Umorzenie toczącej się egzekucji komorniczej a przedawnienie długu

Posiadam dług wobec banku z lat 2004, nie ma mnie w kraju od 2006 r., z tego co czytałam, dług jest już przedawniony, ale ostatnio przez przypadek dowiedziałam się, że jest wytoczone przeciwko mnie postępowanie komornicze. Czy nadal mogę wystawić pismo o przedawnieniu długu?


Umorzenie toczącej się egzekucji komorniczej a przedawnienie długu

O tym: kiedy przedawnieniu ulega dług bankowy <– pisałam szeroko w tym poradniku. Generalnie, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie z tytułu niezapłaconej raty, stało się wymagalne, czyli w dniu, w którym, jak umowa kredytowa czy pożyczkowa przewiduje, byliśmy zobowiązani do zapłaty pierwszej raty kredytu. Wtedy też, właśnie od tego dnia liczymy 3 -letni termin przedawnienia długu.

… dla przykładu:

Jeśli do 1 czerwca 2010 roku mieliśmy zapłacić pierwszą ratę kredytu, to roszczenie bankowe przedawni się 1 czerwca 2013 roku.

A co z przedawnieniem karnych odsetek za nieterminową spłatę rat kredytu czy pożyczki? Karne odsetki traktuje się jak świadczenie okresowe, a świadczenia okresowe przedawniają się po 3 latach.

Kodeks cywilny, art 118

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czyli starając się o przedawnienie długu bankowego, można postarać się również o przedawnienie odsetek za nieterminową spłatę rat!

Co jest jeszcze ważne przy przedawnieniu długu bankowego? ważne jest niedopuszczenie do przerwania biegu przedawnienia, jeśli bieg przedawnienia ulega przerwaniu, to okres do przedawnienia długu, zaczyna biec od nowa.

Art. 124. Przerwanie przedawnienia – skutki
§1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Co przerywa bieg przedawnienia?

  1. wszczęcie mediacji lub negocjacji zadłużenia dłużnik<–>wierzyciel.
  2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
  3. każda czynność przed sądem bądź innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym.

„Przez przypadek dowiedziałam się, że jest wytoczone przeciwko mnie postępowanie komornicze”

Jeśli przebywasz za granicą, i nie pozostawiłaś w Polsce żadnych ruchomości lub nieruchomości, które komornik mógłby zająć, to prawdopodobnie, egzekucja komornicza zostanie przez komornika umorzona.

Umorzenie egzekucji oczywiście nadal daje wierzycielowi prawo do wszczęcia nowej egzekucji za jakiś czas. Jeśli przebywasz za granicą, to nie masz, póki co możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia tego bankowego długu.

Dlatego zostawiłabym ten dług, tak jak obecnie jest i zajęła się nim dopiero po powrocie do kraju.

Przedawnienie długu a umorzenie egzekucji komorniczej

Jeśli natomiast mimo wszystko chciałabyś podnieść zarzut przedawnienia w trakcie toczącej się egzekucji komorniczej, to pamiętaj, że przysługuje Ci powództwo przeciwegzekucyjne, w którym podnosisz zarzut przedawnienia.

Powództwo przeciwegzekucyjne wnosi się do sądu, a nie do komornika. Ponieważ jedynie sąd ma władzę, aby decydować o zasadności wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego.

Jeśli dług bankowy rzeczywiście przedawnił się (nie było przerwania biegu przedawnienia międzyczasie), to sąd wtedy badając sprawę, odbiera wykonalność tytułu wykonawczego z uwagi właśnie na przedawnienie się długu.

Taki wyrok sądowy oczywiście nie sprawi, że dług nagle całkowicie zniknie, ale po prostu dłużnik nie będzie mógł zmuszony być przez wierzyciela, czy organ egzekucyjny do jego spłaty!

Jeśli natomiast egzekucja komornicza ruszyła z miejsca, i nie zdążyłaś wnieść powództwa przeciwegzekucyjnego/sprzeciwu, to w dużym skrócie, musiałabyś:

  1. Złożyć wniosek o przywrócenie terminu, gdzie uzasadniasz błędny adres doręczenia korespondencji sądowej.
  2. Wnieść sprzeciw w formie podniesienia zarzutu przedawnienia długu.
  3. Złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Jednak tak jak wcześniej pisałam, skoro mieszkasz poza Polską, to Twoje możliwości działania, są bardzo ograniczone. Chyba że wynajęłabyś prawnika, nadała mu pełnomocnictwo w reprezentowaniu Cię przed sądem i zleciła mu podniesienie zarzutu przedawniania. Wybór należy do Ciebie.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Umorzenie toczącej się egzekucji komorniczej a przedawnienie długu”
  1. Dawidowsky

    Sąd okręgowy w Gliwicach oddalił postanowienie sądu rejonowego do ponownego rozpatrzenia, pomimo komornik już zakończył egzekucję pobraniem ode mnie długu. Rozchodzi się o to, że nie odebrałem dwukrotnego AWIZO, którego nie było, a sam dług był przedawniony. Na jaki mogę liczyć wyrok sądu?

  2. Witam. Mam 61 lat. Dostałem dzisiaj “zawiadomienie o egzekucji z ruchomości” w sprawie egzekucyjnej T-Mobile Polska S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego; Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin-Zachód z dnia 04-02-2015 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 16-03-2015. Od dnia 17.12.2008 jestem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiadająca prawa do zasiłku. Jestem zakwalifikowany do III profilu, czyli po prostu pracy dla mnie nie ma. Utrzymuję się ze świadczenia pieniężnego przyznawanego mi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej raz na 2 miesiące. Leczę się w 6 poradniach zdrowia; kardiologicznej, neurologicznej,psychiatrycznej i trzech innych. Nie wykupuję około połowy lekarstw z powodu braku pieniędzy. Przez wiele lat posiadałem telefon w sieci T-Mobile. kiedy jeszcze pracowałem płaciłem spore rachunki. zrezygnowałem z usług tej firmy kiedy okazało się że w trzech różnych biurach zażądano ode mnie trzech rożnych kwot za ten sam rachunek, rozbieżność wynosiła kilkadziesiąt złotych. Telefon wyrzuciłem wraz z kartą na śmietnisku miejskim . wkrótce dostałem od T-Mobile rachunek opiewający na 400 czy 500 zł i nie miałem zamiaru go płacić. Skierowali sprawę do Sądu. W dzisiejszym piśmie stan zaległości na dzień 10-08-2018 wynosi; 1 492,31 zł ( oraz dalsze odsetki dzienne w kwocie 0,11 zł ). Co mam zrobić aby dług anulowano, nie posiadam żadnych nieruchomości ani ruchomości. Mieszkam z partnerką bez ślubu już 27 lat w jej mieszkaniu komunalnym. Absolutnie nie mam możliwości spłaty długu.

Comments are closed.