Czy mogę złożyć wniosek do komornika o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego w sytuacji gdy komornik już zajął mi część renty w ZUS-ie? chodzi o toczącą się już egzekucję komorniczą z renty. Dodam, że jest to najniższa renta. Z góry dziękuję za poradę.


Postępowanie egzekucyjne rządzi się jednym podstawowym prawem, zgodnie z którym, dłużnik MUSI zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia komorniczej egzekucji.

Ponieważ do egzekucji w ogóle dochodzi z winy dłużnika, więc dlaczego to wierzyciel ma ponosić jakiekolwiek koszty? to nielogiczne prawda?

Dłużnik może zostać w takim razie obciążony kosztami proporcjonalnymi do nakładu pracy jaką wykonał komornik egzekwując dany dług.

Czy można umorzyć koszty postępowania egzekucyjnego toczącej się egzekucji komorniczej? niestety nie. Dłużnik może starać się o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej, dopiero gdy wykaże on, że orzeczenie na którym oparta została klauzula wykonalności – została uchylona lub zmieniona w taki sposób, że nie nadaje się już do wykonania, utraciła moc lub, gdy tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.

Czyli dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie kosztów egzekucji np. gdy udowodni, że pozew egzekucyjny został wysłany na już nieaktualny adres dłużnika (adres dostarcza wierzyciel), lub kiedy dłużnikowi udało się podnieść zarzut przedawnienia egzekwowanego długu.

Jest jeszcze jedna sytuacja, w której dłużnik może starać się o umorzenie kosztów egzekucyjnych, jest to umorzenie postępowania egzekucyjnego z winy wierzyciela, jasno o tym mówi art 823 K.p.c.:

Art. 823. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Jeśli natomiast chciałbyś wnieść wniosek o umorzenie kosztów egzekucji na toczącej się zgodnie z prawem egzekucji komorniczej, to raczej nie ma to sensu, bo komornik nie będzie miał podstaw do tego, aby przerzucić koszty egzekucji na wierzyciela.

Wzór wniosku <– znajdziesz w tym dziale.

Artykuły, które musisz przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień