Witam. Mam dług w SKOKU z 2004 r. dług ciągnie się do dzisiaj, są upomnienia, jest komornik… jestem bez pracy od lat, ze względu na swój stan zdrowia… co mogę zrobić?


Jeśli nie masz pracy, ani żadnych świadczeń, które komornik mógłby zająć na poczet spłaty długu w SKOK-u, to egzekucja komornicza będzie wciąż umarzana przez komornika, ze względu na niemożność ściągnięcia z dłużnika jakichkolwiek wierzytelności. Czyli następuje postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności.

Generalnie umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić na 4 sposoby:

  1. Umorzenie egzekucji przez komornika.
  2. Umorzenie egzekucji komorniczej z mocy prawa.
  3. Umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika.
  4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Musisz wiedzieć, że komornik sam z siebie nie wszczyna przeciw Tobie egzekucji komorniczej, a robi to na zlecenie wierzyciela, który posługuje się orzeczeniem sądu lub bankowym tytułem egzekucyjnym.

Jeśli komornik po otrzymaniu zlecenia, przeanalizuje Twoją sytuację finansową i dojdzie do wniosku, że z egzekucji nie osiągnie on sumy wyższej niż koszty egzekucyjne, to komornik umorzy egzekucję na podstawie art. 824 K.p.c.

Źródło:

Umorzenie postępowania egzekucyjnego art. 824

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Warto abyś wiedział, że umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika, powoduje uchylenie dokonanych przez niego dotychczasowych czynności egzekucyjnych! a wiec jeśli komornik coś Ci już zabrał na poczet tej egzekucji, to musi Ci to zwrócić, tak bowiem mówi (art. 827 K.p.c).

Art. 827. § 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania.

Jeśli masz komornika, czyli gdy wierzytelność stwierdzona jest wyrokiem sądowym, to dług u komornika przedawnia się dopiero po 10 latach, pod warunkiem, że międzyczasie nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Art. 123.

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Umorzenie długu a umorzenie egzekucji komorniczej. Piszecie czasem do mnie, że komornik umorzył egzekucję jakiegoś tam długu i pytacie się, czy to oznacza, że dług został umorzony? otóż nie!

Umorzenie egzekucji komorniczej dotyczy czynności komornika, a nie samego długu. Po umorzeniu egzekucji, wierzyciel (bank, firma pożyczkowa) może wkrótce zlecić komornikowi kolejną egzekucję…

Pytasz co możesz zrobić w takiej sytuacji, nie wiem jak duży jest ten dług w SKOK-u, ale oprócz spłacenia długu, nie masz w zasadzie żadnego pola manewru. Nie możesz nawet starać się o umorzenie długu ze względu na przedawnienie, bo co jakiś czas wierzyciel wznawia egzekucję komorniczą i tym samym przerwa bieg przedawnienia roszczenia i przedawnienie znów zaczyna biec od nowa.

Artykuły, które wybrałam, abyś koniecznie przeczytał:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień