Dostałem od komornika pismo, że dług został umorzony, ale nie bardzo rozumiem co to dla mnie oznacza i drugie pytanie, czy osoba prywatna albo np. asystent rodziny, pracownik socjalny – bez mojego upoważnienia może uzyskać informacje od komornika o moim zadłużeniu?


Nie jestem do końca pewna, czy miałeś na myśli umorzenie egzekucji długu, czy umorzenie egzekucji komorniczej, dlatego wyjaśnię co oznacza umorzenie długu, oraz co oznacza umorzenie egzekucji komorniczej.

Umorzenie egzekucji komorniczej

Umorzenie egzekucji komorniczej nie wiąże się z umorzeniem długu. Jednak dłużnik ma szansę na obie te rzeczy w określonych sytuacjach. Najczęściej jednak to wierzyciel decyduje o umorzeniu egzekucji i umorzeniu długu, ale może się zdarzyć, że w trakcie postępowania egzekucyjnego wyjdzie na jaw, że należność nie może zostać odzyskana, bo na przykład sąd uznał dłużnika za niewypłacalnego i przychylił się do jego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co jeszcze jest powodem do umorzenia egzekucji komorniczej i jak uzyskać umorzenie długu?

Kiedy następuje umorzenie egzekucji komorniczej?

Umorzenie może nastąpić w gruncie rzeczy z trzech głównych przyczyn. Pierwsza to umorzenie z mocy prawa. Umorzenie to ma miejsce, gdy wystąpią przyczyny prawne do dalszego prowadzenie egzekucji.

1. Może to być w sytuacja, gdy postępowanie egzekucyjne zostało już zawieszone, a przez okres jednego roku wierzyciel nie podjął żadnej akcji, aby postępowanie wszcząć od nowa.

Z mocy prawa umorzenie egzekucji następuje też, gdy dłużnik złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i sąd wniosek przyjął oraz postanowienie się uprawomocniło.

2. Druga przyczyna to umorzenie egzekucji z urzędu. Takie postanowienie może wydać organ egzekucyjny, czyli komornik prowadzący egzekucję. Może to nastąpić w sytuacji, gdy sprawa nie należy do organów sądowych.

Bardziej rzadki przypadek to brak tzw. zdolności sądowej wierzyciela lub dłużnika, gdy jedna ze stron to organizacja społeczna bez osobowości prawnej. Także gdy postępowanie jest prowadzone wobec dyplomaty z innego państwa nastąpi umorzenie z urzędu.

Jednak najczęściej umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu ma miejsce wtedy, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku i koszt postępowania egzekucyjnego przekroczył by środki które można by odzyskać.

3. Umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela. Albo na podstawie prawomocnego wyroku sądu, czy gdy sposób prowadzenie postępowania egzekucyjnego jest sprzeczny z uzyskanym tytułem wykonawczym.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – o czym pamiętać?

Przede wszystkim umorzenie egzekucji komorniczej nie zawsze musi dotyczyć całego postępowania egzekucyjnego, a może jedynie dotyczyć jego części.

Umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika

Osoby, które mają długi alimentacyjne, ale je spłacą i dodatkowo wpłacą na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sumę za okres 6 miesięcy) mogą same zawnioskować o umorzenie postępowania egzekucyjnego, ponieważ długu już nie ma, a nawet jak spóźnią się z wpłatą kolejnej sumy na rzecz alimentów to należność zostanie ściągnięta z depozytu.

Ale nie ma możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec długu alimentacyjnego z mocy prawa lub ze względu na bezskuteczność tego postępowania.

Umorzenie długu – kiedy następuje?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest równe umorzeniu długu. Oznacza jedynie, że ten konkretny komornik prowadzący to postępowanie, musi odstąpić od wszystkich czynności. Jednakże dług nadal istnieje, a wierzyciel może spróbować innych metod, aby odzyskać swoją należność.

Nawet po umorzeniu postępowania wierzyciel nadal ma sądowy tytuł wykonawczy, a więc może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Po drugie jeśli umorzenie nastąpiło, bo dłużnik teoretycznie nie jest w stanie go spłacić, to wierzyciel może zażądać na drodze postępowania sądowego, aby dłużnik wyjawił majątek z uszczegółowieniem jego składników pod groźbą kary.

Kiedy dłużnik faktycznie udowodni, że nie ma środków na spłatę zadłużenia, to wierzyciel może go wpisać do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych aż do czasu uregulowania przez niego należności.

Najgorszą dla dłużnika sytuacją jest jednak, gdy wierzyciel postanowi sprzedać dług innemu podmiotowi. Wierzyciel ma prawo do cesji zobowiązań i może je całkiem sprzedać za ułamkową wartość lub odsprzedać na czas odzyskania długu, a potem go odzyskać.

Niestety firmy zajmujące się odzyskiwaniem długów nie są nastawione na negocjacje, a na konkretne działanie mające na celu sprawić, że dłużnik w końcu spłaci swoją należność.

Umorzenie długu jest jednak możliwe. Przede wszystkim następuje, gdy konsument ogłosił upadłość konsumencką. Ale najczęściej to wierzyciel decyduje o umorzeniu długu. Wierzyciel ma prawo złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wierzytelności z akceptacją dłużnika.

Innym rodzajem umorzenia długu jest cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia dochodzonego pozwem przez wierzyciela. Może być też tak, że nastąpi umorzenie długu wobec dłużnika, ponieważ na jego miejsce weszła osoba trzecia. Coś na zasadzie żyranta przy kredycie, gdy ktoś inny niż sam dłużnik jest zobowiązany do spłaty.

Kiedy stosowane jest to w praktyce? Przede wszystkim kiedy wierzyciel widzi, że ściąganie długu jest bezskuteczne i kosztowne, może ciągnąć się latami, przynosić straty dla wierzyciela (np. wynagrodzenie radcy prawnego), a mimo to nie ma efektów.

Sam dłużnik będący na skraju bankructwa i niewypłacalności, nie będzie w stanie zapłacić nawet kosztów sądowych, więc nieekonomiczne finansowo jest ciągnięcie takiej sprawy z punktu widzenia wierzyciela.

Przesłankami do umorzenia długu przez wierzyciela, są więc aspekty finansowe. Nie zdarza się, aby wierzyciel dobrowolnie umorzył dług osobie, która jest wypłacalna.

Jak widać gołym okiem, jest ogromna różnica między umorzeniem egzekucji komorniczej, a umorzenie długu. Warto rozróżniać oba te pojęcia.

W Twoim przypadku, jeśli otrzymałeś pismo od komornika, to zapewne chodzi o umorzenie egzekucji komorniczej. Pamiętaj, że umorzona egzekucja nie oznacza, że dług „wyparowuje”, wierzyciel nadal ma prawo dochodzić od Ciebie spłaty zadłużenia i za rok lub dwa, ponownie może złożyć wniosek o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej.

Kto ma dostęp do informacji u komornika o Moim zadłużeniu?

Jeśli natomiast chodzi o uzyskanie od komornika informacji na temat Twojego zadłużenia, to nikt nie ma do tego prawa, tym bardziej inna osoba prywatna, asystent rodziny czy pracownik socjalny. Dane które przechowuje w aktach komorniczych komornik, są poufne i objęte tajemnicą, dostęp do nich mają tylko strony postępowania egzekucyjnego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

  1. Umorzenie egzekucji komorniczej, jak długo to się będzie ciągnęło
  2. Umorzenie długu za mieszkanie komunalne – [PORADNIK]
  3. Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie długu
  4. Czy mogę złożyć wniosek o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego?
  5. Umorzenie toczącej się egzekucji komorniczej a przedawnienie długu
  6. WZORY PISM i WNIOSKÓW komorniczych – windykacyjnych
  7. Jak umorzyć długi w firmie pożyczkowej? rodzice zaciągali na mnie pożyczki
  8. Czy mimo zawieszenia – umorzenia egzekucji, odsetki nadal rosną?
  9. Udzielenie dłużnikowi informacji przez komornika o zadłużeniu
  10. Ile wynosi OKRES przechowywania akt komorniczych? [PORADNIK]
[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień