Czy komornik może naliczać VAT? rozliczenie egzekucji

Spłaciłem dwa zadłużenia i otrzymałem tylko pismo od komornika o jego wydatkach, w tym obciążenie mnie bezprawnie podatkiem VAT.  Brak całkowitego rozliczenia z całości pobranych kwot w trakcie egzekucji komorniczej. Nie mam wiedzy na ten temat, a jest to istotne dla mnie.

Dzięki takim całkowitym rozliczeniom pobranych kwot z konta wygrałem z wierzycielem sprawę w sądzie na znaczną sumę. Czy komornik musi rozliczyć się całkowicie z egzekucji komorniczej, czy tylko częściowo?

Jaka jest podstawa prawna i jak wymusić stosowny dokument (rozliczenie egzekucji)? Czy jest wyznaczony termin powiadomienia dłużnika o zajęciu konta? Czy może to być tydzień, trzy czy miesiąc od zajęcia?

W tej sprawie komornik dał mi trzy dni na odpowiedź na zajęcie. Wypadło na pół piątku, sobota i niedziela! To bez sensu! Czy komornik ma takie prawo? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Zmierzam złożyć skargę do SR w szczególności o zwrot sporej kwoty VAT, którą pobrał komornik.


Czy komornik może naliczać VAT?

jak-odzyskac-vat-od-komornika

Rzeczywiści masz rację, komornik nie może podwyższyć naliczonej opłaty o VAT. W tym zakresie przez pewien czas trwał spór, który ostatecznie został rozstrzygnięty właśnie na korzyść dłużników.

Uchwałą z dnia 27 lipca 2017 roku Sąd Najwyższy w powiększonym siedmioosobowym składzie ostatecznie orzekł, iż komornik do ustalonej w postanowieniu kończącym sprawę egzekucyjną opłaty nie może doliczyć dodatkowo podatku VAT.

Zatem w myśl uchwale Sądu Najwyższego zapadłej w sprawie III CZP 97/16 komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (jedn.teks: Dz.U. z 2016r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług.

Skarga na czynność komornika za obciążenie dłużnika podatkiem VAT

Jeżeli komornik obciążył Cię podatkiem VAT i wynika to z postanowienia, które otrzymałeś od komornika, to nie powinieneś dłużej czekać, tylko złożyć skargę na czynność komornika.

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wiedz, że zgodnie z treścią art. 767 § 1 kpc. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Jak wskazuje dalej przepis art. 676 kpc w § 4 skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Zatem pamiętaj, że na złożenie skargi na czynności komornika w przedmiocie obciążenia cię podatkiem VAT masz jedynie siedem dni od dnia otrzymania postanowienia o naliczeniu opłaty. Po tym czasie twoja skarga bez badania merytorycznego sprawy może zostać odrzucona.

Skarga na czynność komornika – rozpoznanie

W myśl temu, co mówi § 5 niniejszego przepisu, skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jeśli komornik nie uwzględni twojej skargi, przekazuje ją sądowi, który skargę rozpoznaje w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu – tak art. 7672kpc.

Wniosek do komornika o rozliczenie egzekucji i udzielenie informacji

Oczywiście jako strona postępowania masz prawo wnosić o udzielenie wszelkich informacji związanych ze sprawą prowadzoną przez komornika. A ten zobowiązany jest w normalnym toku czynności udzielić ci informacji, o jakie prosisz.

Jest to obowiązek komornika i choć nie wiążą go żadne ustawowe terminy, informacje powinny być udzielone w „normalnym” czasie. Czyli po kilku- kilkunastu dniach. Jeśli komornik pozostaje bierny na twoje wnioski, masz prawo złożyć nie tylko skargę do sądu rejonowego, ale również do prezesa sądu, któremu komornik „podlega”, a który sprawuje nadzór nad jego działalnością, rzetelnością, kulturą pracy itp.

Jednakże z uwagi na fakt, że prawdopodobnie zostałeś błędnie obciążony kosztami podatku VAT, ja nie czekałaby na odpowiedź na wniosek w sprawie rozliczenia egzekucji lub nawet bym takiego wniosku nie pisała, już w tym momencie bowiem złożyłabym skargę na czynność komornika, podnosząc bezprawne naliczenie podatku VAT oraz błędne rozliczenie egzekucji.

Jeśli skarga trafi do sądu, ten zobowiązany odnieść się do wszystkich twoich zarzutów, zbadać akta sprawy, wydać postanowienie w sprawie. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zajęcie rachunku bankowego, a informacja o zajęciu dla dłużnika

Jak już pisałam wielokrotnie, do zajęcia rachunku bankowego dochodzi już przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Komornik, korzystając z aplikacji OGNIVO może w ciągu kilku minut, nie wstając od biurka odnaleźć wszystkie rachunki bankowe dłużnika, a następnie dokonać ich zajęcia.

Zatem w praktyce bardzo często dzieje się tak, że o postępowaniu egzekucyjnym dłużnik dowiaduje się nie z oficjalnego pisma od komornika, lecz podczas wykonywania czynności bankowych – jego saldo jest blokowane – a dopiero po pewnym czasie otrzymuje list polecony z kancelarii komorniczej.

W praktyce dzieje się zatem troszkę inaczej niż zostało to przewidziane w art. 805 § 1 kpc., zgodnie z którym –  przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

Czy dłużnik ma prawo skarżyć tak prowadzone postępowania? Oczywiście tak! Jednak nie zawsze ma szansę cokolwiek ugrać…

Podsumowując

To, co powinieneś zrobić moim zdaniem, to złożyć skargę na czynności komornika zarzucając mu:

  1. Bezprawne obciążenie podatkiem VAT
  2. Błędne rozliczenie egzekucji komorniczej.

Pamiętaj, że skargę na czynność komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dnia otrzymania postanowienia kończącego postępowanie w sprawie.

Skarga na czynność komornika podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Jeśli natomiast najpierw chcesz otrzymać rozliczenie egzekucji, możesz złożyć stosowny wniosek do komornika prowadzącego daną sprawę, który bez zbędnej zwłoki, w normalnym toku czynności kancelaryjnych powinien przesłać ci wyliczenie, którego żądasz.

Nie powinno to trwać jednak zbyt długo. Jeśli komornik będzie cię lekceważył, możesz złożyć na niego skargę do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Na koniec chce jeszcze dodać, że komornik ma prawo zobowiązać dłużnika/stronę do dochowania terminu, jednak powinien on być na tyle długi, jak dalece wymaga tego dana czynność.

Jeśli określonego przez komornika terminu nie udało się zachować, możesz, dokonując danej czynności (w możliwie jak najszybszym czasie) złożyć wyjaśnienia w tym zakresie. Mam nadzieje, że uda ci się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Życzę powodzenia i trzymam kciuki!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Czy komornik może naliczać VAT? rozliczenie egzekucji”
  1. Witam, miałem kilka spraw w egzekucji, gdzie komornik naliczył VAT, sprawy są spłacone, czy mogę się domagać zwrotu VAT od komornika, skoro został naliczony niezgodnie z prawem? I JAK daleko wstecz można się cofnąć, aby odzyskać VAT? ponieważ miałem wiele spraw, gdzie naliczony był właśnie podatek od opłaty egzekucyjnej Pilne.

Comments are closed.