Ile wynosi OKRES przechowywania akt komorniczych? [PORADNIK]

Dzień dobry, mam pytania odnośnie do archiwizacji akt komorniczych przez komornika, czy kancelarię komorniczą. Dokładnie chodzi mi o to, co się dzieje z aktami komorniczymi, które komornik posiada po zakończeniu egzekucji komorniczej?

Jak długo komornik je przechowuje? co się później z nimi dzieje? są palone czy składowane w jakichś magazynach? Wie Pani może, jak wygląda archiwizowanie akt spraw komorniczych po zakończonej egzekucji? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Miałam dość skomplikowaną egzekucję komorniczą, z której udało mi się wybronić, jednak musiałam komornikowi złożyć mnóstwo papierów. Dokumenty te nigdy już do mnie nie wróciły i zastanawiam się, gdzie się podziały…?


Archiwizacja akt komorniczych

Całą problematykę archiwizowania akt komorniczych reguluje ściśle rozporządzenie w sprawie przechowywania akt komorniczych z dnia 7 października 2011 r. Kwestię tą porusza też art. 37b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Zacznę od tego, że akta spraw komorniczych przechowywane są u komornika tak długo, jak długo trwa samo postępowanie egzekucyjne, które prowadzi ten komornik. Nawet w momencie, kiedy komornik zawiesi postępowanie egzekucyjne, to i tak akta sprawy komorniczej muszą być u niego przechowywane.

Przy okazji zachęcam Cię do przeczytania ciekawego artykułu na temat dostępu do akt komorniczych, w tym artykule dowiesz się —> kto i kiedy ma dostęp do akt komorniczych i ile kosztuje zamówienie kopii, odpisu czy wypisu z akt komorniczych.

Wracając do tematu przechowywania akt komorniczych, to kiedy postępowanie egzekucyjne zostanie zakończone, komornik nie będzie ich już potrzebował i następuje kolejny etap obiegu akt komorniczych.

Art. 37b. Przechowywanie akt zakończonych spraw komorniczych

1. Akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zamknięte urządzenia ewidencyjne przechowuje Krajowa Rada Komornicza przez okres konieczny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródło informacji.

A więc po zakończeniu egzekucji komorniczej, kancelaria komornicza musi przesłać akta sprawy do Składnicy Krajowej Rady Komorniczej (SKRK), która będzie od tej pory odpowiedzialna za przechowywanie akt komorniczych.

Składnica-akt-komorniczych

To ile czasu akta sprawy komorniczej będą przechowywane, decydują pracownicy Składnicy. Na ogół akta komornicze dzieli się na 2 grupy, określane mianem akt grupy A i akt grupy B:

  • A – są to akta komornicze o dość ważnym znaczeniu, czyli akta, które mogą być przydatne nawet za kilka lat, dlatego akta takie nie powinny nigdy być niszczone. Jakie to są sprawy? głównie są to akta komornicze pochodzące z egzekucji z nieruchomości, gdzie kwoty egzekucji są bardzo duże i często bierze w nich udział Skarb Państwa. Nie są niszczone też akta spraw komorniczych, których kwota jest bardzo duża (więcej niż dwutysięczną krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę).

A zatem akta komornicze z grupy A, przechowywane są w Składnicy Krajowej Rady Komorniczej na okres aż 15 lat! Gdy minie już te 15 lat, akta przekazywane są do archiwum państwowego, a więc są to akta „wiekuiste”, które nigdy nie zostaną zniszczone.

  • B –  akta komornicze z grypy B, są to akta o dużo mniejszym znaczeniu, akta z tej kategorii przechowywane są na okres 5 lat, a gdy upłynie ten termin, akta komornicze są niszczone.

niszczenie-akt-komorniczych

Z tego, co wiem, to kiedyś była głośna sprawa odnośnie kosztów przechowywania akt komorniczych i Krajowa Rada Komornicza ostro protestowała za bezpłatnym archiwizowaniem i przechowywaniem akt komorniczych.

Co jeszcze warto wiedzieć, to Krajowa Rada Komornicza w 2008 r. wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności artykułu 37b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który właśnie nakłada na Krajową Radę Komorniczą obowiązek archiwizacji akt komorniczych.

Niestety Trybunał Konstytucyjny  w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. (K 20/08) uznał, że obowiązek przechowywania akt komorniczych leży po stronie Krajowej Rady Komorniczej (KRK) i tak musi zostać…

Niestety KRK nie radzi sobie a archiwizacją i przechowywaniem akt spraw komorniczych i w praktyce wygląda to tak, że dochodzi do sytuacji, gdzie Składnica Krajowej Rady Komorniczej nie przyjmuje akt komorniczych od komorników, bo nie ma miejsca na ich składowanie.

Dlatego bardzo często, mimo że akta Twojej sprawy po zakończeniu egzekucji komorniczej powinny trafić do składnicy, wciąż mogą znajdować się w kancelarii komorniczej, czekając na swoją kolejkę :-).

Podsumowanie

A więc okres przechowywania akt komorniczych, wynosi 5 lat dla akt niższej rangi i 15 lat dla akt komorniczych, których egzekucja komornicza opiewa na dużo wyższe kwoty.

Jeśli czujesz niedosyt informacyjny i chciałabyś uzyskać więcej informacji w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych, możesz złożyć zapytanie do komornika, który prowadził Twoją egzekucję komorniczą lub bezpośrednio do Krajowej Rady Komorniczej:

krajowa-rada-komornicza-kontakt

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Artykuły, które powinnaś również przeczytać

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze