Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?

Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty? pod tą długą nazwą, kryje się jeden z rodzajów funduszy inwestycyjnych.

Wiele osób spotyka się po raz pierwszy z takim podmiotem w kontekście spłaty długów. Co to jest fundusz sekurytyzacyjny i co robić po otrzymaniu pisma z tej instytucji?

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

niestandaryzowany-sekurytyzacyjny-fundusz-inwestycyjny-zamknięty
Czym jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?

Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty (NSFIZ) to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które działają na polskim rynku. Takie fundusze tworzone są w celu inwestowania pieniędzy uczestników w określone aktywa, przede wszystkim wierzytelności.

Działalność funduszy sekurytyzacyjnych regulowana jest przez art. 183 – 196 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o Funduszach Inwestycyjnych. NSFIZ mają odrębną osobowość prawną, ale  mogą działać wyłącznie w ramach towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Fundusze sekurytyzacyjne inwestują nie tylko w wierzytelności, ale także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w instrumenty pochodne.

Każdy fundusz sekurytyzacyjny musi zostać wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, który prowadzony jest przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Fundusze sekurytyzacyjne mogą być standaryzowane albo niestandaryzowane. Fundusze sekurytyzacyjne niestandaryzowane mogą posiadać wydzielone subfundusze, które stanowią podporządkowane, mniejsze fundusze.

Najczęściej uczestnikami są osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Za pieniądze wpłacone do funduszu otrzymuje się jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych i certyfikaty inwestycyjne w funduszach zamkniętych.

Osoby indywidualne mogą być uczestnikami funduszu pod warunkiem, że statut przewiduje taką możliwość, a cena certyfikatu wynosi co najmniej równowartość 40 000 euro w złotych.

Czym jest sekurytyzacja?

Standaryzowane i niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne zajmują się sekurytyzacją.

Sekurytyzacja polega na emisji papierów wartościowych na podstawie aktywów, na przykład nieruchomości, kredyty kupieckie, należności od klientów, strumienie pieniężne.

Sekurytyzacji mogą podlegać praktycznie wszystkie aktywa banków inwestycyjnych, np. kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, wierzytelności z tytułu kart kredytowych. Z takiego rozwiązania korzystają również firmy leasingowe.

Efektem sekurytyzacji jest przekształcenie wierzytelności istniejących lub przyszłych w papiery wartościowe. Cechą sekurytyzacji jest izolowanie inicjatora procesu od jego realizacji przez sprzedaż aktywów organizatorowi emisji papierów wartościowych.

Środki, które zostają uzyskane przez wypuszczenie papierów na rynek, są wykorzystywane do spłaty zobowiązań zaciągniętych w stosunku do inicjatora.

Jak działają fundusze sekurytyzacyjne?

Fundusze zawierają umowy z podmiotami określanymi jako inicjatorzy sekurytyzacji, w których podmioty te zbywają pulę wierzytelności. Oznacza to możliwość nabywania wierzytelności od firm kredytowych, banków, operatorów różnych usług masowych i firm telekomunikacyjnych.

W czasie zakupu następuje cesja wierzytelności, co oznacza, że NFSIZ-ty mają prawo dochodzić wierzytelności od dłużników, chociaż nie zawierały z nimi umowy.

Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego

Przed wystąpieniem na drogę sądową, niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, może skierować do dłużnika pisma w celu przekonania go do częściowej spłaty należności. Tego typu pisma często są wysyłane zwykłą przesyłką pocztową, nie listem poleconym i nie zawierają żadnych dokumentów, które potwierdzają istnienie długu.

Na pisma w tej formie nie należy odpowiadać w żaden sposób, ponieważ takie działanie ze strony funduszu ma na celu uzyskanie potwierdzenia wierzytelności, co następnie zostanie wykorzystane w czasie sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku otrzymania pozwu sądowego. Pozew od NSFIZ-u to dokument, którego nigdy nie należy lekceważyć. Brak odpowiedzi spowoduje, że pozwany traci możliwość obrony, a sąd podejmie decyzję na podstawie pozwu.

W takich okolicznościach sąd wyda wyrok o zasądzeniu należności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, z którym fundusz może następnie udać się do komornika w celu egzekucji wierzytelności.

Odpowiedź na pozew z funduszu sekurytyzacyjnego należy złożyć do sądu, z którego wysłano pozew. Powinna zawierać:

 • dane dłużnika – imię, nazwisko, adres,
 • sygnaturę akt, która znajduje się na piśmie z sądu,
 • twierdzenia i zarzuty.

Twierdzenia i zarzuty uzależnione są od indywidualnej sytuacji i mogą obejmować wiele różnych przypadków. Zarzutem jest brak wierzytelności, która nigdy nie powstała lub została wcześniej spłacona.

Innym zarzutem, który można podać w odpowiedzi na pozew, jest przedawnienie roszczenia, na przykład świadczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegają przedawnieniu po 3 latach.

Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach termin przedawnienia zostaje przerwany. Dzieje się tak na przykład, kiedy dłużnik uzna roszczenie, dzieje się to świadomie a czasem nieświadomie. Dlatego koniecznie sprawdź, kiedy bieg przedawnienia ulega przerwaniu.

Wierzyciel, który dochodzi roszczenia przed sądem, musi udowodnić jego istnienie, oraz wysokość wierzytelności. W tym celu powinien dostarczyć dokumenty, które potwierdzą roszczenie, oraz dokonanie cesji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego.

Brak takich dokumentów może również zostać podany w odpowiedzi na pozew. Może się również zdarzyć, że jedna wierzytelność została sprzedana kilkukrotnie różnym nabywcom.

Twierdzenia i zarzuty najlepiej poprzeć dowodami, które mogą obejmować na przykład potwierdzenie przelewu na spłatę wierzytelności.

Postępowanie egzekucyjne z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego

Dłużnik może otrzymać pismo od komornika dotyczące postępowania egzekucyjnego z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego. Zdarza się, że takie pismo pojawia się bez ostrzeżenia, czasem dłużnik dowiaduje się o całej sprawie od pracodawcy informującego o zajęciu komorniczym.

Fundusze sekurytyzacyjne nierzadko skupują wierzytelności dotyczące starych długów, które często mają nawet kilkanaście lat. W tym czasie dłużnik mógł zmienić miejsce zamieszkania, a cała korespondencja z funduszu i sądu przychodziła na stary adres.

Ponieważ w kodeksie postępowania cywilnego obowiązuje tzw. fikcja doręczenia, sąd uznaje doręczenie takich przesyłek za skuteczne i wydaje orzeczenie, które po nadaniu klauzuli wykonalności trafia do komornika. Komornik natomiast jest w stanie ustalić nowy adres dłużnika.

W takim przypadku dłużnik ma możliwość obrony przez doprowadzenie do ponownego doręczenia odpisu pozwu przez sąd, co daje szansę na podniesienie odpowiednich zarzutów, np. przedawnienia długów. Skuteczne zakwestionowanie pierwotnego orzeczenia zatrzyma postępowanie komornicze.

Działania trzeba podjąć jak najszybciej, gdyż termin na wznowienie postępowania może wynosić jedynie siedem dni. W nakazie zapłaty lub w wyroku powinna znajdować się sygnatura akt sprawy.

Najlepiej zgłosić się do sądu o udostępnienie tych akt i zapoznać się z ich treścią, co pomoże w ustaleniu, czy możliwe jest wznowienie postępowania lub zakwestionowanie roszczenia.

Zazwyczaj w takich okolicznościach, należy zwrócić się do sądu o doręczenie wyroku lub nakazu zapłaty, wskazując we wniosku, że taki dokument nie został wcześniej doręczony.

Po otrzymaniu pozwu lub nakazu zapłaty trzeba złożyć odpowiedź na pozew, lub sprzeciw, kwestionujące roszczenia.

Czasem zatrzymanie lub ograniczenie postępowania egzekucyjnego jest możliwe, nawet jeśli dłużnik otrzymał wcześniej pismo z sądu. Zdarza się, że fundusz sekurytyzacyjny w nieprawidłowy sposób oblicza kwotę zadłużenia, np. uwzględnia częściowo przedawnione odsetki.

Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty – podsumowanie

Podsumowując, pozew z funduszu sekurytyzacyjnego zawsze należy traktować poważnie, jednak warto pamiętać, że takie fundusze często popełniają błędy, które umożliwiają zakwestionowanie roszczeń.

Do najczęstszych błędów NSFIZ-tów należy dochodzenie przeterminowanych roszczeń oraz brak pełnej umowy cesji wierzytelności, wraz ze wszystkimi załącznikami. Takie pomyłki pozwalają dłużnikowi na skuteczną obronę przed egzekucją.

Jaki jest jeden z największych Funduszy Sekurytyzacynych? oczywiście będzie to Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

ultimo-niestandaryzowany-sekurytyzacyjny-fundusz-inwestycyjny-zamkniety

Artykuły, które koniecznie musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

12 komentarzy w “Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?”
 1. dostałem właśnie pismo od komornika z wniosku funduszu sekurytyzacyjnego, że mam dług i że komornik ma mi zająć część pensji. Czyli to oznacza, że mój dług kupiła jakaś firma windykacyjna i pierwotny wierzyciel nie jest moim wierzycielem? jest nim windykacja która założyła sobie ten fundusz sekurutyzacyjny zamknięty? bo zaczynam się gubić, komu teraz jestem winien pieniądze, a nie chcę ich wpłacać na konto poprzedniego wierzyciela. Proszę o wyjaśnienie,

  1. Janina Gołębiecka

   Dokładnie tak, Twój pierwotny wierzyciel, którym była firma pożyczkowa czy bank, już nim nie jest. Dług został kupiony przez fundusz, który najczęściej należy do kancelarii windykacyjnej i to do kancelarii należy spłacać zadłużenie. Poza tym, na pewno otrzymałeś pismo z numerem konta itp. Zanim jednak zaczniesz spłacać jakiekolwiek pieniądze, sprawdź te kilka rzeczy o których mowa w artykule, być może nie musisz lub nie będziesz musiał spłacać swojego długu.

 2. No ja nie wiedziałem co to jest fundusz sekurytyzacyjny, małe tego nie wiedziałem, że taki Twój w ogóle istnieje! po co to wszystko? czy firmy windykacyjne nie mogą kupować długi osób fizycznych pod nazwą firmy windykacyjnej. A co na to KNF?

 3. A jeśli chodzi o przedawnienie roszczenia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego? kiedy to dziadostwo się przedawnia? Czyli ten fundusz skupuje wierzytelności od firm pożyczkowych i banków i pozywa dłużników o zapłacenie swojego długu + oczywiście doliczają do tego opłaty poboczne (ba na czymś muszą zarabiać?) Tak jak radzi ktoś w artykule u góry, można starać się takie roszczenie oddalić przed sądem, trzeba sprawdzić przede wszystkim czy Fundusz sukrytyzacyjny w sposób prawidłowy nabył naszą wierzytelność, ważne też jest jest ustalenie czy roszczenie nie uległo przedawnieniu! bo często fundusze kupują wierzytelności z 10 czy 15 lat wstecz i liczą że dłużnik nie zna się na prawie i spłaci swoje długi powiększone o opłatę jaką narzuca fundusz hehe.

 4. Egzekucja komornicza na rzecz zamkniętego funduszu. Od kilku lat komornik prowadzi egzekucję na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych z mojej renty. Faktem jest, że wtedy jak były dokonywane zajęcia nie miałem pojęcia o podjęciu skutecznych działań przeciwko tym funduszom, bo z całą pewnością długi były przeterminowane. Zajęcia były dokonywane na podstawie BTE z nakazami zapłaty wydanymi prze e-sąd w LUBLINIE.

 5. Małgorzata

  Witam serdecznie !Potrzebuje informacji, ponieważ otrzymałam dzisiaj pismo od komornika za jakieś niespłacone długi, których nie mam i nie miałam. Od 18 lat nie mieszkam w Polsce i nigdy nie brałam żadnych pożyczek. Przez jakiś czas przychodziły jakieś listy z ULTIMO, które otrzymywała moja była sąsiadka na moje nazwisko.

  Kilkanaście lat temu, a chyba było to 16 lub 17 lat wcześniej, miałam problemy z jakąś Cyfra+, której nigdy nie miałam instalowanej w domu i to oni wysyłali mi zawiadomienia do zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłam za satelitę.

  A najśmieszniejsze jest to, że pani z którą rozmawiałam powiedziała mi ze mam do zapłaty za 5 satelit, które były zainstalowane na moim adresie i w moim mieszkaniu, które miało 40m2.

  Byłam zszokowana taką informacją ze strony tej Pani. Powiedziałam, że jeżeli nie przestanie mnie nękać wysyłaniem listów, to pójdę do sądu i sprawa ucichła. Po paru latach przychodziły chyba ze cztery listy od ULTIMO i zadzwoniłam do nich nawet nie pamiętam kiedy to było, ale jak się nie mylę chyba z 5 lat temu.

  Zastraszali mnie, ale się tym nie wystraszyłam. I dzisiaj sąsiadka mi wysłała zdjęcie listu który do niej przyszedł, najprawdopodobniej to właśnie chodzi o to.. a dowiadywałam się ze kilkanaście lat temu CYFRA+ robiła wielkie przekręty.

  Innych długów nie mam i nie miałam w Polsce. Nigdy z CYFRA+ nie podpisywałam umowy. Dzisiaj ten list dostałam z FUTURE NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY …

  Co mam robić? Ja w Polsce jestem dwa trzy razy do roku. Czy mogę to załatwić przez jakiegoś adwokata? bo mam już dość co parę lat nękania mnie i płacenia za coś czego nigdy nie miałam.

  Proszę o odpowiedz. Dziękuję i pozdrawiam. Oj zapomniałam powiedzieć, że od 18 lat mam zmienione nazwisko,a listy przychodzą na stare nazwisko.

 6. Witam moim obecnym wierzycielem był GetBack płaciłam pieniążki cały czas na ich konto, a dzisiaj się dowiedziałam, że oni już nie prowadzą moją sprawę, gdzie mogę szukać obecnego wierzyciela? żeby wpłacać resztę pieniążków? Pani z GetBack podała mi takie coś “GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” co to znaczy nie mogę nic znaleźć kontaktu nic…

 7. Cesja wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego
  Ostatnio jeden z większych polskich banków robił gigantyczną cesję wierzytelności już egzekwowanych przez komornika do jednego z NS FIZów (Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych – nazwa jest okropna, ale to na marginesie).

  Niestety, ten sam bank stwierdził, że nie oznacza to wcale, iż muszą wycofać wniosek egzekucyjny od komornika. No bo oni mają tytuł wykonawczy, to mogą sobie egzekwować. A że nowy wierzyciel (zupełnie słusznie) skieruje sprawę do sądu, uzyska nowy tytuł wykonawczy i będzie w innym postępowaniu egzekwować drugi raz to samo, to ich nie obchodzi. Bardzo nieuczciwa zagrywka.

  Z takimi jednak trzeba też sobie radzić. Dlatego też kilku moim klientom napisałem pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Sąd zawyrokował zgodnie z żądaniem, a nowy wierzyciel… złożył pozew, w którym nie powołał żadnego dowodu na istnienie wierzytelności z wyjątkiem wyciągu z ksiąg rachunkowych, co skutkowało oddaleniem powództwa.

  I tak oto, zupełnie przypadkiem, w majestacie prawa (nie pisałem sprzeciwu od nakazu z sprawie z powództwa NS FIZ – sąd samemu skierował na rozprawę i powództwo oddalił) dług zniknął. Cud? Nie, po prostu strona bankofunduszowa najwyraźniej zgubiła gdzieś rozum, tak partacząc umowę.

 8. Jak poradzić sobie z e-Sądem i bezpodstawnymi nakazami zapłaty? Komornik pobrał mi ponad 17 tys z mojego konta bankowego. Działa na rzecz FOR-NET Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, którego pozew uprawomocnił się przez e-Sąd z Lublina. Jestem załamana, ponieważ to kolejna taka sytuacja z e-Sądem, zrobili to bezpodstawnie. Nie dostałam od nich żadnego listu, ani wezwania – ani od komornika, ani od e-Sądu, ani od tego Funduszu.

  Staram się o kredyt hipoteczny, sprawdzałam BIG i BIK i nie mam żadnych zadłużeń. Dowiedziałam się o egzekucji w momencie, gdy pieniądze ponownie zniknęły z mojego konta. Jestem załamana, bardzo proszę o pomoc. Co mogę zrobić?

  W poprzednich przypadkach wysyłałam pismo aby się odwołać ale nic się dalej nie działo. Czy mogę iść z tym do prawdziwego Sądu? A może na policję o kradzież i wyłudzenie? A może powinnam napisać do Ministerstwa Sprawiedliwości?

  Już sama nie wiem, byłam o poradę u prawnika, powiedział, że tej machiny nie da się zatrzymać ale to nieludzkie. Nie można komuś zabierać pieniędzy bezpodstawnie i bez dowodów do końca życia! Powinny być na to regulacje.. co mam robić?

 9. Otrzymałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji komorniczej. Problem polega na tym, że nic nie wiedziałem o tym, że mam jakiś dług, nikt mnie o tym nie poinformował, nie wiedziałem, że toczy się w mojej sprawie jakieś postępowanie sądowe, nikt mnie nie poinformował o jakimś wyroku, ani o klauzurze wykonalności, a z pisma od komornika wynika, że wierzycielem jest jakiś fundusz Inkaso Niestandaryzowany. Nie wiem za co jest ten dług co mogę zrobić?

 10. Pani Janino,
  wygrałem sprawę z funduszem sekurytyzacyjnym! Mam teraz tytuł wykonawczy na xxx Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, którego organem upoważnionym do reprezentacji jest xxx Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

  Jak przeprowadzić skuteczną egzekucję, czy takowa jest w ogóle realna? Czy Komornikowi uda się coś wyegzekwować z takiego funduszu?

 11. Witam, jak mogę się dowiedzieć gdzie mam dług i jaki? Dostałam pismo z NSFIZ, że mam zapłacić im jakiś dług, ale nie wiem, jaki i za co. Dzwoniłam do komornika, ale on nie wie, za co i kazał mi dzwonić do tej NSFIZ, ale nikt tam cały dzień nie odbiera… Nie wiem co mam dalej zrobić. Pozdrawiam Joanna M.

Comments are closed.