Umorzenie postępowania egzekucyjnego – na CZYM polega?!

Witam, czym jest i co oznacza umorzenie postępowania egzekucyjnego? Mam spore długi w pożyczkach i kredytach. Komornik prowadził egzekucję z mojego wynagrodzenia, ale straciłem pracę i po jakimś czasie przyszło pismo od komornika mówiące o tym, że nastąpiło umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Co oznacza dla mnie, że egzekucja została umorzona? jak to wygląda, jeśli chodzi o przedawnienie? czy mam teraz szansę na przedawnienie długów? mam świadomość, że dług nadal istnieje, jednak nie mam pojęcia, co dla mnie znaczy umorzenie egzekucji komorniczej, bardzo proszę o wyjaśnienie co dalej.

Czy jak znajdę nową pracę, to komornik znów będzie uszczuplać mi wynagrodzenie? czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika?


Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Witam serdecznie! To, co zadziało się w twojej sprawie to umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek bezskuteczności egzekucji. Komornik, który dostał od wierzyciela „zlecenie”, prowadził egzekucję przez cały czas, kiedy pozostawałaś w zatrudnieniu.

Komornik mógł wówczas skutecznie pobierać część twojego zarobku, pozostawiają ci jedynie kwotę wolną od zajęcia. Kiedy straciłaś zatrudnienie, musiało dojść do sytuacji, kiedy komornik został zblokowany.

Nie znalazł majątku, który mógł zająć. Takiego majątku nie wskazał również wierzyciel. Komornik, jako sądowy organ egzekucyjny w myśl obowiązujących przepisów wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Kiedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne z urzędu?

I tak w myśl przepisom art. 824 § 1 kpc. postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Zatem tak jak napisałam powyżej, w twojej sprawie musiała zaistnieć przesłanka, o której mówi art. 824 § 1  pkt 3 kpc. – komornik powziął informacje, że egzekucja nie doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela, a koszty jej prowadzenia mogą być wyższe niż sumy, które będzie w stanie uzyskać w toku dalszego postępowania.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego, a przymusowe ściągnięcie długu w przyszłości

Jak mówi art. 826 k.p.c umorzenie postępowania egzekucyjnego, powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Co powyższy zapis oznacza dla ciebie? Już ci wyjaśniam!

Komornik, wydając postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, cofa dokonane w toku sprawy zajęcia – zwalnia rachunek bankowy dłużnika, cofa zajęcie wynagrodzenia za pracę, zwrotu z podatku dochodowego osób fizycznych itp.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza zamknięcie sprawy. Komornik przestaje interesować się tobą jako dłużnikiem.

Jednakże wierzyciel, który ma tytuł egzekucyjny (wyrok/nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności) nie traci prawa do dochodzenia swoich pieniędzy w przyszłości.

W każdym czasie będzie on mógł złożyć kolejny wniosek egzekucyjny przeciwko tobie. Do prowadzenia kolejnej sprawy egzekucyjnej będzie mógł wybrać tego samego lub innego komornika.

A komornik, który otrzyma wniosek o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji, będzie miał prawo prowadzić egzekucję wszystkimi możliwymi sposobami. Będzie mógł na nowo zająć twoje wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, ruchomości, a na wniosek wierzyciela prowadzić egzekucję również z należących do ciebie nieruchomości.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest równoznaczne z umorzeniem długu. Tak naprawdę nie wiesz, kiedy w przyszłości znów dowiesz się o kolejnej sprawie egzekucyjnej co do tego samego długu.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Zaradny wierzyciel będzie dbał bowiem o to, by swoje pieniądze, odzyskać i raczej nie pozwoli na przedawnienie długu. Obecnie dość powszechną procedurą jest cesja wierzytelności.

Banki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne odsprzedają swe wierzytelności podmiotom, które profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem trudnych wierzytelności (fundusze sekurytyzacyjne). Dlatego odpowiadając na twoje kolejne pytanie, muszę cię niestety rozczarować, pisząc, że czekanie na przedawnienie długu może być bardzo bezmyślne, bo w praktyce może nigdy nie nastąpić.

Obecnie skrócone nowelą lipcową terminy przedawnienia roszczeń należności orzeczonych wyrokiem sądu, przedawniają się po sześciu latach (termin skrócony z lat dziesięciu).

Jednak by mówić o przedawnieniu roszczenia, musiałaby nastąpić sytuacja, w której przez kolejne sześć lat twój wierzyciel pozostawałby bezczynny. Musisz wiedzieć, że każdy wniosek egzekucyjny przerywać będzie bieg terminu przedawnienia. Po czym rozpoczynać on będzie znów swój bieg na nowo.

Niestety w przyszłości musisz liczyć się z możliwością, że wierzyciel złoży kolejne wnioski egzekucyjne i znów będziesz miała komornika na karku.

Pytałaś również, czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika. Ja znam tylko jedną taką możliwość – spłata długu. Jeżeli dokonasz dobrowolnej spłaty zadłużenia, a komornik nadal będzie prowadził postępowanie, wówczas przysługuje ci prawo złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Mam nadzieje jednak, że ze wszystkim sobie spokojnie poradzisz. Życzę powodzenie i trzymam kciuki!

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

10 komentarzy w “Umorzenie postępowania egzekucyjnego – na CZYM polega?!”
 1. Zainwestowałam pieniądze w Centrum Inwestycyjno Oddłużeniowym w Stargardzie Szczecińskim, które opadło.

  Syndyk zażądał zwrotu wypłaconych odsetek, nie potrącił ich od mojej przewyższającej wpłaconej kwoty pomimo pisania próśb do Syndyka. 2 sprawy wygrałam w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, lecz Syndyk złożył odwołanie w związku ze za tym stała sprawa państwowa i każdy musiał przegrać, więc Syndyk wygrał sprawę w Sądzie Apelacyjnym, chociaż nie było takiej podstawy prawnej, po prostu skorumpowani Sędziowie powzięli taką decyzję.

  Złożyłam odwołanie do Sądu Najwyższego, udokumentowując, że Syndyk nie ma takiej podstawy bo i tak zaniżył wysokość kwoty do podziału z 755 tys PLN do 209 tys PLN, Pomimo, ze sprawa jest w Sądzie Najwyższym, Syndyk zlecił komornikowi ściąganie długów z mojej emerytury, która wynosi 484 PLN.

  Słyszałam, że Komornik nie może ściągnąć, gdy emerytura jest niższa niż 664 PLN, czy mogłabym uzyskać nr. paragrafu ustawy, aby napisać zażalenie na Komornika? Nadmieniam, że mam adwokata, który ma mnie bronić przed komornikiem, lecz adwokat działa bezskutecznie. Proszę o pouczenie mnie, jestem wdową, majątek cały straciłam w inwestycji w Centrum Inwestycyjno Oddłużeniowym w Stargardzie Szczecińskim i jestem bezsilna.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Leokadia, bardzo przykra historia, zachęcam Cię do przeczytania artykułu: Ile komornik może zabrać z emerytury?, jeśli potrzebujesz podstawy prawnej, to odsyłam Cię do Art. 140. Granice potrąceń (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

   1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:

   3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

 2. Witam. Jeśli komornik prowadzący sprawę dla wierzyciela umarza postępowanie egzekucyjne, że względu na to że wierzyciel w ciągu roku nie dokonał potrzebnych do dalszego prowadzenia postępowania czynności tj. nie złożył wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, jak również nie dokonał innych czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia postępowania. Postępowanie umorzyło się zatem z mocy samego prawa zgodnie z art.823 kpc. Pytanie moje czy wierzyciel może oddać sprawę do innego komornika ?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj, tak, wierzyciel ma prawo, aby ponownie za jakiś czas wszcząć przeciwko Tobie kolejne postępowanie egzekucyjne.

