Mam 12.000 zł długu za mieszkanie komunalne. Dług mam rozłożony na raty, spłacam raty i otrzymuje dodatek do mieszkania, wpłacam miesięcznie po 400 zł wedle rat jakie mam w ugodzie z spółdzielnią mieszkaniową, ale mimo tego, dług ciągle stoi w miejscu, a czasami rośnie, gdy dojdzie oplata za wodę.

Chciałabym żyć normalnie, ale ciągle mnie straszą, ze nie stać mnie na to mieszkanie i chcą dać eksmisje. Czy mogę starać się o umorzenie długu mieszkaniowego, który powstał przed 5 laty albo i dawniej?


Mieszkanie komunalne – zadłużenie

Czy można umorzyć dług za mieszkanie komunalne? To pytanie, na które odpowiedzieć można: to zależy. Wszystko zależy od miasta, w którym mamy mieszkanie, ponieważ w niektórych miejscowościach możliwe jest odpracowanie długu za niezapłacony czynsz za mieszkanie komunalne.

Jednak dzięki Uchwale w sprawie umarzania lokatorskich długów, która została wydana przez Administrację Zasobów Komunalnych, można starać się o umorzenie długu za mieszkanie.

Kogo ściga miasto za długi czynszowe?

Za dług mieszkaniowy w wysokości jednego miesięcznego czynszu co najwyżej zostaną nam doliczone karne odsetki, ale najczęściej za długi czynszowe ścigane są osoby z większym niż 6-miesięczne zadłużeniem.

Szacuje się, że w każdym mieście jest około 20% takich dłużników. Jednak najpierw zaczyna się od windykacji, która ma na celu sprawdzić dlaczego dłużnik nie płaci czynszu i co można z tym zrobić. Jeśli dłużnik nie odpowie na działania windykacyjne, to niestety sprawa może trafić dalej aż do komornika. Wtedy zaczyna się problem…

Jeśli jednak już po wezwaniu do zapłaty dłużnik zdecyduje się negocjować spłatę w ratach albo przedstawi dowód, że chwilowo jego sytuacja materialna jest kiepska i dlatego powstał ten dług czynszowy, to ma szansę na umorzenie długu lub odpracowanie go, jeśli miasto daje taką możliwość.

Jak działa uchwała w sprawie umarzania długów lokatorskich?

Wedle tej uchwały, przy jednorazowej spłacie 30% zadłużenia, umarzane jest pozostałe 70%. A jeśli zdecydujemy się na spłatę ratalną w maksymalnie 5 ratach o łącznej wartości 40% długu, to pozostałe 60% zostanie umorzone.

Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy czynsz mieszkaniowy jest płacony na bieżąco i nie ma już aktualnego zadłużenia na mieszkaniu.

Jest to ogromna korzyść dla mieszkańców, którzy mają zaległe długi za czynsz sprzed kilku lat, ale udaje im się teraz płacić czynsz na bieżąco. Jednak warto wiedzieć, że ta uchwała nie obejmuje osób, które zajęły mieszkanie komunalne bezprawnie, albo w sposób rażąco uporczywy.

Przykładowo, we Wrocławiu o umorzenie 70% długu mogą starać się osoby, które mają średni miesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy nie przekraczający na jedną osobę z tego gospodarstwa domowego w wysokości:

  • 125% najniższej emerytury dla gospodarstwa wieloosobowego,
  • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

A także mieszkanie nie przekracza 35m2 dla jednej osoby, 40m2 dla 2 osób, 45m2 dla osób itd. I nie posiadają majątku pozwalającego na spłatę zadłużenia. Ponadto pozostałe 30% zadłużenia trzeba spłacić w 12 ratach w 24 miesiące od podpisania takiej umowy.

Warto jednak sprawdzić w urzędzie miasta lub gminy, jakie konkretnie w naszej okolicy są prowadzone projekty dla osób, które mają problemy ze spłatą długów za zaległy czynsz lub też czy można się starać o umorzenie albo odpracowanie czynszowego długu.

Inne możliwości umorzenia długu za mieszkanie komunalne

Żeby starać się o umorzenie długów czynszowych, trzeba najpierw złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia wynikające z zaległości czynszowych do działu rozliczeń i windykacji czynszów administracji, która zarządza budynkiem, w którym mieszkamy albo wprost do prezydenta/burmistrza/starosty czy wójta.

W każdym urzędzie dostępny jest wniosek o umorzenie zadłużenia czynszowego oparty o standardowy wzór, który trzeba wypełnić swoimi zdaniami, podpisać i zanieść lub wysłać listem poleconym do odpowiedniego podmiotu, do którego kierujemy prośbę o umorzenie czynszowego zadłużenia.

Kto może skorzystać z takiego wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego? Przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej albo dotknięte przez tzw. przeciwności losu.

Jeśli nie stać nas na płacenie czynszu lub ledwo wystarcza nam na płacenie czynszu, ale nie jesteśmy w stanie już dodatkowo spłacać choćby 100 złotych na poczet spłaty długu, bo zarabiamy najniższą krajową pensję, to warto wnioskować o umorzenie zadłużenia, bo właśnie osoby w takiej sytuacji, jeśli nie w całości, to choć w części mogą liczyć na umorzenie długu.

A co ważniejsze, można też starać się o obniżenie obecnego miesięcznego czynszu, co z pewnością pomoże nie narobić sobie nowych długów.

Komornik za długi czynszowe

Może się też zdarzyć tak, że już pozornie za późno na negocjacje z wierzycielem, a sprawa trafia do sądu. Sąd najczęściej przychyla się do wniosku wierzyciela i wydaje tytuł egzekucyjny (nakaz zapłaty), który wierzyciel oddaje do organu egzekucyjnego, czyli do komornika.

Ale nadal w tym momencie można złożyć do wierzyciela wniosek o umorzenie długów czynszowych, a ponadto w terminie 14 dni od otrzymania pisma z wyrokiem sądu, można się od niego odwołać i wykazać, że na przykład chcielibyśmy spłacać dług, ale ledwo stać nas na płacenie bieżących zobowiązań, bo mamy bardzo niskie dochody i nie jesteśmy w stanie spłacać w tej chwili dawnych długów czynszowych.

W takiej sytuacji również bardzo często następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego, bo dłużnik przedstawił dowody na to, że jest niewypłacalny i nie ma z czego spłacić mieszkaniowego długu, a więc dalsze działania i tak nie przyniosą skutku w postaci odzyskania należności.

Co prawda dług wtedy nadal istnieje, ale samo postępowanie przez tego komornika nie będzie już prowadzone.

Kiedy przedawnienia się długu za mieszkanie komunalne?

Długi z tytułu niespłaconego czynszu najmu mieszkaniowego ulegają przedawnieniu po trzech latach. O czym warto pamiętać, to zadłużenie czynszowe za mieszkanie komunalne jest roszczeniem okresowym, które płaci się co miesiąc.

Oznacza to nie mniej, nie więcej, że czynsz za każdy kolejny miesiąc będzie przedawniać się z każdym kolejnym miesiącem, który następuje po 3 latach od dnia wymagalności czynszu.

W momencie, gdy przedawniony dług czynszowy trafia do sądu i sąd wysyła dłużnikowi nakaz zapłaty, to dłużnik może uniknąć konieczności spłaty tego długu czynszowego, jedyne co musi komornik zrobić, to w odpowiednim momencie podnieść zarzut przedawnienia. Przedawnienie długu za mieszkanie komunalne jest więc możliwe!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień