Zawieszenie postępowania egzekucyjnego [PORADNIK]

Witam, przyszło do mnie pismo, że miejsce ma zawieszenie egzekucji komorniczej? co to dla mnie oznacza? czy nie muszę długu już spłacać i komornik odstąpi od zajęcia wynagrodzenia? Czy zawieszenie egzekucji jest na zawsze? czy ktoś może odwiesić egzekucję w dowolnym momencie? jak to jest?


Co oznacza zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

W toku postępowania egzekucyjnego może dojść do zawieszenia, umorzenia lub zakończenia egzekucji komorniczej. Zawieszenie egzekucji oznacza, że komornik sądowy nie będzie podejmował względem dłużnika żadnych nowych czynności, jak np. poszukiwanie majątku dłużnika.

Jednak czynności, które komornik już podjął do tej pory, pozostają bez zmian, chodzi tu np. o egzekucję w wynagrodzenia czy z konta bankowego, w tej kwestii nic się nie zmienia po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. A więc wszelkie dotychczasowe działania komornika pozostają na mocy i egzekucja jest kontynuowana.

W czasie kiedy egzekucja komornicza zostaje zawieszona, środki, które nadal egzekwuje na dłużniku komornik, nie mogą trafić do wierzyciela, trafiają one do depozytu do momentu wyjaśnienia sprawy. Teraz opisze Ci pokrótce, jakie mogą być przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego, oto one:

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Prawo zawieszenia postępowania egzekucyjnego daje wierzycielowi art. 820 K.p.c

Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Wierzyciel jest tzw. gestorem postępowania i dlatego może zażądać zwieszenia egzekucji w dowolnym momencie trwania postępowania egzekucyjnego. Wniosek nie wymaga od wierzyciela żadnego uzasadnienia.

Zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika

Skoro wierzyciel może zawiesić postępowanie egzekucyjne, to prawo do zawieszenia egzekucji ma także dłużnik! Niestety w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o zawieszenie postępowania, konieczne jest uzasadnienie swojej prośby i udowodnienie zasadności składanego wniosku. W jakich sytuacjach dłużnik może strać się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? są to:

  • wstrzymanie tytułu wykonawczego przez sąd,
  • uchylenie wykonalności tytułu wykonawczego przez sąd,
  • złożenie zabezpieczenia przez dłużnika koniecznego do zwolnienia z od egzekucji.

Zawieszenie egzekucji z urzędu

Zawieszenie egzekucji z urzędu także jest możliwe. Oto sytuacje, w których ma to miejsce:

  • śmierć dłużnika,
  • śmierć wierzyciela,
  • brak zdolności procesowej dłużnika lub wierzyciela.

Jeśli chodzi o zdolność procesową dłużnika lub wierzyciela, to wygasa ona wtedy, gdy dłużnik lub wierzyciel zostaje ubezwłasnowolniony, wtedy dana strona traci zdolność procesową.

Zawieszenie z mocy prawa

Zawieszenie egzekucji komorniczej z mocy prawa może miejsce wtedy, gdy dłużnik ogłosił upadłość konsumencką.

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne:

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości.

Inną sytuacją, w której dochodzi do zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa, jest sytuacja, w której na czynności komornika wpływa skarga bądź zażalenie na postanowienie sądu. Zawieszenie  egzekucji może być częściowe lub w całości.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a umorzenie egzekucji – różnica

Różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami, to skutki, jakie one wywołują. Jeśli chodzi o zawieszenie egzekucji komorniczej, to wszystkie czynności, jakie komornik podjął wobec Ciebie w trakcie toczącej się egzekucji, pozostają w mocy, a więc wszelkie zajęcia typu, zajęcie z wynagrodzenia czy z rachunku bankowego będą nadal toczyć się przeciwko dłużnikowi. Komornik natomiast nie będzie podejmować wobec dłużnika kolejnych czynności.

Zawieszenie egzekucji komorniczej nie powoduje, że egzekucja jest zakończona, ona nadal trwa. Nie ma miejsca także rozliczenie kosztów egzekucji, gdzie w przypadku umorzenia egzekucji komorniczej, komornik uchyla wszelkie swoje działania i skutki, jakie one wywołały, a także komornik ma obowiązek, aby rozliczyć koszty postępowania komorniczego. Tym właśnie różni się zawieszenie egzekucji od umorzenia egzekucji.

Wstrzymanie a zawieszenie egzekucji

Widzę, przeglądając różne fora, że czasem ludzie pytają, jakie są różnice pomiędzy wstrzymaniem egzekucji a jej zawieszeniem, otóż w polskim prawie nie ma terminu “wstrzymanie”. To pojęcie w ogóle nie istnieje, więc nie może dojść do sytuacji, że komornik wstrzyma egzekucję, komornik może ją jedynie zawiesić!

Podsumowanie

Jeśli otrzymałaś pismo od komornika, że egzekucja komornicza została zawieszona, to zajmowane wynagrodzenie nadal będzie zajmowane, lecz nie trafi ono do wierzyciela a do depozytu, do czasu wyjaśnienia powodu zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Wniosek do komornika o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Artykuły, które także musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze