Komornik zajął CAŁĄ emeryturę mojej mamy – co robić?

Moja mama jest emerytką, komornik zajął jej emeryturę w ZUS-ie i ZUS pobiera od lat część jej emerytury i wysyła do komornika. W miesiącu lutym ZUS zabrał drugą cześć emerytury – tak więc moja matka została bez grosza na leki, a jest bardzo schorowaną osobą. Mama dzwoniła do Komornika a Pani w biurze jej powiedziała, że ma drugie konto i to dlatego komornik zabrał jest całą emeryturę.

Mama napisała e-maila do komornika wyjaśniając, że na drugie konto nie wpływają od 10 lat żadne pieniądze, moja mama mówiła to samo kobiecie z którą rozmawiała w biurze, a ta potwierdziła, że rzeczywiście nic nie wpływa na to konto. Napisałam 25 lutego do komornika, a nie mam żadnej odpowiedzi i nie mam zwrotu pieniedzy. jak pozbyć się komornika z emerytury?


Komornik zajął całą emeryturę mojej mamy – co robić?

Witaj, okoliczności sprawy, które przedstawiasz, choć piszesz w skrócie, to i tak wydają mi się niewiarygodne. Nie ma bowiem prawnej możliwości, aby ZUS wykonując zajęcie egzekucyjnego z emerytury dłużnika pozostawił go bez grosza, przesyłając jednocześnie na rachunek komornika całość świadczenia należnego na dany miesiąc.

Jak już wielokrotnie wspominałam w odpowiedziach na zapytania innych czytelników naszego bloga, to nie komornik dokonuje wyliczenia potrąceń ze świadczeń dłużników (wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury), lecz pracodawca w przypadku dłużnika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, ewentualnie ZUS w przypadku emerytów i rencistów.

Egzekucja komornicza z emerytury – wyliczenie kwoty wolnej od zajęcia

Zatem jak widzisz, jeżeli w przypadku twojej mamy doszło do zajęcia jej całej emerytury wypłacanej przez ZUS, to zadanie wyliczenia odpowiedniej części przypadającej komornikowi i dłużnikowi spoczywa właśnie na ogranie rentowym, który nie może działać dowolnie lecz zobowiązany jest przestrzegać przepisów o kwotach wolnych od zajęcia.

I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z emerytury po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być dokonywane potrącenia do wysokości:

  • 60 % emerytury przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • 50 % przy egzekucji należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • 25 % przy egzekucji innych należności (min. długów pochodzących z kredytów, pożyczek, chwilówek).

Zbieg egzekucji z emerytury, a kwota wolna od zajęcia dla dłużnika

W przypadku zbiegu zajęcia emerytury przez kilku wierzycieli, gdy łączna suma, która może być potrącona (patrząc na dopuszczalne potrącenia procentowe) nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia – o czym bliżej art. 140 ustęp 2 ustawy rentowej.

Jednakże w praktyce ZUS musi pozostawić emerytowi- dłużnikowi każdorazowo kwotę wynoszącą co najmniej 825 zł (tak art. 141 ustęp 1 niniejszej ustawy). Dlaczego więc twoja mama nie otrzymała w miesiącu lutym ani złotówki z należnej jej emerytury?

Kwestia ta jest dla mnie niezrozumiała.

Wspominasz jednak coś o rachunku bankowych. Mogę wyobrazić sobie tylko jedną sytuację co do zasady zgodną z prawem na skutek której do komornika trafiła cała emerytura dłużnika.

Egzekucja długów alimentacyjnych z emerytury

A mianowicie, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby mama była dłużnikiem alimentacyjnym i potrąconą, wolną od zajęcia część emerytury mamy ZUS przekazałby na zajęte przez komornika konto bankowe.

Wówczas rzeczywiście mogłoby dojść do zajęcia wszystkich środków które trafiły na zajęty rachunek.

Co do zasady procedura byłaby właściwa, bowiem dłużnika alimentacyjnego nie chronią kwoty wolne przy egzekucji z rachunku bankowego.

Jednakże zwrócić uwagę należy na okoliczność, że na rachunek trafiła już raz potrącona emerytura, która i przy egzekucji długów alimentacyjnych może być potrącana do wysokości 60 % świadczenia netto.

Zatem i w tym przypadku mamie będzie należał się zwrot bezprawnie zajętej części emerytury, o co należy wnosić do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne wysyłając wniosek o zwrot nadpłaconych kwot.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Skarga na czynność komornika – zbyt wysokie potrącenie z emerytury

Jeżeli jednak mama nie jest dłużnikiem alimentacyjnym, to zapewne w sprawie zdarzył się błąd, który należy wyjaśnić. Skoro pomimo upomnień komornik do dnia dzisiejszego nie zwrócił mamie pieniążków, zasadnym będzie skarga na czynność komornika z żądaniem zwrotu niesłusznie zajętych środków.

W międzyczasie proszę dzwonić do kancelarii komornika i upominać się o zwrot mamy pieniędzy, podnosząc argumenty, że zajęcie tak czy inaczej nastąpiło z naruszeniem kwot wolnych od zajęcia i pozbawiło mamę możliwości zrealizowania codziennych potrzeb, takich jak zakup leków.

Mam nadzieje, że skarga na czynność komornika pomoże i sprawa szybko się rozwiąże. Trzymam za to kciuki. Powodzenia!

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze