Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Sygnatura akt – JAK sprawdzić [PORADNIK] 2018 roku!

Witam, otrzymałem pismo z sądu, na piśmie jest sygnatura akt (ciąg licz i cyfr) niestety nie jestem w stanie jej odczytać czego dotyczy sprawa. Czy mogłaby Pani wyjaśnić jak odczytać sygnaturę akt? co znaczą te oznaczenia i cyfry? czy istnieje jakaś wyszukiwarka sygnatury akt? proszę o szybką pomoc, bo nie wiem czego dotyczy to pismo z sądu…


Czym jest sygnatura akt sprawy i jak należy ją czytać?

Witam serdecznie, sygnatura akt, to nic innego jak oznaczenie konkretnej sprawy. Każda sprawa trafiająca do danego sądu, a następnie właściwego do jej rozpoznania wydziału tego sądu – podlega rejestracji.

Pozew, wniosek, skarga po wniesieniu do sądu i ustaleniu jakiej sprawy dotyczy kierowany jest do konkretnego wydziału. I tak w sądach rejonowych mamy:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Wydział Gospodarczy.

Kiedy pismo trafi już do odpowiedniego wydziału, tam podlega „weryfikacji” przez przewodniczącego, jego zastępcę lub wyznaczonego sędziego.

W pierwszej kolejności ustala się czy pismo nie zawiera braków formalnych – czy została uiszczona opłata sądowa, załączono odpisy, odpowiednią liczbę załączników itp. Następnie sędzia wydaje stosowne zarządzenia, min. wpisanie sprawy do właściwego repertorium.

Jak sprawdzić sygnaturę akt komorniczych

Jeśli jest to sprawa cywilna, a w twoim przypadku prawdopodobnie tak jest, bo przecież jesteśmy na portalu dla dłużników, a sprawami nieuregulowanych długów zajmują się Wydziały Cywilne sprawa mogła zostać wpisana do repertorium:

 • Nc – jeśli dotyczy pozwu o zapłatę np. zaległych rachunków, niespłaconej pożyczki, kredytu, nieuregulowanego czesnego, czynszu za mieszkanie itp. i ma zostać rozpoznana w postępowaniu nakazowym lub upominawczym – czyli bez rozprawy
 • C-upr– jeśli powód wniósł o jej rozpoznanie w procesie w postępowaniu uproszczonym, a nie może być rozpoznana w trybie nakazowy lub upominawczy
 • C – jeśli dotyczy pozostałych spraw podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Ns – czyli spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym tj. stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenie, uwłaszczenie oraz spraw przekazanych przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku dotyczących oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

Zatem znajdujący się w sygnaturze akt sprawy symbol oznaczony wielką literą wskazywać będzie do jakiego repetytorium sprawa została wpisana, czyli w jakim trybie będzie rozpoznawana przez sąd. Natomiast liczba rzymska to numer wydziału.

Zazwyczaj w Sądzie Rejonowym znajdują się co najmniej trzy wydziały – wydział cywilny, wydział karny oraz wydział rodzinny i nieletnich. I tak każdy z nich zostaje oznaczony numerem:

 • I Wydział Cywilny,
 • II Wydziała Karny,
 • III Wydziała Rodzinny i Nieletnich.

Może się zdarzyć, że w dużym sądzie znajdować się będzie dwa, a nawet trzy wydziały cywilne i wówczas mogą mieć one numery III Wydział Cywilny, V Wydział Cywilny itp.

Tak, jak widzisz już poprzez samo odczytanie zapisu cyfry rzymskiej oraz symboli wielkiej litery osoba obyta w procedurze prawnej wiedzieć będzie w jakim postępowaniu prowadzona jest dana sprawa oraz przez który wydział.

Kolejne cyfry to już tylko numery służące zachowaniu w sekretariacie sądu porządku. Pierwsze cyfry to kolejny numer sprawy w danym roku. Liczba po łamanej kresce wskazuje na rok.

Zatem przyjmując sygnaturę I C 228/19 wiemy, że mamy do czynienia ze sprawą cywilną rozpoznawaną w procesie czyli np. sprawą o zapłatę, eksmisję przez I Wydział Cywilny, która jest 228 sprawą tego rodzaju, jaka wpłynęła do danego sądu w danym roku.

Czy sygnatura sprawy dla ciebie ma znaczenie?

Wszystko co napisałam powyżej ma ogromne znaczenie dla Pań które pracują w sekretariacie sądu, obsługują interesantów, odbierają od nich telefony, przygotowują akta sprawy, wykonują zarządzenia sędziów.

Oznaczenie akt sprawy umożliwia im szybkie odszukanie akt, mają one swoje miejsce na konkretnych półkach, są przydzielone do konkretnych sędziów. Jednak dla ciebie numer akt sprawy będzie miał już mniejsze znaczenie.

Na sygnaturę akt będziesz powoływać się składając wnioski, wciągając odpisy dokumentów. Jednak samo oznaczenie sprawy nie zwiększy twojej wiedzy na temat tego co jest przedmiotem jej rozpoznania.

Jeśli otrzymałeś pismo z sądu to na podstawie tego co zostało w nim zawarte powinieneś ustalić czego sprawa dotyczy.

Jeśli jesteś pozwanym w sprawie, wraz z zawiadomieniem o terminie sprawy powinieneś otrzymać odpis pozwu.

Jeśli sprawa została rozpoznana w postępowaniu nakazowym lub upominawczym oznacza to, że otrzymałeś nakaz zapłaty, od którego możesz złożyć sprzeciw/zarzuty – ale wraz z nakazem zapłaty powinieneś otrzymać również odpis pozwu, z którego dowiesz się czego sprawa dotyczy, jakie jest roszczenie powoda.

Jeśli sprawa nie dotyczy twojej osoby, lecz zostałeś powołany w charakterze świadka to również i to powinno wynikać z treści wezwania.

Wczytaj się dobrze w otrzymaną korespondencję, bo na jej podstawie powinno udać ci się ustalić czego dana sprawa dotyczy. Sygnatura akt tak jak napisałam choć pomocna, jest kwestią uboczną, na której nie powinieneś w tym momencie się skupiać.

Jeśli nie jesteś w stanie „rozszyfrować” czego pisma dotyczą, zadzwoń do sądu z którego otrzymałeś przedmiotową korespondencję (adres sądu oraz numer telefonu znajdziesz również na kopercie) i powołując się właśnie na tę sygnaturę akt zapytaj czego sprawa dotyczy i czy jesteś stroną postępowania.

Przed wykonaniem telefonu przygotuj dowód osobisty, bowiem może zdarzyć się sytuacja, że Panie z sekretariatu sądu będą chciały potwierdzić twoją tożsamość.

Tak jak napisałam, to co powinno cię interesować w tej sprawie, to przede wszystkim czy wiążą cię jakieś terminy – czy został wyznaczony termin rozprawy na który powinieneś się zgłosić, czy sąd wydał nakaz zapłaty lub wyrok od którego warto złożyć odwołanie, czy jesteś stroną pozwaną i czy należy złożyć odpowiedź na pozew.

Podsumowując:

 1. Sygnatura akt sprawy służy przede wszystkim kwestiom porządkowym. Nie ma zatem ogólnej wyszukiwarki dzięki której odnajdziesz sprawę, którą jesteś zainteresowany. Choć niektóre sądy prowadzą elektroniczną wokandę – posiadając sygnaturę akt osoba zainteresowana może ustalić w jakim terminie i o której godzinie sprawa będzie rozpoznawana.
 2. W sądzie prócz wydziału cywilnego działają również inne wydziały i np. sprawy w Wydziale Karnym w swym oznaczeniu zawierać mogą wielką literę K, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – symbol Nsm.
 3. Aby dowiedzieć się czego dotyczy otrzymane z sądu pismo radzę ci jak najszybciej zadzwonić do sądu i powołują się na daną sygnaturę, wypytać o wszystkie jej szczegóły.

Akta komornicze – znaczenie

 • Km – sprawy cywilne,
 • Kmp – świadczenia powtarzające się (zazwyczaj alimenty),
 • Kms – sprawy, w których wierzycielem jest Skarb Państwa,
 • Kmn – sprawy nieegzekucyjne (jak spis inwentarza),
 • Kmo – inne (np. korespondencja niezwiązana z postępowaniami

Mam nadzieję, że poradzisz sobie ze wszystkim. Życzę powodzenia!

Koniecznie przeczytaj też:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...


1 Comment

 1. aninim

  Szukam ojca biologicznego i domu dziecka w którym byłam. Znam matkę biologiczną, ale jest chora neurologicznie. Rodzina jej jak i sąsiedzi nie wiedzą kto jest moim ojcem. Nikt nic nie wie. Ojca szukam już ponad rok na odpisie pełnym aktu urodzenia jest wpisane imię Jan (dla zasady) i nazwisko matki. Szpital oddał mnie do domu dziecka w 1980 r. zostałam adoptowana była sprawa w sądzie.ur się w 1977 roku w Kielcach. Szukam śladów biologicznego ojca. Chcę mieć wgląd do akt sprawy.

NAPISZ KOMENTARZ

Więcej w DŁUGI
Jak wybrać właściwego, skutecznego i dobrego komornika? [PORADNIK]

Dzień dobry, posiadam tytuł wykonawczy i mogę wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi, niestety nie wiem którego komornika wybrać, czy muszę wybrać komornika z miejscowości w której mieszkam? chciałbym aby komornik na którego się zdecyduję był skuteczny i dobrze prowadził egzekucję na dłużniku. Proszę Panią o pomoc i podpowiedź, do którego...

Zamknij