Umorzenie kosztów komorniczych u komornika, czy jest to możliwe?

Witam, chodzi o umorzenie kosztów komorniczych. W 2010 r. zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny wraz z mężem na budowę domu. Koszty budowy oczywiście nas przerosły, spłacaliśmy kredyt regularnie, kończąc powoli budowę.

W roku 2013 bank pekao zerwał z nami umowę kredytową, gdyż nie zapłaciliśmy 3 rat. Udało się na nowo podpisać nowy kredyt i spłacamy go regularnie do dziś.

Bank jednak wystąpił do komornika, a ten naliczył koszty egzekucyjne w wysokości 25.000 zł. W związku z trudną sytuacją finansową komornik wyznaczył spłatę w ratach po 500 zł miesięcznie. Spłacaliśmy te raty bardzo nieregularnie, komornik rzadko się upominał.

Od roku w ogóle komornik nie dzwoni ani nie dostaliśmy żadnego pisma. Wiemy, że rosną odsetki. Czy jest jakakolwiek szansa na umorzenie tych kosztów egzekucyjnych u komornika?


Umorzenie kosztów komorniczych

Witam, koszty egzekucyjne, o których piszesz, to opłata stosunkowa naliczona przez komornika po tym, jak wierzyciel cofnął wniosek egzekucyjny z uwagi na podpisanie nowej umowy w sprawie waszego kredytu.

Skoro kwota wypowiedzianego kredytu hipotecznego, którego zapłaty żądał bank – była wysoka, to opłata egzekucyjna została określona przez komornika właśnie na przedmiotowe 25 tysięcy złotych, o których piszesz.

Opłata egzekucyjna – wysokość

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.

Natomiast w myśl zapisom art. 49 ust. 2 niniejszej ustawy w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, komorni obciąży dłużnika opłatą stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Opłata egzekucyjna – ściągnięcie od dłużnika

Tak wyliczoną opłatę egzekucyjną, komornik może ściągnąć od dłużnika bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności prócz wydania stosownego postanowienia.

Zazwyczaj komornik wzywa dłużnika do uiszczenia wskazanej kwoty, przesyłając mu postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w wyznaczonym siedmiodniowym terminie.

Wam udało się zawszeć z komornikiem ugodę i spłacać opłatę w stałych miesięcznych ratach po 500 zł.

Dlaczego komornik obecnie nie podejmuje żadnych kroków i nie wzywa was do zapłaty, skoro wasze wpłaty nie są systematyczne – trudno mi powiedzieć.

Bo zgodnie z prawem komornik ma wiele narzędzi, z których może korzystać.
Przede wszystkim komornik może egzekwować swoją należność bez potrzeby zaopatrzenia postanowienia w klauzulę wykonalności.

Komornik może stosować „środki przymusu” – wszcząć egzekucję z wynagrodzenia za pracę i innych należności. Co więcej, może odwiedzić was w domu, a nawet w pracy i zająć wartościowe rzeczy ruchome.

Mało prawdopodobne jednak, by komornik zajął się waszym nowym domem, skoro jest on obciążony hipoteką na rzecz banku.

Ale jeśli zechce, to w praktyce może szczerze „uprzykrzyć” wam życie. Radzę zatem dowiedzieć się co dzieje się w sprawie. W tym celu dobrym wydaje się kontakt telefoniczny (mniejszy stres, a możliwość powzięcia wszelkich ważnych informacji).

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Odnośnie twojego pytania – czy koszty egzekucyjne mogą zostać umorzone?, moja odpowiedź brzmi – tak! A przede wszystkim koszty egzekucyjne mogą zostać znacznie obniżone.

W tym celu należy jednak złożyć do sądu wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej, o którym mówi art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Jednakże wniosek o obniżenie określonej przez komornika opłaty egzekucyjnej należny złożyć w nieprzekraczalnym siedmiodniowym terminie, który biegnie od dnia powzięcia informacji o jej ściągnięcie, czyli zazwyczaj od dnia odebrania postanowienia.

Dla was bezsprzecznie termin ten już upłynął i wątpię, by oczekiwany skutek, czyli szansę na rozpoznanie przez sąd wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej przyniósł wniosek o przywrócenie terminu.

Bowiem sąd może przywrócić termin do dokonania danej czynności jedynie w przypadkach określonych przez ustawę.

Główną przesłanką uwzględniania wniosku jest niedochowanie terminu z przyczyn niezależnych od strony np. nagła, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, obowiązek sprawowania ciągłej opieki nad osobą bliską itd.

Natomiast samo tłumaczenie o braku wiedzy o możliwości, jaką jest złożenie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej i powzięcie jej dopiero w późniejszym okresie, czy podnoszenie nieznajomości prawa z pewnością nie spotka się z aprobatą sądu.

Zatem wniosek o przywrócenie terminu niepoparty żadnymi wiarygodnymi dowodami świadczącymi o tym, że uchybienie terminowi nastąpiło bez waszej winy, nie przyniesie żadnego skutku, a sąd bez merytorycznego rozpoznania sprawy odrzuci wniosek z urzędu.

Ugoda z komornikiem

Ty piszesz, że wasza sprawa ciągnie się już od dłuższego czasu, dlatego niestety wydaje mi się, że opcja obniżenia opłaty egzekucyjnej przez sąd stała się po prostu niemożliwa.

Jednak to na co chcę zwrócić waszą uwagę, to fakt, że komornik to człowiek i może, zamiast chować się zaciszu swojego domu, przyszedł czas, by wziąć sprawy długu komorniczego we własne ręce i rozpocząć na nowo rozmowy z komornikiem?

Być może uda się wam zawiązać nową ugodę z komornikiem, bardziej dla was korzystną, taką, z której będziecie w stanie się wywiązać.

Pamiętaj, że czas działa na waszą niekorzyść (patrz odsetki, o których sama piszesz).

Nie licz więc, że komornik zapominał o swoim roszczeniu wobec was, tylko już teraz zajmij się sprawą, bo w przeciwnym razie może dojść co sytuacji, gdzie za bierność i pochopny entuzjazm przyjdzie wam słono zapłacić!

Jak napisać wniosek o obniżenie kosztów komorniczych?

Ten problem rozwiązałam za Ciebie, poniżej znajduje się wzór pisma o umorzenie/obniżenie kosztów komorniczych. Wzór wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić:

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Umorzenie kosztów komorniczych u komornika, czy jest to możliwe?”
  1. Do jakiego sądu pisze się wniosek o zniesienie kosztów komorniczych długu alimentacyjnego, czy sądu który wydał wyrok? Wierzyciel umorzył dług alimentacyjny, komornik przysłał pismo o umorzeniu, zażądał zapłaty kosztów obsługi komorniczej, do jakiego sądu mam złożyć wniosek o umorzenie tych kosztów, z góry dziękuję

Comments are closed.