Czy długi alimentacyjne są dziedziczone? [śmierć dłużnika alimentacyjnego]

Witam. Chodzi o dług alimentacyjny i dziedziczenie, czy dług alimentacyjny jest dziedziczony? Fundusz alimentacyjny przez sporo lat wypłacał alimenty córce taty z pierwszego małżeństwa i kilka lat mnie.

Czy teraz po śmierci taty odziedziczę te długi w Funduszu alimentacyjnym, jeśli nie zrzeknę się spadku? Alimenty z funduszu były wypłacane w latach mniej więcej od roku 88 przez około 15 lat.

W MOPS-ie twierdzą, że długi alimentacyjne wygasają po śmierci dłużnika, ale na pewno były egzekwowane przez jakąś instytucje w ciągu tylu lat. Kiedy miejsce ma przedawnienie alimentów?


Dług alimentacyjny dziedziczenie

Witaj, już na wstępie muszę napisać, że Panie w MOPS-ie udzieliły ci jak najbardziej właściwych informacji. Rzeczywiście jako spadkobierca ojca nie odpowiadasz za jego długi alimentacyjne, które pozostawił w Funduszu Alimentacyjnym.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy zawartym w art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy, należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 roku o funduszu alimentacyjnym wygasają.

Zatem nie musisz martwić się o długi, jakie ojciec zostawił w Funduszu Alimentacyjnym bez względu na lata, w których świadczenie zastępcze było wypłacane.

Dziedziczenie długów alimentacyjnych

Odnosząc się jednak do długów alimentacyjnych względem uprawnionych, to zwrócić należy uwagę na regulację zawartą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zgodnie z przepisem art. 139 ustawy obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Co to oznacza dla ciebie?

Otóż obowiązek alimentacyjny dotyczy konkretnych osób – uprawniony do alimentów i zobowiązany do alimentacji. A po śmierci którejś ze stron obowiązek wygasa, przez co nie podlega dziedziczeniu.

Praktycznie rzecz ujmując – jeśli twój ojciec w dacie śmierci był zobowiązany do płacenia alimentów, to ty jako spadkobierca ustawowy obowiązku alimentacji w spadku nie nabywasz.

Jednakże jeśli ojciec w dacie śmierci posiadał zaległości alimentacyjne, to dług ten wchodzi w skład spadku po nim.

W tym miejscu warto przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1965 roku w sprawie sygn. akt III CO 36/65 w której wskazano, iż raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia uprawnionego i które zostały prawomocnie zasądzone, należą do spadku po uprawnionym.

Zatem długi alimentacyjne należy podzielić na dwie części:

 1. długi względem Funduszu Alimentacyjnego, które wygasają wraz ze śmiercią zobowiązanego do alimentacji i nie podlegają dziedziczeniu
 2. długi alimentacyjne względem uprawnionego do alimentów, które wchodzą w skład spadku i których zaspokojenia można żądać od spadkobierców zmarłego.

Długi alimentacyjne – przedawnienie

Jednakże długi alimentacyjne, tak jak i inne zobowiązania pieniężne ulegają przedawnieniu. I zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 137 Krio termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych wynosi trzy lata.

Niemniej jednak zwrócić uwagę należy, że termin przedawnienia alimentów nie biegnie w stosunku do dzieci, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia – o tym art. 121 kc. w brzmieniu:

bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu min. co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Ważną kwestią, którą należy mieć na uwadze, by właściwie obliczyć przedawnienie alimentów, jest możliwość wystąpienia okoliczności, które przerywają bieg przedawnienia roszczenia. Zawsze będzie, to:

 • każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia
 • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
 • wszczęcie mediacji – tak art. 123 § 1 kc.

Odpowiedzialność za długi ojca, a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jeżeli wiesz, że ojciec pozostawił po sobie długi nie tylko te alimentacyjne, rozważ możliwość przyjęcia spadku po nim z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania zmarłego.

Oczywiście, jeśli wiesz, że ojciec nie pozostawił żadnego majątku, żadnych wartościowych, czy przydatnych rzeczy, spadek po nim możesz odrzucić.

Ale opcja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza także ogranicza twoją odpowiedzialność za długi ojca do wysokości nabytego spadku.

Rozważ, co warto zrobić, bo na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku masz sześć miesięcy od dnia powzięcia informacji o śmierci ojca.

Po upływie tego terminu wejdziesz w posiadanie spadku po ojcu, jednak chronić cię będzie nabycie z dobrodziejstwem inwentarza.

Zatem jeśli w terminie sześciu miesięcy nie załatwisz spraw spadkowych, nabędziesz spadek po ojcu z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Instancja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza chroni majątek spadkobiercy przed wierzycielami zmarłego.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o dziedziczenie długów alimentacyjnych, to podsumowanie zawarłam w kilku bardzo ważnych punktach, oto one:

 • Długi alimentacyjne wchodzą w skład spadku i mogą być egzekwowane przez uprawnionego do alimentów od spadkobierców zmarłego.
 • Jednak roszczenie o zapłatę zaległych alimentów, co do zasady ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od daty wymagalności poszczególnej raty świadczenia.
 • Natomiast sam obowiązek alimentacyjny nie wchodzi w skład spadku i nie podlega dziedziczeniu.
 • Długi w Funduszu Alimentacyjnym nie są dziedziczne i nieuregulowane należności wygasają ze śmiercią dłużnika.

Aby uchronić się przed obowiązkiem spłaty długów po zmarłym ojcu, warto rozważyć jedną z dwóch możliwości – odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Na złożenie oświadczenia w kwestii spadku spadkobierca ma sześć miesięcy od daty powzięcia informacji o swoim powołaniu do spadku.

Dodatkowo poniżej zamieszczam kilka sprawdzonych wzorów pism, które mogą Ci się przydać:

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Wniosek o obniżenie alimentów

Wniosek-o-obnizenie-alimentow-wzor-przyklad-pdf-doc

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej o alimenty

wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

6 komentarzy w “Czy długi alimentacyjne są dziedziczone? [śmierć dłużnika alimentacyjnego]”
 1. Jeśli chodzi o dziedziczenie alimentów, to:

  Kwota alimentów która powstała przed śmiercią alimenciarza podlega dziedziczeniu, nie zaś sam obowiązek płacenia alimentów… Zatem pytanie: czy można dziedziczyć długi alimentacyjne może być traktowane dwojako, jako dziedziczenie obowiązku płacenia alimentów lub jako obowiązek spłaty długu alimentacyjnego który stał się wymagalny przed śmiercią osoby która te alimenty miała płacić.

  Czytałam ostatnio gdzieś na forum zapytanie jednej Pani, która pytała co w sytuacji, gdy rozwiodła się z mężem i miała zasądzone na córkę alimenty, ojciec jednak alimentów nie płacił i powstało zadłużenie w funduszu alimentacyjnym, czy ona ten dług po byłym mężu dziedziczy.

  No w tym przypadku tak, dziedziczy, ponieważ dług stał się wymagalny przed śmiercią byłego męża, spadek po nim więc odrzuciła w całości. Natomiast nie dziedziczy ona obowiązku płacenia alimentów po byłym mężu. Pozdrawiam!

 2. Dzień dobry. Nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem od ponad 20 lat, jednak dowiedziałam się, że jest w ciężkim stanie zdrowotnym. Wiem, że ma długi wobec państwa za niepłacenie alimentów na mnie i na mojego brata przez wiele lat. Z tego co jest mi wiadome żadnego majątku nie posiada.

  Czy w przypadku jego śmierci dziedziczę z bratem jego długi alimentacyjne? Długi, które wynikają właśnie z niepłacenia alimentów na nas? Proszę o pomoc, bo nie stać mnie na płacenie jakichkolwiek zadłużeń, sama wychowuję syna i tak ciężko mi nie raz utrzymać moja rodzinę…

 3. Jestem świeżo upieczoną mężatką. Mąż ma zobowiązanie alimentacyjne na dziecko upośledzone, a więc do końca życia. Moje pytanie jest takie, co w przypadku gdy męża zabraknie (umiera), czy zobowiązanie męża przychodzi na mnie? Te moje dziwne pytanie moje wynika stąd, że gdy ustalana jest wysokość alimentów, pod uwagę brane są również moje dochody. Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Witaj Barbaro, zobowiązanie alimentacyjne Twojego męża nie przechodzi na Ciebie po jego śmierci. Twoje dochody brane są pod uwagę przy wyliczaniu wysokości alimentów, ponieważ jesteście teraz jednym gospodarstwem domowym. Po śmierci męża nie odziedziczysz płacenia alimentów na jego dziecko – bądź o to spokojna.

 4. Witam, dług za alimenty może przejść? mój partner został nieletnim ojcem, wobec tego obowiązek alimentacyjny przeszedł na jego rodziców (dziadków dziecka). Jego mama nie płaciła już wówczas, kiedy partner był jeszcze w szkole (na niego dostawała alimenty 2 x wyższe, niż miała płacić na wnuczkę). Partner ma obecnie 20 lat, sprawa w sądzie by to on płacił, jednak sprawa nadal się nie odbyła. Jego mama ma już dług kilka tysięcy za te alimenty. Czy ten dług może przejść na partnera?

 5. Witam. Tata nie płacił alimentów przez 10 lat, zamiast niego robił to Fundusz Alimentacyjny. Gdy tata przeszedł na emeryturę, to komornik mu na nią wszedł i pobierał należności. Czy po śmierci Taty dziedziczę długi za alimenty i czy komornik może się domagać ich spłaty? Czy jak się zrzeknę spadku, czy moje dzieci będą musiały spłacać dług alimentacyjny po dziadku?

Comments are closed.