Wczoraj tj.27.02 otrzymałam list od Komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, egzekucji z prawa własności do lokalu mieszkalnego, dług 2.236 zł, odsetki do dnia 22.02.18 64.443,23 od 23.02.18 po 11,18 zł za każdy dzień, koszty zastępstwa w egzekucji 1.800.00 zł. Egzekucja prowadzona jest na podstawie tytułu wykonawczego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 08.01.2002r wydanym przez Sąd Rejonowy zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia 30.01.2003r. Przez tyle lat nic nie przychodziło. Nie wiem co robić. Mam 7 dni na zgłoszenie się do Komornika. Jestem w Niemczech przy opiece, Co robić?


Kluczowe pytanie brzmi, czy dostałaś jakąkolwiek korespondencję od wierzyciela, firmy windykacyjnej czy komornika począwszy od 2003 roku?

Jeśli nie, to masz prawo podnieść zarzut przedawnienia się długu, <— w tym celu przeczytaj wskazany strzałką artykuł.

Niestety nie piszesz jakiego rodzaju był to dług więc nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć Ci po ilu latach on przedawnia/przedawnił się.

Na Twoje nieszczęście jesteś poza granicami Polski, na pewno warto poinformować o tym komornika telefonicznie.

Wyślij przede wszystkim list do sądu podnosząc zarzut przedawnienia długu. Jeśli nie wiesz jak napisać pismo o przedawnienie się długu, to warto wydać te 100 zł i zlecić napisanie wniosku prawnikowi.

„W myśl bowiem art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.”

Udostępnień 0