile sobie pobiera z tak otrzymanego świadczenia. Z góry dzięki za odpowiedź.

 31. Potrzebuję porady w zakresie równoczesnego zajęcia konta bankowego i emerytury.. W zeszłym roku przeszedłem na emeryturę. W związku z tym założyłem konto bankowe na przelewy emerytury. Z przyczyn ode mnie nie niezależnych (wierzytelności spowodował mój dawny wspólnik w okresie naszej wspólnej działalności), komornik obciążył moją emeryturę. Inny komornik z tych samych przyczyn obciążył moje konto bankowe na które wpływa emerytura. W związku z tym nie mam ani na lekarstwa (jestem chory), ani na życie. Co mam zrobić w takiej sytuacji ?

 32. Trzynasta emerytura będzie doliczona do normalnej emerytury i wszystko zajmują czyli i tak komornik swoje dostanie. Nie wierzę że 13 emerytura będzie bez zajęcia, pisali że bez zajęcia – nie wierzę w to co piszą w internecie, wyraźnie jest napisane, że komornik zajmuje wszystkie wynagrodzenia i po co te obietnice?

 33. Jestem emerytem z emerytura 1383 PLN netto. Mieliśmy wraz z żoną, również emerytka 982 PLN kredyty w bankach w sumie na dzisiaj około 50 000 PLN. Spłacaliśmy je regularnie i bez opóźnień. Gdy stan zdrowia żony pogorszył się, wystąpiliśmy do banku o zmniejszenie rat w największym zobowiązaniu rata z 840 na 630 PLN. Spłacaliśmy kredyty nadal regularnie. Niestety moja żona zmarła i zostałem sam. Z mojej emerytury nie jestem w stanie dalej spłacać rat. Nie mam żadnego majątku jak dom, mieszkanie itp. Co i jak mam zrobić? czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

 34. Witam, komornik z emerytury zabiera mi 25 procent, czy z 13 emeryturą która ma być wypłacana w maju przy emeryturach tez może zabrać? jestem już 20 lat wdową i akurat w maju muszę przedłużyć miejsce na cmentarzu, to ta trzynastka załatwiła by mi sprawę, ponieważ mój małżonek jest pochowany na cmentarzu parafialnym a nie komunalnym.

 35. Dzień dobry, mam zajecie komornicze, jestem na emeryturze, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, komornik pobiera mi pieniądze z ZUS-u i robi blokadę konta, na które otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, przysługuje mi również zwrot z podatku tytułem niepełnosprawności, zakup leków, leczenia, rehabilitacji, czy komornik może zająć zwrot z podatku ??? Z Poważaniem Urszula

 36. Witam, moja mama ma zajęcie komornicze na emeryturze i dodatkowo pracuje na pełnym etacie, emerytury ma 2100 brutto po zajęciu na rękę dostaje 1218 zł,teraz drugi komornik wszedł na konto emerytury i zostawił jej na koncie tylko 440 zł, czy ma prawo do takiego zajęcia? Dodatkowo komornik wszedł na konto wypłaty z umowy zlecenia i z 1700 zł zostawił na koncie 470 zł, czy komornik ma prawo do tak dużego zajęcia zwłaszcza z emerytury?

 37. W czwartek dostałam emeryturę razem z tą dodatkową 13, razem 3354 zł, a bank Paribas zablokował kwotę 1690 zł na poczet komornika, której nie mogę ruszyć. Byłam w banku, żeby wyjaśnić im, że tam też wpłynęła 13 emerytura i jej nie mogą ruszyć, ale powiedziała mi pani, że komornik kazał i oni nic nie mogą zrobić. A żadnego pisma od komornika nie dostałam do tej pory, więc nawet nie wiem, jaki to komornik… Proszę mi powiedzieć czy słusznie bank zablokował taką sumę? i czy mam szanse na odblokowanie tej części?

 38. A jednak komornik zajął mi trzynastą emeryturę. Kontaktowałem się z bankiem i bank powiedział, że nie mieli wyjścia, bo tak im kazał komornik…

 39. Witam. Mam emeryturę netto 1837 zł, ile z tego może mi zabrać komornik? jak można wyjść na prostą? mam długi nie daję już rady spłacać, gdzie mogę szukać pomocy? czy jest ratunek dla osób zadłużonych? proszę o poradę, tak bardzo bym chciała mieć 1 ratę w miesiącu, proszę o odpowiedź, za co z góry dziękuję, pozdrawiam.

 40. Mam wyrok z tytułem wykonalności, komornik prowadzi dla mnie egzekucje, ale okazało się, że pojawiło się kolejne zadłużenie mojego dłużnika i już drugi miesiąc, nie otrzymuję należnej kwoty, bo komornik twierdzi, że czeka na akta sprawy z drugiej kancelarii komorniczej, dlaczego ja nie otrzymuję należnej mi kwoty? zajęcie jest z emerytury, kto mi wyrówna te dwa zaległe miesiące, jakie mam podjąć kroki? gdzie się zgłosić? bardzo proszę o pomoc.

 41. Witam, właśnie otrzymałam informacje o zajęciu komorniczym mojej emerytury, długi, które miałam uległy przedawnieniu, jakie mogę podjąć działania? Mieszkam poza Polską. Co można zrobić w tej kwestii? Długi, które posiadałam, wynikały z działalności gospodarczej. Jak się obronić i jak powstrzymać zajęcie komornicze?

Comments are closed.