Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu – czego się spodziewać?

Przedmiotem mojego zapytania jest sprawa sądowa o niepłacenie czynszu. Mieszkam w mieszkaniu po rodzicach, którzy zmarli w 2016 r. zrzekłam się spadku po nich, ale spółdzielnia mieszkaniowa pozwoliła mi zostać w tym mieszkaniu, od tego czasu zadłużyłam mieszkanie z powodu problemów finansowych, mój mąż był jedynym żywicielem rodziny, mamy również 2 dzieci.

Od tego roku sytuacja finansowa się poprawiła, gdyż zaczęłam pracę na weekendy, a mąż dostał umowę o pracę i ma większe zarobki. Dziś mam sprawę w sądzie właśnie dotyczącą tego zadłużenia mieszkania na sumę 12 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, czego mogę się spodziewać na takiej sprawie sądowej?


Witaj, sprawa sądowa o niepłacenie czynszu jest niestety pokłosiem tego, iż wraz z mężem doprowadziliście do zadłużenia przedmiotowego mieszkania na kwotę, jak piszesz 12 000 zł.

Pocieszę cię jednak pisząc, że wasz dług czynszowy wcale nie jest wysoki. Fajnie, że maż podjął zatrudnienie i ma większe zarobki.

Jest to dla waszej rodziny duża szansa nie tylko na wyjście z długów, ale stałe zatrudnienie i pewna pensja 10 dnia każdego miesiąca daje możliwość regulowania zobowiązań na bieżąco. Mam nadzieje, że waszej rodzinie będzie się żyło już tylko lepiej.

Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu

Wracając jednak do kwestii sprawy sądowej o niepłacenie czynszu, to jest to czysta formalność, która jednak da szansę spółdzielni na wyegzekwowanie wierzytelności przy udziale komornika.

Zapewne w sprawie zadłużenia lokalu, który zajęłaś po zmarłych rodzicach, prowadzone były rozmowy, spółdzielnia wysyła upomnienia i dała ci czas na uregulowanie należności.

Skoro jednak mieliście problemy finansowe – długu nie udało się spłacić. Teraz spółdzielnia chce uzyskać wyrok, na podstawie którego komornik będzie mógł wszcząć procedurę przymusowego ściągnięcia należności.

Uznanie długu w sądzie

Dług w spółdzielni mieszkaniowej jest faktem, dlatego uważam, że zasadne będzie uznanie powództwa. Oświadczenie o uznaniu powództwa w zakresie dochodzonej przez spółdzielnię kwocie możesz złożyć na rozprawie, czyli przed sądem lub przygotować pismo i w nim zająć stanowisko w sprawie.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-wzor-wypelnienia-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Jako osoba z trudną sytuacją finansową możesz również złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek o nieobciążanie cię kosztami sprawy jest o tyle zasadnym, że skoro roszczenie spółdzielni jest zasadnym, to sąd wyda wyrok na jej korzyść, a ty staniesz się stroną przegraną w sporze.

A musisz wiedzieć, że co do zasady strona przegrywająca sprawę jest zobowiązana do pokrycia jej kosztów. Możesz więc zostać zobowiązana w orzeczeniu końcowym do zwrotu uiszczonej przez spółdzielnie opłaty od pozwu (5 % wartości przedmiotu sporu) oraz zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, jeśli strona powodowa była w sprawie reprezentowana przez fachowego pełnomocnika prawnego w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Są to koszty ci niepotrzebne, dlatego jeżeli istnieje szansa, że możesz ich uniknąć, to warto spróbować.

Dług czynszowy, a ugoda w sądzie

Następną rzeczą, na którą pragnę zwrócić twoją uwagę, to próba negocjowania spłaty należności z tytułu nieuregulowanego czynszu.

Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu nie stawia cię, jako dłużnika od razu na straconej pozycji. W trakcie rozprawy możesz próbować porozumieć się z pełnomocnikiem spółdzielni, próbując zawarcie ugody.

Sądowe rozłożenie płatności długu na raty

Masz również możliwość złożenia wniosku o rozłożenie długu za czynsz na raty.
Płatność ratalna daje ci szansę uniknąć postępowania egzekucyjnego.

Dlatego jeżeli chcesz dług spłacić i zatrzymać mieszkanie, warto rozważyć swoje możliwości finansowe i złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty, z których będziecie w stanie się wywiązać.

Sąd ma prawo rozłożyć dług na wiele miesięcy. Uprawnienie to wynika z dyspozycji art. 320 kpc, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd biorąc pod uwagę realne możliwości dłużnika, jego sytuację ekonomiczną, rodzinną i zdrowotną może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Celem rozłożenia długu na raty jest też umożliwienie prawidłowego i skutecznego wyegzekwowania roszczenia.

