Alimenty – umorzenie egzekucji a koszty egzekucyjne, ile zapłacę?

Dzień Dobry. Mam ok. 50.000 PLN zadłużenia alimentacyjnego u komornika. Mój wierzyciel, czyli matka mojej córki, nie dostaje nic z Funduszu Alimentacyjnego, bo ma zbyt duże dochody. Ze mnie natomiast komornik nie ma jak ściągnąć, ponieważ nie mam majątku ani nie generuję dochodów od wielu, wielu lat.

Wierzyciel chce wycofać od komornika sprawę alimentacyjną (na razie zrobił to e-mailem, ale to nie ma skutku prawnego i musi wysłać listem poleconym). Dogadaliśmy się polubownie.

Wtedy dopiero komornik umorzy postępowanie egzekucyjne za alimenty, ale ponoć komornik ma prawo przez 12 miesięcy po umorzeniu pobierać ode mnie jakieś opłaty. Co to są za opłaty i z czego wynikają?


Witaj, egzekucja alimentów co do zasady przebiega podobnie, jak egzekucja innych należności pieniężnych, tak więc i w tym przypadku obowiązuje zasada odpłatności, również w sytuacji, kiedy podjęte przez komornika czynności nie przyniosły skutku – należność nie została od dłużnika ściągnięta.

Także dobrze słyszałeś, po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku egzekucyjnego komornik wyda postanowienie w przedmiocie umorzenia sprawy, w którym ustali również opłatę stosunkową i obowiązkiem zapłaty obciąży dłużnika.

Egzekucja alimentów

Egzekucja alimentów następuje na wniosek osoby uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, najczęściej wyroku sądu opatrzonego w klauzulę wykonalności.

Po podjęciu sprawy – egzekucji zaległych alimentów, na komorniku bardziej niż w innych sprawach o zapłatę ciążą obowiązki, które musi wykonać nawet bez wniosku wierzyciela.

I tak w myśl przepisom art. 1081 kpc. i następnym:

 • egzekucję świadczeń alimentacyjnych może prowadzić również komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciel,
 • zajęte w toku egzekucji wynagrodzenie za pracę dłużnika alimentacyjnego podlega egzekucji do 3/5 części – nie występuje kwota wolna od zajęcia,
 • wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości – brak kwoty wolnej od zajęcia
 • komornik zobowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
 • komornik może zaangażować organy Policji w celu ustalenia miejsca zamieszkania i pracy dłużnika,
 • bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania.

Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego

Bezskuteczność egzekucji zaległości alimentacyjnej daje jednak uprawnionemu prawo do skorzystania ze wsparcia finansowego z tzw. Funduszu Alimentacyjnego.

Aby otrzymać świadczenie alimentacyjna z budżetu państwa, muszą jednak zostać spełnione przewidziane prawem przesłanki:

 • zaległość alimentacyjna minimum dwa miesiące potwierdzona zaświadczeniem prowadzącego postępowanie egzekucyjne komornika,
 • dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 725 zł (kwota obowiązująca od 2008 roku, według najnowszych założeń od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe wzrośnie od 800 zł na jedną osobę w rodzinie),
 • świadczenie przysługuje uprawnionemu do ukończenia 18 roku życia, do 25 roku życia, jeśli pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej i bezterminowo, kiedy uprawniony posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rzeczywiście, jeśli dochód twojej byłej partnerki w przeliczenie na jednego członka jej rodziny przekracza podane 725 zł, to nie ma ona możliwości otrzymania wparcia z budżetu skarbu państwa.

Cofnięcie wniosku o egzekucję alimentów

Jeżeli matka twojej córki chcę pójść ci na rękę, powinna złożyć do komornika (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oficjalny wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów.

Po otrzymaniu pisma wierzyciela komornik w krótkim czasie powinien wydać postanowienie o umorzeniu egzekucji z uwagi na cofnięcie wniosku, w którym tak jak napisałam powyżej, orzeknie o kosztach.

Zatem zmierzając do tego, co najbardziej cię interesuje – zgodnie z zapisem art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Co to oznacza dla ciebie?

Twoja zaległość alimentacyjna wynosi 50 000 zł, więc komornik może obciążyć cię obowiązkiem uiszczenie opłaty wynoszącej nawet 5% tej sumy.

Jednakże skoro egzekucja zaległych alimentów okazała się bezskuteczna, być może w twojej sprawie występują okoliczności, na podstawie których, będziesz mógł domagać się obniżenia orzeczonej przez komornika opłaty.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Zgodnie z zapisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (patrz art. 49 ust. 7), masz prawo złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o jej ściągnięciu lub w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia komornika.

Sąd może uwzględnić wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej, jeżeli dłużnik wykaże, że nakład pracy komornika w toczącym się uprzednio postępowaniu był znikomy, a przede wszystkim w niższym stopniu niż orzeczona opłata.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może być oparty również na trudnej sytuacji majątkowej i życiowej zobowiązanego.

Jeśli więc jesteś w stanie wykazać, że twoja sytuacja bytowa jest niekorzystna – masz długi alimentacyjne, nie posiadasz pracy ani majątku, jesteś chory lub niepełnosprawny, być może sąd przychyli się do twojego wniosku i obniży opłatę naliczoną przez komornika.

Załączam wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej:

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Alimenty – umorzenie egzekucji a koszty egzekucyjne, ile zapłacę?”
 1. Witam, moje pytanie dotyczy zajęć komorniczych z tytułu alimentów. Od parunastu lat miałem zasądzone alimenty, moja była żona pobierała je z funduszu alimentacyjnego na dwoje dzieci, a mi było potrącane z wypłaty 500 zł, bo pracowałem na pół etatu i urósł mi duży dług.

  Od pół roku płacę osobiście alimenty, papiery moja była żona złożyła u komornika, że ja płacę osobiście alimenty i że nie pobiera już pieniędzy od funduszu alimentacyjnego.

  A moje pytanie dotyczy ile komornik może mi wziąć z wypłaty tzn. czy 60% z całości, czy teraz 50% z wypłaty minus koszty wolne od zajęć komorniczych i ewentualnie alimentów. Proszę o zilustrowanie na przykładzie wypłaty w kwocie 2500 zł.

 2. Witam, chciałbym zadać pytanie, czy koszty komornicze są zadłużeniem alimentacyjnym. Pracuję jako kierowca za granicą. Moja była partnerka umorzyła mi dług alimentacyjny, ale komornik uzależnia wydanie zaświadczenia o tym, że nie jestem dłużnikiem alimentacyjnym od uregulowania kosztów komorniczych. Twierdzi, że są one również długiem alimentacyjnym. Bez takiego zaświadczenia wg. obecnych przepisów mam zajęte 50% diet. Pozdrawiam

 3. Witam. Doszedłem z synem do porozumienia, syn złożył wniosek u komornika o umorzeniu alimentów bieżących oraz zaległych. Komornik przysłał mi decyzję o umorzeniu i zażądał opłaty w wysokości 860 zł. Jednak pozostał dług w funduszu alimentacyjnym. Moje pytanie: czy na rzecz funduszu alimentacyjnego potrącenia z renty chorobowej będą w tej samej wysokości jak do tej pory? czy będzie to traktowane jak inne zadłużenie np. niespłacony kredyt? Dziękuję.

Comments are closed.