Czy komornik może zająć 13 emeryturę? [PORADNIK] jak ją odzyskać?

Witam serdecznie, jakiś czas temu gdzieś na forum pytałem, czy komornik może zająć 13 emeryturę, dostałem odpowiedzi, że komornik nie może jej zająć. Prawda okazała się jednak bolesna, bo moja 13 emerytura wpłynęła na moje konto bankowe i komornik mi zajął, co robić?

Jak to w końcu jest? czy 13 emeryturę może zająć komornik? jak odzyskać pieniądze, które niesłusznie zajął komornik z mojego konta bankowego? mam wysłać jakieś pismo do komornika?


Czy komornik może zająć 13 emeryturę?

czy-komornik-moze-zajac-13-emeryture

Witam serdecznie, już na samym początku pragnę napisać, iż na forum, na którym Pan pytał, czy 13 emerytura podlega zajęciu przez komornika, otrzymał Pan właściwą odpowiedź – 13 emerytura, czyli inaczej emerytura plus jest wolna od zajęcia i nie powinna być zajęta przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego.

Powyższe wynika jednoznacznie z założeń ustawy, na mocy której na rok 2019 zostało wprowadzone 13 świadczenie dla uprawnionych emerytów i rencistów.
W myśl przepisom ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku, a dokładnie art. 10 z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Tak więc wie Pan już, że 13 emerytura nie powinna zostać zajęta, ponieważ świadczenie to zostało wyłączone spod egzekucji mocą ustawy je wprowadzającej.

Egzekucja z rachunku bankowego, a zajęcie 13 emerytury

Niestety w Pana przypadku doszło do uchybienia, za które winę ponosi bank, bo to on realizuje zajęcie, stanowi o tym m.in. art. 889 § 1 pkt. 1 kpc, w brzmieniu:

“W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego”.

Musi Pan wiedzieć, że komornik, zajmując rachunek bankowy, nie ma informacji, czy zajęcie będzie realizowane. Komornik nie posiada również dostępu do konta dłużnika, nie ma wiedzy czy na rachunku zgromadzone są środki pieniężne oraz, czy dokonywane są wpłaty i z jakiego tytułu.

To bank realizuje zajęcie i w gestii banku leży ograniczenie zajęcia o wolne spod egzekucji wpływy, takie jak alimenty na dzieci (na zgłoszenie uprawnionego), świadczenia rodzicielskie, świadczenia 500 plus oraz inne zapomogi wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (z urzędu).

Jednak obecnie, kiedy wiele czynności także tych bankowych wykonują komputery, a nie człowiek o takie pomyłki nie trudno.

Jak odzyskać 13 emeryturę, którą zajął komornik?

trzynasta-emerytura

Niestety rachunek bankowy, na który trafia Pana emerytura, jest zajęty przez komornika. Po wpłacie z ZUS kwota wolna od zajęcia została przekroczona i bank przekazał nadwyżkę komornikowi.

Dlatego Pan nie może skorzystać z pieniążków z 13 emerytury.

Jednakże, jak już wiemy, potrącenie komornicze miało miejsce niezgodnie z przepisami prawa, dlatego ma Pan szansę odzyskać 13 emeryturę. Nic nie zadzieje się jednak z urzędu. Aby odzyskać pieniądze z 13 emerytury, będzie Pan musiał podjąć właściwe kroki.

Zasadnym będzie więc szybki kontakt z komornikiem i przedstawienie mu całej sytuacji. Jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik z Pana miejscowości, można spróbować umówić się z nim na spotkanie lub chociażby udać się do jego kancelarii komorniczej i osobiście zanieść pismo z wezwaniem do zwrotu niesłusznie zajętej 13 emerytury.

Proszę skorzystać z poniższego wzoru pisma:

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia 13 emerytury

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Jeśli jest to komornik z innej części kraju, pismo z wezwaniem do zwrotu 13 emerytury należy przesłać komornikowi listem poleconym, nawet priorytetem.

Czas ma tu ogromne znaczenie, bowiem kiedy pieniądze trafią do wierzyciela, na ich zwrot może Pan sporo poczekać. Wtedy trzeba będzie słac pismo do wierzyciela o zwrot pieniędzy:

Pismo do wierzyciela o zwrot pieniędzy

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy – wzór

Tu pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z regulacją zawartą w art. 31 ustęp 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych należności wyegzekwowane z rachunku bankowego komornik przekazuje wierzycielowi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Pozostałe wyegzekwowane należności komornik przekazuje wierzycielowi w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych i rentowych komornik przekazuje wierzycielowi wyegzekwowane należności niezwłocznie, niezależnie od sposobu ich wyegzekwowania.

Jeśli więc nie jest Pan dłużnikiem alimentacyjnym, jest szansa, że zajęte środki nadal znajdują się na koncie komornika, przez co mogą zostać Panu zwrócone w krótkim czasie.

Wezwanie komornika do zwrotu niesłusznie zajętej 13 emerytury

Pismo z wezwaniem komornika do zwrotu zajętej 13 emerytury należy więc złożyć jak najszybciej. Aby komornik zwrócił Panu niesłusznie zajęte środki, musi zyskać informację, iż były to środki wolne od zajęcia, dlatego prócz pisemnego wyjaśnienia, iż zajęte pieniążki pochodziły z 13 emerytury zasadnym będzie dołączenie do pisma informacji z banku w przedmiocie pochodzenia środków np. w postaci wydruku z rachunku (historia wpływów).

Myślę, że na tak uzasadnione wezwanie, komornik w krótkim czasie zwróci Panu 13 emeryturę.

Na koniec chcę jeszcze dodać, iż ma Pan możliwość zwrócenia się do komornika o zwolnienie spod egzekucji zajętego rachunku bankowego. Wystarczy, że wykaże Pan, że na zajęte konto bankowe trafia jedynie potrącona już przez organ rentowy emerytura.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Na tę okoliczność należy przedłożyć komornikowi wydruk z zajętego konta z ostatnich trzech miesięcy (historia wpływów). Jeśli komornik zwolni konto, to być może w przyszłości nie dojdzie do podobnych błędów, jak to miało miejsce z 13 emeryturą. Mam nadzieje, że wie Pan już jak odzyskać od komornika niesłusznie zajętą 13 emeryturę.

Odpowiadając podsumowujący na Pana pytanie: Czy komornik może zająć 13 emeryturę? odpowiedź brzmi: NIE. A jeśli doszło do zajęcia trzynastej emerytury, to należy walczyć o cofnięcie zajęcia! Życzę powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

4 komentarzy w “Czy komornik może zająć 13 emeryturę? [PORADNIK] jak ją odzyskać?”
  1. Dzień Dobry. Moim jedynym źródłem dochodu jest renta z ZUS z tytułu czasowej niezdolności do pracy, która jest już objęta egzekucją komorniczą, a pozostała kwota przelewana jest na moje konto bankowe. Czy inny komornik w tym samym czasie może zajmować tę pozostałą część mojej renty, która trafia na moje konto? Czy tzw. trzynastą rentę obejmuje egzekucja komornicza? Z poważaniem Wojciech S.

  2. Nie, nie chcę wyjść z długów, bo to i tak nie ma sensu, już jestem bezdomny, a komornik zajął mi nawet tę trzynastkę, zanim ją odzyskam (o ile jest to możliwe) zdążę zdechnąć. No, chyba że zacznę żebrać. Rząd sobie rządzi i myśli, że finansowa banda respektuje, bank sobie z niego gówno robi, a komornik łapki zaciera.

  3. Dzień dobry. Właśnie przeczytałam, że 13 emerytura powinna być wolna od zajęć komorniczych. Wszystko się zgadza, ZUS nie pobrał więcej, natomiast mam problem z bankiem. W listopadzie ubiegłego roku nagle komornik założył blokadę na moim koncie. Nie mógł wyegzekwować żadnej kwoty, gdyż kwota wolna od egzekucji wynosiła 1400 PLN, a taka właśnie jest kwota wpływu na konto.

    Wczoraj wpłynęła kolejna emerytura powiększona o 13-tkę i automatycznie zostały mi zablokowane pieniądze do kwoty 1177 PLN. Czyli 1320 zostało zabrane przez komornika. Zabrano mi cala 13 emeryturę plus jeszcze więcej z normalnej kwoty podobno wolnej od zajęć. Proszę o poradę, czy jest jakaś możliwość odwołania i odzyskania tych pieniędzy od komornika?

  4. Witam, mam komornika, który potrąca mi z emerytury, ale mam też zajęte konto i przyszła mi emerytura plus 13 emerytura i tej 13 nie mogę wypłacić, co mam zrobić, żeby została mi ta kwota wypłacona? wiem, że ministerstwo powiedziało, że komornik nie może mi tego zabrać. Ale bank nie chce wypłacić. I nie wiem co mam robić.

Comments are closed.