Umorzenie egzekucji komorniczej, jak długo to się będzie ciągnęło?!

Witam. Ile czasu ma komornik na umorzenie egzekucji komorniczej. Mam dług w SKOKU z 2004 r. dług ciągnie się do dzisiaj, są upomnienia, jest komornik… jestem bez pracy od lat, ze względu na swój stan zdrowia…

Co mogę zrobić? czy mogę liczyć na postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności?


Umorzenie egzekucji komorniczej

Jeśli nie masz pracy ani żadnych świadczeń, które komornik mógłby zająć na poczet spłaty długu w SKOK-u, to egzekucja komornicza będzie wciąż umarzana przez komornika, ze względu na niemożność ściągnięcia z dłużnika jakichkolwiek wierzytelności. Czyli następuje postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności.

umorzenie-egzekucji-komorniczej

Najczęściej umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić na 4 sposoby:

  1. Umorzenie egzekucji przez komornika.
  2. Umorzenie egzekucji komorniczej z mocy prawa.
  3. Umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika.
  4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Musisz wiedzieć, że komornik sam z siebie nie wszczyna przeciw Tobie egzekucji komorniczej, a robi to na zlecenie wierzyciela, który posługuje się orzeczeniem sądu lub bankowym tytułem egzekucyjnym.

Jeśli komornik po otrzymaniu zlecenia, przeanalizuje Twoją sytuację finansową i dojdzie do wniosku, że z egzekucji nie osiągnie on sumy wyższej niż koszty egzekucyjne, to komornik umorzy egzekucję na podstawie art. 824 K.p.c.

Źródło:

Umorzenie postępowania egzekucyjnego art. 824

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Warto, abyś wiedział, że umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika, powoduje uchylenie dokonanych przez niego dotychczasowych czynności egzekucyjnych! a więc, jeśli komornik coś Ci już zabrał na poczet tej egzekucji, to musi Ci to zwrócić, tak bowiem mówi (art. 827 K.p.c).

Art. 827. § 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania.

Przerwanie biegu przedawnienia

Jeśli masz komornika, czyli gdy wierzytelność stwierdzona jest wyrokiem sądowym, to dług u komornika przedawnia się dopiero po 6 latach, pod warunkiem, że międzyczasie nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Art. 123.

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Umorzenie długu a umorzenie egzekucji komorniczej. Piszecie czasem do mnie, że komornik umorzył egzekucję jakiegoś tam długu i pytacie się, czy to oznacza, że dług został umorzony? otóż nie!

Umorzenie egzekucji komorniczej dotyczy czynności komornika, a nie samego długu. Po umorzeniu egzekucji komorniczej wierzyciel (bank, firma pożyczkowa) może wkrótce zlecić komornikowi kolejną egzekucję…

Podsumowanie

Pytasz: co możesz zrobić w takiej sytuacji, nie wiem niestety, jak duży jest ten dług w SKOK-u, ale oprócz spłacenia długu, nie masz w zasadzie żadnego pola manewru. Nie możesz nawet starać się o umorzenie długu ze względu na przedawnienie, bo co jakiś czas wierzyciel wznawia egzekucję komorniczą i tym samym przerwa bieg przedawnienia roszczenia i przedawnienie znów zaczyna biec od nowa.

Wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Artykuły, które wybrałam, abyś koniecznie przeczytał:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Umorzenie egzekucji komorniczej, jak długo to się będzie ciągnęło?!”
  1. Znajomi mają kredyt w SKOKU. Niepłacony od 2010 roku. W 2010 roku bank uzyskał klauzulę wykonalności na nakazie zapłaty i wpisał do księgi wieczystej hipotekę. Od tego czasu cisza. Bank został postawiony w stan upadłości. Kredytobiorcy oboje (małżeństwo) zmarło. Zostały dzieci z długiem. Co możemy zrobić, jak pomóc znajomym? Czy można wnosić o umorzenie długu? czy dług się przedawni? Co dla nich oznacza postawienie banku w stan upadłości?

  2. w 2007 r wyjechałem z kraju, wydawało mi się, że wszystkie należności miałem uregulowane, po jakimś czasie, po około trzech może czterech latach, dowiedziałem się że mam jakieś długi z tytułu jakiejś pożyczki. Dodam, że nie utrzymuję żadnych kontaktów z miejscem zamieszkania, wspólnie z żoną miałem wybudowany na działce w dzierżawie wieczystej garaż, który chciałem w tym roku przepisać na syna i tu zaczęły się problemy z komornikiem.

  3. To ja mam takie pytanie. Ile czasu komornik bezskutecznie może prowadzić postępowanie? Panie z ZUSu mnie poinformowała, że wobec mnie toczy się postępowanie komornicze z tytułów wykonawczych z 2004,2005 i 2006 r. Troszkę mnie dziwi fakt, że od 2010 r nie dostałem żadniej informacji o zadłużeniu, nie zajęto mi żadnego konta w banku, samochodu, mieszkania. Nie posiadam dokumentów z przed 2010r. Czy nie ma żadnego okresu który można prowadzić takie postępowanie? Moim zdaniem jeśli nawet w 2004 był jakiś tytuł, to albo zapłaciłem, albo ktoś wrzucił w dolną szufladę i zapomniał na…. 15 lat. Czy jeśli taki tytuł istnieje i komornik nawet nie próbował nic z tym zrobić przez znaczny okres czasu to jest to wiążące?

Comments are closed.