Potrącenia alimentacyjne z emerytury [ILE zajmie komornik?]

Czy potrącenia alimentacyjne z emerytury są jakoś regulowane przez prawo? emerytury mam naprawdę niewiele, bo jest to najmniejsza emerytura, a komornik zabiera mi z niej dość dużo, że nie starcza mi na przeżycie, rachunki, leki, jedzenie, czynsz itd.

Proszę o poradę, ile komornik może zabierać mi z emerytury na alimenty?


Potrącenia alimentacyjne z emerytury

Potrącenia alimentacyjne mogą być prowadzone również z emerytury. Zatem dłużnik alimentacyjny nie ucieknie od obowiązku spłaty długu względem dzieci, czy małżonka jeśli wejdzie w wiek emerytalny i otrzyma świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura, a dług alimentacyjny

Potrącenia alimentacyjne z emerytury mogą być dokonywane przez organ rentowy bezpośrednio na wniosek wierzyciela legitymującego się stosownym tytułem wykonawczym lub na skutek zajęcia komorniczego w ramach prowadzonego na wniosek wierzyciela alimentacyjnego postępowania egzekucyjnego.

Potrącenia alimentacyjne z emerytury – zakres zajęcia

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 139 i 140 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z emerytury po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają należności alimentacyjne do 60 % wysokości świadczenia.

Jednakże wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw zmiany w ustawie rentowej stworzyły drugi limit potrąceń z emerytury w przypadku długów alimentacyjnych.

Oprócz maksymalnej dopuszczalnej procentowo kwoty potrącenia – 60 % wprowadzono kwotę wolną od zajęcia, czyli tą, która musi pozostać każdorazowo w dyspozycji dłużnika alimentacyjnego bez względu na liczbę wierzycieli i liczbę prowadzonych przeciw niemu postępowań egzekucyjnych.

Potrącenia alimentacyjne z emerytury – kwota wolna od zajęcia

Na dzień dzisiejszy do końca lutego 2019 roku kwota wolna od potrąceń należności alimentacyjnych z emerytury wynosi 500 zł (netto).

Emerytury podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, tak więc kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z emerytury niebawem ulegnie zmianie.

Co ważne, jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego wysokość emerytury jest niższa niż kwota wolna od potrąceń i egzekucji, to potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.

W przypadku potrącenia należności alimentacyjnych w sposób inny niż opisany powyżej dłużnikowi przysługuje skarga na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Podsumowując:

Przy potrąceniu alimentacyjnym z emerytury obowiązują dwa limity potrąceń:

  • do 60 % świadczenia
  • 500 zł – kwota wolna od zajęcia.

Przy czym zajęcie emerytury nie może być realizowane jeżeli wysokość świadczenia po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższe niż wskazane 500 zł.

Wniosek do komornika o zwolnienie emerytury spod zajęcia komorniczego

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze