Koszty egzekucyjne a dobrowolna wpłata, czy nie powinny być niższe?

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie ustalenia prawidłowej kwoty kosztów komorniczych. Wierzytelność to alimenty. W sierpniu wpłaciłem kwotę 3150 zł, z czego 2700 zł to alimenty (stawka 15%) – wpłata była dobrowolna u komornika. Czy nie powinna wynosić 5%? czyli nie 410 zł a około 135 zł?

Obecnie alimenty ściągane są z pensji (zajęcie u pracodawcy) – natomiast tutaj też koszt to 15%, a nie 8%. np. wierzytelność 2000 zł, a koszty 300 zł, zamiast 160 zł.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę się zwrócić do komornika o zwrot za podwyższone koszty egzekucyjne? jest to spora kwota dla mnie. No i wolę spłacić szybciej alimenty niż płacić niesłusznie naliczone koszty komornicze komornikowi.


Koszty egzekucyjne a dobrowolna wpłata

Witam, Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera opłaty egzekucyjne. Wysokość opłaty jest uzależniona między innymi od sposobu prowadzenia egzekucji. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Natomiast w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do:

  • wierzytelności z rachunku bankowego,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego
  • jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • dodatku aktywizacyjnego,
  • stypendium oraz dodatku szkoleniowego,

…komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Powyższa regulacja znajduje się w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. O kosztach egzekucji, w tym o opłacie stosunkowej, komornik orzeka postanowieniem.

Z reguły komornicy nie wydają postanowień od poszczególnie pobranych należności, a ustalają koszty egzekucyjne wraz z zakończeniem postępowania, odrębnym bądź tym samym postanowieniem.

Takie postanowienie i każdą inną czynność komornika, możesz poddać kontroli sądu, jeżeli uważasz, że koszty egzekucyjne są za wysokie, poprzez złożenie skargi na czynność komornika, zgodnie z art. 767 kodeksu postępowania cywilnego.

Skarga na czynność komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Pamiętaj, że skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Taka skarga jako pismo procesowe powinno określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym w Twoim przypadku od dnia otrzymania postanowienia o ustaleniu kosztów egzekucji (opłaty stosunkowej) do komornika.

Poniżej zamieszczam wzór skargi na czynności komornika:

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

Podsumowanie

Moim zdaniem, w Twoim przypadku stosuje się możliwość pobrania opłaty egzekucyjnej w wysokości 15% od należności wpłaconej przez Ciebie „dobrowolnie”.

Musisz pamiętać, że postępowanie egzekucyjne nie przewiduje wpłat dobrowolnych – albowiem samym w sobie egzekucja jest przymusem.

O dobrowolnych wpłatach można mówić na etapie przed wszczęciem egzekucji. Uznaje się, że w toku egzekucji nie ma możliwości dobrowolnych wpłat, ponieważ egzekucja przymusza dłużnika do wpłat czy do czynionych bezpośrednio na rachunek komornika, czy wierzyciela.

Jest to dobra wola dłużnika, ale nie są to wpłaty dobrowolne. W przypadku zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę komornik powinien naliczyć moim zdaniem jednak opłatę stosunkową w wysokości 8%.

Możesz zatem tak, jak pisałam, złożyć skargę na postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucji.

Masz również możliwość złożenia wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej w nawiązaniu do art.49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Taki wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej:

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Po rozpoznaniu wniosku sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat stosunkowych.

Mam nadzieję, że pomogłam Ci wyjaśnić Twoją sytuację i już wiesz, jakie środki możesz zastosować, aby zweryfikować poprawność działań komornika. Życzę powodzenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Koszty egzekucyjne a dobrowolna wpłata, czy nie powinny być niższe?”
  1. witam, mam zajęcia niektóre od roku 2013 i chciałam się spytać, czy te zajęcia nie są przedawnione? mam zajęcie z Amber Gold, którą brałam w 2005 roku i po upadłości dostałam trzy pisma, każde z innym numerem konta, więc przestałam płacić i Syndyk podał mnie do komornika, w Profi Credit zostało mi niecałe pięć tysięcy, aby zamknąć kredyt. Profi Credit podał mnie do komornika i naliczył ponad siedemnaście tysięcy kosztów komorniczych, bardzo bym pragnęła zejść z komornika, abym mogła płacić sama, bo komornik zabiera dużo prowizji, a wierzyciel dostaje grosze…

Comments are closed.