Umorzenie kosztów sądowych – jak złożyć pozew? + [WZÓR]

Witam. Jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego? Otrzymałam dwa nakazy zapłaty sądowe w postanowieniu upominawczym z Lublina. Dwie odrębne sprawy od jednego wnioskodawcy. Jeden nakaz zapłaty na kwotę 2100 zł, a drugi 2550 zł i do tego każda z tych spraw po 33 zł opłaty sądowej i 633 zł kosztów sądowych – łącznie to ponad 1300 zł dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

Mam 24 lata mieszkam i utrzymuję się sama i zarabiam 2000 netto miesięcznie. Czy jest szansa na złożenie do sądu pozwu o umorzenie kosztów sądowych? jeśli można o to prosić, to czy mogłaby Pani przygotować przykładowy wniosek o umorzenie kosztów sądowych?


Wniosek o zwolnienie/umorzenie z kosztów sądowych – wzór

Witaj, zgodnie z zapisem art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zwolnienie/umorzenie od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wzór wniosku

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Przegrałam sprawę w sądzie, czy muszę ponosić koszty sądowe?

Sąd w Lublinie, który orzekł zgodnie z żądaniem powoda, obciążył cię kosztami sądowymi – opłatą od pozwu w postępowaniu upominawczym, opłatą od pełnomocnictwa oraz wynagrodzeniem profesjonalnego pełnomocnika procesowego reprezentującego powoda.

Zgodnie z obowiązującą ogólną zasadą cywilnego prawa procesowego, która mówi o tym, że obowiązek pokrycia kosztów sądowych obciąża stronę, która uległa w danej sprawie.

Jeśli zatem roszczenie powoda jest słuszne i nie masz argumentów, by uchylić się od obowiązku zapłaty orzeczonego nakazami zapłaty roszczenia, otrzymanie orzeczenia zwalniającego cię od obowiązku poniesienia kosztów związanych z zastępstwem procesowym drugiej strony w praktyce może okazać się bardzo trudne.

Musisz bowiem wiedzieć, że w myśl zasadzie przewidzianej w § 1, 2 i 3 art. 98 kpc. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

A do niezbędnych kosztów procesu wlicza się również wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli strona działała przez pełnomocnika, w wysokości nie wyższej niż stawki opłat określone w stosownych rozporządzeniach – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenie z tego samego dnia w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – zażalenie w przedmiocie kosztów

Obciążenie cię, jako strony pozwanej, przegrywającej spór było zatem zgodne z prawem i w okolicznościach danej sprawy zasadne.

Jeśli jednak nadal uważasz, że chcesz spróbować podjąć kroki prawne, by sąd zwolnił cię z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, o których orzekł w wydanych nakazach zapłaty, możesz złożyć zażalenie na koszty.

Zażalenie w przedmiocie kosztów sądowych powinnaś złożyć w obu sprawach osobno. Tu jednak termin jest inny niż w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty – zażalenie wraz z wnioskiem powinnaś złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowych nakazów.

Po tym czasie zażalenie na koszty sądowe będzie z automatu odrzucone przez sąd jako złożone po terminie.

Jako załącznik do przedmiotowego zażalenia na koszty powinnaś dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów – tak przepis art. 102 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Kiedy sąd może zwolnić stronę pozwaną od kosztów sądowych?

wniosek-o-umorzenie-kosztow-sadowych

W zażaleniu radzę ci powołać się na zasadę słuszności uregulowaną w art. 102 kpc. zgodnie, z którą Sąd może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Wszystko jednak zależy od uznania sądu, który ma co do zasady swobodę podejmowania decyzji.

Musisz mieć na uwadze, że jesteś osobą młodą, aktywną zawodowo, zdrową i choć twój dochód rzeczywiście nie jest wysoki, przyjmującą jeszcze, że musisz się z niego samodzielnie utrzymać, to jest wyższy niż najniższa krajowa.

Dlatego, jeśli masz mieć szansę na korzystne rozpoznanie zażalenia, musisz podnieść inne argumenty m.in. fakt, że ten sam powód złożył dwa osobne pozwy, co miało skutkować przyznaniem przez sąd dwóch wynagrodzeń dla pełnomocnika.

Wynagrodzenie pełnomocnika, a nakład jego pracy

Ubocznie możesz dodać również, że pozwy w postępowaniu upominawczym wielokrotnie przygotowywane są na gotowych formularza, a pełnomocnik procesowy wykonuje jedynie rutynowe, szablonowe czynności, nie musi indywidualnie angażować się w sprawę.

Praktyka postępowania w E-sądzie jest taka, że powód lub jego pełnomocnik przygotowuje wiele pozwów jednego typu, przesyłając je do sądu formie elektronicznej.

Nakład pracy pełnomocnika jest zatem niewielki i trudno przyjąć, że obciążenie cię podwójnymi kosztami wynagrodzenia pełnomocnika było zasadne, kiedy ten mógł dochodzić roszczenia jednym pozwem.

Składanie większej ilości pozwów przez pełnomocników dużych firm, korporacji, funduszy sekuratyzacyjnych uznać można za umyślne, ma ona prowadzić jedynie do ich wzbogacenia.

Na koniec dodam jeszcze, że choć nie chcę cię zniechęcać, to wygranie takiej sprawy jest bardzo niepewne i tak naprawdę “na dwoje babka wróżyła”.

Jeśli jednak twoja sytuacja finansowa jest trudna, to ja radzę ci złożyć sprzeciwy od obydwu nakazów zapłaty wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu nakazowym oraz w postępowaniu zwyczajnym i rozłożenie zasądzonego roszczenia na raty – tu podaj konkretną miesięczną sumę, jaką jesteś w stanie płacić wierzycielowi.

W ten sposób, jeśli sąd oddali twoje zażalenie na koszty masz szansę uzyskać, chociażby możliwość spłaty zadłużenia w ratach, co może uchronić cię przed drogim dla dłużnika rozwiązaniem, jakim jest egzekucja komornicza.

Mam nadzieje, że biorąc pod uwagę, to co napisałam, na spokojnie przeanalizujesz, co jest dla ciebie najkorzystniejsze i podejmiesz odpowiednie kroki. Umorzenie kosztów sądowych jest możliwe – tylko trzeba właściwie to rozegrać. Życzę powodzenia i trzymam kciuki!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Umorzenie kosztów sądowych – jak złożyć pozew? + [WZÓR]”

Comments are closed.