Od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie?

Witam. Od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie? Dziś dostałam pismo od komornika o długu 4 tys. zł i że mam wpis do księgi wieczystej. Na wezwaniu do zapłaty pisze, że pod rygorem złożenia wniosku o zajęciu nieruchomości, że wierzyciel powziął informację o nieruchomości.

Zadzwoniłam do komornika i dogadałam się z nim, że będę płacić po 200 zł i tak też dziś zapłaciłam te 200 zł. Czy komornik może odebrać mi mieszkanie? Czy istnieje możliwość sprzedania mieszkania i spłaceniu długu?


Czy komornik może zająć mieszkanie za mały dług 4 000 zł?

Witam, komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, jednak zawsze związany jest przepisami prawa, a ty jako strona masz nie tylko obowiązek składania wyjaśnień, ale masz również prawo składać wnioski i oświadczenia.

Egzekucja z nieruchomości, czy zawsze oznacza sprzedaż?

I tak zgodnie z treścią art. 799§ 1 kpc. wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.

Wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Natomiast § 2 niniejszego przepisu wskazuje, że jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że egzekucja z nieruchomości może nastąpić jedynie na wniosek wierzyciela. Zajęcie twojego mieszkania było zatem wynikiem wniosku, jaki złożył wierzyciel.

Biorąc jednak pod uwagę wysokość zadłużenia – kwotę 4 000 zł – trudno przyjąć ten wniosek za zasadny. Chyba że twój dług jest starym już długiem, a wierzyciel przez lata nie mógł wyegzekwować od ciebie jego zapłaty i np. poprzednie postępowania komornicze były umarzane na skutek bezskuteczności egzekucji.

A z doświadczenia wiem, że obawa przed utratą majątku, a tym bardziej dachu nad głową może korzystnie dla wierzyciela zmobilizować dłużnika, który nagle znajduje środki na spłatę starego długu.

Ugoda z komornikiem, czy dobrowolne wpłaty zablokują egzekucję mieszkania?

Tak, jak napisałam powyżej, przy długu wynoszącym 4 000 zł egzekucja z nieruchomości nie jest moim zdaniem zasadną, a biorąc pod uwagę zapis cytowanego powyżej artykułu, który mówi, że egzekucja powinna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika, moim zdaniem nie powinno dojść do sytuacji, kiedy komornik urzeczywistni sprzedaż mieszkania.

I tu warto przytoczyć stanowisko Sądu Okręgowego w Toruniu, który w sprawie pod sygn. akt VIII Cz. 288/13 wypowiedział się, iż zagadnienie współmierności zastosowanego sposobu egzekucji do wielkości zadłużenia reguluje przepis art. 799 § 1 kpc., który stanowi, że wierzyciel może w jedynym wniosku wskazać kilka sposób egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

Spośród kilku sposobów wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zatem przepis art. 799 § 1 kpc. nakazujący stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym, spośród kilku możliwych sposobów egzekucji, sposoby najmniej uciążliwego dla dłużnika adresowany jest do wierzyciela.

Przepis ten jest wyrazem ogólnej zasady postępowania egzekucyjnego – współmierności sposobów egzekucji do jej celu, mającej zapobiec szykanowaniu dłużnika i nadużywania egzekucji przez wierzyciela.

Skoro piszesz, że dowiedziawszy się o wpisie nieruchomości do księgi wieczystej, zobowiązałaś się względem komornika prowadzącego przedmiotowe postępowania do uiszczania dobrowolnych miesięcznych wpłat w wysokości 200 zł, a jest to jak najbardziej słuszna decyzja – korzystnie dla ciebie byłoby wywiązanie się zawartego z komornikiem porozumienia.

Myślę, że w sytuacji, kiedy komornik i wierzyciel „zobaczą”, że trzymasz się ugody z komornikiem, masz szansę na zawieszenie egzekucji z nieruchomości.

Dlatego, jeśli po zapłacie kilku kolejnych rat będziesz chciała spać spokojnie w myśl zapisu art. 799 § 2 kc – jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji komorniczej z pozostałej części majątku – masz prawo złożyć wniosek o zwolnienie swojej nieruchomości spod zajęcia i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

Podsumowanie

Od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie? Komornik nie dokona sprzedaży mieszkania, kiedy egzekwowane roszczenie wykosi jedynie 4 000 zł, a ty zobowiązałaś się do uregulowania długu w konkretnych miesięcznych ratach. Ważne jednak aby udało ci się dług spłacić i, aby komornik mógł umorzyć postępowanie właśnie z tego powodu. Życzę wytrwałości i powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze