Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop niewykorzystany?

Kończy mi się umowa o pracę i mam jeszcze zaległy niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mam zajęcie komornicze na pensji. Czy Pani w kadrach może połączyć razem wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop? czy musi puścić dwa odrębne przelewy? jak to wygląda od strony prawnej?

Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop? będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i pomoc pozdrawiam.


Ekwiwalent za urlop a komornik

Witam serdecznie! Niestety muszę cię zmartwić, pisząc już na samym początku, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega potrąceniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. Musisz się zatem liczyć się z tym, że jeżeli pracodawca zastosuje się do zlecenia komornika, otrzymasz mniejszą kwotę, niż sobie wyliczyłaś.

Wynagrodzenie za pracę, a egzekucja komornicza

I tak w myśl przepisom kodeksu prawa pracy, a dokładnie zapisom art. 87:

§ 1 z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, a kwota wolna od zajęcia

Natomiast jak wskazuje art. 871 § 1 kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – która obecnie wynosi 1 530 zł netto

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ekwiwalent za urlop a zajęcie komornicze

W kwestii zajęcia wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanego urlopu wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie II PK 181/06 podnosząc, iż z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą być potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 kodeksu pracy.

Z powyższego wynika jednak, że należny ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie przez zajęciem jak wynagrodzenie za pracę. Możesz się zatem spodziewać, że należną pensję i ekwiwalent otrzymasz pomniejszone niezależnie od tego, czy panie z kadr zrobią jeden, czy dwa przelewy.

Choć zasada jest taka, że obie kwoty (wynagrodzenie za pracę oraz należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop) podlegają zsumowaniu i z uzyskanej kwoty dokonywane są potrącenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia (do 50% lub do wysokości płacy minimalnej, o której mowa w art. 871§1 pkt 1 kodeksu pracy).

Jedyna możliwość, kiedy nie dojdzie do potrącenia z należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, to jego wypłacenie przez pracodawcę dopiero po odwołaniu zajęcia przez komornika.

Kiedy ustanie stosunek pracy i komornik zdejmie zajęcie, twój pracodawca nie będzie musiał dokonywać już potrąceń i wówczas będzie mógł wypłacić należny ci ekwiwalent w całości.

Najczęściej szukane przez Was zapytania:

 • jak wyliczyć potrącenie komornicze z ekwiwalentu za urlop?
 • ekwiwalent za urlop a zajęcie komornicze alimentacyjne
 • potrącenie komornicze z ekwiwalentu za urlop
 • czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?
 • czy komornik może zająć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
 • zajęcie alimentacyjne z ekwiwalentu za urlop

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

6 komentarzy w “Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop niewykorzystany?”
 1. witam, chciałam zapytać czy zakład pracy ma obowiązek przekazać ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop dodam, że nie przekazałam pisemnej zgody na przekazanie tej kwoty a stosunek pracy zakończył się 31 grudnia, wypłatę za grudzień dostałam 10 stycznia, ale była to kwota najniższej krajowej bez kwoty za 9 dni niewykorzystanego urlopu z tego wynika, że ekwiwalent za urlop został przekazany komornikowi, czy mają takie prawo?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli pytasz, czy ekwiwalent za urlop podlega zajęciu komorniczemu, to odpowiedź na pytanie jest twierdząca i niestety pracodawca miał prawo by ekwiwalent przekazać na konto komornika. Potrącenie komornicze z ekwiwalentu za urlop oczywiście oblicz pracodawca. Przykro mi.

 2. Witam, miałam podpisaną umowę o pracę od 12.01.2018 do 17.01.2019, ale od sierpnia przebywam na zwolnieniu lekarskim.

  Mam komornicze zajęcie wynagrodzenia od czerwca 2018 ale ponieważ zarabiałam prawie minimum, więc przekazano komornikowi 2 x po 62 złote. Z marnego świadczenia chorobowego nie dało się ściągnąć nic i teraz zabrano mi ponad połowę ekwiwalentu za urlop (jestem dalej na chorobowym) bo szefowa twierdzi, że kwotę wolną liczy się proporcjonalnie tzn byłam zatrudniona do 17 bm więc kwota wolna to 815 zł??? Drugie tyle oddała komornikowi.

  Czy słusznie?

 3. Witam. Ostatnio dostałam list od komornika o zajęciu mojego rachunku bankowego. Wiem, że komornik musi pozostawić na moim koncie kwotę najniższej krajowej. Zatem mam pytanie – w tym miesiącu dostanę około 3tysiace pensji ze względu na to, że zostanie wpłacony mi ekwiwalent urlopowy. Na koncie mam debet odnawialny który wynosi tysiąc złotych, czyli na koncie pozostanie 2 tysiące, czy komornik pobierze sobie pieniądze z 3 tysięcy które dostanę na poczet pensji czy z dwóch które zostaną na koncie jako kwota dodatnia?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik najpierw pobierze swoją część z 3 tysięcy zł, a to co Ci zostanie dopiero pomniejszy dług z tytułu debetu na koncie. Podsumowując: najpierw zajęcie komornicze, a później spłata debetu.

 4. Witam. Dziś dostałam pismo z pracy, o nieprzedłużenie umowy, 9.10.2019 kończy mi się umowa i mam zaległy urlop nie wykorzystany, i moje pytanie, bo 10 go dostaję i wypłatę i za urlop wypoczynkowy, i mam pytanie, czy komornik może mi zając pieniądze za urlop? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Comments are closed.