Podsumowując

Pozwany w sprawie dłużnik z uwagi na trudną sytuację materialno-bytową ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Sąd może orzec zgodnie z zasadą słuszności wyrażoną w art. 102 kpc., odstępując od obciążenia pozwanego kosztami sprawy, pomimo że ten uznał powództwo lub jest stroną przegraną w sporze.

Trudna sytuacja materialna i życiowa dłużnika pozwala również na zastosowanie przez sąd (na wniosek dłużnika) rozłożenia płatności długu na raty, tak by dłużnik na poziomie swoich dochodów miał szansę na spłatę zasądzonych należności.

Ugoda w przedmiocie długów czynszowych może zostać zawarta pomiędzy zobowiązanym do spłaty a spółdzielnią także po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie o zapłatę.

Prośba o rozłożenie długu czynszowego na raty

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Wniosek o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

4 komentarzy w “Sprawa sądowa o niepłacenie czynszu – czego się spodziewać?”
 1. Dobry wieczór. Mam zaległość w spółdzielni mieszkaniowej wynikłą w związku z okresem bezrobocia kiedy to opłaty czynszowe nie były dokonywane. Obecnie pracuję, jednak na wniosek spółdzielni mam egzekucje komorniczą. Po kilku nie małych wpłatach postanowiłem udać się do spółdzielni, gdzie razem z prezesem i radcą prawnym doszliśmy do porozumienia, że wyżej wymienieni zwrócą się do komornika z wydaniem zawieszenia egzekucji komorniczej a następnie jej uchylenia.

  Proszę sobie wyobrazić, ze nawet zadzwoniono do komornika z mojego zakładu pracy, ale on kategorycznie każe respektować jego polecenie o egzekucji.

  Ja dostałem od komornika wiadomość o zawieszeniu postępowania, ale on nie chce wysłać go do mojego pracodawcy by czerpać korzyści. Co dalej w tej sytuacji robić? kiedy wierzyciel prosi o uchylenie egzekucji a komornik lekceważy to? Proszę o pomoc i wskazówki z wyrazami szacunku JacekT.

 2. Witam. Potrzebuję porady w sprawie długu za czynsz za mieszkanie w którym nie mieszkam. Mam na utrzymaniu 4 dzieci, mam zadłużenie w kwocie 17 000 zł za mieszkanie socjalne które musiałam opuścić z powodu wilgoci i grzybów na ścianie. W chwili obecnej wynajmuje mieszkanie i czekam na inne, obecnie płace raty w wysokości prawie 300 zł. Chciałam bym się dowiedzieć czy jest szansa, aby umorzyć te zadłużenie, iż burmistrz nie chce nam dać mieszkania dopóki nie spłacimy zadłużenia? a poza tym nic se z tego nie robi. Powiedział, ze go to nie interesuje gdzie będziemy mieszkać, jak skończy nam się umowa a mam ją jeszcze na rok, a raty mam na 4 lata, co mogę zrobić i gdzie mogę napisać o umorzenie długu oprócz naszego burmistrza?

 3. Witam. Mam dług w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia wystąpiła do komornika o zajęcie konta i wynagrodzenia, miałam na koncie już zebrane pieniądze które chciałam wpłacić spółdzielni, ale się spóźniłam i nie zdążyłam… komornik zablokował mi 4 tysiące które wziął chyba już przelał dla spółdzielni.

  Mój dług to 12 tys, komornik wziął 4 tys. Chciałabym dogadać się że spółdzielnia o spłacenia połowy lub większej połowy sama bez komornika, ale resztę długu chciałabym rozłożyć na raty, ale będę wstanie płacić tylko wtedy, kiedy komornik odblokuję konta i zwolni wynagrodzenie spod zajęcia.

  Co mam zrobić by wycofać komornika i zmniejszyć koszta związane z egzekucją komorniczą? i sprawy w sądzie o spłatę? jest tego trochę, bo jak naliczyłam to 7 tys zł. czy spółdzielnia pójdzie mi na rękę i wycofa komornika jak spłacę teraz połowę długu? pozdrawiam

 4. Czy wierzyciel ma obowiązek udzielić dłużnikowi informacji na temat zaległości, na wniosek dłużnika? jeśli sprawa jest u komornika i jest wyznaczony termin licytacji? Czy jest możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio u wierzyciela? Czy spółdzielnia może odmówić spłaty zadłużenia bezpośrednio u nich i domagać się spłaty komornika?

Comments are closed.