A Ty wiesz [KTO] ponosi koszty windykacji? i ile kosztuje windykacja?

W dzisiejszym artykule o tym: kto ponosi koszty windykacji i ile to kosztuje! Jak wiadomo, wierzyciele od niepamiętnych czasów usiłowali egzekwować spłaty od dłużników, co stanowiło dla nich zadanie często karkołomne. Niejednokrotnie – mimo olbrzymiego wysiłku i kosztów ponoszonych przez wierzycieli – próby te pozostawały tylko próbami.

Próżno było wyczekiwać pożądanych rezultatów, za to wielkie koszty windykacyjne były pewnikiem. Obciążony był nimi właśnie wierzyciel. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?

A i owszem, przełomem w tej sprawie okazała się ustawa z roku 2013; ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Trzeba przyznać, że zaopatrzyła ona wierzycieli w szereg naprawdę efektywnych narzędzi, mających na celu zmobilizowanie zalegających osób do punktualnej regulacji należności.

Co być może najważniejsze dla Ciebie, drogi czytelniku… przepisy wspomnianej ustawy umożliwiają również przeniesienie kosztów windykacji na dłużnika.

Co ze zwrotem kosztów windykacji?

Przepisy rzeczonej ustawy stwierdzają jasno, że wierzyciel ma prawo do zwrotu kosztów windykacji (nota obciążeniowa) w kwocie czterdziestu euro (40 EUR), o ile z warunków umowy wywiązał się jednostronnie, tzn. zrealizował swe świadczenie, lecz nie uzyskał za nie wynagrodzenia w ustalonym wcześniej terminie.

Termin ten widnieje np. na rachunku, umowie lub fakturze. Chodzi w każdym razie o dokumenty, które przypieczętowują realizację danej usługi bądź dokonanie dostawy.

Koszty windykacji pokrywa dłużnik

koszty-windykacji
Jakie są koszty windykacji i kto je ponosi?

Bardzo ważny aspekt jest taki, iż wierzyciel natychmiastowo zyskuje prawo do zryczałtowanej rekompensaty sięgającej 40 EUR, która pokrywa wydatki związane z egzekwowaniem należności. Co znaczy w tym kontekście „natychmiastowo”?

Znaczy otóż, że umowa nie musi zawierać konkretnego zapisu, który traktowałby o takim zwrocie kosztów. Byłby on zbędny, ponieważ ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wyposaża wierzyciela w taki przywilej niejako z automatu.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji już po 1 dniu?

Jest niezmiernie istotne, że obowiązujące przepisy pozwalają działać wierzycielowi ekspresowo. W myśl ustawy można obciążyć dłużnika kosztami windykacji już w pierwszym dniu po terminie zarezerwowanym dla płatności!

Mało tego – wierzyciel nie tylko jest do tego uprawniony, ale może z tego uprawnienia skorzystać, obywając się nawet bez patyczkowania się z wezwaniami.

Kolejny ogromny plus dla wierzyciela jest taki, iż prawo do rekompensaty w związku z kosztami egzekwowania należności w żadnej mierze nie jest powiązane z postępowaniem sądowym.

Niezależnie więc od tego, wierzyciel działa swobodnie, natomiast wiadomość o zapłacie rekompensaty ma prawo zawrzeć choćby w wezwaniu do zapłaty.

Koszty windykacji i rekompensata dla wierzyciela

Jak dokładnie przeliczyć precyzyjną wartość rekompensaty, która przysługuje wierzycielowi? Jest na to tylko jedna metoda – przewidziana również przez ww. ustawę z 2003 roku.

Robi się to w następujący sposób: sumę czterdziestu euro musimy przeliczyć na złotówki, kierując się tym średnim kursem euro, który NBP ogłosił w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed miesiącem, w jakim świadczenie finansowe uzyskało wymagalność.

Trochę to zawiłe, a zatem jeszcze raz: chodzi o ostatni dzień miesiąca, który poprzedził miesiąc wymagalności świadczenia. :) Przeważnie zaś, świadczenie jest wymagalne (jak wspomniałam) już w pierwszym dniu po upłynięciu daty płatności.

Obciążanie dłużnika kosztami windykacji, jeśli…

Dla sporej części czytelników, te parę ostatnich słów będzie naprawdę pocieszające, choć co bardziej wnikliwi zdążyli połapać się już przy jednym z pierwszych akapitów. Ulgi nie odczują zapewne jedynie przedsiębiorcy w opałach. No cóż, wszystkich się nie zadowoli.

A zatem – trzeba mieć świadomość, że opłata czterdzieści euro w formie rekompensaty za koszty odzyskania należności, nie dotyczy wszystkich. Według przepisów odnosi się ona wyłącznie do transakcji handlowych.

Ściślej, do transakcji, których przedmiot to dostawa towaru albo świadczenie jakichś usług, jeśli podmioty zawierają takie transakcje ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Przecierasz oczy ze zdumienia? Tak, dobrze zrozumiałeś – tłumacząc z polskiego na nasz, chodzi jedynie o transakcje zawierane przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcą musi być więc zarówno wierzyciel, jak i dłużnik.

Rekompensata w wysokości 40 euro nie ma zatem zastosowania w tych transakcjach, w których jedną ze stron pozostają osoby fizyczne, inaczej zwane konsumentami. Obciążanie dłużnika kosztami windykacji ma miejsce tylko wtedy, gdy jest On przedsiębiorcą!

Opłaty windykacyjne a klauzule niedozwolone przez UOKiK

Każdy konsument, powinien także znać klauzule niedozwolone prowadzone przez Prezesa UOKiK, które często stosują firmy windykacyjne, klauzule te znajdują się pod numerem 978, i są to:

 • dodatkowa opłata za wysłanie upomnienia za zwłokę w zapłacie raty w wysokości 20 zł
 • dodatkowa opłata za wysłanie wezwania do zapłaty raty w wysokości 30 zł
 • dodatkowa opłata za wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty w wysokości 50 zł
 • dodatkowa opłata za wizytę windykatorów w związku z brakiem spłaty 2 rat w wysokości 100 zł
 • dodatkowa opłata za telegram informujący o zadłużeniu przeterminowanym w wysokości 30 zł
 • dodatkowa opłata za monit telefoniczny w wysokości 20 zł

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) w październiku 2006 r. (sygn. XVII AmC 101/05) uzasadnił, że powyższe opłaty windykacyjne, rażąco naruszają interesy konsumenta i zostały bardzo wygórowane.

Procentowe obciążenie kosztami windykacji

Tak samo ma się sprawa z umownym procentowym obciążeniem dłużnika kosztami windykacyjnymi, który także nie jest dozwolony! co potwierdza zapis w rejestrze klauzul niedozwolonych pod numerem 1768, który brzmi:

 • Koszty procedury windykacyjnej wynoszą 15% kwoty netto windykowanej należności

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji sądowej

To kolejne niedozwolone działanie ze strony wierzyciela. Wiadome jest, że żaden wierzyciel nie ma żadnego obowiązku, aby samodzielnie na własną rękę windykować należne mu pieniądze.

Wierzyciel zawsze powinien posłużyć się organami państwa, których działanie wtedy, oczywiście pokrywa dłużnik.

Wierzyciel zatem, zamiast spierać się z dłużnikiem i egzekwować od niego dodatkowe koszt prowadzenia prywatnej windykacji, powinien wnieść do sądu powództwo o zapłatę i gdy uzyska wyrok lub prawomocny nakaz zapłaty, skierować sprawę do komornika, aby przeprowadzić egzekucję komorniczą.

Ten sposób windykacji to nie tylko książkowe działanie w majestacie prawa, ale i pewność, że koszty opłat sądowych i ewentualne zastępstwo procesowe, sąd zasądzi na dłużnika.

…na jakiej podstawie?

Zgodnie z art. 98 § 1 kpc. gdzie mowa o zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu, dłużnik zobowiązany jest zwrócić wierzycielowi wszystkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw.

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

7 komentarzy w “A Ty wiesz [KTO] ponosi koszty windykacji? i ile kosztuje windykacja?”
 1. Jestem wierzycielem, chciałbym u Państwa potwierdzić czy możliwa jest windykacja na koszt dłużnika? obciążenie dłużnika kosztami windykacji jest chyba zasadne bo to ja próbuję ściągnąć dług od osoby która w jakiś sposób nie wywiązała się z umowy?

  Mam jeszcze jedno pytanie, czy windykacja długów od osób prywatnych różni się kosztami od windykacji dłużnika który jest firmą? Będę wdzięczny za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam!

  1. Janina Gołębiecka

   Potwierdzam, można przerzucić na dłużnika koszty windykacji.

 2. Prawo polskie daje wierzycielowi prawo, aby ten obciążył kosztami windykacji dłużnika, dla wierzyciela zatem finalnie odzyskanie długu powinno być bezkosztowe. z tego co wyczytałem, to prawo zezwala nawet na to, aby obciążyć dłużnikami wszystkimi kosztami, jakie wierzyciel poniósł, by wyegzekwować od dłużnika należność.

  Warto tu przeczytać ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Powołując się na tą ustawę, wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika zapłaty równowartości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Opłata ta jest zryczałtowana, a to oznacza, że nie musisz udowadniać, że rzeczywiście te 40 euro wierzyciel poniósł jako koszt odzyskania zadłużenia. 40 euro przysługuje wierzycielowi z tytułu samego opóźnienia w spłacie.

  Oczywiście wierzyciel nie otrzyma 40 euro do ręki, ta rekompensata zostanie przeliczona na polskie złote wg kurs z NBP. Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać rekompensatę w spłacie przez dłużnika długu? obie strony muszą być przedsiębiorcami a dług powstał bezpośrednio w wyniku współpracy tych dwóch podmiotów, ponadto transakcja musiała być zawarta po 28 kwietnia 2018 roku – inaczej otrzymanie rekompensaty nie będzie możliwe.

 3. Ja od siebie dodam, że jeśli koszty windykacji są wyższe niż te 40 euro, to wierzyciel musi wtedy udowodnić dłużnikowi poniesione koszty. Jeśli podpisujecie jakieś umowy z kontrahentami, to zawsze warto na umowie dodać akapit mówiący o tym, że kontrahent poddaje się dobrowolnie obciążeniu wszystkimi kosztami windykacyjnymi. Tak samo dłużnika można obciążyć wezwaniami do zapłaty. Obciążenie dłużnika kosztami windykacyjnymi jest oczywiście w pełni usprawiedliwione, szczególnie jeśli pod uwagę bierze się nierzetelność niektórych klientów/kontrahentów i zupełny brak winy ze strony wierzyciela. Pozdrawiam

 4. Zasada swobody umów daje wierzycielowi szansę na obciążenie dłużnika wszelkimi kosztami windykacyjnymi i innymi kosztami jakie poniósł wierzyciel by odzyskać pieniądze. Żeby to jednak było możliwe, to na umowie z nierzetelnym kontrahentem musi pojawić się specjalny zapis mówiący, że w przypadku niezapłacenia za towar czy usługę, wierzyciel obciąży dłużnika kosztami windykacji. Warto też od razu w umowie określić maksymalne koszty takiej windykacji.

  Dając kontrahentowi tak sformułowaną umowę, można poobserwować wyraz jego twarzy, jeśli kontrahent będzie się wymigiwał od podpisania takiej umowy, to mamy jasna przesłankę, że kontrahent nie jest pewien swojej wypłacalność i nie warto podpisywać z nim jakichkolwiek umów.

 5. Zauważcie, że opłata w wysokości 40 euro jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności odnosi się jedynie do transakcji handlowych, które polegają na odpłatnej dostawie towaru lub odpłatnego świadczenia jakiejś usługi! Dlatego przepisy ustawy mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku przedsiębiorców! Jeśli stronami są osoby fizyczne, to rekompensata 40 EUR nie przysługuje :/

 6. Witam, chodzi o wysokie koszty windykacyjne, w 2015 roku zaciągnęłam chwilówkę w firmie pożyczkowej Visset. na kwotę 2 tys PLN. Dziś otrzymuję maile, że mam do zapłaty 5200 PLN! Okazuje się, ze odsetki to 600 PLN a 1950 PLN to koszty windykacyjne!! Przy czym otrzymuje tylko maile więc jakie to koszty? Czy iść do sądu o ustalenie kwoty? Czy kopać się z koniem bez sądu? Czy takie zobowiązanie nie jest już przedawnione skoro minęły już 4 lata od daty spłaty długu?

Comments are closed.