 3. Jaka jest możliwość zwolnienia z egzekucji komorniczej? Mama ma znaczny stopień niesprawności a ja jestem opiekunem. Ja otrzymuję 620 PLN zasiłku specjalnego a mama ma 1200 PLN emerytury. Mama obecnie przegrała sprawę o zwrot darowizny, a moja była żona wystąpiła o zwrot należności za swojego adwokata, komornik doręczył pismo o egzekucji z mamy emerytury.

 4. Chodzi o umorzenie egzekucji wynagrodzenia za pracę. Komornik przez 8 miesięcy pobierał z mojego wynagrodzenia różne kwoty od 700zł do 1,000 więc miał dobre źródło. Nagle komornik przysłał mi pismo, że umarza egzekucję. O co w tym chodzi? Czy za chwilę znów się obudzi i zapomni o tym co wcześniej mi zabrał?

 5. Witam, dostałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia 17.08.2018, a nigdy nie odebrałem pisma z sądu o nakazie zapłaty, podobno wysyłał na mój adres, ale byłem na delegacji i urlopie wakacyjnym w tym czasie, czy można wnioskować o umorzenie egzekucji komorniczej? Proszę o pomoc!

 6. Zadłużyłam się w banku, wypowiedzieli mi umowę bo straciłam prace i przestałam spłacać kredyt. W 2012 r. Sąd wydał tytuł wykonawczy, miałam komornika ale że nie miał z czego ściągnąć zadluzenia, to umorzył dochodzenie. Wierzyciel zmieli firmę windykacyjną i na podstawie tego samego tytułu z 2012r. inny komornik próbował wyegzekwować pieniądze, ponownie sprawa została umorzona. Teraz mam na tej samej sprawie trzeciego komornika który tez powołuje się na postanowienie sądu z 2012 roku. Mam pytanie czy przed każdą zmianą firmy windykacyjnej nie powinien sąd decydować o dalszym post. komorniczym? Czy można coś z tym zrobić? Bardzo proszę o wyjaśnienie za co dziękuję…

 7. Witam, sprawa wygląda następująco. Pożyczka z 2008 roku. Przejęcie długu przez firmę Best w 2010. Sprawa trafiła do komornika i została umorzona. W tej chwili posiadamy pismo od komornika z 2012 roku o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Nie posiadamy natomiast sądowego nakazu zapłaty ani pisma o umorzeniu, ponieważ narzeczony przebywał za granicą, a pisma się gdzieś “zawieruszyły”. Wierzyciel wysłał niedawno pismo z wezwaniem do zapłaty. Jeśli tego nie zrobimy, grożą, że sprawa trafi ponownie do komornika. Chcielibyśmy wiedzieć, czy komornik skoro umorzył sprawę, to czy ponownie może się nią zając? Oraz czy może jest jakaś szansa na przedawnienie tego długu? Jak ustalić ostatnią czynność, jeśli nie mamy w tej chwili pisma o umorzeniu?

 8. Witam, chodzi o pismo do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas negocjacji z wierzycielem.Dowiedziałam się o zajęciu egzekucyjnym, wchodząc na moje konto bankowe, nie dostałam wcześniej żadnego pisma od komornika. Miałam sprawę w sądzie z GetinBankiem odnośnie odsetek, nie byłam na ostatniej rozprawie. Od tego czasu nie dostałam wyroku sądu tylko ponaglenie o opłatę na rzecz skarbu państwa 279 zł.

  O wyroku sądu dowiedziałam się z pisma od komornika (Xero). Prowadzę teraz negocjacje z wierzycielem i chciałabym zawiesić postępowanie egz. wobec mnie u komornika. Jak to mam zrobić? i czy muszę się stawić na wezwanie osobiste i wypełnić formularz majątkowy?

Comments are closed.