Czy mam prawo wglądu do akt komorniczych? + [WZÓR WNIOSKU]

Mam problem z komornikiem, podejrzewam, że dług, który egzekwuje ode mnie komornik, przedawnił się. Poprosiłam komornika o wgląd do akt komorniczych, komornik kręci nosem i każe mi przyjść z pełnomocnikiem? po co mi pełnomocnik skoro jestem “ja” reprezentująca samą siebie?

Czy mam prawo wglądu do akt komorniczych? chodzi mi tylko o zapoznanie się z aktami komorniczymi, nie chcę zabierać ich do domu. Jak uzyskać pozwolenie na przeglądanie akt komorniczych? czy muszę złożyć jakiś wniosek do komornika?


Czy mam prawo wglądu do akt komorniczych?

W przypadku, gdy Ty jako dłużnik masz podejrzenie, że dług się przedawnił, to jak najbardziej możesz reagować. Komornik za Ciebie tego nie sprawdzi, bo on działa wedle wyroku sądu rejonowego, w którym wierzyciel wszczął przeciwko Tobie egzekucję komorniczą. Tak naprawdę komornik wykonuje tylko polecenia sądu, aby dla wierzyciela odzyskać dług na mocy tytułu egzekucyjnego.

Nie interesują go daty, kiedy powstał dług, przez ile lat nie spłacasz długu i czy był przerwany bieg przedawnienia długu, czy też nie. Komornik ma za zadanie odzyskać dług i tyle.

Dlatego, to Ty musisz działać w swoim interesie. I masz rację, faktycznie możesz samemu sprawdzić akta postępowania egzekucyjnego. Nie potrzebujesz do tego pełnomocnika na przykład radcy prawnego, choć ten może się faktycznie przydać.

Zasada jawności w postępowaniu cywilnym

Muszę zacząć od tego, że sprawa o egzekucję długów, to sprawa z zakresu postępowania cywilnego. Czyli dotyczy jej zasada jawności postępowania na mocy artykułu 13 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co do samego rozpoznania spraw o ich jawności, stanowi zapis z artykułu 9 KPC., gdzie też zapisano, że strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania akt sprawy do wglądu.

Dostęp do akt komorniczych

Co do zasady, prawo wglądu do akt komorniczych przysługuje wszystkim stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego na mocy zasady jawności w postępowaniu cywilnym. Ale przeglądać je można tylko i wyłącznie pod kontrolą komornika przypisanego do sprawy lub upoważnionej przez komornika osoby, najczęściej asesora komorniczego.

Wyjątkiem jest zapis „Chyba że ustanowiono inaczej”. Oznacza to, że i Ty, i wierzyciel macie prawo przeglądać akta sprawy komorniczej, a nawet otrzymać odpis, kopię, wyciągi z tychże akt, a nawet treści protokołów i pism. Tak samo prawo do wglądu akt sprawy mają obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi. Chyba że ustanowiono inaczej.

Takim wyjątkiem, do którego nie ma dostępu, mogą być dokumenty zawierające informacje niejawne, albo takie, które organ specjalnie wyłączył z akt sprawy ze względu na interes publiczny.

Postawą stosowania przepisu o jawności z artykułu 9 KPC. jest inny przepis: z artykułu 13 Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie mowa o przepisach o procesie, które stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowania unormowanych w KPC., czyli także do postępowania egzekucyjnego.

Co ciekawe aktualnie nie ma w prawie zapisanych tak zwanych przepisów wykonawczych, które by szczegółowo regulowały tryb, w którym można pozyskać dostęp do akt komorniczych.

Obecnie stosuje się jedynie artykuł 26 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 toku „W sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych”. Przyjęto to zasadę, że przeglądanie akt komorniczych przez strony i uczestników postępowania musi się odbyć pod kontrolą komornika lub osoby wyznaczonej przez komornika.

Ty idąc do kancelarii komorniczej, musisz mieć ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia, że jesteś stroną lub uczestnikiem postępowania komorniczego, bo komornik po prostu musi sprawdzić, czy może Ci udzielić dostęp do akt komorniczych.

Nie musisz płacić za dostęp do akt sprawy komorniczej, możesz nawet zrobić notatki na przykład spisać sobie daty, które myślisz, że podlegają przedawnieniu. Jeśli jednak chcesz uzyskać odpis albo kopię to musisz za to zapłacić wedle kosztów sądowych zawartych w artykule 77 ustęp 1 Ustawy o kosztach sądowych.

Jest to 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę. Natomiast przy kopii dokumentu zgodnie z artykułem 78 ww. ustawy będzie to 1 złoty od każdej rozpoczętej strony. Chyba że wcześniej masz uzyskane zwolnienie od kosztów sądowych na mocy artykułu 771 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Pozwolenie na przeglądanie akt komorniczych

Jak uzyskać pozwolenie przeglądanie akt komorniczych? Do pozwolenia na przeglądanie akt sprawy komorniczej nie jest potrzebny pełnomocnik, a złożenie odpowiedniego wniosku. Z komornikiem nie można ustalić słownie, że przyjedziesz i dostaniesz dostęp do akt komorniczych ot tak sobie…

Wszystko musi się odbywać wedle procedur i obowiązującego prawa. Jak widać z wyższej wymienionych artykułów, każda procedura musi być poparta albo aktem prawnym i stosownym artykułem, albo dodatkowo złożonym wnioskiem.

Aby otrzymać dostęp do akt komorniczych, musisz złożyć wniosek o wgląd do akt komorniczych:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Ponadto komornik sądowy obejmując swój urząd, zgodnie z artykułem 16 ustęp 1 z Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ślubował postępować zgodnie z przepisami prawa. Odmawiając dostępu do akt komorniczych bez powodu, łamie swoje przyrzeczenie.

Żeby uzyskać dostęp do akt postępowania egzekucyjnego, musisz złożyć wniosek, nie ma innej drogi… Oczywiście komornik musi trzymać się procedur i dać Ci akta do wglądu, bo jeśli tego nie zrobi, to możesz złożyć skargę na komornika. Masz prawo do złożenia skargi na czynności komornika na mocy artykułu 767 ustęp 1 KPC.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Także odmowa udostępnienia do przejrzenia akt komorniczych, po złożeniu wniosku przez Ciebie, komornikowi naprawdę nie będzie się opłacać. A jeśli na danego komornika było już dużo skarg, może nawet dojść do postępowania dyscyplinarnego.

Podsumowanie

Wbrew powszechnej opinii, komornik nie może robić, co tylko zechce, choć nadal trafiają się tzw. służbiści albo osoby o nieprzyjemnym usposobieniu, które nie poinformują Cię, że na przykład potrzebujesz złożyć wniosek, żeby móc zobaczyć akta swojej sprawy komorniczej. Taka czysta komornicza złośliwość…

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Czy mam prawo wglądu do akt komorniczych? + [WZÓR WNIOSKU]”
  1. Ustawa o kosztach sądowych nie ma zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika. Komornik sądowy, choć powiązany z sądem, przy którym działa, stanowi odrębny, działający poza jego strukturą organ, w związku z czym nie ma podstawy prawnej do pobrania opłat za wydanie odpisu lub kopii dokumentów z akt przez komornika. Kwestie wszelkich opłat uiszczanych na rzecz komornika wyczerpująco reguluje ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Wydatki związane z wydawaniem odpisów i kopii należy traktować jako koszty innych przewidzianych przepisami ustawy czynności, które stosownie do art. 34 pkt 5 w zw. z art. 35 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych.

  2. W jaki sposób zaskarżyć komornika, który nie udostępnił mi w dniu dzisiejszym akt postępowania egzekucyjnego, tylko wyznaczył termin za tydzień? Otóż w dniu dzisiejszym, złożyłem (jestem dłużnikiem w tym postępowaniu) wniosek w kancelarii komorniczej, w którym to zwróciłem się z prośbą o umożliwienie mi wykonania fotokopii całości akt danej sprawy egzekucyjnej.

    Jednakże komornik odmówił mi dostępu w dniu dzisiejszym do akt sprawy, tylko wyznaczył mi dopiero termin na dzień 05.02.2020r., gdyż jak uznał akta są w chwili obecnej nie skompletowane, o czym uczynił na mój wniosek wzmiankę w kopii wniosku. Moim zdaniem akta winny być kompletowane na bieżąco.

    W chwili obecnej zostałem pozbawiony na okres prawie tygodnia dostępu do akt komorniczych i uważam, że w ten sposób ograniczono moje prawo do przeglądania akt bezzwłocznie. Przez tydzień to z tymi aktami można zrobić wszystko. W jaki sposób można zaskarżyć czynność komornika?

Comments are closed.