Jak napisać pismo do komornika o wgląd do akt sprawy?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać pismo do komornika o wgląd do akt sprawy?
23 zapytał 2 lata temu

Jak napisać pismo do komornika o wgląd do akt sprawy? Zostało mi dniu wczorajszym zablokowane konto bankowe przez komornika, nie mogę nawet zrobić zakupów w sklepie, nie dostałem żadnego pisma od komornika, nawet nie wiem, co to jest za sprawa… chcę kopię odpisu akt sprawy, żeby się zapoznać z nimi i jak najszybciej spłacić zadłużenie. Wdzięczny będę za informację.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że obowiązkiem komornika jest przesłanie dłużnikowi postanowienia o zajęciu jego majątku wraz z kserokopią tytułu wykonawczego i odpisem wniosku wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dlatego jeśli wierzyciel przekazał komornikowi właściwy adres możesz oczekiwać przesyłki – listu poleconego od komornika.

Dodać jednak należy, że rutynowe postępowanie wielu komorników sprowadza się do tego, że w tym samym czasie dochodzi do zajęcia majątku dłużnika, w tym zablokowania jego rachunków bankowych i do przygotowania korespondencji, o której pisałam wyżej.

Taka procedura prowadzi do sytuacji, w której blokuje się majątek dłużnika o kilka dni wcześniej, niż ten ma szansę dowiedzenia się, o co w przedmiotowej sprawie chodzi.
Wyjaśnię, że opisane wyżej postępowanie komornik – choć ogólnie przyjęte nie jest właściwe, a przede wszystkim zgodne z przepisami o egzekucji, dlatego może zostać zaskarżone przez dłużnika.

Co możesz zrobić? Wyczekiwać korespondencji od komornika lub – jeśli obawiasz się, że wierzyciel nie przekazał właściwego adresu podjąć kontakt z komornikiem – telefoniczny, listowny, osobisty, domagając się doręczenia postanowienia o wszczęciu egzekucji wraz z załącznikami.

Aby przejrzeć akta sprawy egzekucyjnej, należy udać się do kancelarii komornika i złożyć na piśmie wniosek o wgląd do akt komorniczych, wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

W treści wniosku należy wskazać sygnaturę postępowania, swoje dane oraz żądanie – udostępnienie akt do wglądu.

Natomiast jeśli kancelaria komornika znajduje się daleko od Twojego miejsca zamieszkania, należy przygotować i przesłać listem poleconym wniosek o doręczenie kserokopii akt sprawy.

W przedmiotowym piśmie również należy wskazać numer sprawy, strony postępowania oraz żądanie (dołączenia kserokopii akt sprawy wraz z niedoręczoną korespondencją).