DŁUGI CZYNSZOWE / przedawnienie / dziedziczenie / odpowiedzialność

Mama wraz z 20+letnią siostrą mieszka w zadłużonym mieszkaniu już od dawna, mieszka tam za babcię (która zrzekła się praw do mieszkania i się wymeldowała), jest to mieszkanie spółdzielcze. Ja wraz z dwiema innymi siostrami nie mieszkamy już od 7 lat z mamą, długi czynszowe narosły już, jak byłyśmy dziećmi, częściowo spłacane.

Dług za czynsz wynosi ok (20 tys. zł), komornik już jest w toku. Mama zgłosiła nas, że nie mieszkamy z nią i nie przebywamy w kraju. Pytanie jest, czy grozi nam ściąganie długów przez komornika?

I czy jak wrócimy do kraju, czy będziemy ścigani za długi rodziców za czynsz? czy lepiej wejść samemu w dług i pomóc spłacić rodziców dług? Proszę doradzić najlepsze rozwiązanie i jak według prawa można to rozwiązać? i czy jest coś takiego jak przedawnienie długu za czynsz? Dziękuję uprzejmie.


Przedawnienie czynszu w spółdzielni mieszkaniowej

dług-czynszowy-przedawnienie-dziedziczenie-odpowiedzialność
DŁUGI CZYNSZOWE / przedawnienie / dziedziczenie / odpowiedzialność

Jeśli chodzi o przedawnienie długu za czynsz, to czynsz mieszkaniowy to tzw. roszczenie o zapłatę czynszu najmu, które jest roszczeniem o świadczenie okresowe. Oznacza to, że czynsz mieszkaniowy podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia na mocy artykułu 118 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jednak oznacza to także, że opłata za każdy miesiąc, przedawnia się w swoim własnym terminie. Także roszczenie o spłatę odsetek ustawowych przedawnia się jak roszczenie o świadczenie okresowe.

Według artykułu 119 Kodeksu postępowania cywilnego, terminy przedawnienia nie mogą być ani skracane, ani przedłużane, a więc zawsze w tym roszczeniu obowiązuje termin 3 lat.

Natomiast termin przedawnienia rozpoczyna bieg wraz z dniem wymagalności roszczenia, czyli w dzień po upływie termin płatności świadczenia. Mówiąc obrazowo, jeśli czynsz ma być wpłacony do 10-tego dnia każdego miesiąca, a nie został wpłacony, to wymagalność roszczenia liczy się od 11-tego dnia tego miesiąca, w którym nie dokonano wpłaty na czynsz mieszkaniowy.

Ważne jest, aby wiedzieć, że roszczenie przedawnione nie przestaje obowiązywać, a jest przekształcone w zobowiązanie naturalne. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się spłaty długu i skierować sprawę do sądu cywilnego.

A dłużnik nie będzie mógł zażądać w takiej sytuacji zwrotu spełnionego świadczenia, z racji tego, że zadośćuczynił roszczeniu przedawnionemu na mocy artykułu 411 punkt 3 Kodeksy postępowania cywilnego.

Dłużnik z faktu przedawnienia długu czynszowego może skorzystać, zanim wierzyciel skieruje sprawę do sąd, ale również, gdy został już poinformowany o sprawie sądowej. Z tym że wierzyciel kierujący sprawę o zapłatę należności przedawnionych musi liczyć się z przegraną przed sądem.

Kto ponosi odpowiedzialność za zapłatę czynszu?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by było zajrzeć do konkretnej umowy najmu, ponieważ tzw. czynsz jest rozumiany jako opłata za wynajem albo jako czynsz na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, gminy itd. Ale ogólnie rzecz biorąc do zapłaty czynszu, jest zobowiązany każdy najemca mieszkania.

Według artykułu 366 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego wszyscy najemcy są zobowiązani solidarnie do zapłaty czynszu wraz s opłatami dla wierzyciela, czyli wynajmującego lokal. Jeśli w mieszkaniu mieszka np. 4 osoby, ale tylko jedna dokonuje opłaty, to na mocy artykułu 376 paragraf 1 może zażądać ta osoba, aby pozostałe 3 osoby po ¼ kwoty czynszu tenże czynsz opłacały.

Nawet jeśli współlokatorzy nie są stroną umowy najmu to, jeśli są osobami pełnoletnimi i mieszkają razem z najemcą na stałe, to muszą solidarnie z najemcą płacić czynsz w ustalone części na mocy artykułu 688 paragraf 1 KPC. Warto jednak wiedzieć, że zamieszkiwanie to co innego niż zameldowania. Nawet jeśli ktoś jest zameldowany w lokalu, ale nie mieszka w nim, to nie oznacza, że musi płacić czynsz. Chyba że jest jedynym najemcą.

Czy można otrzymać długi czynszowe w spadku?

Odziedziczyć można i mieszkanie w spadku i długi czynszowe w spadku. Dlatego, zanim podejmie się decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, warto sprawdzić, czy na mieszkaniu nie ciążą zaległości, na przykład długi czynszowe, które nie kwalifikują się do umorzenia.

Na mocy artykułu 922 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zarówno prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą w chwili jego śmierci na jedną lub kilka osób. Tutaj już jest kwestia tego, czy był spisany testament, kto był w nim uwzględniony, albo czy jest to dziedziczenie wedle stopnia pokrewieństwa. Na przykład spadkobiercami ustawowymi są współmałżonek i dzieci.

W wypadku, gdy odziedziczone mieszkanie posiada długi czynszowe, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: co się bardziej opłaca: spłacić długi i mieć mieszkanie, czy mieszkanie jest mniej warte od wysokości długów.

Każdy spadkobierca może odrzucić spadek, zwłaszcza gdy są to długi w spadku, ale wtedy odrzuca się cały spadek, czyli też inne elementy, które np. są wartościowe.

Trzeba też pamiętać, że w związku z nowelizacją przepisów z Kodeksu cywilnego z października 2015 roku, jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, nie podejmie się akcji np. oświadczenia o odrzuceniu spadku, to jest to równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli w tym wypadku z długami czynszowymi.

Jestem zameldowana w mieszkaniu, ale tam nie mieszkam, czy ponoszę odpowiedzialność za czynsz?

Przy odpowiedzialności za zapłatę czynszu, bardzo ważne jest pojęcie zamieszkania, ponieważ osoby mieszkające w lokalu, są zobowiązane do opłaty czynszowej.

Na mocy artykułu 366 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego, najemcy są zobowiązani solidarnie płacić czynsz wraz z innymi opłatami wynajmującemu. Ale nawet jeśli ktoś nie jest stroną umowy najmu, a mieszka w mieszkaniu i jest osobą pełnoletnią, to ma obowiązek solidarnie płacić czynsz za mieszkanie – artykuł 688 paragraf 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zameldowanie a zamieszkanie, to dwie różne rzeczy. Odpowiedzialność za czynsz mieszkaniowy ponoszą tylko osoby, które na stałe mieszkają w lokalu. Zameldowanie w lokalu można traktować jako dowód, że ktoś mieszka w lokalu, ale bez świadków i tak tego nie udowodnimy.

Wedle definicji, zamieszkanie to mieszkanie w określonej miejscowości, pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania – artykuł 6 ustęp 1 Ustawy o ewidencji ludności.

Zameldowanie na mocy artykułu 8 ww. ustawy, to przebywanie w tym samym miejscu przez co najmniej 3 miesiące i to nieprzerwanie. Dlatego ponosi się odpowiedzialność czynszową za miejsce, w którym faktycznie się mieszka.

Czy dzieci odpowiadają za długi mieszkaniowe rodziców?

Jeśli chodzi o odpowiedzialność dzieci za dług czynszowy rodziców, to zależy. Jeśli rodzice zmarli i dziecko w spadku dziedziczy zadłużone mieszkanie, to jeśli dziecko przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to przyjmuje i mieszkanie i długi mieszkaniowe. Ale jeśli rodzice żyją, a komornik pojawia się u pełnoletniego dziecka, to sprawa ma się inaczej.

Przede wszystkim, to zależy czy pełnoletnie dziecko zamieszkuje z rodzicami, czy nie. Bo jeżeli zamieszkuje, to artykuł 688 Kodeksu postępowania cywilnego mówi, że każda osoba zamieszkująca na stałe, która jest pełnoletnia, odpowiada solidarnie za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.

Dlatego też można powiedzieć, że nawet gdy rodzice nie oczekiwali, że dziecko będzie dokładać się do czynszu, to prawnie taki obowiązek istnieje i dziecko odpowiada za długi mieszkaniowe tak samo, jak rodzice.

Wyjątkiem może być artykuł 4 ustęp 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie zapisano, że za opłaty spółdzielcze prawa do lokali odpowiadają solidarnie (…) osoby pełnoletnie stale z nimi mieszkające w lokalu z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych (dzieci), które pozostają na ich utrzymaniu.

Można więc powiedzieć, że wyjątkiem jest, gdy dziecko jest pełnoletnie, ale nie pracuje i jest na utrzymaniu rodziców, to wtedy za długi mieszkaniowe rodziców nie odpowiada.

Czy długi czynszowe można odpracować?

To zależy, odpracowanie długu czynszowego nie zawsze jest możliwe. Niektóre miasta w Polsce jak Łódź, Legnica, Siemianowice Śląskie pozwalają swoim mieszkańcom odpracować długi czynszowe.

Przykładowo w Łodzi, każda przepracowana dla miasta godzina, to 15 złotych długu mniej. Ale ta możliwość dotyczy tylko długów za czynsz w mieszkaniach komunalnych.

Odpracować taki dług można sprzątając miasto, dbając o miejską zieleń czy nawet pracując w szkołach i instytucjach kulturalnych. Nie zawsze jest to praca fizyczna, może to być też praca umysłowa.

Jednakże w większości miast, w których funkcjonuje taki program, warunkiem przystąpienia do niego jest spłacanie czynszu na bieżąco, aby nie mieć już większych zaległości. Dzięki temu długi nie rosną, a regularnie się zmniejszają.

Jednak to, czy istnieje taka możliwość, trzeba sprawdzić w każdym Urzędzie Miasta samemu bowiem nie wszystkie miasta i gminy dają taką możliwość swoim mieszkańcom.

Umowa o odpracowanie długów powstałych z czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Podsumowanie

Droga Adrianno, czy odpowiadacie za dług czynszowy swojej mamy? NIE! ponieważ nie mieszkacie w tym zadłużonym mieszkaniu ani nie jesteście tam zameldowane. Jeśli zadłużenie będzie się powiększać, to Twoja mama, zarówno, jak i Twoja siostra, mogą z tego mieszkania być wyrzucone. Gdzie wtedy będą mieszkać?

Wydaje mi się, że powinnyście obie pomóc mamie i spłacić zaległy czynsz. Zawsze można wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej, czy administracji i zapytać o możliwość rozłożenia tego długu na dogodne dla Was raty. Poza tym, jeśli Twoja mama ma emeryturę lub rentę, bądź inne świadczenie, które otrzymuje od Państwa, to komornik będzie próbował zająć część tego świadczenia.

Zwróćcie też uwagę na przedawnienie długu za czynsz mieszkaniowy.

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

7 komentarzy w “DŁUGI CZYNSZOWE / przedawnienie / dziedziczenie / odpowiedzialność”
 1. Witam. Mam 21 lat. Od dłuższego czasu moi rodzice nie płacą czynszu za mieszkanie socjalne. Dzisiaj dostałem pismo w którym sąd żąda spłaty długu od trzech osób. Mnie, i moich rodziców którzy nie pracują i utrzymują się tylko z zasiłków. Do 19 roku życia uczęszczałem do technikum. Nie miałem się gdzie podziać, później rozpocząłem staż w ramach projektu unijnego w celu otrzymania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

  Dług czynszowy o którym mowa w liście wynosi 18 tysięcy i jest liczony od kwietnia bieżącego roku. W jaki sposób mogę działać? Co można zrobić żeby zacząć normalne życie bez martwienia się o długi czynszowe rodziców na które nie miałem żadnego wpływu?

  Zdaje sobie sprawę z tego ze za długi za czynsz odpowiadają wszyscy mieszkańcy solidarnie od momentu ukończenia pełnoletności, ale czy istnieje jakikolwiek sposób żeby nie cierpieć przez błędy rodziców?

 2. Witam, dostałam pismo z sądu o zadłużeniu mieszkania, dług jest na kwotę 5 tyś zł. mam ciężką sytuacje finansową, jestem zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, pogorszyła mi się znacznie sytuacja finansowa. Jestem po rozwodzie i mieszkam z byłym mężem i z dwoma nieletnim dziećmi. Były mąż też jest zameldowany. Co mam w tej sytuacji robić? Boję się utraty dachu nad głową.

 3. Witam, mam 34 tys. z odsetkami długu za czynsz w lokalu komunalnym. Wyrokiem sądu mamy otrzymać lokal socjalny. Mamy 4 dzieci w tym już jedno 18letnie. Składałam wniosek o rozłożenie długu czynszowego na raty, ale przerosła mnie spłata. 500 zł zaległości i 500 zł bieżącego czynszu.

  Nie mieliśmy z mężem pracy. Teraz oboje mamy już pracę. Chcemy zacząć żyć normalnie bez strachu. Proszę doradzić jak możemy umorzyć dług za czynsz? czy jest możliwość umorzenia go w całości? Dodam, że mam bardzo złą sąsiadkę która stara się o zajmowane mieszkanie dla swojego syna i co chwilę biega do burmistrza. Mieszkanie (32m kw. zamieszkałe 28.3m kw), Proszę mi pomóc co mamy zrobić od czego zacząć? Bardzo dziękuję.

 4. Mam pytanie. Podpisałam umowę ugodę z administracją mieszkania, po 3 miesiącach miałam dostać umowę najmu. Jednak jej nie dostałam, przestałam płacić raty według umowy. Oczywiście zerwano ze mną umowę, a teraz chcą mnie wyrzucić z mieszkania, co mam robić? Nie wiem czy drugi raz by się ze mną dogadali, z drugiej strony nie wiem czy jak spłacę dług za mieszkanie, to czy dadzą mi umowę najmu…

 5. Witam, chodzi o dług za czynsz w prywatnej kamienicy. Mieszkam w prywatnej kamienicy mam dług za mieszkanie. W styczniu prawdopodobnie administratora która zarządza kamienicą wysłała mi wypowiedzenie umowy. Ja tego nie otrzymałam i ona twierdzi że uznaje to jako dostarczone.

  Na początku lutego dała mi pismo o bezprawnym wynajmowaniu mieszkania i w tym piśmie podniosła wszystkie stawki tj czynsz i media. W wiadomości SMS poinformowała mnie, że muszę udostępnić mieszkanie do oglądania nowym najemcom i muszę opuścić wraz z dziećmi lokal do 28.02 i zdać klucze do godz 15.00.

  Chciałam się z nią dogadać że będę spłacać zaległość i płacić czynsz bieżący ale ona tego nie przyjmuje do wiadomości. Nie wiem co mam robić, bo nie stać mnie na wpłatę 5000 zł.

 6. Witam, chciałabym oddłużyć mieszkanie spółdzielcze. Jest zadłużenie w kwocie około 5 tysięcy. Proszę o pomoc jak najszybciej. I jak najszybszą odpowiedź. Zależy mi na tym bardzo aby jakoś rozwiązać ten problem. Nie wiem jak to zrobić i nie znam się na tym. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję

 7. Dzień dobry, otrzymałam wezwanie na sprawę sądową. Po zapoznaniu się z wezwaniem dowiedziałam się, że odziedziczyłam dług czynszowy po zmarłej babci której nie znałam, bo rodzice rozwiedli się jak byłam małym dzieckiem. Pozostali mieszkańcy tego mieszkania już nie żyją. Dług jest z 1996 – 2002 synowie którzy mieszkali z babcia już nie żyją, co teraz?

Comments are closed.