Egzekucja komornicza za dług czynszowy mieszkania komunalnego

Przyszło mi pismo od komornika o zajęciu konta bankowego. Zadłużenie zrobili moi rodzice, nie płacąc za czynsz mieszkania komunalnego. Pisma o zadłużeniu wcześniej były pisane na cztery osoby: rodzice ja i mój brat, dziś pismo przyszło tylko do mnie i już w piśmie nie są wypisani rodzice i brat.

Jestem na orzeczeniu o niepełnosprawności mojego dziecka i nie jestem w stanie spłacać długów mieszkaniowych za moich rodziców. Co ja mam teraz zrobić, aby komornik zostawił mnie i mojego synka w spokoju? Proszę o pomoc, bo nie stać mnie, aby iść do adwokata i płacić za pomoc.


Witam, z tego, co piszesz wynika, że rzeczywiście nie jesteś w łatwej sytuacji. Postaram się troszkę cię uspokoić oraz spróbuje ukierunkować cię jakie kroki warto podjąć, by uniknąć obowiązku spłaty czynszu za mieszkanie, w którym prócz ciebie zamieszkiwali również twoi rodzice i brat. 

Solidarna odpowiedzialność za czynszu, czym jest?

Zgodnie z zapisem art. 6881 § 1 kc za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Natomiast w myśl § 2 niniejszego przepisu odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Co powyższe oznacza dla ciebie?

Cytowany przepis odnosi się zarówno do osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, jak i lokalach odnajmowanych od osób prywatnych, dając im (jako właścicielom lokali) możliwość dochodzenia zapłaty zaległego czynszu od wszystkich pełnoletnich osób, które w lokalu tym stale zamieszkują, a nie jedynie od najemcy głównego, czyli osoby, z którą podpisana została umowa najmu.

Zatem, w myśl obowiązującej zasadzie jesteś zobowiązania do zapłaty czynszu za okres stałego zamieszkiwania w przedmiotowym mieszkaniu.

Twoja odpowiedzialność za czynsz ma charakter solidarny, co oznacza, że właściciel mieszkania może żądać zarówno części, jak i całości świadczenia od twoich rodziców, od ciebie lub od brata – od każdego z osobna lub łącznie.

Solidarna odpowiedzialność, mówiąc prostym językiem, dopuszcza możliwość, w której wierzyciel (tu gmina w zasobie, której znajduje się zajmowane przez twoją rodzinę mieszkanie) ma prawo domagać się od ciebie zapłaty całego długu czynszowego, pomijając twoich rodziców i brata. A jeśli dokonasz zapłaty całości zaległego czynszu, sprawa zostanie zamknięta, a rodzice i brat zwolnieni od obowiązku zapłaty.

Nakaz zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Wracając zatem do początku, zapewne było tak, jak napisałaś. Wierzyciel złożył do sądu pozew o orzeczenie obowiązku zapłaty zaległego czynszu przeciwko wszystkim pełnoletnim mieszkańcom przedmiotowego mieszkania.

Następnie sąd wydał nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się (nikt z was – ani ty, ani rodzice i brat nie złożyliście sprzeciwu od nakazu zapłaty) i otrzymaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł egzekucyjnego, na podstawie którego właściciel mieszkania złożył wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia czynszowego długu.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest już osobno dla każdego dłużnika, dlatego w postanowieniu o wszczęciu egzekucji oraz zajęciu rachunku bankowego jesteś wpisana tylko ty.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej zaległego czynszu?

Prowadząc postępowanie egzekucyjne, komornik dokonuje przeszukania majątku dłużnika. Odszukanie, a następnie zajęcie rachunku bankowego dłużnika obecnie to pierwsza rutynowa czynności komornika, dlatego nic dziwnego, że doszło do zajęcia Twojego konta bankowego, na które wpływają ci pieniążki na dziecko.

Prawdopodobnie wnioski egzekucyjne dotkną również pozostałych dłużników i jeśli posiadają oni wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę to komornik z pewnością skieruje egzekucję do tych składników ich majątku.

Jeśli natomiast egzekucja okaże się bezskuteczna w stosunku do tych osób, to musisz liczyć się z sytuacją, kiedy będziesz zmuszona cały dług czynszowy spłacić sama.

Jeśli natomiast twoim jedynym dochodem jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko oraz inne pieniążki wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to są to środki wolne od egzekucji i komornik nie może ich zająć, nawet jeśli wpływają na rachunek bankowy – kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w każdym miesiącu wynosi 1 575 zł i powinna zostać zwiększona o wpływy wolne od egzekucji m.in. świadczenie wychowawcze 500 plus, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny.

W tym miejscu musisz przeczytać poniższe publikacje, abyś wiedziała co robić:

Jeśli komornik nie znajdzie majątku, z którego będzie mógł prowadzić egzekucję, wyda postanowienie o jej umorzeniu. Pamiętaj, że nie masz czego ukrywać, więc spokojnie możesz udać się do kancelarii komorniczej, by tam złożyć stosowne oświadczenia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie daje gwarancji, że w przyszłości wierzyciel nie złoży kolejnego wniosku egzekucyjnego, ale być może daje ci szansę, że dług spłacą pozostali dłużnicy.

Podsumowując

  • Za zapłatę czynszu odpowiadasz jedynie za okres, kiedy byłaś osobą pełnoletnią i w przedmiotowym lokalu zamieszkiwałaś stale – jeśli naliczone zobowiązanie obejmuje czas, kiedy byłaś dzieckiem twoją szansą na uniknięcie zapłaty może być powództwo przeciwegzekucyjne
  • Jeżeli twoim jedynym dochodem jest świadczenie socjalne na dziecko, to nie podlega ono zajęciu – możesz złożyć wniosek do komornika o zwolnienie rachunku spod egzekucji, a po kilku miesiącach komornik powinien umorzyć postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji
  • Twoja sytuacja życiowa nie jest łatwa – spróbuj porozumieć się z wierzycielem, być może prośba o zwolnienie cię z długu spotka się z akceptacją organu gminy w zarządzie, którego leży przedmiotowe mieszkanie.

Myślę, że sprawa zaległego czynszu zakończy się dla ciebie pomyślnie, dlatego głowa do góry! Życzę pomyślności i wszystkiego dobrego!

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze